Court decree № 115058839, 15.11.2023, Commercial Court of Donetsk Oblast

Approval Date
15.11.2023
Case No.
905/1015/23
Document №
115058839
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,

гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ: 03499901, UA368999980313151206083020649

______________УХВАЛА

15.11.2023 Справа № 905/1015/23

Господарський суд Донецької області у складі:

судді Лободи Т.О.

при секретарі судового засідання Білик М.Л.,

розглянувши заяву відповідача (боржника) про відстрочення виконання рішення суду у справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Хорольський завод дитячих продуктів харчування", м. Хорол Полтавської області, код 40573272,

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бебі Смайл", м. Селидове Донецької області, код 40827614,

про стягнення 945 282,31 грн,

за участю:

стягувача Третяк К.П.,

заявника (боржника) Калєтнік М.Ю.,

ВСТАНОВИВ:

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Бебі Смайл" звернувся до суду з заявою про відстрочення виконання рішення суду, в яких просить суд відстрочити виконання рішення Господарського суду Донецької області від 18.10.2023 у справі № 905/1015/23 строком на один рік до 18.10.2024.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 06.11.2023 призначено заяву відповідача (боржника) про відстрочення виконання рішення суду до розгляду в судовому засіданні на 15.11.2023 о 10:20 год. Запропоновано позивачу (стягувачу) надати відзив на заяву про відстрочення виконання рішення суду з одночасним направленням такого відзиву боржнику.

08.11.2023 через систему "Електронний суд" від ТОВ "Хорольський завод дитячих продуктів харчування" надійшли заперечення на заяву ТОВ "Бебі Смайл" про відстрочення виконання рішення суду, в яких позивач (стягувач) просить суд відмовити в задоволенні такої заяви. В запереченнях зазначає, що між керівництвом сторін у справі велися переговори, де позивач пропонував розстрочити виконання зобов`язань за договорами поставки строком на два роки, проте відповідач таку пропозицію не прийняв. На думку позивача, наявність у 2023 році на рахунках відповідача коштів у банку та часткове погашення боргу перед позивачем саме 2023 року, укладення відповідачем договорів у 2023 році (в т.ч. договору про надання правової допомоги) свідчить про те, що господарська діяльність відповідача не припинилася і здійснювалась навіть у 2023 році. Також зазначає, що боржник не надає обґрунтувань, яким чином він збирається виконати рішення після закінчення терміну відстрочення, які дії ним вживаються чи будуть здійснені для погашення суми боргу.

10.11.2023 через систему "Електронний суд" від ТОВ "Бебі Смайл" надійшла відповідь на заперечення, в якій відповідач (боржник) наполягає на задоволенні його заяви про відстрочення виконання рішення суду. Зазначає, що жодних пропозицій від ТОВ "Хорольський завод дитячих продуктів харчування" не отримували, офіційних листів з пропозицією досудового врегулювання спору чи пропозицію укласти мирову угоду на електронну адресу підприємства не надходило. Також зазначає, що платіж за Договором про надання правової допомоги № 0908-2/23 від 09.08.2023 було здійснено з особистої банківської карти ОСОБА_1 , оскільки на рахунки ТОВ "Бебі Смайл" було накладено арешт на підставі ухвали суду від 31.07.2023, що спростовує твердження позивача про наявність на рахунках відповідача коштів. Щодо твердження позивача про те, що боржник не надає інформації яким чином він збирається виконати рішення суду після закінчення строку відстрочення зазначає, що ТОВ "Бебі смайл" добросовісно ставиться до заборгованості, яка виникла відповідно до Договорів поставки, однак варто врахувати те, що в умовах військового стану та реальних військових дій товариство зіштовхнулося із неможливістю виконання своїх договірних зобов`язань в силу підстав: призупинення роботи підприємства та від`їзд громадян у зв`язку із загрозою життю та здоров`ю, втратою контрагентів, оскільки діяльність здійснювалася на території Донецької та Луганської областей, а тому станом на зараз, підприємство не матиме можливості виконати оплату за Договорами, а при здійсненні відстрочки виконання оплати за договорами варто керуватися спеціальними нормами в сфері форс-мажорних обставин, які мають перевагу перед загальною нормою.

Представник заявника (боржника) в судовому засіданні підтримала заяву в повному обсязі, просила суд відстрочити виконання рішення суду строком на 1 рік. Зазначила, що товариство зіштовхнулось з неможливістю виконання договірних зобов`язань через введення воєнного стану та фактичним припиненням господарської діяльності підприємства. Повідомила, що на теперішній час вживаються дії щодо можливого відновлення господарської діяльності товариства на території, яка більш віддалена від зони активних бойових дій.

Представник стягувача (позивача) в судовому засіданні заперечувала проти відстрочення виконання рішення суду, з підстав, зазначених у відзиві на заяву. Представник відповідача зазначила, що відповідач фактично здійснював реалізацію отриманої від позивача продукцію через торгівельні мережі, отже, на даний час відповідач має можливість стягувати заборгованість від своїх контрагентів, за рахунок чого погасити заборгованість перед позивачем.

Розглянувши матеріали справи та заяви ТОВ "Бебі Смайл" про відстрочення виконання рішення суду, заслухавши учасників судового процесу, суд встановив наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Хорольський завод дитячих продуктів харчування" звернулось до Господарського суду Донецької області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Бебі Смайл" про стягнення заборгованості за Договором поставки № В-99 від 01.06.2021 в сумі 46 259,54 грн та за Договором поставки №ДХ-99 від 01.06.2021 в сумі 899 022,77грн.

Рішенням Господарського суду Донецької області від 18.10.2023 позов задоволено повністю. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Бебі Смайл" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Хорольський завод дитячих продуктів харчування" заборгованість за Договором поставки № В-99 від 01.06.2021 в сумі 46 259,54грн, за Договором № ДХ-99 від 01.06.2021 в сумі 899 022,77грн та витрати по сплаті судового збору в сумі 14 179,24 грн.

14.11.2023 на виконання рішення видано наказ.

Частиною 1 ст. 331 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що за заявою сторони суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, може відстрочити або розстрочити виконання рішення, а за заявою стягувача чи виконавця (у випадках, встановлених законом), - встановити чи змінити спосіб або порядок його виконання.

Підставою для встановлення або зміни способу або порядку виконання, відстрочки або розстрочки виконання судового рішення є обставини, що істотно ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим (ч. 3 ст. 331 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до ч. 4 ст. 331 Господарського процесуального кодексу України вирішуючи питання про відстрочення чи розстрочення виконання судового рішення, суд також враховує: ступінь вини відповідача у виникненні спору; стосовно фізичної особи - тяжке захворювання її самої або членів її сім`ї, її матеріальний стан; стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо.

Розстрочення та відстрочення виконання судового рішення не може перевищувати одного року з дня ухвалення такого рішення, ухвали, постанови (ч. 5 ст. 331 Господарського процесуального кодексу України).

Згідно зі ст. 129-1 Конституції України та статтями 18, 326 Господарського процесуального кодексу України судові рішення є обов`язковими до виконання усіма органами, громадянами та юридичними особами на всій території України.

Конституційний Суд України у п. 2 мотивувальної частини рішення від 13.12.2012 року №18-рп/2012 зазначив, що виконання судового рішення є невід`ємною складовою права кожного на судовий захист і охоплює, зокрема, законодавчо визначений комплекс дій, спрямованих на захист і відновлення порушених прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства, держави.

У пункті 3 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 25.04.2012 року у справі №11-рп/2012 зазначено, що невиконання судового рішення загрожує сутності права на справедливий розгляд судом.

Отже, право на судовий захист є конституційною гарантією прав і свобод людини і громадянина, а обов`язкове виконання судових рішень - складовою права на справедливий судовий захист.

Відстрочка - це відкладення чи перенесення виконання рішення на новий строк, який визначається господарським судом.

Таким чином, запроваджений процесуальними нормами права механізм відстрочення виконання судового рішення є винятковою мірою, який спрямований на досягнення кінцевої мети судового розгляду - виконання ухваленого судом рішення.

Підставою для відстрочки, розстрочки, можуть бути конкретні обставини, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим у визначений строк або встановленим господарським судом способом.

При цьому, слід мати на увазі, що згоди сторін на вжиття заходів, передбачених відповідною статтею ГПК України не вимагається. Проте, вирішуючи питання про відстрочку чи розстрочку виконання рішення, господарський суд повинен враховувати матеріальні інтереси сторін, їх фінансовий стан, ступінь вини відповідача у виникненні спору, наявність інфляційних процесів у економіці держави та інші обставини справи, зокрема, щодо фізичної особи (громадянина) - тяжке захворювання її самої або членів її сім`ї, скрутний матеріальний стан, стосовно юридичної особи - наявну загрозу банкрутства, відсутність коштів на банківських рахунках і майна, на яке можливо було б звернути стягнення, щодо як фізичних, так і юридичних осіб - стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо.

Отже, питання щодо надання відстрочки (розстрочки) виконання рішення суду повинно вирішуватись господарськими судами із дотриманням балансу інтересів сторін, які приймають участь у справі.

Системний аналіз норм чинного законодавства свідчить, що підставою для розстрочення, можуть бути конкретні обставини, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим у визначений строк.

ГПК України не визначає переліку обставин, які свідчать про неможливість виконання рішення чи ускладнюють його виконання, тому суд оцінює докази, що підтверджують зазначені обставини за правилами, встановленими цим Кодексом.

Тобто, можливість відстрочення виконання судового рішення у судовому порядку у будь-якому випадку пов`язується з об`єктивними, непереборними обставинами, які суд визначає виходячи з особливого характеру обставин, що ускладнюють або виключають виконання рішення.

Вирішуючи питання про відстрочення чи розстрочення виконання судового рішення, суд також враховує: 1) ступінь вини відповідача у виникненні спору; 2) стосовно фізичної особи - тяжке захворювання її самої або членів її сім`ї, її матеріальний стан; 3) стихійне лихо, інші надзвичайні події тощо.

Питання про задоволення заяви про відстрочку (розстрочку) виконання рішення суду вирішується судом в кожному конкретному випадку, виходячи з особливого характеру обставин справи, що унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення. Вирішуючи питання про відстрочку (розстрочку) виконання рішення господарський суд повинен враховувати матеріальні інтереси обох сторін, їх фінансовий стан, ступінь вини відповідача у виникненні спору, наявність інфляційних процесів в економіці держави та інші обставини справи. При цьому господарський суд повинен врахувати можливі негативні наслідки для боржника і для стягувача.

Загальновідомим фактом є введення в Україні воєнного стану з 24.02.2022, який на даний час є продовженим.

Відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України №309 від 22.12.2022, територія Селидівської міської територіальної громади включена до переліку територій, де можливі бойові дії, дата початку - 24.02.2022.

Суд враховує, що повномасштабне вторгнення та збройна агресія російської федерації на територію України була непередбачуваною, створила такі обставини, в яких складно здійснювати господарську діяльність на території, яка наближена до зони активних бойових дій та частіше піддається обстрілам.

Підприємство відповідача знаходиться на території Селидівської міської територіальної громади, яка з першого дня військової агресії перебуває під постійними ворожими обстрілами, та в першу чергу існує необхідність в забезпеченні безпеки людей, які знаходяться на такій території. Крім того, такі обставини змусили людей виїжджати в більш безпечні місця для проживання. Вказані обставини викликали неможливість повноцінного ведення господарської діяльності підприємства відповідача.

Так, на підставі наказу ТОВ "Бебі смайл" № 48 від 28.02.2022 "Про призупинення роботи підприємства" оголошено про призупинення господарської діяльності підприємства до скасування воєнного стану.

Суд також приймає до уваги, що введений внаслідок збройної агресії на територію України воєнний стан вплинув на всіх суб`єктів господарської діяльності. Суд враховує, що позивач також розраховує на отримання коштів від відповідача. Однак, при цьому у позивача більше можливостей для повноцінного ведення своєї господарської діяльності, оскільки його підприємство знаходиться на території, яка є більш віддаленою від зони активних бойових дій, а підприємство відповідача розташоване на території Донецької області та є більш наближеним до зони активних бойових дій.

З початком воєнної агресії товариство зіштовхнулось з тим, що більшість працівників ТОВ "Бебі смайл" вимушені були виїхати за межі Донецької області, а також за межі країни. Працівників товариства було звільнено, що підтверджується наявними в матеріалах справи копіями наказів про припинення трудового договору.

З наданої банківської довідки АТ КБ "Приватбанк" про рахунок і залишок коштів вих. №231109SU12574903 від 09.11.2023 вбачається фактична відсутність коштів на рахунках ТОВ "Бебі смайл", відкритих в АТ КБ "Приватбанк", лише на одному рахунку знаходиться 375,13 грн.

Суд вважає, що такі вищевказані обставини не були передбачуваними та їх існування на даний час дійсно утруднить виконання рішення суду.

Одночасно суд враховує, що відстрочка виконання рішення суду має на меті можливість його реального виконання по закінченню такої відстрочки без подальших зволікань. На даний час неможливо передбачити, коли закінчиться існування всіх вищевикладених утруднюючих обставин.

Представник заявника пояснила, що підприємство планує відновлення своєї господарської діяльності в іншому регіоні, який є більш віддаленим від зони активних бойових дій, що надасть можливість погасити заборгованість перед позивачем, однак, на даний час боржник не може надати відповідні докази, оскільки ці питання лише вирішуються організаційно.

За таких обставин, з урахуванням принципу дотриманням балансу інтересів сторін, суд вважає за можливе задовольнити заяву відповідача частково та відстрочити виконання рішення суду у даній справі на 3 місяці до 15.02.2024, що надасть можливість боржнику вжити дієві заходи з відновлення господарської діяльності та вжити заходи з отримання заборгованості від своїх контрагентів.

Суд зазначає, що надання відстрочки виконання рішення суду на 3 місяці не позбавляє боржника права на звернення до суду з заявою про відстрочку виконання рішення суду в межах 1 року з дня ухвалення рішення суду з наданням відповідних доказів на підтвердження існування обставин, що утруднюють виконання рішення суду, а також доказів на підтвердження того, що відстрочення виконання рішення суду на більш тривалий термін надасть можливість реального погашення заборгованості по закінченню строку відстрочки.

Керуючись статтями 232-235, 331 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Бебі Смайл" про відстрочення виконання рішення суду задовольнити частково.

Відстрочити виконання рішення Господарського суду Донецької області від 18.10.2023 у справі № 905/1015/23 на три місяці до 15.02.2024.

В решті вимог заяви відмовити.

Ухвала набирає законної сили 15.11.2023 та може бути оскаржена до Східного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дати складення повного тексту ухвали.

Повний текст ухвали складено 20.11.2023.

Суддя Т. О. Лобода

Часті запитання

Який тип судового документу № 115058839 ?

Документ № 115058839 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 115058839 ?

Дата ухвалення - 15.11.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 115058839 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 115058839 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 115058839, Commercial Court of Donetsk Oblast

The court decision No. 115058839, Commercial Court of Donetsk Oblast was adopted on 15.11.2023. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find essential information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find necessary information easily.

The court decision No. 115058839 refers to case No. 905/1015/23

This decision relates to case No. 905/1015/23. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 115058838
Next document : 115058840