Court decree № 114526184, 30.10.2023, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
30.10.2023
Case No.
904/8345/21
Document №
114526184
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

30.10.2023 м. ДніпроСправа № 904/8345/21

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Дебт Форс", м. Київ

про заміну сторони, шляхом заміни стягувача його правонаступником у справі

За позовом Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль",м. Київ

до Фізичної особи-підприємця Бастєєва Геннадія Вадимовича, с. Боровківка, Верхньодніпровський район, Дніпропетровська область

про стягнення заборгованості за Договором про надання банківських послуг та послуг у сфері страхуванння у розмірі 20 064, 86 грн. та заборгованості за Кредитним договором у розмірі 76 113, 59 грн.

Суддя Назаренко Н.Г.

Без участі представників сторін

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом про стягнення з Фізичної особи-підприємця Бастєєва Геннадія Вадимовича заборгованості за Договором про надання банківських послуг та послуг у сфері страхування № 011/3138/404169 від 15.05.2018 у розмірі 20 064, 86 грн. та заборгованості за Кредитним договором № 011/3138/00550901/1 від 04.12.2020 у розмірі 76 113, 59 грн., яка складається з:

- заборгованості за кредитом у розмірі 67 146, 24 грн., у т.ч. прострочена заборгованість за кредитом - 6 403, 41 грн.;

- заборгованості за відсотками - 8 872,53 грн., у т.ч. прострочена заборгованість за відсотками - 7 533, 28 грн.;

- заборгованості по пені - 94, 82 грн., у т.ч. пеня за тілом кредиту - 50, 14 грн., та пеня за відсотками - 44, 68 грн.

Рішенням від 29.11.2021 позовні вимоги Акціонерного товариства "Райффайзен Банк" до Фізичної особи-підприємця Бастєєва Геннадія Вадимовича про стягнення заборгованості за Договором про надання банківських послуг та послуг у сфері страхуванння у розмірі 20 064, 86 грн. та заборгованості за Кредитним договором у розмірі 76 113, 59 грн. задоволено.

Стягнуто з Фізичної особи-підприємця Бастєєва Геннадія Вадимовича на користь Акціонерного товариства "Райффайзен Банк" заборгованість за Договором про надання банківських послуг та послуг у сфері страхування № 011/3138/404169 від 15.05.2018 у розмірі 20 064, 86 грн., заборгованості за кредитом у розмірі 67 146, 24 грн., у т.ч. прострочена заборгованість за кредитом - 6 403, 41 грн.; заборгованості за відсотками - 8 872,53 грн., у т.ч. прострочена заборгованість за відсотками - 7 533, 28 грн.; заборгованості по пені - 94, 82 грн., у т.ч. пеня за тілом кредиту - 50, 14 грн., та пеня за відсотками - 44, 68 грн. за Кредитним договором № 011/3138/00550901/1 від 04.12.2020, судовий збір у сумі 2270,00 грн.

На виконання рішення 05.01.2022 видано наказ.

23.10.2023 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Дебт Форс" надійшла заява про заміну сторони, шляхом заміни стягувача його правонаступником, в якій заявник просить замінити вибулого стягувача: АТ "Райффайзен Банк" на правонаступника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Дебт Форс" у виконавчому провадженні № 68616177 по примусовому виконанню судового наказу: № 904/8345/21 за позовом Акціонерного товариства "Райффайзен Банк" до Фізичної особи-підприємця Бастєєва Геннадія Вадимовича

За приписами ст. 334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.

Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб.

Суд бере до уваги, що за змістом ст.129 Конституції України, основними засадами судочинства є, зокрема, розумні строки розгляду справи судом.

Наведені конституційні засади означають серед іншого неприпустимість таких дій суду щодо строку розгляду справи, що не мають об`єктивного та розумного обґрунтування.

Згідно ст.2 ГПК України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави; суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі; розумність строків розгляду справи судом є одним з основних засад (принципів) господарського судочинства.

Відповідно до частини 2 статті 2 Господарського процесуального кодексу України суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

При цьому, розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору (рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі "Смірнова проти України").

Розумним, зокрема вважається строк, що є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту. З урахуванням практики Європейського суду з прав людини критеріями розумних строків у цивільних справах є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (справи "Федіна проти України" від 02.09.2010, "Смірнова проти України" від 08.11.2005, "Матіка проти Румунії" від 02.11.2006, "Літоселітіс Проти Греції" від 05.02.2004).

Слід також відзначити, що з практики Європейського суду з прав людини щодо тлумачення положення "розумний строк" вбачається, що строк, який можна визначити розумним, не може бути однаковим для всіх справ. Критеріями оцінки розумності строку є, зокрема складність справи та поведінка заявників.

Так, у справі "Хосце проти Нідерландів" 1998 суд вирішив, що тривалість у 8,5 років є розумною у контексті статті 6 Конвенції, у зв`язку зі складністю справи, а у справі "Чірікоста і Віола проти Італії", 15-річний строк розгляду визнано Європейським судом з прав людини виправданим, у зв`язку з поведінкою заявників.

Згідно із статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Враховуючи викладене, зважаючи на перебування судді Назаренко Н.Г. з 23.10.2023 по 27.10.2023 у відпустці, заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Дебт Форс" про заміну сторони, шляхом заміни стягувача його правонаступником належить призначити для розгляду у судовому засіданні в межах розумного строку.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 234, 235, 334 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Прийняти заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Дебт Форс" про заміну сторони, шляхом заміни стягувача його правонаступником до розгляду та призначити її розгляд у судовому засіданні в межах розумного строку на 07.11.2023 о 12:15 год. у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області кабінеті №2-403 за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

2. Враховуючи запровадження воєнного стану в Україні, приймаючи до уваги неможливість забезпечення на даний час безпеки учасників судових проваджень, визнати явку представників в судове засідання необов`язковою.

3. У зв`язку із обмеженим фінансуванням на відправку поштової кореспонденції суду, дану ухвалу надіслати на електронні пошти сторін, з відомостями щодо отримання електронного листа.

Рекомендувати учасникам справи у зв`язку з обмеженим фінансуванням суду вихідну кореспонденцію отримувати особисто в суді або через систему Електронний суд та зазначати електронну адресу для отримання поштової кореспонденції.

Рекомендувати утриматися від безпосередньої участі у судовому засіданні в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області та роз`яснити учасникам справи можливість подання пояснень, заяв чи клопотань не пізніше ніж за три дні до судового засідання на адресу суду:

- за допомогою електронної пошти6 inbox@dp.arbitr.gov.ua підписаних електронним підписом

- за допомогою сервісу "Електронний суд";

- засобами поштового зв`язку: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

4. Повідомити учасників справи про те, що інформація у цій справі доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\

5. Рекомендувати учасникам справи надати суду інформацію щодо всіх наявних засобів зв`язку для оперативного повідомлення про дату, час та місце підготовчого/судового засідання у справі (електронна пошта, номер телефону тощо).

Господарський суд зазначає про те, що відповідно до Рекомендацій Ради суддів України, викладених у листі № 9рс-186/20 від 16.03.2020, сторони та інші учасники справи мають право подати до суду заяви про розгляд справ за їх відсутності. За умови надходження таких заяв від усіх учасників справи справа може бути розглянута судом за наявними матеріалами.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\

Суддя Н.Г. Назаренко

Часті запитання

Який тип судового документу № 114526184 ?

Документ № 114526184 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 114526184 ?

Дата ухвалення - 30.10.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 114526184 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 114526184 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 114526184, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

The court decision No. 114526184, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast was adopted on 30.10.2023. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find essential data about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find useful data easily.

The court decision No. 114526184 refers to case No. 904/8345/21

This decision relates to case No. 904/8345/21. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:
Our platform allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 114526183
Next document : 114526185