Decision № 115140883, 23.11.2023, Kyiv Circuit Administrative Court

Approval Date
23.11.2023
Case No.
320/30039/23
Document №
115140883
Form of court proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2023 року м. Київ№ 320/30039/23

Київський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Головенко О.Д., розглянувши у порядку письмового провадження за правилами спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом ТОВ" ПАРІМАТЧ" до Головного управління Державної податкової служби у м. Києві про визнання протиправним та скасування наказу,

в с т а н о в и в:

До Київського окружного адміністративного суду звернулось ТОВ" ПАРІМАТЧ" з позовом до Головного управління Державної податкової служби у м. Києві про визнання протиправним та скасування наказу від 23.08.2023 № 4106-п "Про проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ "Паріматч".

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 07.09.2023 відкрито провадження в адміністративній справі за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи в порядку письмового провадження.

В обґрунтування своїх позовних вимог вказує, що податковим органом 23.08.2023 видано наказ № 4106-п «Про проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Паріматч», однак на думку позивача він є протиправним та таким, що підлягає скасуванню, оскільки спірний наказ не містить правових підстав для проведення перевірки. Зазначає, що в наказі міститься посилання на ст. 77 Податкового кодексу України (далі - ПК України), якій регламентує загальний порядок проведення документальних планових перевірок, однак проведення таких перевірок наразі зупинено, а інших підстав для проведення перевірки наказ не містить.

Крім того зауважив, що контролюючий орган не було допущено до проведення перевірки на підставі наказу від 23.08.2023 № 1406-п

Від представника відповідача надійшов відзив на позовну заяву, відповідно до якого останній просить суд відмовити у його задоволення, оскільки наказ прийнято в межах наданих повноважень та у відповідності до норм чинного податкового законодавства. Також зазначив, що позивач станом на 07.08.2023 здійснював свою підприємницьку діяльність, оскільки ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в межах Інтернет та ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності анульовано лише 09.08.2023.

Від представника позивача також надійшли письмові пояснення та відповідь на відзив.

Розглянувши подані документи і матеріали, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, оглянувши письмові докази, які були надані учасниками справи, суд вважає, що позов слід задовольнити, виходячи з наступного.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Паріматч" (ідентифікаційний код 43363902, місцезнаходження: м. Київ, пр-т. Миколи Бажана, буд. 14 А, офіс 26) зареєстроване в якості юридичної особи 22.11.2019, що підтверджується відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Як платник податків відповідач перебуває на обліку (за основним місцем податкового обліку) в Головному управлінні ДПС у м. Києві.

Заступником начальника Головного управління ДПС у м. Києві на підставі ст. 20, 77, 82 ПК України, п. 2 ч. 1 ст. 13 розділу ІV, ст. 25 розділу VІ Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування" видано наказ від 23.08.2023 № 4106-п про проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ "Паріматч" (код ЄДРПОУ 43363902).

Вказаним наказом вирішено провести документальну планову виїзну перевірку ТОВ "Паріматч" (код ЄДРПОУ 43363902, податкова адреса: м. Київ, пр-т. Миколи Бажана, 14-А, кв. 26) з 12.09.2023 по дату завершення перевірки, тривалістю 20 робочих днів, з метою дотримання вимог податкового законодавства за період з 22.11.2019 по 30.06.2023, валютного - за період з 22.11.2019 по 30.06.2023, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування - за період з 22.11.2019 по 30.06.2023 та іншого законодавства за відповідний період.

Зазначений наказ разом із повідомленням від 23.08.2023 №93/26-15-07-01-03 були направлені на адресу ТОВ "Паріматч" засобами поштового зв`язку та вручені останньому 29.08.2023, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення №0600040859249.

Не погоджуючись з оскаржуваним наказом, позивач звернувся до суду за захистом своїх прав.

Надаючи правову оцінку обставинам, що склалися між сторонами, суд зазначає наступне.

За приписами ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов`язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов`язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства регулює та визначає ПК України.

Положеннями ст. 7 ПК України встановлено, що будь-які питання щодо оподаткування регулюються цим Кодексом і не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів, що містять виключно положення щодо внесення змін до цього Кодексу та/або положення, які встановлюють відповідальність за порушення норм податкового законодавства.

Відповідно до ст.67 Конституції України кожен зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Згідно з п. 16.1 ст. 16 ПК України платник податків зобов`язаний, зокрема, не перешкоджати законній діяльності посадової особи контролюючого органу під час виконання нею службових обов`язків та виконувати законні вимоги такої посадової особи (п.п. 16.1.9); допускати посадових осіб контролюючого органу під час проведення ними перевірок до обстеження приміщень, територій (крім житла громадян), що використовуються для одержання доходів чи пов`язані з утриманням об`єктів оподаткування, а також для проведення перевірок з питань обчислення і сплати податків та зборів у випадках, встановлених цим Кодексом.

Згідно з п.п. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20 ПК України контролюючі органи мають право проводити відповідно до законодавства перевірки і звірки платників податків (крім Національного банку України), у тому числі після проведення процедур митного контролю та/або митного оформлення.

Відповідно до п. 75.1, ст. 75 ПК України передбачено, що контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Документальною перевіркою, відповідно до п.п. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75 ПК України, вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов`язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Порядок проведення документальних планових перевірок визначено ст. 77 ПК України.

Пунктом 77.1 ст. 77 ПК України визначено, що документальна планова перевірка повинна бути передбачена у плані-графіку проведення планових документальних перевірок.

План-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки.

Відповідно до п. 77.2 ст. 77 ПК України до плану-графіка проведення документальних планових перевірок відбираються платники податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи.

Періодичність проведення документальних планових перевірок платників податків визначається залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників податків, який поділяється на високий, середній та незначний. Платники податків з незначним ступенем ризику включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки, середнім - не частіше ніж раз на два календарних роки, високим - не частіше одного разу на календарний рік.

Порядок формування, затвердження плану-графіка та внесення змін до нього, а також перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Внесення змін до плану-графіка проведення документальних планових перевірок на поточний рік допускається не частіше одного разу в першому та одного разу в другому кварталі такого року, крім випадків коли зміни пов`язані із змінами найменування платника податків, що вже був включений до плану-графіка, та/або виправлення технічних помилок.

Документальна перевірка платника податків, який був включений до плану-графіка проведення документальних планових перевірок на поточний рік внаслідок внесення змін у такому році (інших ніж зміни найменування платника податків, що вже був включений до плану-графіка, та/або виправлення технічних помилок), може бути розпочата не раніше 1 липня поточного року в разі внесення змін до плану-графіка проведення документальних перевірок на поточний рік у першому кварталі такого року і не раніше 1 жовтня поточного року в разі внесення змін до плану-графіка проведення документальних перевірок на поточний рік у другому кварталі такого року.

Оновлений план-графік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, до 30 числа останнього місяця кварталу (у випадках змін найменування платника податків, що вже був включений до плану-графіка, та/або виправлення технічних помилок - до 30 числа місяця, що передує місяцю, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки).

Платники податків - юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним п. 44 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" цього Кодексу, та у яких сума сплаченого до бюджету податку на додану вартість становить не менше п`яти відсотків від задекларованого доходу за звітний податковий період, а також самозайняті особи, сума сплачених податків яких становить не менше п`яти відсотків від задекларованого доходу за звітний податковий період, включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки. Зазначена норма не поширюється на таких платників податків у разі порушення ними ст. 45, 49, 50, 51, 57 цього Кодексу.

Забороняється проведення документальної планової перевірки за окремими видами зобов`язань перед бюджетами, крім правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати митних платежів, податків, зборів та єдиного внеску при виплаті (нарахуванні) доходів фізичним особам, податку з доходів фізичних осіб та зобов`язань за бюджетними позиками і кредитами, що гарантовані бюджетними коштами (п. 77.3 ст. 77 ПК України).

Згідно п. 77.4 ст. 77 ПК України про проведення документальної планової перевірки керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу приймається рішення, яке оформлюється наказом.

Право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому (його представнику) не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки надіслано (вручено) у порядку, визначеному ст. 42 цього Кодексу, копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.

У разі планування перевірок одного й того самого платника податків контролюючими органами та органами державного фінансового контролю у звітному періоді такі перевірки проводяться зазначеними органами одночасно. Порядок координації проведення таких перевірок та залучення до перевірок інших органів, передбачених законом, визначається Кабінетом Міністрів України (п. 77.5 ст. 77 ПК України).

Допуск посадових осіб контролюючих органів до проведення документальної планової виїзної перевірки здійснюється згідно із ст. 81 цього Кодексу. Документальна планова невиїзна перевірка здійснюється у порядку, передбаченому ст. 79 цього Кодексу (п. 77.6 ст. 77 ПК України).

Пунктом 77.7 ст. 77 ПК України визначено, що строки проведення документальної планової перевірки встановлені ст. 82 цього Кодексу.

Перелік матеріалів, які можуть бути підставою для висновків під час проведення документальної планової перевірки, та порядок надання платниками податків документів для такої перевірки встановлено ст. 83, 85 цього Кодексу (п. 77.8 ст. 77 ПК України).

Як вбачається з матеріалів справи 23.08.2023 відповідачем було прийнято наказ № 4106-п «Про проведення документальної планової перевірки ТОВ «Паріматч».

Відповідно до вказаного наказу вирішено провести документальну планову виїзну перевірку ТОВ "Паріматч" (код ЄДРПОУ 43363902, податкова адреса: м. Київ, пр-т. Миколи Бажана, 14-А, кв. 26) з 12.09.2023 по дату завершення перевірки, тривалістю 20 робочих днів, з метою дотримання вимог податкового законодавства за період з 22.11.2019 по 30.06.2023, валютного - за період з 22.11.2019 по 30.06.2023, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування - за період з 22.11.2019 по 30.06.2023 та іншого законодавства за відповідний період.

З матеріалів справи вбачається, що ТОВ Паріматч не допустило посадових осіб Головного управління ДПС у м. Києві до проведення документальної планової виїзної перевірки.

В акті про відмову в допуску до проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ Паріматч від 12.09.2023 №5084/Ж6/26-15-07-01-03 зазначається причини відмови в допуску до проведення перевірки, а саме: Наказ про проведення перевірки є безпідставним. ТОВ Паріматч через санкції не здійснює жодної діяльності. Деталі викладені в позові про оскарження наказу (судова справа №320/30039/23, роздруківка ухвали про відкриття провадження додається). Також додається роздруківка рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 08.08.2023 №90.

Також не допуск відбувся з підстав, що наказ від 23.08.2023 №4106-п про проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ Паріматч, на думку платника податків, є протиправним та не містить правових підстав для її проведення, оскільки в наказі міститься посилання на ст. 77 ПК України, яка регламентує загальний порядок проведення документальних планових перевірок, однак проведення таких перевірок наразі зупинене, а інших підстав для проведення перевірки наказ від 23.08.2023 № 4106-п не містить.

Разом із тим, за певних обставин, недопуск посадових осіб до проведення перевірки є єдиним захистом прав платника від реалізації наказу про проведення перевірки, як акту індивідуальної дії. Передбачене ПК України право відмовити у допуску до проведення перевірки пов`язане із певними обставинами, встановлення і обґрунтування яких є тягарем доказування платника податків.

В наказі від 23.08.2023 №4106-п Головним управлінням ДПС у м. Києві підставою для проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ Паріматч зазначено ст.ст. 20, 77, 82 ПК України.

Разом із тим, Законом України від 03.03.2022 № 2118-ІХ Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану підрозділ 10 розділу XX Перехідні положення ПК України доповнено, зокрема, п. 69.2, відповідно до якого установлено, що податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються.

Отже, законодавець шляхом внесення змін до ПК України запровадив мораторій на проведення документальних планових та позапланових перевірок з 24.02.2022.

Водночас, 01.08.2023 набрав чинності Закон України від 30.06.2023 №3219-ІХ Про внесення змін до ПК України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану, яким у п. 69 підрозділу 10 розділу XX Перехідні положення ПК України доповнено п.п. 69.35, який установлено, що тимчасово, на період з 01.08.2023 до припинення або скасування воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України Про введення воєнного стану в Україні від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України Про затвердження Указу Президента України Про введення воєнного стану в Україні від 24.02.2022 № 2102-ІХ, до плану-графіка проведення документальних планових перевірок можуть бути включені виключно:

1) платники податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;

2) платники податків, які здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);

3) платники податків, які надають фінансові, платіжні послуги.

При цьому формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок та внесення змін до нього здійснюються без урахування вимог, передбачених пунктом 77.2 ст. 77 ПК України.

Отже, п.п. 69.35 п. 69 підрозділу 10 розділу XX Перехідні положення ПК України встановлює відмінні від ст. 77 ПК України підстави для проведення документальної планової виїзної перевірки, а саме: спеціальне коло суб`єктів, які підлягають перевірці; спеціальний порядок формування плану-графіку та внесення змін до річних планів-графіків; спеціальний порядок повідомлення платників податків про перевірку.

Натомість, наказ від 23.08.2023 № 4106-п про проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ Паріматч не містить посилання на п.п. 69.35 п. 69 підрозділу 10 розділу XX Перехідні положення ПК України як на підставу для його складання, а тому така підстава для проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ Паріматч не є законною.

Крім того, з 01.08.2023 до плану-графіка проведення документальних планових перевірок можуть бути включені виключно, зокрема, платники податків, які здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес).

Так, дійсно, для здійснення господарської діяльності ТОВ Паріматч отримало ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, видану відповідно до рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі КРАІЛ) від 10.02.2021 № 48, та ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, видану відповідно до рішення КРАІЛ від 02.03.2021 № 84.

Однак, відповідно до Указу Президента України від 10.03.2023 № 145/2023 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10.03.2023 Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) введено в дію персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) щодо ТОВ Паріматч (ідентифікаційний код: 43363902) відповідно до п. 281 Додатку 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10.03.2023.

Згідно рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10.03.2023 до ТОВ Паріматч застосовано такі обмежувальні заходи: 1) блокування активів тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення); 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань; 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 8) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); 9) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель, товарів, робіт і послуг у юридичних осіб резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб`єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з Законом; 10) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона); 11) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з Законом (повна заборона); 12) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; 13) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; 14) заборона передання технологій, прав на об`єкти права інтелектуальної власності; 15) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона розпоряджатись нематеріальними активами, зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів / сервісів, розміщених на доменах та субдоменах https://pm.ua, інших вебресурсів / сервісів, які забезпечують доступ до порталу підсанкційної особи (товарного знака, його графічного відтворення), вебресурсу / сервісу, аналогічного (ідентичного) за змістом), а також обмеження провайдерами електронних послуг (службами соціальних мереж) доступу з території України до контенту, розміщеного на вебсторінках / у каналах підсанкційного суб`єкта).

Вказане рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10.03.2023 введено в дію з 14.03.2023.

Розпорядженням Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій від 14.03.2023 №203/987 Про блокування доменних імен здійснено блокування доменного імені ТОВ Паріматч https://pm.ua.

Так, згідно з п. 6 Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет та Ліцензійних умов провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет: Здобувач ліцензії, ліцензіат та/або пов`язані з ним особи не можуть належати до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України Про санкції.

Більше того, згодом в результаті застосування даної санкції рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей від 08.08.2023 № 90 Про анулювання ТОВ Паріматч ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет та ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності анульовано ТОВ Паріматч ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, видану відповідно до рішення КРАІЛ від 10.02.2021 № 48, та ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, видану відповідно до рішення КРАІЛ від 02.03.2021 № 84.

Таким чином, суд приходить до висновку, що ТОВ Паріматч з 14.03.2023 через включення до санкційного переліку згідно з Указом №145/2023 лишився статусу ліцензіата та з точки зору законодавства в сфері азартних ігор втратив можливість здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет, а тому така підстава для проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ Паріматч, що вказані у спірному наказі є протиправними.

Доказів того, що така діяльність ТОВ Паріматч була здійснена під час дії відповідної заборони відповідачем надано не було.

Вищевказані обставини також встановленні рішенням Київського окружного адміністративного суду від 16.09.2023 у справі № 320/31133/23, яке постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 12.10.2023 залишено без змін.

Частиною 4 ст. 78 КАС України визначено, що обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ст. 17 Закону України від 23.02.2006 № 3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Суд враховує роз`яснення, що викладені у п. 41 висновку № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо якості судових рішень, відповідно до якого обов`язок суддів наводити підстави для своїх рішень не означає необхідності відповідати на кожен аргумент захисту на підтримку кожної підстави захисту. Обсяг цього обов`язку може змінюватися залежно від характеру рішення. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини очікуваний обсяг обґрунтування залежить від різних доводів, що їх може наводити кожна зі сторін, а також від різних правових положень, звичаїв та доктринальних принципів, а крім того, ще й від різних практик підготовки та представлення рішень у різних країнах. З тим, щоб дотриматися принципу справедливого суду, обґрунтування рішення повинно засвідчити, що суддя справді дослідив усі основні питання, винесені на його розгляд.

Цей же принцип знайшов свій вираз у низці рішень Європейського суду з прав людини, у яких ЄСПЛ неодноразово наголошував, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча п. 1 ст. 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення (рішення у справі "Руїс Торіха проти Іспанії" (Ruiz Torija v. Spain); рішення у справі "Серявін та інші проти України").

Крім того, суд зазначає, що Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював особливу важливість принципу належного урядування. Він передбачає, що у разі, коли йдеться про питання загального інтересу, зокрема, якщо справа впливає на такі основоположні права людини, як майнові права, державні органи повинні діяти вчасно та в належний і якомога послідовніший спосіб (рішення у справах Беєлер проти Італії, Онер`їлдіз проти Туреччини, Megadat.com S.r.l. проти Молдови, Москаль проти Польщі).

На державні органи покладено обов`язок запровадити внутрішні процедури, які посилять прозорість і ясність їхніх дій, мінімізують ризик помилок (рішення у справах Лелас проти Хорватії, Тошкуце та інші проти Румунії) і сприятимуть юридичній визначеності у правовідносинах (рішення у справах Онер`їлдіз проти Туреччини, Беєлер проти Італії).

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною 2 ст. 2 КАС України передбачено, що у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

У відповідності до ч. 2 ст. 73 КАС України предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ч. 1 та 2 ст. 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених ст. 78 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Таким чином, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень законодавства України та доказів, наявних в матеріалах справи, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог та вважає їх такими, що підлягають задоволенню, а наказ від 23.08.2023 № 4106-п «Про проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Паріматч» скасуванню.

Відповідно до ч. 1 ст. 139 КАС України, при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Враховуючи, що позивачем при подані даного адміністративного позову було сплачено судовий збір у розмірі 2 684,00 грн (квитанція від 01.09.2023 № 279613933), суд вважає за необхідне стягнути дані кошти на користь позивача.

Керуючись ст. 9, 14, 73 - 78, 90, 139, 143, 242- 246, 250, 255 КАС України, суд

в и р і ш и в:

Адміністративний позов задовольнити.

Визнати протиправним та скасувати наказ Головного управління ДПС у м. Києві від 23.08.2023 № 4106-п "Про проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ "Паріматч".

Стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Паріматч" (код ЄДРПОУ 43363902) за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень Головного управління ДПС у м. Києві (код ЄДРПОУ 44116011) судовий збір у розмірі 2 684 (дві тисячі шістсот вісімдесят чотири) грн 00 коп.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Шостого апеляційного адміністративного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

У разі оголошення судом лише вступної та резолютивної частини рішення, або розгляду справи в порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту рішення.

Суддя Головенко О.Д.

Часті запитання

Який тип судового документу № 115140883 ?

Документ № 115140883 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 115140883 ?

Дата ухвалення - 23.11.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 115140883 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 115140883 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 115140883, Kyiv Circuit Administrative Court

The court decision No. 115140883, Kyiv Circuit Administrative Court was adopted on 23.11.2023. The procedural form is Administrative, and the decision form is Decision. On this page, you will find useful data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find key data conveniently.

The court decision No. 115140883 refers to case No. 320/30039/23

This decision relates to case No. 320/30039/23. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 115140879
Next document : 115140884