Court decree № 114998788, 15.11.2023, Kharkiv Circuit Administrative Court

Approval Date
15.11.2023
Case No.
520/20079/23
Document №
114998788
Form of legal proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Харківський окружний адміністративний суд 61022, м. Харків, майдан Свободи, 6, inbox@adm.hr.court.gov.ua, ЄДРПОУ: 34390710

УХВАЛА

з питання закриття провадження у справі

15.11.2023 р. справа № 520/20079/23

Харківський окружний адміністративний суд у складі: головуючого судді - Старосєльцевої О.В., розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження без призначення судового засідання без виклику (повідомлення) осіб клопотання Міністерства соціальної політики України про закриття провадження у справі за позовом ОСОБА_1 до Міністерства соціальної політики України про: 1) визнання протиправною бездіяльність Міністерства соціальної політики України щодо не проведення розгляду звернення від 07.04.2023 року; 2) зобов`язання Міністерство соціальної політики України (код ЄДРПОУ 37567866) розглянути звернення від 07.04.2023 року ,-

встановив:

Ухвалою суду від 01.08.2023р. відкрито провадження в адміністративній справі у порядку спрощеного позовного провадження без призначення судового засідання без повідомлення (виклику) осіб.

Від відповідача - Міністерства соціальної політики України, до суду надійшло клопотання про закриття провадження у справі керуючись ст. 238 КАС України з підстав надання відповіді на звернення від 07.04.2023 року листом від 19.05.2023 року №439/0/186-23, тобто відповідачем порушення виправлене самостійно.

Ухвалою суду від 13.10.2023р. запропоновано ОСОБА_1 подати до суду не пізніше п`яти днів з дати одержання цієї ухвали: письмові пояснення з правовою позицією стосовно клопотання про закриття провадження у справі №520/20079/23.

19.10.2023р. від ОСОБА_1 надійшли до суду письмові пояснення, в яких зазначено про те, що позивач фактично не заперечує про закриття провадження по справі, остаточне процесуальне рішення покладає на розсуд суду.

Розглядаючи подану заяву представника позивача по суті, суд зазначає, що згідно із п.8 ч. 1 ст. 238 КАС України, суд закриває провадження у справі щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності суб`єкта владних повноважень, якщо оскаржувані порушення були виправлені суб`єктом владних повноважень і при цьому відсутні підстави вважати, що повне відновлення законних прав та інтересів позивача неможливе без визнання рішень, дій або бездіяльності суб`єкта владних повноважень протиправними після такого виправлення.

За матеріалами справи судом встановлено, що спірні відносини виникли з підстав не проведення розгляду звернення позивача від 07.04.2023 року, яке зареєстровано 10.04.2023 року за №В-4156/1/4-23.

Міністерство соціальної політики України листом від 19.05.2023 року №439/0/186-23 розглянуло вказане звернення позивача та за результатами розгляду повідомило позивача шляхом надсилання листа на електронну пошту, що підтверджується витягом з електронної пошти.

Таким чином, оскаржувані порушення були виправлені суб`єктом владних повноважень, що позивачем не заперечується.

З огляду на викладене, суд не вбачає правових підстав для відмови в задоволенні вищезазначеної заяви.

Частиною 2 ст. 239 КАС України передбачено, що у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду зі спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Стосовно розподілу витрат на професійну правничу допомогу, суд зазначає наступне.

У позовній заяві позивачем заявлено про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу, на підтвердження понесення яких 08.08.2023р. надано відповідні докази.

Ухвалою суду від 03.11.2023р. запропоновано Міністерству соціальної політики України подати до суду не пізніше трьох днів з дати одержання цієї ухвали: свої міркування разом з відповідними доказами з приводу поданої заяви з питань відшкодування судових витрат на професійну правничу допомогу по справі №520/20079/23.

13.11.2023р. від Міністерства соціальної політики України до суду надійшли заперечення щодо заяви з питань відшкодування судових витрат на професійну правничу допомогу, в обґрунтування яких зазначено про штучне намагання позивачем збільшити суму понесених судових витрат.

Відповідно до ч. 2 ст. 238 КАС України про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету. Ухвала суду про закриття провадження у справі може бути оскаржена.

У відповідності до п.1 ч.3 ст.132 КАС України до витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати на професійну правничу допомогу.

За правилом ч.1 ст.134 КАС України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом з іншими судовими витратами, за винятком витрат суб`єкта владних повноважень на правничу допомогу адвоката (ч.2 ст.134 КАСУ).

Відповідно до ч.3 ст.134 КАСУ для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на правничу допомогу та з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

З огляду на приписи ст.8 Конституції України, п.9 ч.3 ст.2, ч.4 ст.134, ч.5 ст.134, ч.6 ст.134, ч.9 ст.139 КАС України, зміст складових елементів верховенства права та неприпустимість зловживання правами суд вважає, що розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаними адвокатом робами (наданими послугами); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи; 5) пов`язаністю витрат з розглядом справи (тобто об"єктивною і неминучою вимушеністю); 6) обґрунтованістю розміру витрат та пропорційністю розміру витрат до предмета спору з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, в тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес; 7) поведінкою сторони під час розгляду справи; 8) причиною виникнення спору; 9) результатом вирішення справи.

При цьому, з огляду на приписи ч.5 ст.242 КАС України суд вважає за необхідне взяти до уваги правову позицію постанови Верховного Суду від 10.06.2021 року по справі №820/479/18 (адміністративне провадження №К/9901/365/19), де указано, що за положеннями ст. 30 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012р. №5076-VI гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Аналіз вищенаведених положень процесуального закону дає підстави для висновку про те, що документально підтверджені судові витрати на професійну правничу допомогу адвоката, пов`язані з розглядом справи, підлягають компенсації стороні, яка не є суб`єктом владних повноважень та на користь якої ухвалене рішення, за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень.

При цьому, суд не зобов`язаний присуджувати стороні, на користь якої ухвалене судове рішення, всі понесені нею витрати на професійну правничу допомогу, якщо, керуючись принципами справедливості та верховенства права, встановить, що розмір гонорару, визначений стороною та його адвокатом, є завищеним за параметрами, зокрема, складності справи, витраченого адвокатом часу, значення спору для сторони тощо.

При визначенні суми компенсації витрат, понесених на професійну правничу допомогу, необхідно досліджувати на підставі належних та допустимих доказів обсяг фактично наданих адвокатом послуг і виконаних робіт, кількість витраченого часу, розмір гонорару, співмірність послуг категоріям складності справи, витраченому адвокатом часу, об`єму наданих послуг, ціні позову та (або) значенню справи.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, про що, зокрема, зазначено у рішеннях від 26.02.2015р. у справі «Баришевський проти України», від 10.12.2009р. у справі «Гімайдуліна і інших проти України», від 12.10.2006р. у справі «Двойних проти України», від 30.03.2004р. у справі «Меріт проти України», заявник має право на відшкодування судових та інших витрат лише у разі, якщо доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їх розмір обґрунтованим.

При визначенні суми відшкодування суд також враховує критерії реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерій розумності, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін.

Аналогічні критерії застосовує Європейський суд з прав людини, присуджуючи судові витрати на підставі статті 41 Конвенції. Зокрема, згідно з його практикою, заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим (рішення у справі "East/West Alliance Limited" проти України", заява № 19336/04). У рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Лавентс проти Латвії" зазначено, що відшкодовуються лише витрати, які мають розумний розмір.

Вказані висновки також наведені у постановах Верховного Суду від 17 вересня 2019 року по справі 810/3806/18, по справі №1740/2428/18 від 24 березня 2020 року, по справі №320/3271/19 від 07 травня 2020 року.

Отже, у силу правового висновку постанови Верховного Суду від 10.06.2021 року по справі №820/479/18 суд не зобов`язаний присуджувати стороні, на користь якої ухвалене судове рішення, всі понесені нею витрати на професійну правничу допомогу, якщо, керуючись принципами справедливості та верховенства права, встановить, що розмір гонорару, визначений стороною та його адвокатом, є завищеним за параметрами, зокрема, складності справи, витраченого адвокатом часу, значення спору для сторони тощо.

Аналогічний правовий висновок міститься і у постанові Верховного Суду від 22.06.2022р. по справі №380/3142/20.

Частиною 5 статті 242 КАС України визначено, що при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Тому Харківський окружний адміністративний суд вважає за необхідне керуватись правовими висновками останнього у часі рішення Верховного Суду з приводу розподілу судових витрат у вигляді видатків на професійну правничу допомогу, а саме - правовими позиціями, що сформульовані у постанові Верховного Суду від 22.06.2022р. по справі №380/3142/20.

Суд також зазначає, що на підтвердження витрат, понесених на професійну правничу допомогу, мають бути надані договір про надання правової допомоги (договір доручення, договір про надання юридичних послуг та ін.), документи, що свідчать про оплату гонорару та інших витрат, пов`язаних із наданням правової допомоги, оформлені у встановленому законом порядку (квитанція до прибуткового касового ордера, платіжне доручення з відміткою банку або інший банківський документ, касові чеки, посвідчення про відрядження). Зазначені витрати мають бути документально підтверджені та доведені. Відсутність документального підтвердження витрат на правову допомогу, а також розрахунку таких витрат є підставою для відмови у задоволенні вимог про відшкодування таких витрат.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Великої Палати Верховного Суду від 27.06.2018р. у справі № 826/1216/16.

На підтвердження понесених витрат позивачем надано до суду: копію договору про надання правової (правничої) допомоги від 02.10.2021р., копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю серії МК №001596; копію додаткової угоди від 02.06.2023р.; копію акту про надання правової (правничої) допомоги від 05.08.2023р.

З наданих документів вбачається, що позивачем (Клієнт) укладено з адвокатом Степанишеною А.В. (Адвокат) договір про надання правової (правничої) допомоги від 02.10.2021р. (далі по тексту - Договір) з додатковою угодою від 02.06.2023р., відповідно до яких Адвокат зобов`язується надати Клієнту наступну правову (правничу) допомогу: 1) ознайомлення, аналіз матеріалів справ №520/18393/20, №520/13589/21, що послугували підставою виникнення спору (1300 грн. за 1 год); 2) ознайомлення, аналіз нормативно-правової бази, що регулює спірні відносини (1300 грн. за 1 год); 3) ознайомлення, аналіз судової практики з питань спірних відносин (1300 грн. за 1 год); 4) усна консультація Клієнта з питань спірних правовідносин (1300 грн. за 1 год); 5) підготовка позовної заяви, збір доказів та матеріалів (8000 грн.); 6) підготовка заяв по суті спору (2000 грн.); 7) підготовка письмових пояснень (2000 грн.); 8) підготовка заяв, клопотань з процесуальних питань (1500 грн.); 9) підготовка апеляційної скарги (6000 грн.); 10) підготовка касаційної скарги (8000 грн.); 11) підготовка заяв з питань виконання судового рішення (3000 грн.).

Сторонами Договору складено та підписано акт про надання правової (правничої) допомоги від 05.08.2023, відповідно до якого Адвокатом надані Клієнту наступні послуги: 1) ознайомлення, аналіз матеріалів справ №520/18393/20, №520/13589/21, що послугували підставою виникнення спору (1300 грн. за 1 год); 2) ознайомлення, аналіз нормативно-правової бази, що регулює спірні відносини (1300 грн. за 1 год); 3) ознайомлення, аналіз судової практики з питань спірних відносин (1300 грн. за 1 год); 4) підготовка позовної заяви, збір доказів та матеріалів (3000 грн. за 1 год); 5) підготовка заяви від 05.08.2023 року до суду 1-ої інстанції з доказами виправлення відповідачем оскаржуваних порушень та витрат на правничу допомогу (1500 грн. за 1 год). Загальна вартість виконаних послуг (робіт) складає 8400 грн.

Відповідно до п. 2 додаткової угоди від 02.06.2023р. до договору про надання правової (правничої) допомоги від 02.10.2021р. строк сплати послуг - протягом 10 календарних днів з моменту реального виконання боржником рішення суду по суті спору, що набрало законної сили.

Вирішуючи питання щодо співмірності заявлених до відшкодування витрат на професійну правничу допомогу, суд зважає, що обсяг наданих адвокатом послуг за актом про надання правової (правничої) допомоги від 05.08.2023 є неспівмірним з категорією складності справи та їх розмір є не обгрунтованим.

До того ж, розгляд справи по суті не відбувся, оскільки оскаржувані порушення були виправлені суб`єктом владних повноважень, що позивачем не заперечується.

Підсумовуючи викладені вище міркування, беручи до уваги правові висновки постанови Верховного Суду від 10.06.2021р. по справі №820/479/18 та від 22.06.2022р. по справі №380/3142/20, враховуючи надані до матеріалів справи документи та заперечення відповідача щодо заяви з питань відшкодування судових витрат на професійну правничу допомогу, суд доходить до переконання про те, що у даному конкретному випадку справедливим і співмірним відшкодуванням витрат заявника на професійну правничу допомогу буде сума у розмірі 1.500,00 грн.

Керуючись ст.ст. 8, 19, 124, 129 Конституції України, ст.ст. 6-9, 189, 238, 241-243, 248, 256, 295 КАС України, суд -

ухвалив:

1. Клопотання Міністерства соціальної політики України про закриття провадження у справі - задовольнити.

2. Закрити провадження у справі.

3. Стягнути на користь ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) за рахунок бюджетних асигнувань Міністерства соціальної політики України (вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01601, код ЄДРПОУ: 37567866) частину витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 1.500 (одна тисяча п`ятсот) грн. 00 коп.

4. Роз`яснити, що рішення підлягає оскарженню шляхом подання апеляційної скарги у строк згідно з ч.1 ст. 295 КАС України, тобто протягом 15 днів з дати складення повного судового рішення, а набирає законної сили відповідно до ст. 256 КАС України, тобто негайно після підписання.

Суддя О.В.Старосєльцева

Часті запитання

Який тип судового документу № 114998788 ?

Документ № 114998788 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 114998788 ?

Дата ухвалення - 15.11.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 114998788 ?

Форма судочинства - Адміністративне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 114998788 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.
Previous document : 114998787
Next document : 114998789