Decision № 116695856, 01.02.2024, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
01.02.2024
Case No.
904/6470/23
Document №
116695856
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.02.2024м. ДніпроСправа № 904/6470/23

за позовом Приватного акціонерного товариства "Підприємство з експлуатації електричних мереж "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ", м. Дніпро

до Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", м. Жовті Води, Дніпропетровська область

про стягнення заборгованості в розмірі 343 629, 84 грн.

Суддя Ліпинський О.В.

Представники: справу розглянуто без повідомлення (виклику) учасників справи

СУТЬ СПОРУ:

Приватне акціонерне товариство "Підприємство з експлуатації електричних мереж "ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"" (далі - Позивач) звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (далі - Відповідач) про стягнення заборгованості в розмірі 343 629,84 грн., з яких: 299 679, 58 грн. - заборгованості за розподіл електричної енергії за липень 2023 року, 41 462,51 грн. - пеня, 2 487,75 грн. - 3% річних.

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням Відповідачем зобов`язань за договором споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії № 020000316/49-зо від 25.01.2023 року.

Ухвалою суду від 15.12.2023 року позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі, справу призначено до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження без виклику (повідомлення) учасників за наявними в матеріалах справи документами. Відповідачу надано строк на подачу відзиву на позовну заяву протягом 15 днів з дня отримання ухвали про відкриття провадження у справі.

Про розгляд справи Відповідач повідомлений належним чином, що підтверджується довідкою від 15.12.2023 року про доставку електронного листа до електронного кабінету ДП "Східний ГЗК" (а.с.94).

В порушенням вимог ухвали суду від 15.12.2023, відповідач відзив на позовну заву не надав, в зв`язку із чим, керуючись ч. 9 ст. 165 ГПК України, справа вирішується за наявними матеріалами.

Враховуючи приписи ч. 4 ст. 240 ГПК України, у зв`язку з розглядом справи без повідомлення (виклику) учасників справи, рішення прийнято без його проголошення.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши подані докази, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

25 січня 2023 року між Позивачем (Оператор системи) та Відповідачем (надалі - Споживач) укладений Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії № 020000316/49-зо (надалі Договір).

Відповідно до п. 1.1. Договору цей договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (надалі-Договір) є публічним договором приєднання, який встановлює порядок та умови розподілу електричної енергії споживачам (надалі - Споживач) як послуги Оператора системи. Договір укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України шляхом приєднання Споживача до умов цього договору згідно з заявою-приєднання, що є Додатком 1 до цього Договору.

Умови Договору розроблені відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії" та Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 312 (далі - ПРРЕЕ), та є однаковими для всіх споживачів (п.1.2. Договору).

Фактом приєднання Споживача до умов Договору (акцептування Договору) є вчинення Споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти Договір, зокрема повернення (надання) підписаної заяви-приєднання, сплата рахунка Оператора системи та/або документально підтверджене споживання електричної енергії (п.1.3. Договору).

Відповідно до пункту 3.4. Договору, Споживач, що не є побутовим, зобов`язаний протягом трьох календарних днів після закінчення розрахункового місяця (розрахункового періоду) надати Постачальнику послуг комерційного обліку (Оператору системи) звіт про покази засобів обліку за розрахунковий місяць (розрахунковий період). При обладнанні комерційних засобів обліку засобами дистанційної передачі даних, інформація про покази засобів обліку за розрахунковий місяць формується через канали дистанційного зв`язку.

Згідно п. 5.1. Договору ціною цього договору є:

- вартість послуг з розподілу електричної енергії на об`єкт (об`єкти) споживача зазначені в паспорті точки розподілу електричної енергії (додаток 2 до договору);

- вартість послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії, для споживачів, які уклали додаток 10 "Договір про надання послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії" у випадку, встановлених правилами роздрібного ринку електричної енергії (пп. 4.33, 4.34) та Методики обчислення плати за перетікання електроенергії.

Оплата послуг з розподілу електричної енергії та оплата за перетікання реактивної електроенергії за цим Договором здійснюються на поточний рахунок Оператора системи. (п. 5.2. Договору).

Пунктом 5.3. Договору передбачено, що Тариф (ціна) на послугу з розподілу електричної енергії встановлюється Регулятором відповідно до затвердженої ним методики та розміщуються на офіційному веб-сайті Оператора системи cek.dp.ua. Терміни оплати послуги з розподілу електричної енергії зазначаються в додатку 4 "Порядок розрахунків", терміни оплати за перетікання реактивної електроенергії зазначаються в додатку 10 "Договір про надання послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії".

Тариф (ціна) на послугу з розподілу електричної енергії встановлюється Регулятором відповідно до затвердженої ним методики та розміщуються на офіційному веб-сайті Оператора системи cek.dp.ua.

Згідно п. 4 Додатку 4 "Порядок розрахунків" Споживач оплачує послугу з розподілу електричної енергії у формі попередньої оплати або плановими платежами на підставі самостійно отриманих у Оператора системи рахунків.

Частиною 2 пункту 4 Додатку 4 сторони визначили, що попередня оплата здійснюється до 25 числа місяця, що передує розрахунковому періоду у розмірі 100% вартості очікуваного обсягу споживання (розподілу) електричної енергії, розрахованої за тарифами розрахункового періоду, у якому виставлений рахунок.

Пунктом 4 Додатку 4 передбачено, що визначення фактичного обсягу спожитої (розподіленої) електричної енергії за розрахунковий період здійснюється за показами засобів обліку, вказаних у «Звіті про покази засобів обліку» (Додаток 11 до Договору), який надається Споживачем протягом трьох календарних днів після закінчення розрахункового місяця (розрахункового періоду).

За змістом п. 5 Додатку 4, до третього числа місяця наступного за розрахунковим уповноважена особа Споживача самостійно отримує остаточний рахунок за фактично спожиту електричну енергію. Термін оплати зазначеного рахунку не має перевищувати 5 операційних днів. В разі не отримання рахунка, рахунок вважається отриманим і потребує оплати в вищезазначений термін.

Під час визначення суми платежу остаточного розрахунку за поточний розрахунковий період враховуються суми проведених попередніх платежів у поточному розрахунковому періоді. При відсутності заборгованості надлишок коштів, що надійшли протягом розрахункового періоду, зараховується в рахунок оплати наступного розрахункового періоду. Оплата заборгованості минулих періодів зараховується першочергово.

Обсяг споживання (розподілу) електричної енергії на поточний розрахунковий період визначається згідно з Додатком 12 до Договору «Обсяги очікуваного споживання (розподілу) електричної енергії Споживачем». «Обсяги очікуваного споживання (розподілу) електричної енергії Споживачем» на наступний рік з помісячним розподілом обсягів електричної енергії подається не пізніше 01 жовтня поточного року. (п. 7 Додатку 4 "Порядок розрахунків").

На виконання умов Договору Позивач надав Відповідачу послуги з розподілу електричної енергії в період з 01.07.2023 по 31.07.2023 на суму 299 679,58 грн. з урахуванням ПДВ., що підтверджується звітом про споживання електроенергії за липень 2023 року, який був підписаний сторонами та рахунком № 8090784176086 від 08.08.2023 на оплату послуг з розподілу електричної енергії у липні 2023 року на суму 299 679,58 грн., з терміном оплати до 15.08.2023 року.

Відповідач за отримані послуги не розрахувався, у зв`язку з чим у останнього виникла заборгованість перед Позивачем в розмірі 299 679,58 грн.

На час розгляду справи доказів сплати заборгованості суду не надано.

Частиною 1 статті 530 Цивільного кодексу України передбачено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

В силу статей 525, 526 Цивільного кодексу України та статті 193 Господарського кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до закону, інших правових актів, умов договору та вимог зазначених Кодексів, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, в тому числі у вигляд обов`язку сплатити неустойку.

Відповідно до положень ст. 549 ЦК України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

За своєю правовою природою, неустойка (пеня, штраф) є видом забезпечення виконання зобов`язання.

Пунктом 8.5. Договору сторони погодили, що у разі порушення термінів внесків платежів, передбачених договором визначених у додатку 4 (у разі якщо главою 5 договору передбачено, що оплату за послуги з розподілу споживач здійснює безпосередньо Оператору системи) та у додатку 10 до договору, споживач сплачує Оператору системи пеню у розмірі двох облікових ставок Національного Банку України за кожний день прострочення платежу, враховуючи день фактичної оплати. Сума пені зазначається у розрахунковому документі окремим рядком.

Позивач просить суд стягнути з відповідача пеню в розмірі 41 462,51 грн. за період прострочення з 16.08.2023 року по 24.11.2023 року.

Здійснивши перевірку розрахунку пені судом встановлено, що при здійсненні нарахування, Позивач не врахував зміну розміру облікової ставки НБУ протягом періоду прострочення, внаслідок чого, невірно визначив розмір відповідної неустойки.

За підрахунками суду, розмір пені за порушення термінів внесення платежів в період з 16.08.2023 по 24.11.2023, з урахуванням зміни розміру облікової ставки, становить 32 250,45 грн.

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три відсотки річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

На підставі наведеної норми, позивач розрахував та просить суд стягнути з відповідача 3% річних в розмірі 2 487,75 грн. за період прострочення з 16.08.2023 року по 24.11.2023 року.

За підрахунками суду розрахунок 3% річних здійснено арифметично правильно.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає вимоги позивача такими, що підлягають задоволенню частково в сумі 334 417,78 грн., з яких: 299 679,58 грн. - заборгованості за розподіл електричної енергії, 32 250,45 грн. - пеня, 2 487, 75 грн. - 3% річних.

На підставі ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, витрати зі сплати судового збору покладаються на сторони пропорційно розміру задоволених вимог.

Керуючись ст.ст. 73, 74, 77-79, 86, 129, 233, 236-241, 247, 252, 326 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (52210, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Горького, буд. 2; ідентифікаційний код 14309787) на користь Приватного акціонерного товариства "Підприємство з експлуатації електричних мереж "Центральна енергетична компанія" (49008, м. Дніпро, вул. Дмитра Кедріна, буд. 28; ідентифікаційний код 31793056) 299 679, 58 грн. заборгованості за розподіл електричної енергії, 32 250,45 грн. пені, 2 487, 75 грн. 3% річних, 5 016, 27 грн. витрат зі сплати судового збору.

В решті позовних вимог відмовити.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили у відповідності до ст. 241 ГПК України та може бути оскаржено до суду апеляційної інстанції протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Суддя О.В. Ліпинський

Часті запитання

Який тип судового документу № 116695856 ?

Документ № 116695856 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 116695856 ?

Дата ухвалення - 01.02.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 116695856 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 116695856 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 116695856, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

The court decision No. 116695856, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast was adopted on 01.02.2024. The procedural form is Economic, and the decision form is Decision. On this page, you will find important data about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find key data easily.

The court decision No. 116695856 refers to case No. 904/6470/23

This decision relates to case No. 904/6470/23. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 116695855
Next document : 116695857