Court decree № 115168486, 24.11.2023, Mostyskyi Raion Court of Lviv Oblast

Approval Date
24.11.2023
Case No.
448/1744/14-ц
Document №
115168486
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Єдиний унікальнийномер 448/1744/14-ц

Провадження № 6/448/23/23

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

24.11.2023 місто Мостиська

Мостиський районний суд Львівської області в складі:

головуючої судді Гіряк С.І.

за участі секретаря судового засідання Семен І.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву ОСОБА_1 , заінтересовані особи: стягувач Акціонерне товариство «УКРСИББАНК», боржник ОСОБА_2 , про визнання виконавчих листів такими, що не підлягають виконанню,

учасники справи не з`явилися,

встановив:

І. Суть заяви

1. ОСОБА_1 звернувся до суду із заявою, в якій просить визнати такими, що не підлягають виконанню виконавчі листи у справі №448/1744/14-ц від 12.05.2015 року про стягнення з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 солідарно на користь АТ «УКРСИББАНК» заборгованість за кредитним договором №11378198000 від 01.08.2008 року в сумі 13090,94 дол. США та 2408,84 грн. пені за порушення термінів повернення кредиту та сплати процентів за кредит, а також судовий збір в розмірі 1983,71 грн., тобто з кожного по 991,68 грн.

2. У заявізазначає,що рішенням Мостиського районного суду Львівської області від 17.04.2015 року по справі № 448/1744/14-ц «Позов Публічногоакціонерного товариства«УкрСиббанк» до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ,про стягненнязаборгованості закредитним договором - задоволено. Стягнуто з ОСОБА_1 (дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_2 (дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ) солідарно на користь АТ "УКРСИББАНК'' заборгованість за кредитним договором № 11378198000 від 01.08.2008 року в сумі 13090,94 дол. США та 2408,84 гри. пені за порушення термінів повернення кредиту та стати процентів за кредит, а також судовий збір в розмірі 1 983,71 грн., тобто з кожного по 991,86 грн.».

Вказує, що 12.05.2015 року на виконання ухваленого рішення Мостиський районний суд Львівської області видав виконавчі листи по справі № 448/1744/14 ц. В 2023 році АТ «Укрсиббанк» затверджена програма лояльності за Договором про надання споживчого кредиту № 11378198000 від 01.08.2008 року, яка направлена на врегулювання питання щодо погашення заборгованості при умові сплати 5940,00 доларів США, а також відшкодування залишку судових витрат 0,10 грн., з подальшим анулюванням з боку банку залишку заборгованості. 17.08.2023 року виконано умови АТ «Укрсиббанк», сплачено в рахунок погашення заборгованості за Договором про надання споживчого кредиту № 11378198000 від 01.08.2008 року погоджена Банком сума та відшкодовано судові витрати (копії квитанцій від 17.08.2023 р.).

3. Крім того, зазначає, що 23.08.2023 р. АТ «Укрсиббанк» видало довідку за № 58-3-13/41 про припинення іпотеки та зняття заборони відчуження стосовно нерухомого майна, що є предметом іпотеки за Договором іпотеки посвідченого Кубарою О.С., приватним нотаріусом Мостиського районного нотаріального округу Львівської області від 01.08.2008 року, зареєстрований в реєстрі за № 2875.

4. Вказує, що в зв`язку з повним розрахунком ОСОБА_1 за договором про надання споживчого кредиту №11378198000 від 01.08.2008 року, виконавчі листи Мостиського району Львівської області від 12.05.2015 по справі №448/1744/14-ц є таким, що не підлягає виконанню. А тому на підставі вищенаведеного просить задовольнити заяву.

ІІ. Процесуальні дії у справі

5. Ухвалою від 02.10.2023 року заяву про визнання виконавчих написів такими, що не підлягають виконанню прийнято до провадження.

6. Заявник ОСОБА_1 в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просить проводити розгляд справи без його участі. Просить задовольнити подану заяву.

7. Заінтересовані особи в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду заяви були повідомлені належним чином. Від представника АТ «УКРСИББАНК» - Олонової Я.В. та Дюдіна Д.М. надійшло клопотання про розгляд справи без участі представника, вказали, що не заперечують проти задоволення заяви ОСОБА_1 про визнання виконавчих листів такими, що не підлягають виконанню.

8. Участь у судових засіданнях є правом особи, яка бере участь у справі і ця особа зобов`язана добросовісно здійснювати свої процесуальні права і виконувати процесуальні обов`язки, що закріплено в статті 43 ЦПК України, тому учасників справи неявка не перешкоджає розгляду справи без їх участі.

Відповідно до ст.247 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалося.

Суд, дослідивши матеріали справи, вважає, що заява підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

ІІІ. Встановлені Судом обставини

9. Мостиським районним судом Львівської області 17.04.2015 було видано виконавчі листи у справі №448/1744/14-ц за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до про стягнення з ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 ) за кредитним договором №11378198000 від 01.08.2008 р., укладеного між ПАТ «УкрСиббанк» і ОСОБА_1 тдоговором поруки від 01.08.2008 року, укладеного між ПАТ «УкрСиббанку і ОСОБА_2 , солідарно на користь ПАТ «УКРСИББАНК» заборгованість за кредитним договором №11378198000 від 01.08.2008 року в сумі 13090,94 дол. США та 2408,84 грн. пені за порушення термінів повернення кредиту та сплати процентів за кредит, а також судовий збір в розмірі 1983,71 грн., тобто з кожного по 991,68 грн.

10. Приватним виконавцем виконавчого округу Львівської області Маковецьким З.В. було відкрито виконавче провадження ВП 70768973.

11. 17.08.2023 року боржником було сплачено узгоджену суму заборгованості 5940 дол.США та відшкодовано судові витрати в розмірі 0,01 грн., внаслідок чого зобов`язання між боржником та стягувачем припинено, заборгованість, що була підставою спірного виконавчого документу - відсутня.

12 23.08.2023 р. АТ «Укрсиббанк» видало довідку за № 58-3-13/41 з проханням про припинення іпотеки та зняття заборони відчуження стосовно нерухомого майна, що є предметом іпотеки за Договором іпотеки посвідченого Кубарою О.С., приватним нотаріусом Мостиського районного нотаріального округу Львівської області від 01.08.2008 року, зареєстрований в реєстрі за № 2875.

13. Постановою приватного виконавця виконавчого округу Львівської області Маковецького З.В. від 31.08.2023 року у виконавчому провадженні №70768973 було постановлено закінчити виконавче провадження з примусового виконання виконавчого листа №448/1744/14-ц від 12.05.2015 у зв`язку з погашенням існуючої заборгованості.

Враховуючи викладене,існують підставидля визнаннявиконавчого листа№448/1744/14-цвід 12.05.2015року таким,що непідлягає виконанню,а заява задоволенню, виходячи з наступного.

ІV. Застосоване Судом законодавство та висновок суду

14. Як вбачається з висновку постанови Верховного Суду від 16 січня 2018 року у справі №755/15479/14-ц підстави для визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, поділяються на дві групи: матеріально-правові (зобов`язання можуть припинятися внаслідок добровільного виконання обов`язку боржником поза межами виконавчого провадження, припинення зобов`язань переданням відступного, зарахуванням, за домовленістю сторін, прощенням боргу, неможливістю виконання) та процесуально-правові, до яких відносяться обставини, що свідчать про помилкову видачу судом виконавчого листа, зокрема: видача виконавчого листа за рішенням, яке не набрало законної сили (крім тих, що підлягають негайному виконанню); коли виконавчий лист виданий помилково за рішенням, яке взагалі не підлягає примусовому виконанню; видача виконавчого листа на підставі ухвали суду про затвердження мирової угоди, яка не передбачала вжиття будь-яких примусових заходів або можливості її примусового виконання і, як наслідок, видачі за нею виконавчого листа; помилкової видачі виконавчого листа, якщо вже після видачі виконавчого листа у справі рішення суду було скасоване; видачі виконавчого листа двічі з одного й того ж питання у разі віднайдення оригіналу виконавчого листа вже після видачі його дубліката; пред`явлення виконавчого листа до виконання вже після закінчення строку на пред`явлення цього листа до виконання.

16. Відповідно до узагальнення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 25.09.2015 року "Про практику розгляду судами процесуальних питань, пов`язаних із виконанням судових рішень у цивільних справах", підстави для визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, можна поділити на дві групи: матеріально-правові та процесуально-правові.

Обов`язок боржника може припинятися з передбачених законом підстав. Підстави припинення цивільно-правових зобов`язань, зокрема, містить глава 50 розділу І книгип`ятої ЦК.

17. Так, зобов`язання можуть припинятися внаслідок добровільного виконання обов`язку боржником поза межами виконавчого провадження, припинення зобов`язань переданням відступного, зарахуванням, за домовленістю сторін, прощенням боргу, неможливістю виконання.

18. Процесуальними підставами для визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, є обставини, що свідчать про помилкову видачу судом виконавчого листа, зокрема: видача виконавчого листа за рішенням, яке не набрало законної сили (крім тих, що підлягають негайному виконанню); коли виконавчий лист виданий помилково за рішенням, яке взагалі не підлягає примусовому виконанню; видача виконавчого листа на підставі ухвали суду про затвердження мирової угоди, яка не передбачала вжиття будь-яких примусових заходів або можливості її примусового виконання і, як наслідок, видачі виконавчого листа; помилкової видачі виконавчого листа, якщо вже після видачі виконавчого листа у справі рішення суду було скасоване; видачі виконавчого листа двічі з одного й того ж питання у разі віднайдення оригіналу виконавчого листа вже після видачі його дубліката; пред`явлення виконавчого листа до виконання вже після закінчення строку на пред`явлення цього листа до виконання.

Відповідно дост. 432 ЦК України, суд, який видав виконавчий документ, може за заявою стягувана або боржника виправити помилку, допущену при його оформленні або видачі, чи визнати виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню.

Суд визнає виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню повністю або частково, якщо його було видано помилково або якщо обов`язок боржника відсутній повністю чи частково у зв`язку з його припиненням, добровільним виконанням боржником чи іншою особою або з інших причин.

19. Отже, закон передбачає можливість визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, якщо він виданий компетентним судом і є належним виконавчим документом, однак наявними є обставини, які виключають необхідність проведення виконавчих дій за цим виконавчим документом.

20. Як роз`яснено у Інформаційному листі, підготовленому Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ "Про практику розгляду судами процесуальних питань, пов`язаних із виконанням судових рішень у цивільних справах" від 25 вересня 2015 року необхідно звернути увагу судів, що процесуальними підставами для визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, є обставини, що свідчать про помилкову видачу судом виконавчого листа, зокрема: видача виконавчого листа за рішенням, яке не набрало законної сили (крім тих, що підлягають негайному виконанню); коли виконавчий лист виданий помилково за рішенням, яке взагалі не підлягає примусовому виконанню; видача виконавчого листа на підставі ухвали суду про затвердження мирової угоди, яка не передбачала вжиття будь-яких примусових заходів або можливості її примусового виконання і, як наслідок, видачі виконавчого листа; помилкової видачі виконавчого листа, якщо вже після видачі виконавчого листа у справі рішення суду було скасоване; видачі виконавчого листа двічі з одного й того ж питання у разі віднайдення оригіналу виконавчого листа вже після видачі його дубліката; пред`явлення виконавчого листа до виконання вже після закінчення строку на пред`явлення цього листа до виконання.

21. Враховуючи викладені норми та встановлені обставини, зокрема, припинення зобов`язання внаслідок добровільного виконання обов`язку боржником, що є матеріально-правовою підставною для визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, тому суд приходить до переконання, що заява ОСОБА_1 підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 432 ЦПК України, суд

постановив:

1. Заяву ОСОБА_1 , заінтересовані особи: стягувач Акціонерне товариство «УКРСИББАНК», боржник ОСОБА_2 , про визнання виконавчих листів такими, що не підлягають виконанню -задовольнити.

2. Визнати виконавчі листи №448/1744/14-ц від 12.05.2015 року про стягнення з ОСОБА_1 ( дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_2 (дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ) солідарно на користь АТ «УКРСИББАНК» заборгованість за кредитним договором №11378198000 від 01.08.2008 року в сумі 13090,94 дол. США та 2408,84 грн. пені за порушення термінів повернення кредиту та сплати процентів за кредит, а також судовий збір в розмірі 1983,71 грн., тобто з кожного по 991,68 грн. такими, що не підлягають виконанню.

3. Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення до Львівського апеляційного суду.

4. Учасник справи, якому ухвалу суду не було вручено у день йогопроголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

5. Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

Ухвала суду складена та підписана 24.11.2023.

Суддя Світлана ГІРЯК

Часті запитання

Який тип судового документу № 115168486 ?

Документ № 115168486 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 115168486 ?

Дата ухвалення - 24.11.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 115168486 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 115168486 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 115168486, Mostyskyi Raion Court of Lviv Oblast

The court decision No. 115168486, Mostyskyi Raion Court of Lviv Oblast was adopted on 24.11.2023. The procedural form is Civil, and the decision form is Court decree. On this page, you will find useful information about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find necessary information easily.

The court decision No. 115168486 refers to case No. 448/1744/14-ц

This decision relates to case No. 448/1744/14-ц. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 115168485
Next document : 115168488