Court decree № 115044605, 21.11.2023, Krasnopilskyi Raion Court of Sumy Oblast

Approval Date
21.11.2023
Case No.
578/1691/23
Document №
115044605
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 578/1691/23

провадження № 2-з/578/4/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2023 року смт.Краснопілля

Суддя Краснопільського районного суду Сумської області Басова В.І., розглянувши заяву першого заступника керівника Сумської окружної прокуратури Максима Колобиліна про забезпечення позову у цивільній справі за позовом першого заступника керівника Сумської окружної прокуратури Максима Колобиліна в інтересах держави в особі органу, уповноваженого державою, здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах: Головного управління Держгеокадастру у Сумській області до ОСОБА_1 про конфіскацію земельних ділянок,-

в с т а н о в и в :

20 листопада 2023 року перший заступник керівника Сумської окружної прокуратури Колобилін Максим звернувся до суду з указаним позовом. Разом із позовною заявою подано заяву про забезпечення позову шляхом накладення арешту на спірні земельні ділянки з кадастровим номером 5922385400:08:002:0067, площею 0,8565 га, 5922385400:07:003:0136, площею 3,5206 га та 5922385400:08:004:0106, площею 0,5705 га які розташовані на території Краснопільської селищної ради Сумського району Сумської області, та заборонити ОСОБА_1 розпоряджатися, змінювати цільове призначення, здійснювати перетворення, поділ, об`єднання вказаних земельних ділянок з іншими.

Заява мотивована тим, що окружною прокуратурою виявлено порушення вимог ст.13, 14, 41 Конституції України, ст. 80, 81, 145 Земельного кодексу України, оскільки ОСОБА_1 , будучи іноземною громадянкою, впродовж року після набуття права власності на вищевказані земельні ділянки не відчужила їх, а тому є підстави для конфіскації цих земельних ділянок у власність держави.

На цей час громадянка РФ ОСОБА_1 без перешкод володіє та використовує земельні ділянки на території України.

Наразі продовольча безпека України потребує величезної уваги, що тягне за собою невідкладне вжиття вичерпних заходів щодо повернення земельної ділянки у власність держави та її подальше використання з метою забезпечення потреб, у першу чергу громадян України.

Будь-яке подальше відчудження ОСОБА_1 як громадянкою РФ спірних земельних ділянок порушуватиме права держави в особі уповноваженого органу на набуття їх у власність держави шляхом конфіскації, оскільки, особливо в умовах воєнного часу дані земельні ділянки мають використовуватись насамперед для забезпечення продовольчих потреб громадян України.

Враховуючи, що існує можливість відчуження земельних ділянок ОСОБА_1 третім особам, зміни конфігурації (об`єднання, поділу), вчинення інших дій, які можуть утруднити або зробити неможливим виконання рішення суду про конфіскацію земельних ділянок, це зумовлює необхідність у забезпеченні позову у виді накладення арешту на спірні земельні ділянки та забороні розпоряджатися ними, тому перший заступник керівника прокуратури просить суд для забезпечення позову застосувати заходи забезпечення у виді накладення арешту на земельні ділянки та заборони ОСОБА_1 розпоряджатись ними, змінювати цільове призначення, здійснювати перетворення, поділ, об`єднання з іншими земельними ділянками.

Відповідно до ч. 1 ст. 153 ЦПК України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи (учасників третейського (арбітражного) розгляду), крім випадків, передбачених частиною п`ятою цієї статті.

Заява розглядається без повідомлення сторін, на підставі наданих позивачем документів, яких достатньо для вирішення заяви про забезпечення позову.

Згідно з ч.2 ст.247 ЦПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

З`ясувавши вимоги заявника за заявою про забезпечення позову та поданою позовною заявою, вивчивши додані до позовної заяви матеріали, приходжу до висновку, що заява про забезпечення позову підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Частиною першою та другої статті 149ЦПК України передбачено, що суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 150цього Кодексу заходів забезпечення позову.

Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Метою забезпечення позову є вжиття судом заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій із боку відповідача з тим, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі задля попередження потенційних труднощів у подальшому виконанні такого рішення.

Підставою забезпечення позову є обґрунтоване припущення заявника про те, що невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

З матеріалів вбачається, що Сумською окружною прокуратурою заявлено позов в інтересах держави, який обґрунтовано порушенням вимог законодавства відповідачем щодо не відчуження упродовж року після набуття права власності земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Таким чином, предметом позову прокурора є правовідносини щодо права власності відповідача на земельні ділянки.

Складовими права власності на землю є право розпорядження, володіння та користування цією нерухомістю.

У порядку забезпечення позову прокурор вважає необхідним тимчасово обмежити ОСОБА_1 у праві відчужувати, змінювати цільове призначення земельних ділянок з кадастровими номерами 5922385400:08:002:0067, площею 0,8565 га, 5922385400:07:003:0136, площею 3,5206 га та 5922385400:08:004:0106, площею 0,5705 га та здійснювати їх перетворення, поділ, об`єднання з іншими земельними ділянками, що є складовою оспорюваного права власності. Отже, обраний позивачем спосіб забезпечення позову є співмірним заявленим вимогам.

Відсутність обтяжень спірної нерухомості не перешкоджатиме подальшій зміні речових прав на землю, що може стати дійсною перешкодою у ефективному захисті та поновленні прав, якщо факт їх порушення буде встановлений судом при вирішенні спору.

Необхідність збереження правового статусу та стану спірної ділянки, який існує, принаймні на час виникнення спору, відповідає умовам вжиття заходів забезпечення позову та застосуванню правил частини 2 статті 149 ЦПК України.

Такі умови можуть бути забезпечені накладенням арешту та тимчасовою забороною розпорядження цим майном, змінювати об`єкт спору (виділ, поділ, об`єднання тощо).

Такий спосіб забезпечення позову відповідає і підставам, зазначеним прокурором у заяві.

Забезпечення позову у вказаний спосіб не обмежує права володіння та користування земельною ділянкою її теперішнім власником в існуючих розмірах за її цільовим призначенням.

Тимчасове обмеження у розпорядженні спірною ділянкою на час розгляду справи не порушує статті 1 Першого протоколу Конвенції, оскільки таке обмеження встановлюється в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

За наведених обставин, виходячи з обґрунтованості доводів позивача щодо необхідності вжиття заходів забезпечення позову, враховуючи, що такі види забезпечення позову є співмірними й відповідають заявленим позовним вимогам, а також те, що тимчасове обмеження права розпоряджатися земельною ділянкою без обмеження права користування нею, не зашкодить істотним чином правам та охоронюваним законом інтересам відповідача, а також те, що останній на даний час має реальну можливість вільно розпоряджатись спірною земельною ділянкою, що у свою чергу обумовлює високу вірогідність здійснення її відчуження, зміну її конфігурації (об`єднання) тощо, з метою запобігання вчиненню дій, які можуть утруднити або зробити неможливим виконання рішення суду, а саме в частині конфіскації земельної ділянки у власність держави, та з метою належного захисту законних прав і охоронюваних інтересів держави, суд дійшов висновку, що подану заяву слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись вимогами статей149,151,153,247,258-261 ЦПК України,

у х в а л и в:

Заяву першого заступника керівника Сумської окружної прокуратури Колобиліна Максима про забезпечення позову задовольнити.

Накласти арештна належніна правівласності громадянціРосійської Федераціі ОСОБА_1 :земельну ділянку площею 0,8565га зкадастровим номером5922385400:08:002:0067,земельну ділянкуплощею 3,5206га із кадастровим номером 5922385400:07:003:0136, та земельну ділянку площею 0,5705 га із кадастровим номером 5922385400:08:004:0106, які розташовані на території Краснопільської селищної ради Сумського району Сумської області.

Заборонити громадянці Російської Федераціі ОСОБА_1 , НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 розпоряджатись земельною ділянкою площею 0,6289 га із кадастровим номером 5922355100:09:004:0050 та земельною ділянкою площею 2,9838 га із кадастровим номером 5922355100:09:004:0171, площею 0,8565 га з кадастровим номером 5922385400:08:002:0067, земельну ділянку площею 3,5206 га із кадастровим номером 5922385400:07:003:0136, та земельну ділянку площею 0,5705 га із кадастровим номером 5922385400:08:004:0106, які розташовані на території Краснопільської селищної ради Сумського району Сумської області, змінювати їх цільове призначення, здійснювати перетворення, поділ, об`єднання належних їй на праві привітної власності земельних ділянок з іншими земельними ділянками.

Ухвала суду про забезпечення позову є виконавчим документом та підлягає негайному виконанню із дня її постановлення незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження.

Строк пред`явлення до виконання ухвали суду до 21.11.2026 включно.

Ухвалу суду направити заявнику та іншим учасникам справи для відома, а для вжиття відповідних заходів щодо її виконання направити до Сумського відділудержавної виконавчоїслужби уСумському районіСумської областіПівнічно-Східногоміжрегіонального управлінняМіністерства юстиції (40020, Сумська область, місто Суми, проспект Перемоги, будинок 6)

За клопотанням учасника суд може допустити заміну одного заходу забезпечення позову іншим або скасувати заходи забезпечення позову.

Особи, винні в невиконанні ухвали про забезпечення позову, несуть відповідальність, встановлену законом.

Ухвала може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду через Краснопільський районний суд шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня складення судового рішення.

Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Суддя В.І.Басова

Часті запитання

Який тип судового документу № 115044605 ?

Документ № 115044605 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 115044605 ?

Дата ухвалення - 21.11.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 115044605 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 115044605 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 115044605, Krasnopilskyi Raion Court of Sumy Oblast

The court decision No. 115044605, Krasnopilskyi Raion Court of Sumy Oblast was adopted on 21.11.2023. The procedural form is Civil, and the decision form is Court decree. On this page, you will find important data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find important data conveniently.

The court decision No. 115044605 refers to case No. 578/1691/23

This decision relates to case No. 578/1691/23. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 115044603
Next document : 115057108