Court decree № 115969248, 26.12.2023, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
26.12.2023
Case No.
910/16585/23
Document №
115969248
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

26.12.2023Справа № 910/16585/23

За позовом ОСОБА_1 (м. Київ)

до: 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "ДТЕК Мережі" (м. Київ)

2. Приватного акціонерного товариства "ДТЕК Київські регіональні електромережі" (м. Київ)

про визнання договору недійсним та стягнення 11 788 194,20 грн,

Суддя Ващенко Т.М.

Секретар судового засідання Шаповалов А.М.

Представники учасників справи: не викликались

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДТЕК Мережі" та Приватного акціонерного товариства "ДТЕК Київські регіональні електромережі" про:

- визнання недійсним договору купівлі-продажу цінних паперів № 20БВ-000000653, № БВ20201023/02-АК від 23.10.2020, укладеного між спільним підприємством товариством з обмеженою відповідальністю "Драгон Капітал" ("Продавець"), який діє на підставі договору на брокерське обслуговування №10/71674-Б від 17.05.2010, укладеного ОСОБА_1 ("Клієнт Продавця") з однієї сторони та Товариством з обмеженою відповідальністю "ДТЕК Мережі" від імені та за рахунок якого діє Приватне акціонерне товариство "Альтана Капітал" з другої сторони, на підставі того, що ОСОБА_1 було введено в оману, та вчинено на нього тиск спільно Відповідачами, що відповідає ст.230, 231 ЦКУ;

- застосування наслідки недійсності правочину та згідно із ст.230, 231 ЦКУ стягнення солідарно з відповідачів на користь позивача як відшкодування мінімальних подвійних збитків позивача у розмірі 11 788 194,20 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.11.2023 позовну заяву залишено без руху, встановлено позивачу строк і спосіб усунення виявлених недоліків.

16.11.2023 від позивача надійшла заява про усунення недоліків.

Оскільки позивачем у встановлений судом строк усунуто недоліки позовної заяви, ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.11.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, її розгляд вирішено здійснювати у порядку загального позовного провадження, призначено підготовче засідання на 14.12.2023.

07.12.2023 до суду від відповідачів надійшли відзиви на позовну заяву, в яких вони заперечують проти позовних вимог, зазначають про їх необґрунтованість та безпідставність.

12.12.2023 позивачем подано відповідь на відзиви, в яких викладено доводи на спростування тверджень відповідачів.

13.12.2023 від позивача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

14.12.2023 позивачем подано заперечення проти відмови відповідачів від надання доказів, клопотання про залучення до участі у справі третіх осіб та клопотання про зобов`язання відповідачів надати відповіді на поставлені позивачем питання.

14.12.2023 суд без виходу до нарадчої кімнати постановив ухвалу про оголошення перерви в підготовчому засіданні до 30.01.2024.

Розглянувши клопотання позивача про витребування доказів, суд встановив наступне.

Позивачем заявлено до витребування від відповідача-1:

- угоди про перехід права власності на акції ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" в 2019-2020 роках, в тому числі, але не обмежуючись від осіб з групи VS ENERGY (в тому числі, але не обмежуючись від ТОВ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 43203663), компанії "Washington Holdings B.V." ("Вашингтон Холдингс Б.В."), від інших структур зазначеної групи), від ТОВ "ДТЕК НАФТОГАЗ", від НГР Б.В. (NGR B.V.) НІДЕРЛАНДИ, від інших осіб, що забезпечило ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" право власності на домінуючий пакет акцій Товариства та надалі право оголосити публічну безвідкличну вимогу про примусовий викуп акцій Товариства;

- документи про виконання вищезазначених договорів про перехід права власності на акції Товариства як в частині оплати акцій від ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ", так і переходу прав власності на цінні папери-акції Товариства, а також документи щодо виконання нормативних актів НКЦПФР, АМКУ, НКРЕКП щодо такого переходу прав власності на акції Товариства;

- документи, щодо прийняття та затвердження рішень відповідного уповноваженого Статутом Органу управління ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ", та TОB "ДТЕК НАФТОГАЗ", та НГР Б.В. (NGR B.V.) НІДЕРЛАНДИ, інших осіб про придбання акцій Товариства у загальній кількості, що перевищує 95% акцій Товариства, а саме придбаних на початку (1-2 кварталу) 2020 року та в жовтні 2020 року (3,6542411% акцій Товариства);

- статути ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" чинні в 2020 році (якщо вносились зміни з 2020 року - то відповідні редакції такого Статуту);

- відповідні дозволи/рішення АМКУ щодо переходу права власності на понад 50% акцій Товариства від ТОВ "ДТЕК НАФТОГАЗ",НГР Б.В. (NGR B.V.) НІДЕРЛАНДИ до ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" та виконання умов та обов`язків Рішення АМКУ від 25.04.2019 № 282-р про розгляд справи про концентрацію.

Від відповідача-2 позивач просить суд витребувати:

- документи, в тому числі презентаційні матеріали, що публічно представлялись суспільству та учасникам публічних обговорень, а також документи, що були підставою для розрахунків тарифів, їх складових частин, інших питань, які були основою для таких розрахунків та інші документи, що обговорювались на відкритому публічному обговоренні тарифів Товариства в вересні 2020 року в офісі Товариства за адресою м.Київ, вул. Стеценка 1 А, 01036;

- документи звітності, що подаються відповідним державним органам, а саме фінансова звітність та інша звітність ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ", код ЄДРІІОУ 23243188 (надалі Товариство), за 2020 рік, за 2021 рік, за 2022 рік. за 6-ть місяців 2023 року (Баланс (Звіт про майновий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про совокупний дохід), інші форми фінансової звітності, Звітність до НКЦПФР, Звітність до НКРЕКП за 2020 рік, за 2021 рік, за 2022 рік, за 6-ть місяців 2023 року;

- документи по останній повній інвентаризації активів та пасивів Товариства, проведеній до 01.11.2020 року відповідно до "Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879 (із змінами);

- стандартні інвентарні бухгалтерські відомості про активи та пасиви Товариства станом на 01.07.2020 року, 16.07.2020 року, 30.09.2020 року, інша дата у 2020 році, наявна у Товариства або їх узагальнюючі відомості про загальну вартість по групам основних фондів;

- Бюджети, Плани доходів та витрат Товариства на 2020-2025 роки, затверджені відповідним уповноваженим Статутом Органом управління Товариства в 2019-2021 роках;

- Накази і розпорядження Голови одноосібного виконавчого органу - Генерального директора Товариства, в яких затверджувались питання/показники/процедури/інше, пов`язані із активами та пасивами, бюджетами, планами доходів та витрат Товариства з 15.07.2019 року по 01.11.2020 року;

- Звіти Наглядової ради та Генерального директора Товариства за 2020 рік, за 2021 рік, за 2022 рік;

- Аудиторські висновки, звіти затверджених аудиторів за 2021-2022 рік, та зміни або доповнення, якщо воші вносились до офіційно опублікованих звітів за 2018-2022 роки.

- Інформацію про виплати дивідендів за період з 01.10.2020 по 20.09.2023 року та відповідні рішення уповноважених Статутом Товариства та законодавством Органу управління Товариством про такі виплати;

- Інформацію про виплати Товариством на користь пов`язаних із Товариством осіб коштів понад 1 млн.грн., в тому числі але не обмежуючись: позик, фінансових допомог, благодійних виплат/внесків за період 2020-2023 роки;

- Інформацію про значні правочини та правочини із заінтересованістю за період 2020-2023 років, та відповідні рішення уповноважених Статутом Товариства та законодавством Органу управління Товариством;

- За період з 01.01.2020 року по дату цього запиту - Документи, на підставі яких визначена ринкова вартість відповідно до статті 8 цього Закону в тому числі, але не обмежуючись:

Звіт при оцінку, здійснений ТОВ "БДО КОНСАЛТИНГ", здійснений в жовтні-листопаді 2020 року за Договором від 09.11.2020 року №2038-О, а також копії документів, які надані оцінювачу для проведення такої оцінки;

Звіт про оцінку необоротних активів Товариства станом на 31.05.2019 року та 30.06.2019 року за Договорами про надання послуг з оцінки із ТОВ "ДЕЛОЙТ І ТУШ" від 20.06.2019 року № Fas/2019/66699 та Додаткову угоду № 1 до зазначеного договору;

Звіт про оцінку пінних паперів Товариства за Договором про надання послуг з оцінки із ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТИТАН" від 22.02.2019 року;

Звіт про оцінку ТОВ "ЕА "УКРКОНСАЛТ" щодо оцінки активів станом на 30.09.2018року;

Інші Звіти про оцінку цінних паперів Товариства та інших активів, в тому числі, але не обмежуючись для цілей бухгалтерського обліку, здійснені в період 2020-2025 роки;

Рецензії на зазначені Звіти;

- Договору на виконання обов`язків/функцій Секретаря Наглядової ради Товариства та інші документи, що встановлюють права та обов`язки Секретаря Наглядової ради Товариства за період 2019-2023 роки;

- Наказ про призначення та Посадову інструкцію відповідальної посадової особи Товариства по роботі із державним регулятором НКРЕКП. що надавала відповіді, консультації, вела роботу із акціонером ОСОБА_1., щодо надання відповідних документів, щодо публічного обговорення та подання до НКРЕКП інформації для затвердження нових тарифів в вересні-жовтні 2020 року;

- Рішення мажоритарного акціонера, Наглядової ради, Генерального директора Товариства, які істотно (на понад 10 млн.грн) впливали на ринкову вартість активів та/або зобов`язання Товариства за період 2020-2023 роки;

- Виписки з Реєстру акціонерів Товариства, який використовувався для реєстрації та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, що були призначені на 21.08.2020 року та 22.04.2020 року, щодо визначення часток акцій Товариства, що належали мажоритарним акціонерам Товариства, які володіли понад 5% акцій Товариства, в тому числі, але не обмежуючись ТОВ "ДТЕК Мережі" (код ЄДРПОУ 41916207), ТОВ "ДТЕК НАФТОГАЗ" (код ЄДРПОУ 37719067), НГР Б.В. (NCR B.V.) НІДЕРЛАНДИ, інших акціонерів із часткою понад 5% акцій Товариства.

На думку позивача, перелічені докази можуть підтвердити обставини, на які позивач посилається у позовній заяві: щодо введення в оману відповідачами позивача, інших осіб та органів, споживачів, щодо прогнозованих фінансових показників на 2020-2021 роки, спільне заниження відповідачами цини акцій, використання інсайдерської інформації, введення в оману та використання психологічного тиску щодо міноритарних акціонерів, ціль діяльності відповідачів - отримання надприбутків природним монополістом на ринку постачання електроенергії, позивач уклав спірний договір в умовах повної невизначеності щодо дійсної, справедливої ціни акцій, звіт ТОВ "БДО Консалтинг" або застосування його окремих висновків не відповідає вимогам чинного законодавства України.

Відповідачі заперечують проти витребування заявлених доказів, посилаючись на те, що такі докази не можуть підтвердити чи спростувати доводи позивача, викладені ним у позовній заяві, частина заявленої до витребування інформації є відкритою та загальнодоступною, позивачем заявлено дане клопотання з метою отримання відомостей про діяльність відповідачів для власних цілей, не пов`язаних із предметом та підставами даного позову.

Відповідно до ч. ч. 1-4 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків. (ч. ч. 1, 2 ст. 73 ГПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ст. ст. 76, 77 ГПК України).

Суд зазначає, що предметом позову в даній справі є, зокрема, визнання недійсним договору купівлі-продажу цінних паперів № 20БВ-000000653, № БВ20201023/02-АК від 23.10.2020, укладеного між спільним підприємством товариством з обмеженою відповідальністю "Драгон Капітал" ("Продавець"), який діє на підставі договору на брокерське обслуговування №10/71674-Б від 17.05.2010, укладеного ОСОБА_1 ("Клієнт Продавця") з однієї сторони та Товариством з обмеженою відповідальністю "ДТЕК Мережі" від імені та за рахунок якого діє Приватне акціонерне товариство "Альтана Капітал" з другої сторони.

Підставою для такої позовної вимоги є введення ОСОБА_2 в оману, та вчинення на нього тиску спільно відповідачами.

Водночас із поданого позивачем клопотання не вбачається, які саме із заявлених позивачем до витребування доказів суперечать тим доказам і обставинам, якими керувався позивач при укладенні спірного Договору, та у чому саме позивача було введено в оману.

При цьому позивач не посилається на надання йому, для укладення спірного Договору, як акціонеру відповідача-2, на його вимогу документів та інформації, які суперечать відомостям, що містяться у заявлених до витребування документах, не вказує, які саме із наявних у нього матеріалів містять неправдиву інформацію, яка може бути спростована заявленими доказами.

Також позивачем не вказано і не обґрунтовано, які саме із заявлених до витребування доказів можуть підтвердити вчинення на позивача тиску відповідачами.

Суд вважає обґрунтованими заперечення відповідачів про те, що заявлені до витребування докази, в тому числі щодо діяльності відповідачів після укладення оспорюваного правочину (23.10.2020) і до 2023 року, не підлягають дослідженню при розгляді вимог про визнання даного Договору недійсним, підстави для чого досліджуються судом на момент укладення правочину.

Враховуючи вищевикладене, суд не вбачає підстав для витребування від відповідачів заявлених позивачем доказів та відмовляє в задоволенні даного клопотання.

Крім того, позивачем до позовної заяви відповідно до ст. 90 ГПК України додано заяви із питаннями до відповідачів, а саме, поставлено питання до відповідача-1:

- на підставі якої інформації представники відповідача-1 Перцев Д.П. та/або Селіщев О.М. стверджували, що максимальна ціна примусового викупу за вимогою на підставі ст.65-653 Закону України "Про акціонерні товариства" складе не більше 3,42 грн. за одну просту іменну акцію ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" в телефонних розмовах та на зустрічах із позивачем в серпні-жовтні 2020 року перед укладенням Договору, що оспорюється?

- чому відповідачами та зазначеними їх представниками під час обговорень та перед укладенням Договору, що оспорюється, не повідомлялась інформація позивачу, якою володіли відповідачі та їх представники, що за останні 12 місяців відповідач-1 придбавав акції по ціні 5,2727 грн за одну просту іменну акцію ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" та те, що прибуток відповідача-2 за 6-ть місяців 2020 року складає понад 690 млн.грн. за 9-ть місяців понад 1,1 млрд.грн, а натомість повідомлялось, що в 2020 році очікуються збитки або мала прибутковість (до 73 млн.грн.) у зв`язку із падінням споживання електроенергії в 2020 році по причині Карантину на Covid-19 та теплої очікуваної зими?

- чому результати угоди щодо придбання понад 50% акцій між ТОВ "ДТЕК НАФТОГАЗ" та ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" досі не опубліковані, не були доведені до позивача до підписання ним Договору, що оспорюється, до всіх міноритарних акціонерів, у яких примусово придбано акції за Публічною вимогою від 17.11.2020 року та НКЦПФР? Яка ціна акцій за зазначеною угодою?

- яким чином, коли, в якій кількості та по якій ціні NGR B.V. реалізувала ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ", а ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" відповідно придбало понад 3096 акцій ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", якщо на балансі NGR B.V. за 2019-2020 роки зазначених акцій не було, а також не було коштів для купівлі таких акцій та відповідно не було надходження коштів від продажу таких акцій - понад 339 млн.грн?

- яка оцінка вартості акцій, активів ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" використовується ТОВ "ДТЕК М1ЕРЕЖІ", Групою ДТЕК під час залучення кредитних ресурсів та оформлення порук, застави, розрахунку тарифів ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" для споживачів?

- з якою метою відповідачі через свого представника Перцева Дениса Петровича та Олександра Миколайовича Селіщева за ініціативи відповідачів "пропонували" погодитись позивачу (його представнику) продати належні йому акції ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" з 04 серпня по 22.10.2020 року по ціні від 2,0 грн до 4,15 грн за одну акцію?

- з якою метою позивачу перед підписанням Договору, що оспорюється, не було повідомлено відповідачами фондовому ринку та позивачу (його представнику), що за останні 12 місяців перед підписанням цього Договору, ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" придбавали акції відповідача-2 по ціні 5,2727 грн/акція, а замість цього представники відповідачів постійно інформували позивача, що за останні 12 місяців перед підписанням цього Договору ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" придбавало акції відповідача-2 не дорожче ніж 3,42 грн/акція, та одночасно кількаразово однозначно заперечували, що ціна викупу неможлива на рівні вище від 5,20 грн/акція?

- чи придбавало ТОВ "ДТЕК МЕРЕЖІ" в період з 23.10.2019 року по 23.10.2023 року за виключенням придбань за Публічною вимогою від 17.11.2020 року та Договору, що оспорюється, якщо так - то яку кількість, за якою ціною та за якою датою підписання та датою вчинення таких угод та у яких контрагентів?

Відповідачу-2 позивачем поставлено такі запитання:

- чи вірне твердження позивача, що роботу із позивачем від імені Товариства в період 01.07.2019 - 10.12.2020 року вів Секретар Наглядової ради Товариства Перцев Д.П., в тому числі, щодо надання позивачу можливості ознайомитись із відповідними документами (за запитами позивача або його представника) або копій таких документів?

- на якій підставі здійснює свою діяльність Секретар Наглядової ради Товариства - Перцев Д.П. - за яким договором, іншим внутрішнім документом Товариства, які його повноваження та права?

- чи було проведено аудит фінансової звітності за 2021 рік, за 2022 рік? Які основні фінансові показники (встановлені НКЦПФР для опублікування при скликанні чергових річних загальних зборів акціонерів) було досягнуто Товариством за 2021, 2022, 9-ть місяців 2023 року? Чи ці показники коригувались у зв`язку із уцінкою/дооцінкою активів із залученням професійного оцінювача та на які суми?

- які дивіденди, позики, поворотні фінансові допомоги, безповоротні фінансові допомоги, благодійні допомоги, інші (на понад 20 млн.грн) грошові кошти (розшифровка за групами таких перерахувань без комерційної таємниці) були нараховані та/або перераховані на пов`язаних із Відповідачем осіб за період з 01.09.2020 року по сьогодні?

- на яку загальну ринкову вартість отримувались активи в період березень 2022 року - 10 місяців 2023 року як безоплатно (із дисконтом, інші знижки) передані активи від держави та державних підприємств, національних та міжнародних організацій, інших постачальників для відновлення електромереж?

- на якій підставі та з якою метою на Публічному обговоренні тарифів Товариства, що відбулось в офісі Товариства 21.09.2020 року, Керівництвом Товариства було проінформовано присутніх (в т.ч. позивача), що очікуваний прибуток на 2020 рік лише у розмірі 73 млн. грн (73 207 тис.грн), на 2021 рік - 578 млн. грн (577 895 тис.грн), якщо Товариству його Органам управління, Головному бухгалтеру було відомо, що за 6-ть місяців 2020 року вже було отримано прибуток понад 693 млн.грн, за 9-ть місяців 2020 року - 1,12 млрд. грн.

- на підставі якої звітності, яких фактів то прогнозів доходів, витрат, прибутковості, вартості всіх активів Товариства зробив оцінку оцінювач ТОВ "БДО Консалтинг" станом на 23.10.2020 року?

Статтею 90 ГПК України встановлено, що учасник справи має право поставити в першій заяві по суті справи або у додатку до неї не більше десяти запитань іншому учаснику справи про обставини, що мають значення для справи. Учасник справи, якому поставлено питання іншим учасником справи, зобов`язаний надати вичерпну відповідь окремо на кожне питання по суті. На запитання до учасника справи, який є юридичною особою, відповіді надає її керівник або інша посадова особа за його дорученням. Відповіді на запитання подаються до суду учасником справи - фізичною особою, керівником або іншою посадовою особою юридичної особи у формі заяви свідка не пізніше як за п`ять днів до підготовчого засідання, а у справі, що розглядається в порядку спрощеного провадження, - за п`ять днів до першого судового засідання. Копія такої заяви свідка у той самий строк надсилається учаснику справи, який поставив письмові запитання. Якщо поставлене запитання пов`язане з наданням доказів, що підтверджують відповідні обставини, учасник справи разом із заявою свідка надає такі докази.

Учасник справи має право відмовитися від надання відповіді на поставлені запитання:

1) з підстав, визначених статтями 67, 68 цього Кодексу;

2) якщо поставлене запитання не стосується обставин, що мають значення для справи;

3) якщо учасником справи поставлено більше десяти запитань.

За наявності підстав для відмови від відповіді учасник справи повинен повідомити про відмову іншого учасника та суд у строк для надання відповіді на запитання. Суд за клопотанням іншого учасника справи може визнати підстави для відмови відсутніми та зобов`язати учасника справи надати відповідь.

Відповідачі разом з відзивами подали заяви з відмовами від надання відповідей на поставлені позивачем питання.

Відповідач-1 у своїй заяві зазначає, що поставлені позивачем питання не стосуються обставин, що мають значення для справи, оскільки стосуються вільних роздумів сторін щодо потенційної вартості акцій в майбутньому та інших припущень, пропозицій щодо ціни продажу акцій, укладення, виконання чи звітування про інші правочини цього товариства, оцінка вартості акцій, активів під час залучення кредитних ресурсів та оформлення порук, застави, розрахунку тарифів для споживачів не стосуються обставин, що мають значення для справи, факти укладення та виконання інших правочинів є внутрішньою інформацією товариства з обмеженим доступом, а не відкритою інформацією, та не стосуються обставин, що мають значення для справи.

Відповідач-2 в обґрунтування відмови від надання відповідей вказує, інформація про представників чи працівників і правовідносини позивача, отримання документів чи відомостей про діяльність ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", фінансова звітність, аудит, фінансово-господарські, грошові розрахунки та фінансово-господарські показники, прогнозні показники, публічні обговорення тарифів цього підприємства, оцінка ТОВ "БДО Консалтинг" станом на 23.10.2020 року, - не стосуються обставин, що мають значення для справи.

Дослідивши подані позивачем та відповідачем заяви щодо надання відповідей та їх обґрунтування, з огляду предмет і підстави позовних вимог, суд вважає обґрунтованими викладені відповідачами заперечення, тож їх відмова від надання відповідей на поставлені позивачем питання відповідає вимогам ст. 90 ГПК України.

Відтак суд відмовляє в задоволенні означеного клопотання позивача.

Також позивач у своєму клопотанні від 14.12.2023 просить залучити до участі у справі Фонд державного майна України, Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та Антимонопольний комітет України в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Частинами 1, 2 ст. 50 ГПК України встановлено, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Як вказує позивач у позовній заяві, важливим питанням для розгляду справи по суті - є визначення законності, справедливості, ринковості ціни примусового викупу акцій у всіх акціонерів, який було вчинено в т.ч. на підставі Звіту про оцінку акцій ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" (надалі, Емітент), яку вчинив професійний сертифікований Фондом державного майна України оцінювач - ТОВ "БДО Консалтинг", який визначив ринкову вартість акцій, тож для всебічного розгляду справи по суті є доцільним професійне судження державного регулюючого органу щодо законності проведеної оцінки, так як рішення суду по цій справі може впливати на його права та обов`язки, в тому числі але не обмежуючись, щодо визнання законним/незаконним вказаний Звіт про оцінку, - якщо ж судом буде використано при винесенні рішення зазначений Звіт про оцінку як законний, то ФДМУ фактично буде обмежено/позбавлено права виконувати ним його обов`язків згідно із чинним законодавством, в тому числі визнання такого звіту про оцінку та діяльності вказаного оцінювача такими, що не відповідають чинному законодавству. Фактично рішення суду за цим позовом може змінити наявні права ФДМУ щодо визначення відповідності чинному законодавству звіту про оцінку, здійснену професійним сертифікованим ФДМУ оцінювачем ТОВ "БДО Консалтинг", діяльність якого контролюється саме ФДМУ, та інших прав та обов`язків, так як відповідно до Закону України "Про фонд державного майна України", ФДМУ є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує державну політику у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності. Залучення ФДМУ дозволить своєчасне, всебічне, повне та об`єктивне встановлення всіх обставин справи, що вимагається ГПКУ по цій справі.

Судом встановлено, що рішення суду в даній справі не може вплинути на права чи обов`язки Фонду державного майна України щодо будь-якої зі сторін, тож у даному випадку відсутня єдина передбачена ст. 50 ГПК України підстава для залучення до участі у справі третьої особи. Виконання Фондом своїх повноважень як центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує державну політику у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, не є предметом розгляду в даній справі.

Відтак суд відмовляє в задоволенні означеного клопотання позивача.

Наявність підстав для залучення до участі у справі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку позивачем обґрунтована тим, що відповідно до Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, ННЦПФР здійснює державне регулювання ринку цінних паперів. Згідно зі Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до юридичних осіб фінансові санкції. У позові зазначено підстави та заявлено вимоги, які виникли на підставі та внаслідок порушень відповідачами чинного законодавства у сфері емітентів цінних паперів, акціонерних товариств, фондового ринку, державним регулятором якої є НКЦПФР. Оскільки вищезазначені дії/бездіяльність неправомірно вчинялись саме емітентом цінних паперів ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", його органами управління, мажоритарним акціонером ТОВ "ДТЕК мережі" - нефінансової групи, такі неправомірні дії вплинули на позивача (його брата) - акціонерів Товариства, судове рішення у справі за цим позовом може вплинути на права і обов`язки НКЦПФР, як центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує державну політику у сфері державного регулювання емітентів цінних паперів, їх діяльності, опублікування ними інформації, стандартів ведення корпоративного управління та обліку, контролю за виконанням суб`єктами фондового ринку вимог законодавства, організації виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства та здійснення контролю за їх виконанням. Фактично рішення суду за цим позовом може змінити наявні права НКЦПФР щодо визначення відповідності чинному законодавству дій/бездіяльності, здійснені ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", його органами управління, мажоритарним акціонером ТОВ "ДТЕК мережі", діяльність яких контролюється саме НКЦПФР, та інших прав та обов`язків НКЦПФР, в тому числі дозволить суду об`єктивно та своєчасно з`ясувати позицію державного регулятора щодо використання "інсайдерської інформації", маніпулювання із термінами опублікування відповідної інформації, недостовірності фінансової звітності Товариства, неправомірне приховування (не опублікування) інформації від акціонерів (позивача) та державного регулятора, інші правопорушення та маніпулювання на ринку цінних паперів.

Судом встановлено, що рішення суду в даній справі не може вплинути на права чи обов`язки Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо будь-якої зі сторін, тож у даному випадку відсутня єдина передбачена ст. 50 ГПК України підстава для залучення до участі у справі третьої особи. Виконання Комісією своїх повноважень не є предметом розгляду в даній справі.

Відтак суд відмовляє в задоволенні означеного клопотання позивача.

Як на підставу для залучення до участі у справі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, позивач посилається на те, що відповідно до Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" Національна комісія; що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг є колегіальним органом, що здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб`єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг. При застосуванні будь-якого способу державного регулювання цін з метою встановлення довгострокового тарифу суб`єкти господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг подають на узгодження НКРЕКП розроблену довгострокову інвестиційну програму після її громадського обговорення прогнози їх діяльності на наступні кілька років, зобов`язані проводити публічні обговорення щодо тарифів. які встановлюються на підставі достовірної фінансової звітності. З метою встановлення річного тарифу суб`єкти господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг подають на узгодження Регулятору річний інвестиційний план, фінансову звітність та інші прогнози фінансово-господарської діяльності - під час розгляду справи по суті відповідно до обставин та фактів відображених у позовній заяві важлива достовірна інформація та висновки від НКРЕКП - чи зазначені документи та інформація відповідають тим документам та інформації, які були презентовані публічно або надані позивачу відповідачем-2. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг та контроль за їх виконанням, в тому числі ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", розробляються та затверджуються НКРЕКП з урахуванням особливостей, визначених законами. В позові зазначено, що на публічному обговоренні тарифів 21.09.2020 ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" ввело в оману Позивача (його брата) щодо дійсного фінансового стану ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" та прогнозів діяльності на 2020-2023 роки, які істотно вплинули на прийняття рішення позивача укласти оспорюваний договір під впливом в т.ч. зазначеного обману. Зазначена процедура та звітність, прогнози регулюються та контролюються НКРЕКП, як держоргану у сфері ринку електроенергії. Фактично, надаючи позивачу та можливо НКРЕКП недостовірну фінансову звітність ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" порушує умови ліцензійної діяльності, "Порядок встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії", затверджений постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1175, інші нормативні акти, утримує з близько 1 млн. споживачів неправомірні тарифи за розподіл електроенергії, стратегічно, соціально-значущих послуг. Судове рішення у справі за цим позовом може вплинути на права і обов`язки НКЦПФР, як центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує державну політику у сфері державного регулювання ринку електроенергії, їх діяльності, опублікування ними інформації, стандартів ведення корпоративного управління та обліку, контролю за виконанням суб`єктами енергетичного ринку вимог законодавства, організації виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства та здійснення контролю за їх виконанням. Фактично рішення суду за цим позовом може змінити наявні права НКРЕКП щодо визначення відповідності чинному законодавству дій/бездіяльності, здійснені ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", його органами управління, мажоритарним акціонером ТОВ "ДТЕК мережі", діяльність яких контролюється саме НКРЕКП, та інших прав та обов`язків НКРЕКП.

Судом встановлено, що рішення суду в даній справі не може вплинути на права чи обов`язки Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо будь-якої зі сторін, тож у даному випадку відсутня єдина передбачена ст. 50 ГПК України підстава для залучення до участі у справі третьої особи. Виконання Комісією своїх повноважень як центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує державну політику у сфері державного регулювання ринку електроенергії, їх діяльності, опублікування ними інформації, стандартів ведення корпоративного управління та обліку, контролю за виконанням суб`єктами енергетичного ринку вимог законодавства, організації виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства та здійснення контролю за їх виконанням, не є предметом розгляду в даній справі.

Відтак суд відмовляє в задоволенні означеного клопотання позивача.

Клопотання про залучення до участі у справі Антимонопольного комітету України мотивовано тим, що основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб`єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції; контролю за концентрацією, узгодженими діями суб`єктів господарювання та дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час регулювання цін (тарифів) на товари, що виробляються (реалізуються) суб`єктами природних монополій; сприяння розвитку добросовісної конкуренції; методичного забезпечення застосування законодавства про захист економічної конкуренції тощо.

У позовній заяві позивачем зазначено, що відсутня публічна інформація щодо вчинених правочинів про перехід права власності на понад 55% акцій ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" від компанії ТОВ "ДТЕК нафтогаз" до компанії ТОВ "ДТЕК мережі", але відповідно до дозволу АМКУ від 26.04.2019 фактично ТОВ "ДТЕК нафтогаз" заборонено було передавати право власності на іншу компанію, тому такий правочин може бути недійсним або містити в собі інформацію, яка важлива для розгляду судом цієї справи по суті - ціна, сторони, період укладення, дати, коли переходять визначені права/обов`язки/власність та дати коли наступають обов`язки сторін та Торговця цінних паперів, що укладав цей правочин, зробити інформацію щодо правочину публічною. Зазначене під час розгляду судом справи може стати неможливим, так як на сьогодні ТОВ "Нафтогазсфера" (колишня назва ТОВ "ДТЕК нафтогаз") проходить процедуру ліквідації, та перенесення цього питання може вплинути на права позивача, споживачів, колишніх акціонерів ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", а саме неможливим будь який судовий процес по їх захисту так як зазначене підприємство буде ліквідоване, із всіма процесуальними наслідками. Вищезазначене регулюються та контролюються саме АМКУ, як держорганом у сфері антимонопольного законодавства. Таким чином, вирішення судом щодо вищезазначених обставин, дії/бездіяльності ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", його органів управління, мажоритарного акціонера ТОВ "ДТЕК мережі", попереднього мажоритарного акціонера ТОВ "ДТЕК нафтогаз" може вплинути на права і обов`язки АМКУ, як центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує державну політику у сфері антимонопольного законодавства, діяльності зазначених суб`єктів, опублікування ними інформації, стандартів ведення корпоративного управління та обліку, контролю за виконанням, в т.ч. суб`єктами енергетичного ринку вимог антимонопольного законодавства. Фактично рішення суду за цим позовом може змінити наявні права АМКУ щодо визначення відповідності чинному законодавству вказаного вище.

Судом встановлено, що рішення суду в даній справі не може вплинути на права чи обов`язки Антимонопольного комітету України щодо будь-якої зі сторін, тож у даному випадку відсутня єдина передбачена ст. 50 ГПК України підстава для залучення до участі у справі третьої особи. Виконання Комітетом своїх повноважень у сфері законодавства про захист економічної конкуренції не є предметом розгляду в даній справі.

Відтак суд відмовляє в задоволенні означеного клопотання позивача.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 50, 81, 90, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Відмовити в задоволенні клопотання позивача про витребування доказів, поданого разом з позовною заявою.

2. Відмовити в задоволенні клопотання позивача від 14.12.2023 про зобов`язання відповідачів надати відповіді на поставлені позивачем питання.

3. Відмовити в задоволенні клопотання позивача від 14.12.2023 про залучення до участі у справі третіх осіб.

Ухвала набрала законної сили 26.12.2023 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду відповідно до ст. ст. 254-256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Т.М. Ващенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 115969248 ?

Документ № 115969248 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 115969248 ?

Дата ухвалення - 26.12.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 115969248 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 115969248 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 115969248, Commercial Court of Kyiv City

The court decision No. 115969248, Commercial Court of Kyiv City was adopted on 26.12.2023. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find important data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find useful data quickly.

The court decision No. 115969248 refers to case No. 910/16585/23

This decision relates to case No. 910/16585/23. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 115969247
Next document : 115969249