Court decree № 114981723, 13.11.2023, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
13.11.2023
Case No.
757/50009/23-к
Document №
114981723
Form of court proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50009/23-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «НІДКОМ» на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001654 від 23.11.2022, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

03.11.2023 адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «НІДКОМ» звернулся до Печерського районного суду у місті Києві зі скаргою, в порядку п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001654 від 23.11.2022, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування доводів та вимог скарги зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001654 від 23.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

27 липня 2023 року, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва було прийнято ухвалу у справі № 757/31785/23-к та накладено арешт на майно, яке було вилучене за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «НІДКОМ» (ЄДРПОУ 41564138) за адресою: м. Київ, проспект Соборності 7-А.

19 вересня 2023 року, Київським апеляційним судом у справі № 757/31785/23-к винесено ухвалу, якою ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27 липня 2023 року було скасовано, та постановлено нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна, яке було вилучено за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «НІДКОМ» (ЄДРПОУ 41564138), за адресою: м. Київ, проспект Соборності 7-А, відмовлено.

02 жовтня 2023 року, адвокатом ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «НІДКОМ» було подане до ГСУ НП України клопотання про повернення майна від 02.10.2023, до якого було додано копію Ухвали Київського апеляційного суду (справа № 757/31785/23-к).

Проте, жодної відповіді від ГСУ НП України отримано не було.

24 жовтня 2023 року, адвокатом ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «НІДКОМ» було направлене (подане через скриньку ГСУ НП України) клопотання про повернення майна (на підставі ухвали Київського апеляційного суду) від 24.10.2023, до якого було додано копію ухвали Київського апеляційного суду (справа № 757/31785/23-к).

Проте, станом на подання цієї скарги жодної відповіді від ГСУ НП України отримано не було.

Представник ТОВ «НІДКОМ» в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду скарги повідомлявся належним чином. Адвокат ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд скарги за його відсутності та долучив уточнення до скарги.

Представник Головного слідчого управління Національної поліції України у судове засідання не з`явився, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.

Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до висновку.

Згідно з ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржено неповернення тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Так, за своїм змістом подана скарга направлена на повернення вилученого майна у ході проведеного обшуку, через призму оскарження бездіяльності прокурора/слідчого.

Майнові права захищаються в Україні, як Конституцією, так і іншими нормативно-правовими актами, зокрема частиною 1 і 5 статті 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право власності є непорушним. Дана стаття Конституції України визначає, що конфіскація майна може бути заснована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

Разом з цим, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченим цим Кодексом.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Разом з тим, слідчий суддя при вирішенні даної скарги, враховує, приписи статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Така позиція узгоджується із частиною 5 статті 9 КПК України, відповідно до якої кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ).

Так, у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001654 від 23.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

27 липня 2023 року, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва було прийнято ухвалу у справі № 757/31785/23-к та накладено арешт на майно, яке було вилучене за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «НІДКОМ» (ЄДРПОУ 41564138) за адресою: м. Київ, проспект Соборності 7-А.

19 вересня 2023 року, Київським апеляційним судом у справі № 757/31785/23-к винесено ухвалу, якою ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27 липня 2023 року було скасовано, та постановлено нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна, яке було вилучено за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «НІДКОМ» (ЄДРПОУ 41564138), за адресою: м. Київ, проспект Соборності 7-А, відмовлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Стаття 167 КПК України, встановлює, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 169 КПК України, вилучене майно є тимчасово вилученим та має бути повернуте особі, у якої вони вилучені у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 та ч. 6 ст. 173 КПК України, а саме: за клопотанням слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано протягом 48 годин після вилучення майна, в іншому випадку вилучене майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучено.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

При здійсненні кримінального провадження органом досудового розслідування має бути неухильно дотримано загальні засади кримінального провадження, встановлені ст.ст. 7, 8 КПК України, в тому числі верховенство права, законність та недоторканість права власності.

Згідно із ч. 2 ст. 100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Разом з тим, вимоги передбачені ч. 1 ст. 100 КПК України виконані стороною обвинувачення не були, тобто речовий доказ не повернутий його володільцю.

Відповідно до ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, кожна фізична чи юридична особа має право на повагу до своєї власності. Жоден не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства та на умовах, передбачених законом та загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України, слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді

Таким чином, суд приходить до висновку про обґрунтованість поданої скарги щодо бездіяльності, яка полягає у неповерненні вилученого майна, оскільки, вбачається порушення права власника на володіння, користування та розпоряджання своїм майном, а відтак скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 169, 171, 173, 236, 303, 307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «НІДКОМ» на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001654 від 23.11.2022, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001654 від 23.11.2022, повернути ТОВ «НІДКОМ» (код ЄДРПОУ 41564138) майно, яке було вилучено під час обшуку 24.07.2023 року за адресою: м. Київ, проспект Соборності 7-А, а саме:

- Печатку ТОВ «НІДКОМ» (ЄДРПОУ 41564138);

- Печатку ТОВ «Армабуд Проджект»(ЄДРПОУ 43000606);

- Печатку ТОВ «Відбудова» (ЄДРПОУ 30747538);

- Печатку ТОВ «Аліа Сант»(ЄДРПОУ425343119);

- Печатку ТОВ «СомерсетГРУП»(ЄДРПОУ 42536908);

- Мобільний телефон марки «Nokia»;

- Мобільний телефон марки «Philips», IMEI: НОМЕР_1 ;

- Мобільний телефон марки «Redmi», IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 ;

- Мобільний телефон марки «Redmi», IMEІ1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , із сім картою НОМЕР_6 ;

- 4 блокноти із чорновими записами, файли зі видатковими накладними ТОВ «Нідком» та фізичними особами підприємцями, які поміщені до спец. пакету PSP4349608;

- Документи щодо взаємовідносин ТОВ «Нідком» та фізичними особами підприємцями удвох папках червоного кольору, які поміщені до спец. пакету PSP4349610;

- Документи щодо взаємовідносин ТОВ «Нідком» та іншими юридичними особами у двох папках синього кольору, які поміщені до спец.пакету PSP4349611;

- Документи щодо обстеження нерухомого майна після пошкоджень внаслідок агресії рф у папці блакитного кольору. Папка сірого кольору зі договорами та додатками до них: 6- 319/5-22, 6-319/4-22, 6-31919-22, 6-319/12-22, 6-319/47-22, 6-319/51-22, 6-319/50-22, 6-319/48- 2, 6-319/48-22, 13/8-22, 13/6-22, 13/7-22, 5/11-22, 8/42-22, 8/35-22, 2/83-22, 2/81-22, 2/82-22, 4/15-22, 4/16-22, 4/17-22, 4/18-22, 4/19-22, 3/20-22, 3/23-22, 3/27-22, 3/30-22, 3/31-22, 3/15-32, 3/15-22, 8/33-22, які поміщені до спец. пакету РSP4349609;

- Папка синього кольору із договорами та додатками до них: 351, 284, 241, 231, 298. Папка зеленого кольору із договорами та додатками до них: 01/12-10/22, 01/12-06/22, 01/12- 02/22, 01/12-08/22, 01/12-07/22, 01/12-03/22, 01/12-04/22, 01/12-09/22, 01/12-05/22, 01/12- 13/22, 01/12-01/22,01/12-12/22, 01/12-11/22, 01/12-14/22, 01/12-16/22,01/12-20/22, 01/12- 21/22, 01/12-18/22, 01/12-17/22, 01/12-19/22, 01/12-15/22, 01/12-31/22, 01/12-30/22, 01/12-22, 01/12-22/22, 16/11-2022/4, 16/11-2022/2, 15/11/22-РС, 15/11-22, 1506/10-22-4, 06/10-22-2, 06/10/22-PC, 04/10/22-C, 25/1122-PC, 21/11/22-PM, 16/11-2022/5, 16/11-2022/3, 16/11-2022/1, 15/11-22-Г1, 24/10-01-С, 06/10-22-1, 06/10-22-3, 21/12/22-РС, 01/08-22, які поміщені до спец. пакету PSP4349612;

- Файли із договорами та додатками до них: 241,284, 369, 408, 298, 331, 351, 409, 16/11- 22/5, 16/11-22/2, 16/11-22/2/1, 19/11-22/1, 16/11-22/3, 16/11-2022/1/1, 16/11-2022/4, 29/11- 22/36, 19/11-22/2, 29/11-22/30, 29/11-22/10, 29/11-22/1, 29/11-22/17, 29/11-22/19, 29/11-22/32, 29/11-22/18, 29/11-22/25, 29/11-22/8, 16/11-2022/3/1, 16/11-2022/4/1, 29/11-22/23, 29/11-22/2, 29/11-22/16, 29-11/22/15, 29/11-22/20, 19/11-22/34, 29/11-22/26, 29/11-22/14, 29/11-22/22, 29/11-23/7, які поміщені до спец. пакету PSP4349613.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 114981723 ?

Документ № 114981723 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 114981723 ?

Дата ухвалення - 13.11.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 114981723 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 114981723 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 114981723, Pecherskyi District Court of Kyiv City

The court decision No. 114981723, Pecherskyi District Court of Kyiv City was adopted on 13.11.2023. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court decree. On this page, you will find important information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find useful information quickly.

The court decision No. 114981723 refers to case No. 757/50009/23-к

This decision relates to case No. 757/50009/23-к. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 114981721
Next document : 114981724