Court decree № 115489542, 08.12.2023, Vilnianskyi Raion Court of Zaporizhzhia Oblast

Approval Date
08.12.2023
Case No.
314/41/22
Document №
115489542
Form of court proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 314/41/22

Провадження № 6/314/171/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.12.2023 м. Вільнянськ

Вільнянський районний суд Запорізької області: головуючого судді Кононенко І.О., секретар судового засідання Билименко Т.В., за участю представника відповідача Ведмедовська Г.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Вільнянськ заяву ОСОБА_1 про відстрочення виконання судового рішення у справі за позовом Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна» (ЄДРПОУ 20113829, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд.48А) до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , треті особи Товариство зобмеженою відповідальністю «БЕСТЛІЗИНГ» (кодЄДРПОУ 33880354,місцезнаходження:м.Київ,вул.Ярославів Вал,буд.№ 13/2,літера «Б»), Товариство здодатковою відповідальністю"Страховакомпанія "Кредо", (кодЄДРПОУ 13622789,місто Запоріжжя,проспект Моторобудинівників,будинок,34) Акціонерне товариствострахова компанія«Країна» (кодЄДРПОУ 20842474, місцезнаходження: м.Київ,вул.Електриків,буд.29-А про стягнення шкоди завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, -

в с т а н о в и в :

представник відповідача, боржника, ОСОБА_1 адвокат Ведмедовська Г.О. звернувся до суду з завою про відстрочення виконання рішення суду від 22.05.2023 року. Заява обґрунтована тим, що введений в Україні воєнний стан та скрутний матеріальний стан відповідача, згідно довідки про доходи сума нарахованого доходу з вересня 2021 по серпень 2022 складає 265814,78 грн., склад сімї (дружина, донька 1998 р.н, донька 2003 р.н., син 2008 р.н., ІНФОРМАЦІЯ_2 ,) як наявність виняткових обставин, які роблять неможливим виконання рішення Вільнянського районного суду Запорізької області від 22.05.2023, боржник звертався до кредитора з метою узгодження відстрочки, але останній ігнорує, а тому вважає, що існують підстави для відстрочення цього рішення на строк 12 місяців.

Представник позивача надіслала до суду письмові пояснення, згідно яких просить відмовити у задоволенні заяви, вважає, що підстав для відстрочення виконання рішення суду немає, саме по собі введення в Україні воєнного стану та обставини на які посилається боржник, не може бути єдиною підставою для відстрочки виконання рішення суду.

Вивчивши матеріали справи, дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що рішенням Вільнянського районного суду Запорізької області від 22.05.2023 року у цивільній справі № 314/41/22 за позовом Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна» до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , треті особи Товариство зобмеженою відповідальністю«БЕСТЛІЗИНГ»,Товариство здодатковою відповідальністю"Страховакомпанія "Кредо", Акціонерне товариствострахова компанія«Країна» про стягнення шкоди завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, винесено рішення, яким позов задоволено повністю. Стягнуто з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 накористь Приватногоакціонерного товариства«Страхова компанія«Універсальна» (ЄДРПОУ20113829), збиткиу розмірі105977(стоп`ять тисячдев`ятсот сімдесятсім)грн.23коп.Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна» (ЄДРПОУ 20113829) судовий збір у розмірі 2270 грн.

Заявник вказує, що в не в змозі виконати рішення Вільнянського районного суду від 22.05.2023 року, щодо сплати заборгованості у розмір 108 247,00 грн., оскільки доходу відповідача недостатньо навіть для забезпечення власних потреб з 2022 року перебуває на простої й отримує лише частину своєї заробітної плати. При цьому має на утриманні двох дітей, які навчаються. При цьому зазначає, що ведення в Україні воєнного стану є форс-мажорною обставиною, що унеможливлює на даний час виконання рішення суду.

Представник позивача надав до суду письмові заперечення в яких просив відмовити у задоволенні заяви відповідача про відстрочення виконання рішення суду, з тих підстав, що останній намагається уникнути виконання рішення суду.

Відповідно до ч.1 ст.431 ЦПК України, виконання судового рішення здійснюється на підставі виконавчого листа, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції. Відповідно до ч.1 ст.435 ЦПК України, за заявою сторони суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, може відстрочити або розстрочити виконання рішення, а за заявою стягувача чи виконавця (у випадках, встановлених законом), - встановити чи змінити спосіб або порядок його виконання.

Частиною четвертою статті 435 ЦПК України встановлено, що вирішуючи питання про відстрочення чи розстрочення виконання судового рішення, суд також враховує: 1) ступінь вини відповідача у виникненні спору;

2) щодо фізичної особи - тяжке захворювання її самої або членів її сім`ї, її матеріальний стан;

3) стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо.

Згідно з ч.1ст.33 Закону України «Про виконавче провадження» за наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим (хвороба сторони виконавчого провадження, відрядження сторони виконавчого провадження, стихійне лихо тощо), сторони мають право звернутися до суду, який розглядав справу як суд першої інстанції, із заявою про відстрочку або розстрочку виконання рішення.

Рішення про розстрочку виконується в частині та у строки, встановлені цим рішенням. Згідно положень ч. 1ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

З наведених норм вбачається, що суд може відстрочити виконання рішення лише у виняткових випадках, за наявності обставин, що ускладнюють його виконання за умови надання достатніх доказів існування таких обставин.

Верховний Суд України у п.10 Постанови «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження» від 26 грудня 2003 року № 14 вказує, що суду у вирішенні заяв державного виконавця чи сторони про відстрочку або розстрочку виконання рішення, встановлення або зміну способу й порядку його виконання потрібно мати на увазі, що їх задоволення можливе лише у виняткових випадках, які суд визначає, керуючись особливим характером обставин, що ускладнюють або виключають виконання рішення (хвороба боржника або членів його сім`ї, відсутність у нього майна, яке за рішенням суду має бути передане стягувачу, стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо).

Відповідно до Постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 27.02.2019 у справі № 796/43/2018 зазначено, що системний аналіз норм законодавства свідчить, що закон не передбачає конкретного переліку обставин, які є підставою для розстрочення виконання рішення суду, а лише встановлює критерії для їх визначення, надаючи суду можливість у кожному конкретному випадку вирішувати питання про їх наявність з урахуванням усіх обставин справи.

Вирішуючи питання щодо можливості відстрочення чи розстрочення виконання рішення, суд повинен враховувати майнові інтереси сторін, їх фінансовий стан, ступінь вини кожної сторони у виникненні спору та інші обставини. Матеріальний стан боржника не є безумовною підставою для розстрочення чи відстрочення виконання рішення суду і підлягає оцінці у сукупності з іншими фактичними обставинами. Таким чином, підставою для розстрочення виконання рішення є особливі обставини неможливості виконання судового рішення (щодо фізичної особи - тяжке захворювання її самої або членів її сім`ї, її матеріальний стан; стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо).

Статтею 129-1 Конституції України визначено, що суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов`язковим до виконання.

Суд вважає, що сам факт наявності воєнного стану не можуть бути підставою для відстрочення виконання рішення, оскільки заходи та обмеження, які діють внаслідок запровадження воєнного стану, розповсюджуються не лише на відповідача у даній справі, як особи, з якої стягнуто кошти за судовим рішенням, а і на позивача права якого порушені та підлягають відновленню. Заявником не наведено, у чому полягає пріорітетне, у порівнянні зі стягувачем, становище у зв`язку із запровадженням воєнного стану.

Суд вважає, що заявником не доведено належними та допустимими доказами обставин, які мають характер особливих або виняткових та які б давали підстави для відстрочки виконання судового рішення. Крім того суд звертає увагу, що матеріали справи не містять відомості про те, що боржник з моменту ДТП, а це 01.04.2021 року хоча б частково добровільно відшкодовував шкоду, щодо посилання боржника на ігнорування кредитора у погодженні відстрочки , то суд звертає увагу що укладення будь-якої угоди за таких правовідносин керується принципом добровільності, тобто ніхто не може змусити сторони врегулювати боргові відносини, якщо одна із сторін цього не бажають.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що правових підстав для задоволення заяви про відстрочку виконання рішення суду немає, а тому у її задоволенні слід відмовити не доведено належними та допустимими доказами обставин, які мають характер особливих або виняткових та які б давали підстави для відстрочки виконання судового рішення. Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що правових підстав для задоволення заяви про відстрочку виконання рішення суду немає, а тому у її задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст.435, 352-354 ЦПК України, суд, -

у х в а л и в :

у задоволенні заяви ОСОБА_1 поданої його представником адвокатом Ведмедовською Г.А. про відстрочення виконання судового рішення у справі за позовом Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Універсальна» до ОСОБА_1 , треті особи Товариство зобмеженою відповідальністю «БЕСТЛІЗИНГ», Товариство здодатковою відповідальністю"Страховакомпанія "Кредо", Акціонерне товариствострахова компанія«Країна» про стягнення шкоди завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Суддя І.О.Кононенко

08.12.2023

Часті запитання

Який тип судового документу № 115489542 ?

Документ № 115489542 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 115489542 ?

Дата ухвалення - 08.12.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 115489542 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 115489542 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 115489542, Vilnianskyi Raion Court of Zaporizhzhia Oblast

The court decision No. 115489542, Vilnianskyi Raion Court of Zaporizhzhia Oblast was adopted on 08.12.2023. The procedural form is Civil, and the decision form is Court decree. On this page, you will find key information about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find necessary information easily.

The court decision No. 115489542 refers to case No. 314/41/22

This decision relates to case No. 314/41/22. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 115489541
Next document : 115489543