Court decree № 116415265, 19.01.2024, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
19.01.2024
Case No.
910/7318/22
Document №
116415265
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

19.01.2024Справа № 910/7318/22

Господарський суд міста Києва у складі судді Андреїшиної І.О., розглянувши матеріали господарської справи

За позовом ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 )

до 1) Акціонерного товариства "Житомиробленерго" (10008, м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8, код ЄДРПОУ 22048622) та

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "ВС ГРУП Менеджмент" ( 01601, м. Київ, вул. Госпітальна, 4-А, код ЄДРПОУ 33947089)

про солідарне стягнення 2 060 508,80 грн,

Представники учасників процесу: не викликались

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Акціонерного товариства "Житомиробленерго" та Товариства з обмеженою відповідальністю "ВС ГРУП Менеджмент" про солідарне стягнення завданих збитків у розмірі 1 580 344,00 грн, які складають різницю між справедливою ціною акцій Акціонерного товариства "Житомиробленерго", визначеною у публічній безвідкличній вимозі № 40/0/1-21 від 26.02.2021 про придбання акцій у всіх власників акцій Акціонерного товариства "Житомиробленерго", 414 050,13 грн інфляційних втрат та 66 114,67 грн трьох відсотків річних.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.08.2022 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження в справі № 910/7318/22, розгляд справи постановлено здійснювати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 28.09.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.10.2022 витребувано у строк до 03.11.2022 у Акціонерного товариства "Житомиробленерго": - належним чином засвідчену копію документа, складеного суб`єктом оціночної діяльності - ТОВ "Ф.К.ТИТАН" відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, яким визначено ринкову вартість акцій AT "Житомиробленерго" станом на 16.02.2021 р. у розмірі 1,67 грн за одну просту іменну акцію AT "Житомиробленерго"; - належним чином засвідчену копію рішення наглядової ради AT "Житомиробленерго", яким затверджено ринкову вартість однієї простої іменної акції AT "Житомиробленерго" станом на 16.02.2021 у розмірі 1,84 грн. Призначено у справі судову експертизу, виконання якої доручено Корінько Миколі Даниловичу ( АДРЕСА_2 ); на вирішення експерта поставлено наступні питання: - яка дійсна узгоджена (ринкова) вартість однієї простої іменної акції AT "Житомиробленерго" станом на дату публічної безвідкличної вимоги від 16.02.2021 року у складі пакету загальної кількості 100% від статутного фонду (капіталу) AT "Житомиробленерго", визначена за трьома основними методичними підходами: дохідним, порівняльним і майновим (за формулою: "ринкова вартість чистих активів товариства поділена на загальну кількість простих акцій товариства")?

23.12.2023 дану ухвалу та матеріали справи № 910/7318/22 направлено до судового експерта Корінько Миколи Даниловича для проведення експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.04.2023 поновлено провадження у справі № 910/7318/22; отримані електронною поштою письмові пояснення № 08/8733 від 18.04.2023 разом з копією звіту про незалежну оцінку ринкової вартості простих іменних акцій Акціонерного товариства "Житомиробленерго" з додатком повернуто без розгляду у зв`язку з тим, що документ був не підписаний цифровим підписом відправника; зупинено провадження у справі № 910/7318/22.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.05.2023 поновлено провадження у справі № 910/7318/22; підготовче засідання у справі призначено на 07.06.2023; запропоновано сторонам надати суду письмові пояснення стосовно не проведення судової експертизи та щодо змісту повідомлення судового експерта Корінька Миколи Даниловича № 234-01.2023-1005 від 17.05.2023 щодо неможливості проведення експертизи у справі №910/7318/22.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.06.2023 заяву ОСОБА_1 про збільшення розміру позовних вимог задоволено; вирішено подальший розгляд у справі за позовними вимогами ОСОБА_1 до Акціонерного товариства "Житомиробленерго" та Товариства з обмеженою відповідальністю "ВС ГРУП Менеджмент" здійснювати про солідарне стягнення завданих збитків у розмірі 1 580 344,00 грн, які складають різницю між справедливою ціною акцій Акціонерного товариства "Житомиробленерго", визначеною у публічній безвідкличній вимозі № 40/0/1-21 від 26.02.2021 про придбання акцій у всіх власників акцій Акціонерного товариства "Житомиробленерго", 640 039,32 грн інфляційних втрат та 105 731,51 грн трьох відсотків річних; виконання судової експертизи доручено Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз; на вирішення експерта поставлено наступні питання: - Яка дійсна узгоджена (ринкова) вартість однієї простої іменної акції AT "Житомиробленерго" станом на дату публічної безвідкличної вимоги від 16.02.2021 року у складі пакету загальної кількості 100% від статутного фонду (капіталу) AT "Житомиробленерго", визначена за трьома основними методичними підходами: дохідним, порівняльним і майновим (за формулою: "ринкова вартість чистих активів товариства поділена на загальну кількість простих акцій товариства")?; витрати за проведення судової експертизи покладено на Товариство з обмеженою відповідальністю "ВС ГРУП Менеджмент"; зупинено провадження у справі до закінчення проведення експертизи та повернення матеріалів справи разом з висновком експерта до Господарського суду міста Києва.

07.08.2023 через відділ діловодства суду надійшло клопотання експерта, в якому останній просить зазначити експертну спеціалізацію призначеної експертизи та викласти питання, вказане в ухвалі від 07.06.2023, відповідно до Науково-методичних рекомендацій, враховуючи межі компетенції судових експертів.

15.08.2023 через систему "Електронний суд" представником позивача подані пояснення щодо клопотання судового експерта про уточнення експертного завдання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.08.2023 поновлено провадження у справі № 910/7318/22; клопотання судового експерта №3004-Е від 04.08.2023 про уточнення експертного завдання задоволено частково; викладено питання, поставлені на вирішення судовому експерту в наступній редакції: - Чи відповідає дійсній (ринковій) вартості вартість однієї простої іменної акції AT "Житомиробленерго" станом на 16.02.2021 року у розмірі 1,67 грн? - Якщо не відповідає, то яка дійсна узгоджена (ринкова) вартість однієї простої іменної акції AT "Житомиробленерго" станом на дату публічної безвідкличної вимоги від 16.02.2021 року, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність України майновим методом (методом чистих активів), дохідним та порівняльним методами? Мета оцінки: визначення дійсної (ринкової) вартості однієї простої іменної акції AT "Житомиробленерго" станом на 16.02.2021; у решті клопотання судового експерта №3004-Е від 04.08.2023 про уточнення експертного завдання відмовлено; зупинено провадження у справі № 910/7318/22 до закінчення проведення експертизи та повернення матеріалів справи разом з висновком експерта до Господарського суду міста Києва.

03.10.2023 через відділ діловодства суду надійшло клопотання експерта, в якому останній просить суд залучити в якості експерта фахівця, який має кваліфікацію оцінювача та право проводити оцінку ринкової вартості акцій.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.10.2023 поновлено провадження у справі № 910/7318/22; клопотання судового експерта №6932/18/вих..-23/ЛЕП від 27.09.2023 задоволено; залучено в якості експерта фахівця, який має кваліфікацію оцінювача та право проводити оцінку ринкової вартості акцій - Гохберга Ігоря Ісааковича; зупинено провадження у справі № 910/7318/22 до закінчення проведення експертизи та повернення матеріалів справи разом з висновком експерта до Господарського суду міста Києва.

12.01.2023 через відділ діловодства суду від судового експерта Наталії Гавриленко та оцінювача Ігоря Гохберга надійшло клопотання про надання додаткових документів, необхідних для дачі висновків:

1. Для реалізації майнового методичного підходу сторонам надати перелік основних засобів в розрізі груп обліку з вказанням наступних показників станом на дату оцінки або на 31.12.2020р.:

- найменування;

- інвентарний номер;

- дата постановки на баланс;

- первісна вартість;

- технічні характеристики;

- залишковий строк використання;

- технічний стан;

- звіт про оцінку ринкової вартості простих іменних акцій виконаний ТОВ «Експертна група «ЕС енд ДІ» (можлива електронна копія завірена електронним підписом);

- завірена підприємством копія договору і акту на оцінку виконану ТОВ «Експертна група «ЕС енд ДІ» на замовлення Акціонерного товариства "Житомиробленерго";

Якщо в попередні до 2021 роки здійснювалася переоцінка необоротних активів підприємства для цілей бухгалтерського обліку, необхідно надати копію Звіту про оцінку, що відбиває цю переоцінку.

Забезпечити можливість проведення натурного огляду основних засобів підприємства.

2. Для реалізації дохідного методичного підходу сторонам надати:

а. Фінансова звітність та інші документи:

1) Завірені підприємством копії річної звітності підприємства за 2017-2020 рр. та відповідні Пояснювальні записки.

2) Якщо існували такі, копії аудиторських висновків за 2019 рік і 2020 рік.

3) Копія Статуту підприємства в редакції, що була актуальною на дату оцінки.

4) Копії ліцензій та інших дозвільних документів, на підставі яких підприємство здійснювало свою діяльність на дату оцінки.

5) Розшифровка рядків Балансу за 2018-2020 рр.: 1000, 1005, 1015, 1035, 1101 - 1104, 1125 - 1155, 1165, 1500, 1515, 1600, 1615 - 1660, 1690, в т.ч.:

станом на 31.12.2019 та 31.12.2020 - вказати по зазначених рядках перелік та вартість активів та зобов`язань, що класифікуються як «неопераційні», тобто, як такі, що не використовуються в основній операційній діяльності підприємства та не плануються до такого використання в найближчій перспективі (наприклад (але не виключно), невикористані основні засоби, деякі неліквідні запаси, довгострокова дебіторська заборгованість та інвестиційна нерухомість не роблять внеску в щомісячний грошовий потік від основної діяльності, як і заборгованість перед учасниками та частково інші поточні зобов`язання); також надати інформацію, чи є таки активи (суми) серед основних засобів;

станом на 31.12.2019 та 31.12.2020, ряд. 1125 - 1155 - вказати строки виникнення складових, охарактеризувати очікувані строки погашення, а також додатково вказати суми наявної безнадійної дебіторської заборгованості;

станом на 31.12.2019 та 31.12.2020, ряд. 1500 - вказати складові, природу виникнення та механізми реалізації (впливу на розмір податку на прибуток) відстрочених податкових активів / зобов`язань;

станом на 31.12.2019 та 31.12.2020, ряд. 1515 - надати строки погашення, відсоткові ставки, валюту зобов`язань і порядок обслуговування боргу.

6) Розшифровка рядків Звіту про фінансові результати за 2018-2020 рр.: 2120, 2130 - 2180, 2220 - 2250, 2270, 2300, в т.ч.:

щодо рядків 2120 - 2180, 2220 - 2270, 2300 - зазначити суми нетипових доходів та витрат (тобто таких, що мають випадковий, несистематичний характер та навряд чи мали б очікуватися в майбутньому).

7) Розшифровка рядку 2000 Звіту про фінансові результати за 2018-2020 рр.: обсяги реалізації в розрізі видів продукції (послуг) в натуральному та грошовому виразі.

8) Розшифровка рядку 2050 Звіту про фінансові результати за 2018-2020 рр.: в розрізі видів продукції (послуг) та одночасно за статтями витрат (із поміткою щодо характеру статей витрат: умовно-змінних та умовно-постійних). Або ж надання фактичних калькуляцій витрат, що входять до складу собівартості, які б за підсумками надавали загальну суму собівартості з відповідної Ф№2.

Ь. Інші економічні та технічні дані:

9) Опис діяльності підприємства, в тому числі опис географії надання послуг, постачальників, споживачів по категоріях (станом на початок 2021 року).

10) Технологічна схема діяльності підприємства (станом на початок 2021 року), системи розподілу Підприємства.

11) Територіальні показники Підприємства (довжина мереж, кількість підстанцій, абоненти, потужність власних трансформаторів, інше) за підсумками 2015 - 2020 років.

12) Діючі на дату оцінки відпускні ціни (тарифи) за видами продукції та послуг, в розрізі питання п. 7 вище. Опис порядку ціноутворення, нормативна база, якою ціноутворення регулюється.

13) Динаміка тарифів протягом 2015 - 2020 років; Постанови НКРЕКП, що їх регулювали.

14) Чи існували на початок 2021 року якісь очікування щодо подальшої динаміки тарифів?

15) План розвитку системи розподілу AT «Житомиробленерго» з 2021 по 2025 роки.

16) Розмір амортизаційних відрахувань на необоротні активи в 2018 - 2020 роках, в розрізі груп в податковому та бухгалтерському обліку, із зазначенням середніх норм амортизаційних відрахувань по групах (субрахунках).

17) Зведені дані за 2018-2020 рр. щодо витрат на 1) капітальні інвестиції, 2) капітальні ремонти ОЗ, 3) поточні ремонти ОЗ по підприємству.

18) Інформація щодо рівня завантаження основних виробничих потужностей підприємства (у порівнянні із проектними показниками завантаження).

19) Бізнес-плани, або плани розвитку, або бюджети (що існували саме на дату оцінки) щодо очікуваної діяльності підприємства, що містять прогноз доходів (в розрізі видів продукції / послуг, згідно до п. 7 вище) в натуральних показниках, прогноз цін на продукції та послуги та прогноз витрат: собівартості (в розрізі згідно до п. 8 вище), адміністративних витрат та інших згідно до рядків Ф№2), пов`язаних з операційною діяльністю підприємства, на 2021 та наступні роки.

20) Прогноз розміру інвестицій у виробничі потужності на період 2021 та подальших років (по періодах) із зазначенням 1) сум інвестицій (з ПДВ чи без), 2 джерел фінансування, 3) строку здійснення інвестицій, 4) опису напрямків інвестицій та 5) очікуваного економічного ефекту від здійснення інвестицій.

21) Потреба та прогноз введення в експлуатацію основних засобів за групами протягом 2021 та наступних років (по періодах, в розрізі, що передбачений п. 14 вище).

22) Нормативи оборотних засобів або якісь інші оцінки потреби в оборотних засобах (якщо такі розраховувалися підприємством на дату оцінки).

23) Якщо такий існує, прогноз використання запозиченого капіталу (в першу чергу залучення кредитних ресурсів) на період 2021 та подальших років (по періодах) із зазначенням напрямків використання коштів.

24) Інформація щодо виплати дивідендів (сума та відсоткова частка чистого прибутку, що пішла на виплату дивідендів) протягом 2010 - 2020 років.

25) Інформація про конкурентів, якщо такі є. їх частка в ринку в 2018 - 2020 роках. Недоліки та переваги послуг, що надаються конкурентами.

26) Залишкову вартість основних засобів та нематеріальних активів в податковому обліку в розрізі груп обліку або в цілому по підприємству станом на 31.12.2020 року.

с. Юридична та ринкова інформація:

27) Які нормативно-правові акти регулювали або, як очікувалося на дату оцінки, мали в майбутньому регулювати зміни цін на продукцію / послуги підприємства, основну сировину чи інші статті собівартості? Чи враховували наведені вище Бізнес-плани, або плани розвитку, або бюджети (п. 19 вище) такі очікувані зміни?

28) Які інші події, що вже мали місце на дату оцінки, давали привід очікувати суттєвих змін в діяльності підприємства та яких саме змін?

29) Наявні у підприємства дані щодо оглядів відповідного сегменту енергоринку України, актуальні станом на дату оцінки.

3. Для реалізації порівняльного методичного підходу сторонам надати додатково наступні дані торгів Української біржі, які необхідно подати у вигляді нижченаведеної таблиці згідно з заповненим у першому рядку таблиці зразком.

Дата Ціна, грн. за акціюОб`єм угоди, шт.ПродавецьПокупецьВид угодиМісце торгів16.02.2020 10:532,5015ТОВ «А» ЄДРПОУ 22222222ТОВ «Б» ЄДРПОУ 33333333безадреснаУкраїнська біржа16.02.2020 15:532,3540ТОВ «В» ЄДРПОУ 22222222ТОВ «Г» ЄДРПОУ 33333333адреснаПерспектива 16.02.2020 16:302,32110ТОВ «Д» ЄДРПОУ 22222222ТОВ «Е» ЄДРПОУ 33333333РЕПОПФТС20.02.2020 16:302,32110ТОВ «Е» ЄДРПОУ 22222222ТОВ «Е» ЄДРПОУ 33333333адреснаУМВБ

Період за який необхідно отримати інформацію з 16.02.2020 по 15.02.2021.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.01.2024 запропоновано позивачу та відповідачам у строк до 18.01.2024 подати суду письмові пояснення та міркування із зазначенням своєї позиції щодо поданого експертом клопотання про надання додаткових документів у справі № 910/7318/22.

16.01.2024 через відділ діловодства суду відповідачем 1 подані письмові пояснення та міркування, в яких останній зазначає, що не заперечує щодо задоволення поданого експертом клопотання про надання додаткових документів. Разом з тим, відповідач 1 зазначає, що у останнього налічується більше 40 000 основних засобів, по яким необхідно надати інформацію, а тому просить суд встановити термін на надання додаткових документів у справі №910/7318/22 до 01.04.2024.

Судом прийнято до уваги, що згідно з п. 1.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998, у випадку невиконання клопотань експерта щодо надання додаткових матеріалів, несплати вартості експертизи протягом 45 календарних днів з дня направлення клопотання в порядку, передбаченому чинним законодавством, незабезпечення прибуття експерта, безперешкодного доступу до об`єкта дослідження, а також належних умов для його роботи (учинення перешкод з боку сторін, що беруть участь у справі, в обстеженні об`єкта) матеріали справи повертаються органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), із зазначенням мотивованих причин неможливості її проведення.

За таких обставин, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання Акціонерного товариства "Житомиробленерго" про встановлення терміну на надання додаткових документів у справі №910/7318/22 до 01.04.2024.

18.01.2024 через відділ діловодства суду позивачем подані письмові пояснення та міркування, в яких останній зазначає, що не заперечує проти задоволення клопотання експертів про надання додаткових документів, необхідних для надання висновку експерта, перелік яких було наведено в ухвалі суду від 15.01.2024.

Статтею 230 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується. Провадження у справі продовжується із стадії, на якій його було зупинено.

За таких обставин, у зв`язку з надходженням до суду клопотання судового експерта про надання необхідних матеріалів, з огляду на неможливість подальшого проведення експертного дослідження без розгляду клопотання судового експерта, суд дійшов висновку про необхідність поновлення провадження у справі з метою вирішення питань, поставлених експертною установою.

Відповідно до ч. 1 ст. 13 Закону України "Про судову експертизу" незалежно від виду судочинства судовий експерт має право: 1) ознайомлюватися з матеріалами справи, що стосуються предмета судової експертизи, і подавати клопотання про надання додаткових матеріалів; 2) вказувати у висновку експерта на виявлені в ході проведення судової експертизи факти, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені питання; 3) з дозволу особи або органу, які призначили судову експертизу, бути присутнім під час проведення слідчих чи судових дій і заявляти клопотання, що стосуються предмета судової експертизи; 4) подавати скарги на дії особи, у провадженні якої перебуває справа, якщо ці дії порушують права судового експерта; 5) одержувати винагороду за проведення судової експертизи, якщо її виконання не є службовим завданням; 6) проводити на договірних засадах експертні дослідження з питань, що становлять інтерес для юридичних і фізичних осіб, з урахуванням обмежень, передбачених законом.

Пунктом 11 постанови Пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" передбачено, що клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів розглядається господарським судом після поновлення провадження у справі; за необхідності для розгляду такого клопотання суд може витребувати матеріали справи з експертної установи, а також повідомити учасників судового процесу про час і місце проведення відповідного судового засідання. Після розгляду клопотання провадження у справі знову зупиняється, а матеріали справи, якщо вони витребувалися судом, надсилаються до експертної установи.

Відповідно до частини третьої статті 102 Господарського процесуального кодексу України при визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.

Відповідно до пункту 2.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5, експерту заборонено самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

Положеннями статті 81 Господарського процесуального кодексу України встановлено:

Учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом (частина 1).

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази (частина 3).

Враховуючи, що законом не передбачено повноважень судового експерта щодо витребування та одержання додаткових матеріалів безпосередньо від учасників судового процесу, суд вважає клопотання експерта про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, суд вважає за необхідне звернути увагу учасників справи на положення частини 8 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до якої у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Керуючись ст. 81, 102, 228, 230, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1.Поновити провадження у справі № 910/7318/22.

2.Задовольнити клопотання судового експерта Наталії Гавриленко та оцінювача Ігоря Гохберга про надання додаткових матеріалів.

3. Зобов`язати сторін на виконання клопотання експерта у строк до 23.02.2024 надати суду для подальшого направлення судовому експерту:

1. Для реалізації майнового методичного підходу сторонам надати перелік основних засобів в розрізі груп обліку з вказанням наступних показників станом на дату оцінки або на 31.12.2020р.:

- найменування;

- інвентарний номер;

- дата постановки на баланс;

- первісна вартість;

- технічні характеристики;

- залишковий строк використання;

- технічний стан;

- звіт про оцінку ринкової вартості простих іменних акцій виконаний ТОВ «Експертна група «ЕС енд ДІ» (можлива електронна копія завірена електронним підписом);

- завірена підприємством копія договору і акту на оцінку виконану ТОВ «Експертна група «ЕС енд ДІ» на замовлення Акціонерного товариства "Житомиробленерго";

Якщо в попередні до 2021 роки здійснювалася переоцінка необоротних активів підприємства для цілей бухгалтерського обліку, необхідно надати копію Звіту про оцінку, що відбиває цю переоцінку.

Забезпечити можливість проведення натурного огляду основних засобів підприємства.

2. Для реалізації дохідного методичного підходу сторонам надати:

а. Фінансова звітність та інші документи:

1) Завірені підприємством копії річної звітності підприємства за 2017-2020 рр. та відповідні Пояснювальні записки.

2) Якщо існували такі, копії аудиторських висновків за 2019 рік і 2020 рік.

3) Копія Статуту підприємства в редакції, що була актуальною на дату оцінки.

4) Копії ліцензій та інших дозвільних документів, на підставі яких підприємство здійснювало свою діяльність на дату оцінки.

5) Розшифровка рядків Балансу за 2018-2020 рр.: 1000, 1005, 1015, 1035, 1101 - 1104, 1125 - 1155, 1165, 1500, 1515, 1600, 1615 - 1660, 1690, в т.ч.:

станом на 31.12.2019 та 31.12.2020 - вказати по зазначених рядках перелік та вартість активів та зобов`язань, що класифікуються як «неопераційні», тобто, як такі, що не використовуються в основній операційній діяльності підприємства та не плануються до такого використання в найближчій перспективі (наприклад (але не виключно), невикористані основні засоби, деякі неліквідні запаси, довгострокова дебіторська заборгованість та інвестиційна нерухомість не роблять внеску в щомісячний грошовий потік від основної діяльності, як і заборгованість перед учасниками та частково інші поточні зобов`язання); також надати інформацію, чи є таки активи (суми) серед основних засобів;

станом на 31.12.2019 та 31.12.2020, ряд. 1125 - 1155 - вказати строки виникнення складових, охарактеризувати очікувані строки погашення, а також додатково вказати суми наявної безнадійної дебіторської заборгованості;

станом на 31.12.2019 та 31.12.2020, ряд. 1500 - вказати складові, природу виникнення та механізми реалізації (впливу на розмір податку на прибуток) відстрочених податкових активів / зобов`язань;

станом на 31.12.2019 та 31.12.2020, ряд. 1515 - надати строки погашення, відсоткові ставки, валюту зобов`язань і порядок обслуговування боргу.

6) Розшифровка рядків Звіту про фінансові результати за 2018-2020 рр.: 2120, 2130 - 2180, 2220 - 2250, 2270, 2300, в т.ч.:

щодо рядків 2120 - 2180, 2220 - 2270, 2300 - зазначити суми нетипових доходів та витрат (тобто таких, що мають випадковий, несистематичний характер та навряд чи мали б очікуватися в майбутньому).

7) Розшифровка рядку 2000 Звіту про фінансові результати за 2018-2020 рр.: обсяги реалізації в розрізі видів продукції (послуг) в натуральному та грошовому виразі.

8) Розшифровка рядку 2050 Звіту про фінансові результати за 2018-2020 рр.: в розрізі видів продукції (послуг) та одночасно за статтями витрат (із поміткою щодо характеру статей витрат: умовно-змінних та умовно-постійних). Або ж надання фактичних калькуляцій витрат, що входять до складу собівартості, які б за підсумками надавали загальну суму собівартості з відповідної Ф№2.

Ь. Інші економічні та технічні дані:

9) Опис діяльності підприємства, в тому числі опис географії надання послуг, постачальників, споживачів по категоріях (станом на початок 2021 року).

10) Технологічна схема діяльності підприємства (станом на початок 2021 року), системи розподілу Підприємства.

11) Територіальні показники Підприємства (довжина мереж, кількість підстанцій, абоненти, потужність власних трансформаторів, інше) за підсумками 2015 - 2020 років.

12) Діючі на дату оцінки відпускні ціни (тарифи) за видами продукції та послуг, в розрізі питання п. 7 вище. Опис порядку ціноутворення, нормативна база, якою ціноутворення регулюється.

13) Динаміка тарифів протягом 2015 - 2020 років; Постанови НКРЕКП, що їх регулювали.

14) Чи існували на початок 2021 року якісь очікування щодо подальшої динаміки тарифів?

15) План розвитку системи розподілу AT «Житомиробленерго» з 2021 по 2025 роки.

16) Розмір амортизаційних відрахувань на необоротні активи в 2018 - 2020 роках, в розрізі груп в податковому та бухгалтерському обліку, із зазначенням середніх норм амортизаційних відрахувань по групах (субрахунках).

17) Зведені дані за 2018-2020 рр. щодо витрат на 1) капітальні інвестиції, 2) капітальні ремонти ОЗ, 3) поточні ремонти ОЗ по підприємству.

18) Інформація щодо рівня завантаження основних виробничих потужностей підприємства (у порівнянні із проектними показниками завантаження).

19) Бізнес-плани, або плани розвитку, або бюджети (що існували саме на дату оцінки) щодо очікуваної діяльності підприємства, що містять прогноз доходів (в розрізі видів продукції / послуг, згідно до п. 7 вище) в натуральних показниках, прогноз цін на продукції та послуги та прогноз витрат: собівартості (в розрізі згідно до п. 8 вище), адміністративних витрат та інших згідно до рядків Ф№2), пов`язаних з операційною діяльністю підприємства, на 2021 та наступні роки.

20) Прогноз розміру інвестицій у виробничі потужності на період 2021 та подальших років (по періодах) із зазначенням 1) сум інвестицій (з ПДВ чи без), 2 джерел фінансування, 3) строку здійснення інвестицій, 4) опису напрямків інвестицій та 5) очікуваного економічного ефекту від здійснення інвестицій.

21) Потреба та прогноз введення в експлуатацію основних засобів за групами протягом 2021 та наступних років (по періодах, в розрізі, що передбачений п. 14 вище).

22) Нормативи оборотних засобів або якісь інші оцінки потреби в оборотних засобах (якщо такі розраховувалися підприємством на дату оцінки).

23) Якщо такий існує, прогноз використання запозиченого капіталу (в першу чергу залучення кредитних ресурсів) на період 2021 та подальших років (по періодах) із зазначенням напрямків використання коштів.

24) Інформація щодо виплати дивідендів (сума та відсоткова частка чистого прибутку, що пішла на виплату дивідендів) протягом 2010 - 2020 років.

25) Інформація про конкурентів, якщо такі є. їх частка в ринку в 2018 - 2020 роках. Недоліки та переваги послуг, що надаються конкурентами.

26) Залишкову вартість основних засобів та нематеріальних активів в податковому обліку в розрізі груп обліку або в цілому по підприємству станом на 31.12.2020 року.

с. Юридична та ринкова інформація:

27) Які нормативно-правові акти регулювали або, як очікувалося на дату оцінки, мали в майбутньому регулювати зміни цін на продукцію / послуги підприємства, основну сировину чи інші статті собівартості? Чи враховували наведені вище Бізнес-плани, або плани розвитку, або бюджети (п. 19 вище) такі очікувані зміни?

28) Які інші події, що вже мали місце на дату оцінки, давали привід очікувати суттєвих змін в діяльності підприємства та яких саме змін?

29) Наявні у підприємства дані щодо оглядів відповідного сегменту енергоринку України, актуальні станом на дату оцінки.

3. Для реалізації порівняльного методичного підходу сторонам надати додатково наступні дані торгів Української біржі, які необхідно подати у вигляді нижченаведеної таблиці згідно з заповненим у першому рядку таблиці зразком.

Дата Ціна, грн. за акціюОб`єм угоди, шт.ПродавецьПокупецьВид угодиМісце торгів16.02.2020 10:532,5015ТОВ «А» ЄДРПОУ 22222222ТОВ «Б» ЄДРПОУ 33333333безадреснаУкраїнська біржа16.02.2020 15:532,3540ТОВ «В» ЄДРПОУ 22222222ТОВ «Г» ЄДРПОУ 33333333адреснаПерспектива 16.02.2020 16:302,32110ТОВ «Д» ЄДРПОУ 22222222ТОВ «Е» ЄДРПОУ 33333333РЕПОПФТС20.02.2020 16:302,32110ТОВ «Е» ЄДРПОУ 22222222ТОВ «Е» ЄДРПОУ 33333333адреснаУМВБ Період за який необхідно отримати інформацію з 16.02.2020 по 15.02.2021.

5.Копію ухвали надіслати сторонам у справі, судовому експерту Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз Наталії Гавриленко та оцінювачу Ігорю Гохбергу.

6.Зупинити провадження у справі № 910/7318/22.

7.Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення та може бути оскаржена у визначеному розділом IV ГПК України порядку.

Дата підписання ухвали 19.01.2024

Судя І.О. Андреїшина

Часті запитання

Який тип судового документу № 116415265 ?

Документ № 116415265 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 116415265 ?

Дата ухвалення - 19.01.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 116415265 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 116415265 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 116415265, Commercial Court of Kyiv City

The court decision No. 116415265, Commercial Court of Kyiv City was adopted on 19.01.2024. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find important data about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find useful data conveniently.

The court decision No. 116415265 refers to case No. 910/7318/22

This decision relates to case No. 910/7318/22. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 116415263
Next document : 116415266