Court decree № 116697369, 01.02.2024, Commercial Court of Lviv Oblast

Approval Date
01.02.2024
Case No.
914/253/24
Document №
116697369
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про залишення позовної заяви без руху

01.02.2024 р. Справа № 914/253/24

Суддя Господарського суду Львівської області Долінська О.З.,

розглянувши матеріали позовної заяви: Товариства з обмеженою відповідальністю Таланлегпром, м. Київ

до відповідача: Регіональної філії «Львівська залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця», м. Львів

про: стягнення коштів за договором поставки в розмірі 225 691,74 грн.

ВСТАНОВИВ:

На адресу Господарського суду Львівської області в систему Електронний суд надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю Таланлегпром до відповідача: Регіональної філії «Львівська залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» про стягнення коштів за договором поставки в розмірі 225 691,74 грн.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 29.01.2024 р., справу № 914/253/24 розподілено для розгляду судді Долінській О.З.

Вирішуючи питання про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі, судом встановлено наявність підстав для залишення її без руху, зважаючи на наступне.

Згідно положень ч.2 ст.4 та ч.1 ст.45 ГПК України, сторонами в судовому процесі - позивачами і відповідачами - можуть бути юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Суд враховує те, що згідно з ч.3 ст.29 ГПК України, позови у спорах, що виникають з діяльності філії або представництва юридичної особи, можуть пред`являтися також за їх місцезнаходженням.

Разом з тим, філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій; філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення (ч.ч.1, 3 ст.95 ЦК України).

Відповідно до ч.4 ст.45 ГПК України, відповідачами є особи, яким пред`явлено позовну вимогу.

Отже, у разі пред`явлення позову, саме позивач визначає особу відповідача, при цьому, суд не вправі зі своєї ініціативи і без згоди позивача залучати інших відповідачів.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.162 ГПК України, позовна заява повинна містити повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта (для фізичних осіб - громадян України), якщо такі відомості відомі позивачу, вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб - підприємців), відомі номери засобів зв`язку та адресу електронної пошти, відомості про наявність або відсутність електронного кабінету.

Так, у позовній заяві відповідачем зазначено Регіональна філія «Львівська залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця», однак, у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі по тексту ЄДР) відсутні відомості про юридичну особу із вказаним найменуванням.

При цьому, в ЄДР наявні відомості щодо юридичної особи, назвою якої є Українська залізниця, при цьому, організаційно-правовою формою такої особи є акціонерне товариство (код ЄДРПОУ № 40075815). Більше того, одним із відокремлених підрозділів вищевказаної юридичної особи, згідно відомостей з ЄДР, є Регіональна філія Львівська залізниця Акціонерного товариства Українська залізниця (код ЄДРПОУ № 40081195).

Беручи до уваги викладене, позивачем не дотримано вимог п.2 ч.3 ст.162 ГПК України, оскільки позовна заява не містить передбачених вищевказаними положеннями відомостей щодо відповідача.

Крім того, суд зазначає, що позивачем не долучено до позовних матеріалів доказів направлення позовної заяви з доданими до неї документами на адресу відповідача.

Пунктом 1 частини 1 статті 164 ГПК України передбачено, що до позовної заяви додаються документи, які підтверджують відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів.

Згідно з частиною 1 статті 172 Господарського процесуального кодексу України, позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов`язані до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення.

Суд зазначає, що таким доказом надіслання, є оригінал поштової квитанції з описом вкладення про надсилання відповідачеві рекомендованою поштою копії позовної заяви та доданих до неї документів, які додаються до позову. Однак, таких доказів позивачем не долучено до позовної заяви. Згідно з Правилами надання послуг поштового зв`язку, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 №270, належним доказом направлення саме копії позовної заяви стороні у справі є бланк опису вкладення, який згідно пункту 61 Правил заповнюється відправником у 2-х примірниках. Працівник поштового зв`язку повинен перевірити відповідність вкладення опису, розписатися на обох його примірниках і проставити відбиток календарного штемпеля. Один примірник опису вкладається до поштового відправлення, другий видається відправникові. На примірнику опису, що видається відправникові, працівник поштового зв`язку повинен зазначити номер поштового відправлення.

З сукупного аналізу наведених вище норм вбачається, що належним доказом відправлення відповідачу копії позовної заяви з додатками до неї, є опис вкладення в поштовий конверт та документ, що підтверджує надання поштових послуг (касовий чек, розрахункова квитанція тощо), надані в оригіналі.

Опис вкладення подається для підтвердження переліку всіх документів, що направлялись відповідачу, а документ, що підтверджує надання поштових послуг подається для підтвердження прийняття їх до пересилання.

Відтак, виходячи з викладеного вище, позивач не виконав вимоги пункту 1 частини 1 статті164, частини 1 статті 172 Господарського процесуального кодексу України, щодо надання належних доказів відправлення учасникам справи копії позовної заяви та всіх доданих до неї документів, що є порушенням зазначених вище норм ГПК України.

Враховуючи викладене, позивачу необхідно надати належні докази відправлення відповідачу копії позовної заяви з доданими до неї документами у відповідності до вказаних вище норм господарського процесуального законодавства.

Також, суд звертає увагу на те, що положеннями п. 7 ч. 3 ст. 162 ГПК України унормовано, що позовна заява повинна містити відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися.

Подана позовна заява за вх. № 283 від 29.01.2024 р., всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 162 ГПК України, не містить відомостей про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися.

Згідно з п.8 ч.3 ст.162 ГПК України, позовна заява повинна містити перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви.

В порушення вказаної вимоги, позивачем не зазначено у позовній заяві про наявність у нього або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до позовної заяви.

Відповідно до частин 1-4, 8 ст.174 ГПК України, суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених статтях 162,164,172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу. Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою. Повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню з нею до господарського суду в загальному порядку після усунення недоліків.

Беручи до уваги наведене, позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Таланлегпром до відповідача: Регіональної філії «Львівська залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» про стягнення коштів за договором поставки в розмірі 225 691,74 грн. необхідно залишити без руху.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 174, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суддя -

ПОСТАНОВИВ:

1. Позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Таланлегпром до відповідача: Регіональної філії «Львівська залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» про стягнення коштів за договором поставки в розмірі 225 691,74 грн. залишити без руху.

2. Надати позивачу строк для усунення недоліків позовної заяви, зазначених у мотивувальній частині цієї ухвали, а саме: 10 днів з дня вручення цієї ухвали про залишення позовної заяви без руху.

3. Звернути увагу на приписи п.1 ч.1 ст.164, ч.1 ст.172 ГПК України, ч.9 ст.80 ГПК України щодо надсилання іншим учасникам справи копій документів і доказів, що подаються до суду, та надання суду підтвердження такого надсилання (окрім випадків, зазначених в ч.9 ст.80 ГПК України).

4. Роз`яснити позивачу, що у випадку неусунення недоліків позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважатиметься неподаною і буде повернута особі, що звернулася із позовною заявою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню.

Інформацію по справі, яка розглядається можна отримати за наступною веб-адресою: http://lv.arbitr.gov.ua/sud5015.

Суддя Долінська О.З.

Часті запитання

Який тип судового документу № 116697369 ?

Документ № 116697369 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 116697369 ?

Дата ухвалення - 01.02.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 116697369 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 116697369 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 116697369, Commercial Court of Lviv Oblast

The court decision No. 116697369, Commercial Court of Lviv Oblast was adopted on 01.02.2024. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find key information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find important information conveniently.

The court decision No. 116697369 refers to case No. 914/253/24

This decision relates to case No. 914/253/24. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 116697368
Next document : 116697370