Court decree № 114791098, 07.11.2023, Commercial Court of Zhytomyr Oblast

Approval Date
07.11.2023
Case No.
906/1303/23
Document №
114791098
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

майдан Путятинський, 3/65, м. Житомир, 10002, тел. (0412) 48 16 20,

e-mail: inbox@zt.arbitr.gov.ua, web: https://zt.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ 03499916

УХВАЛА

"07" листопада 2023 р. м. Житомир Справа № 906/1303/23

Господарський суд Житомирської області у складі:

судді: Соловей Л.А.,

при секретарі судового засідання: Васильєвій Т.О.

розглядаючи справу за позовом: Заступника керівника Житомирської окружної прокуратури в інтересах держави в особі Північного офісу Держаудитслужби (м.Київ)

до 1. Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (м.Житомир)

2. Дочірнього підприємства "Фаворит ОПТ" акціонерного товариства закритого типу "Фаворит" (м.Житомир)

про визнання недійсними результатів публічних закупівель, договору про закупівлю, застосування наслідків недійсності правочину та стягнення 1663029,49грн

за участю представників сторін:

від позивача: не з`явився;

від відповідача-1: Чернюк А.В., виписка з ЄДР;

від відповідача-2: не з`явився;

за участю прокурора: Ільченко П.Л., службове посвідчення №071249 від 01.03.2023,

ВСТАНОВИВ:

Заступник керівника Житомирської окружної прокуратури звернувся до Господарського суду Житомирської області з позовною заявою в інтересах держави в особі Північного офісу Держаудитслужби до Управління капітального будівництва Житомирської міської ради, Дочірнього підприємства "Фаворит ОПТ" акціонерного товариства закритого типу "Фаворит", в якому просить суд:

- визнати недійсним рішення уповноваженої особи Управління капітального будівництва Житомирської міської ради, оформлене протоколом розгляду тендерних пропозицій на закупівлю робіт по об`єкту: "Реконструкція спортивного майданчика по пров. Сікорського, 4, в м.Житомирі" від 27.08.2019;

- визнати недійсним договір підряду на будівельні роботи №199 від 13.09.2019, укладений між Управлінням капітального будівництва Житомирської міської ради та Дочірнім підприємством "Фаворит ОПТ" акціонерного товариства закритого типу "Фаворит";

- стягнути з Дочірнього підприємства "Фаворит ОПТ" акціонерного товариства закритого типу "Фаворит" на користь Управління капітального будівництва Житомирської міської ради 1 663 029,49грн, а з Управління капітального будівництва Житомирської міської ради одержані за рішенням суду 1 663 029,49грн стягнути в дохід держави.

В обґрунтування позовних вимог прокурор посилається на те, що оспорювана закупівля супроводжувалася грубим порушенням принципів добросовісної конкуренції внаслідок вчинення її учасниками антиконкурентних узгоджених дій, які призвели до спотворення результатів торгів, що підтверджується рішенням адміністративної колегії Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 30.03.2023 №60/21-р/к. Обставини справи №49/60/55-рп/к.20 засвідчують завідому невідповідність мети дій ДП "Фаворит ОПТ" інтересам держави та суспільства під час участі у відкритих торгах та укладенні договору про закупівлю, що свідчить про наявність підстав для застосування до спірних правовідносин ч. 3 ст.228 Цивільного кодексу України та визнання на цій підставі недійсним договору підряду на будівельні роботи №199 від 13.09.2019.

Ухвалою суду від 03.10.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі (за правилами загального позовного провадження). Підготовче засідання призначено на "07" листопада 2023 р. об 11:00.

Представник позивача та відповідача-2 в судове засідання не з`явилися.

Відповідно до реєстру ф103 на відправку рекомендованої кореспонденції 04.10.2023 та інформації з офіційного сайту ПАТ "Укрпошта" щодо відстеження пересилання поштових відправлень, відправлення за №0600227135406 (копія ухвали суду від 03.10.2023), надіслане позивачу, "вручено за довіреністю 09.10.2023".

На адресу суду надійшли наступні документи:

- 13.10.2023 від відповідача-1 відзив від 10.10.2023, в якому останній просить суд відмовити в задоволенні позовних вимог;

- 20.10.2023 від Житомирської окружної прокуратури відповідь №51-84-7640вих-23 від 19.10.2023 на відзив відповідача-1;

- 25.10.2023 від відповідача-2 відзив від 24.10.2023, в якому останній просить суд відмовити в задоволенні позовних вимог, а також застосувати строк позовної давності;

- 01.11.2023 від Житомирської окружної прокуратури відповідь №51-84-7984вих-23 від 31.10.2023 на відзив відповідача-2;

- 03.11.2023 від відповідача-2 заява про застосування двосторонньої реституції;

- 03.11.2023 від відповідача-2 клопотання про відкладення розгляду справи, у зв`язку з зайнятістю уповноваженого представника в іншому судовому засіданні.

В судовому засіданні 07.11.2023 прокурор у вирішенні питання щодо відкладення розгляду справи поклався на розсуд суду.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні не заперечила щодо відкладення розгляду справи.

При здійсненні правосуддя суд має виходити з необхідності дотримання основних засад господарського судочинства, зазначених у ст.ст.2, 4 ГПК України, стосовно забезпечення права сторін на розгляд справ у господарському суді після їх звернення до нього у встановленому порядку, гарантованому чинним законодавством, та всебічно забезпечити дотримання справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Згідно з положеннями ч.1-2 ст.177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.

Положеннями п.7 ч.2 ст.182 ГПК України передбачено, що суд у підготовчому засіданні, зокрема з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання.

Відповідно до ч.1 ст.183 ГПК України, підготовче засідання проводиться за правилами, передбаченими статтями 196-205 цього Кодексу, з урахуванням особливостей підготовчого засідання, встановлених цією главою.

Суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні (ч.2 ст.183 ГПК України).

Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду (ч.3 ст.177 ГПК України).

З огляду на викладені обставини, заслухавши прокурора та представника відповідача-1, беручи до уваги зазначені ст.177 ГПК України завдання підготовчого провадження та відсутність можливості розглянути у цьому засіданні усі питання, визначені ст.182 ГПК України, для забезпечення сторонам можливості реалізувати процесуальні права, передбачені цим Кодексом, та для належної підготовки справи для розгляду по суті, з метою дотримання рівності сторін та змагальності процесу, суд дійшов висновку задовольнити клопотання представника відповідача-2 від 03.11.2023, продовжити строк підготовчого провадження на тридцять днів та відкласти підготовче засідання на іншу дату для надання можливості представникам відповідачів підготувати та подати заперечення на відповідь на відзив.

Керуючись ст.ст. 15, 114, 119, 169, 177, 182, 183, 195, ч.2 ст.232, 233-235 ГПК України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів, по 01.01.2024 (включно).

2. Відкласти підготовче засідання на "05" грудня 2023 р. об 11:30 в приміщенні Господарського суду Житомирської області, в залі судових засідань № 622.

3. Прокурору та позивачу надати оригінали документів, на яких ґрунтуються позовні вимоги.

4. Відповідачам надіслати суду прокурору та позивачу заперечення на відповідь на відзив у порядку, передбаченому ч.ч.3-6 ст.165, ст.167 Господарського процесуального кодексу України. Докази направлення надати суду.

5. При направленні в судове засідання уповноважених представників сторін, останнім мати при собі, відповідно до ст.60 ГПК України, документи, що підтверджують повноваження представників.

Ухвала набрала законної сили 07.11.2023 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя Соловей Л.А.

Друк. : 4 прим.

1- у справу;

2- Житомирська окружна прокуратура (простою);

3- Житомирська обласна прокуратура на ел. пошту: zvern@zhit.gp.gov.ua; sekretariat@pvo.gov.ua ;

4- позивачу (рек) код ЄДРПОУ 40479560;

5- Управління капітального будівництва ЖМР через систему "Електронний суд";

6- ДП "Фаворит Опт" АТЗТ "Фаворит" (рек), код ЄДРПОУ 20419787

Часті запитання

Який тип судового документу № 114791098 ?

Документ № 114791098 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 114791098 ?

Дата ухвалення - 07.11.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 114791098 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 114791098 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 114791098, Commercial Court of Zhytomyr Oblast

The court decision No. 114791098, Commercial Court of Zhytomyr Oblast was adopted on 07.11.2023. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find key information about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find important information quickly.

The court decision No. 114791098 refers to case No. 906/1303/23

This decision relates to case No. 906/1303/23. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 114791097
Next document : 114791099