Decision № 115344980, 06.10.2023, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
06.10.2023
Case No.
761/19672/21
Document №
115344980
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 761/19672/21

Провадження № 2/761/3152/2023

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(заочне)

06 жовтня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Юзькової О.Л.,

при секретарі Марінченко Л.В.

розглянувши в приміщенні суду у порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Будсервісцентр-Комфорт» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Будсервісцентр-Комфорт»звернулось до Шевченківського районного суду м. Києва з даним позовом про стягнення з ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги в розмірі 26 773 грн., 81коп. за період з 01.07.2019 по 31.03.2021. Заява мотивована тим, що ТОВ "Будсервісцентр-Комфорт" є управителем житлового багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 . Як зазначає позивач, відповідач є власником квартири АДРЕСА_1 . Протоколом зборів співвласників багатоквартирного будинку будинку АДРЕСА_1 від 18.12.2018, ТОВ "Будсервісцентр-Комфорт" визначено управителем вказаного багатоквартирного будинку та затверджено умови договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком. 01.07.2019 експлуатуюча організація ТОВ "Будсервіс-Центр " передало вказаний будинок в управління ТОВ "Будсервісцентр-Комфорт". При цьому, у будинку, зокрема, і квартирі АДРЕСА_1 позивачем безперебійно надавались житлово - комунальні послуги. У період з 01.07.2019 по 31.03.2021 відповідач користується житлово-комунальними послугами, але не вносить оплату за них, в результаті чого в неї виникла заборгованість. Таким чином, оскільки відповідачка не виконує в повному обсязі свої зобов`язання по сплаті житлово-комунальних послуг, позивач звернувся до суду з даною позовною заявою.

15.11.2021 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва відповідно до ст.ст. 19, 274 ЦПК України вирішено питання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін.

Позивач про день та час розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суду не повідомив, клопотань про відкладення розгляду справи на адресу суду не надходили, в адресу суду надав клопотання про розгляд справи без його участі, проти ухвалення заочного рішення не заперечує.

Відповідач, будучи належним чином повідомлена про відкриття провадження у справі, у встановленому законом порядку відзив на позов не подала, в судове засідання не з`явилась

Відповідно до положень ч. 8 ст. 178 ЦПК України, у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

За таких обставин, зважаючи на положення ст. ст. ст. 223,280 ЦПК України, за відсутності заперечень сторони позивача, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності сторін на підставі наявних доказів, провести заочний розгляд справи та ухвалити заочне рішення.

Дослідивши наявні в справі докази, та надавши їм відповідну оцінку суд приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено,що відповідач ОСОБА_1 є власником квартири АДРЕСА_1 , що підтверджується витягом з державного реєстру правочинів від 01.08.2008, який міститься в матеріалах справи.

ТОВ "Будсервісцентр-Комфорт" є управителем житлового багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 , яке за своєю статутною діяльністю зобов`язане забезпечити належне утримання та експлуатацію обслуговування та забезпечує виконання обов`язків, передбачених Законом України "Про житлово-комунальні послуги".

Протоколом зборів співвласників багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 від 18.12.2018, ТОВ "Будсервісцентр-Комфорт" визначено управителем вказаного багатоквартирного будинку та затверджено умови договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком.

Відповідно до акту приймання передачі об`єкту в управління від 01.07.2019 експлуатуюча організація ТОВ "Будсервіс-Центр " передала вказаний будинок в управління ТОВ "Будсервісцентр-Комфорт".

Позивач посилається на те, що між сторонами не було укладено договір про надання житлово-комунальних послуг, але відповідач є власником вказаної квартири, і саме з 01.07.2019 почала отримувати житлово-комунальні послуги у повному обсязі по теперішній час. Крім цього, у вересні 2019 року відповідач здійснила платіж на суму 4 120,06 грн, чим визнала існування правовідносин між сторонами.

Відповідно до ч. 4 ст. 319 ЦК України, власність зобов`язує, а ст. 322 ЦК вказує, що власник зобов`язаний утримувати майно, що йому належить, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 11 ЦК України цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки.

Згідно ч. 2 ст. 638 ЦК України договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір і прийняття пропозиції другою стороною.

Відповідно до ч. 2 ст. 642 ЦК України, якщо особа, яка одержала пропозицію укласти договір у межах строку для відповіді вчинила дію відповідно до вказаних у пропозиції умов договору (сплатила суму коштів), яка засвідчує її бажання укласти договір, ця дія є прийняттям пропозиції.

Таким чином, наявність взаємовідносин між позивачем та відповідачем, а отже, і виникнення цивільних прав і обов`язків, підтверджується діями сторін: позивач здійснює надання житлово-комунальних послуг, а відповідач, як власник квартири отримує та користується даними послугами та відповідно зобов`язаний здійснювати оплату наданих послуг.

В силу положень ст. 322 ЦК України, відповідач, як власник квартири АДРЕСА_1 , зобов`язана утримувати майно, що їй належить і, відповідно оплачувати комунальні та інші надані послуги, поза залежністю від того, чи користується він ним безпосередньо чи ні.

Положеннями ст.ст. 151, 162 ЖК України встановлено, що громадяни, які мають у приватній власності жилий будинок (квартиру), зобов`язані забезпечувати його схоронність, провадити за свій рахунок поточний і капітальний ремонт, утримувати в порядку придомову територію. Оплата за користування жилим приміщенням в будинку (квартирі), що належить громадянинові на праві приватної власності, встановлюється угодою сторін. Плата за комунальні послуги береться крім квартирної плати за затвердженими в установленому порядку тарифами. Строки внесення квартирної плати і плати за комунальні послуги визначаються угодою сторін. Наймач зобов`язаний своєчасно вносити квартирну плату і плату за комунальні послуги.

Згідно зі ст. 179 ЖК України, користування будинками (квартирами) державного і громадського житлового фонду, фонду житлово-будівельних кооперативів, а також приватизованого житлового фонду та їх утримання здійснюється з обов`язковим додержанням вимог Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями, які затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Разом з тим, згідно ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст.ст. 610-612 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до ч.1 ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання.

Разом з тим, згідно з ч.2 ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

З матеріалів справи, зокрема, з наданого позивачем розрахунку заборгованості, рахунків на оплату комунальних послуг вбачається, що починаючи 01.07.2019 року відповідач не сплачує житлово-комунальні послуги в повному обсязі. У зв`язку з цим, у відповідача перед позивачем за період з 01.07.2019 по 31.03.2021 виникла заборгованість у розмірі 26 773 грн. 81 коп., інфляційні витрати - 1 760 грн. 45 коп., 3% річних - 1 106 грн. 24 коп., а всього 29 640 грн. 50 коп.

Згідно вимог ч. 6 ст. 81 ЦПК України доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Доказів, щоб спростовували розмір заборгованості відповідача перед позивачем, суду не надано.

Оскільки судом було встановлено, що позивач є управителем та виконавцем житлово-комунальних послуг будинку АДРЕСА_1 , які були надані відповідачу, який є власником квартири АДРЕСА_1 , при цьому, останній зобов`язання щодо сплати житлово-комунальних послуг у встановлені строки не виконує, будь-яких доказів на спростування вказаних обставин суду надано не було, суд приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню, а тому з відповідача підлягає стягненню на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Будсервісцентр-Комфорт» заборгованість за спожиті послуги з 01.07.2019 по 31.03.2021у розмірі 26 773 грн. 81 коп., інфляційні витрати - 1 760 грн. 45 коп., 3% річних - 1 106 грн. 24 коп., а всього 29 640 грн. 50 коп.

Судові витрати стягнути з відповідача у відповідності до ст. 141 ЦПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 12, 81, 141, 265, 268, 274, 279, 280-289 Цивільного процесуального кодексу України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Будсервісцентр-Комфорт» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 , остання відома адреса: АДРЕСА_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Будсервісцентр-Комфорт" (код ЄДРПОУ:35624398, 01032, м. Київ, вул. Назарівська (Вєтрова), буд.11) заборгованість за житлово-комунальні послуги з 01.07.2019 по 31.03.2021у розмірі 26 773 грн. 81 коп., інфляційні витрати - 1 760 грн. 45 коп., 3% річних - 1 106 грн. 24 коп., а всього 29 640 грн. 50 коп.

Стягнути з ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 , остання відома адреса: АДРЕСА_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Будсервісцентр-Комфорт" (код ЄДРПОУ:35624398, 01032, м. Київ, вул. Назарівська (Вєтрова), буд.11)судовий збір 2 270 грн. 00 коп.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Рішення суду може бути оскаржене до Київського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 115344980 ?

Документ № 115344980 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 115344980 ?

Дата ухвалення - 06.10.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 115344980 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 115344980 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 115344980, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

The court decision No. 115344980, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City was adopted on 06.10.2023. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find essential data about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find important data easily.

The court decision No. 115344980 refers to case No. 761/19672/21

This decision relates to case No. 761/19672/21. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 115344979
Next document : 115344981