Court decree № 114417164, 23.10.2023, Commercial Court of Vinnytsia Oblast

Approval Date
23.10.2023
Case No.
10/80-10
Document №
114417164
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____________

У Х В А Л А

23 жовтня 2023 р. Справа № 10/80-10

Господарський суд Вінницької області у складі: головуючий суддя Тісецький С.С., секретар судового засідання Марущак А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду матеріали у справі

за заявою: Дочірнього сільськогосподарського підприємства "Відродження" Товариства з обмеженою відповідальністю "Київ Русь Газ" (вул. 40-річчя, Жовтня, 1, смт. Дашів, Іллінецький район, Вінницька область, 22740)

про визнання банкрутом

Представники сторін :

арбітражний керуючий Бойко О.В.

АТ КБ "ПриватБанк": Рой В.Л.

ТОВ "Райффайзен Лізинг": Хуторянець О.В.

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Господарського суду Вінницької області перебуває справа №10/80-10 про банкрутство ДСП "Відродження" ТОВ "Київ Русь Газ".

Провадження у цій справі перебуває на стадії ліквідаційної процедури.

18.09.2023 року до суду від арбітражного керуючого Бойка О.В. надійшло клопотання № 02-10/195 від 15.09.2023 року, в якому ліквідатор просить суд:

- прийняти до відома та долучити до матеріалів справи звіт ліквідатора за період ліквідаційної процедури у справі № 10/80-10, станом на 15.09.2023 року;

- затвердити та долучити до матеріалів справи звіт ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого за період з 17.11.2020 року по 31.12.2021 року у справі № 10/80-10;

- продовжити строк ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора Бойка О.В. у справі № 10/80-10 на 1 (один) місяць.

До клопотання додано наступні документи:

- звіт ліквідатора за період ліквідаційної процедури у справі № 10/80-10 станом на 15.09.2023 року;

- звіт про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого за період з 17.11.2020 року по 31.12.2021 року;

- протокол засідання комітету кредиторів від 15.09.2023 року.

Ухвалою від 18.09.2023 року продовжено строк ліквідаційної процедури банкрута та повноважень арбітражного керуючого (ліквідатора) Бойка О.В. у справі №10/80-10 до 23.10.2023 року. Призначено справу, в тому рахунку клопотання арбітражного керуючого Бойка О.В. № 02-10/195 від 15.09.2023 року в частині вимог: про прийняття до відома звіту за період ліквідаційної процедури у справі № 10/80-10, станом на 15.09.2023 року; та про затвердження звіту ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого за період з 17.11.2020 року по 31.12.2021 року у справі № 10/80-10 - до розгляду в судовому засіданні на 23.10.2023 року.

18.09.2023 року до суду від арбітражного керуючого Бойка О.В. надійшла заява №02-10/196 від 15.09.2023 року про заміну кредитора на правонаступника, в якій ліквідатор просить суд замінити кредитора у справі № 10/80-10 - ПАТ "Імексбанк" на його правонаступника ТОВ "Ісагіс".

Ухвалою від 20.09.2023 року вказану заяву призначено до розгляду на 23.10.2023 року.

В судове засідання на визначену дату з`явились арбітражний керуючий та представники кредиторів АТ КБ "ПриватБанк" та ТОВ "Райффайзен Лізинг". Інші учасники провадження повноважних представників для участі в судовому засіданні не направили.

Також, судом встановлено, що ТОВ "Ісагіс" не виконано вимоги ухвали суду в частині надання витребуваних доказів.

В ході розгляду справи, арбітражний керуючий надав пояснення щодо обставин, наведених у заяві про заміну кредитора на правонаступника, підтримав її вимоги та просив задоволити.

Представники кредиторів не заперечили щодо задоволення даної заяви.

Суд, розглянувши заяву арбітражного керуючого Бойка О.В. №02-10/196 від 15.09.2023 року про заміну кредитора на правонаступника, заслухавши учасників судового процесу та дослідивши матеріали справи, встановив наступне.

Як вбачається зі змісту заяви та наявних матеріалів справи, ухвалою господарського суду Вінницької області від 21.03.2012 року у справі №10/80-10 затверджено реєстр вимог кредиторів.

Серед інших кредиторів, до реєстру вимог кредиторів у справі №10/80-10 внесено вимоги ПАТ "Імексбанк", а саме: 2 862 893,42 грн. перша черга, 252 194,38 грн. шоста черга, 679 896,90 грн. поточні вимоги до боржника визнані ухвалою суду від 11.04.2013 року.

Згідно інформації, наданої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд") №49-2852/23 від 17.03.2023 року, ліквідаційна процедура ПАТ "Імексбанк" вважається завершеною.

На виконання приписів ст. 52 ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", ПАТ "Імексбанк" здав в архів Національного банку України на зберігання усі документи банку за 1993-2019 роки та частину 2020 року.

Разом з тим, Фонд повідомив, що права вимоги за кредитними договорами №34/07 від 27.02.2007 року, № 24/08 від 01.02.2008 року та № 82/08 від 28.03.2008 року, де позичальником є ДСП "Відродження" ТОВ "Київ Русь Газ" були відступлені Банком - Товариству з обмеженою відповідальністю "Ісагіс" код 38915140, згідно договору №130 від 24.07.2020 року.

За результатами аукціону, 24.07.2020 року було укладено Договір №130 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги (https://prozorro.sale/auction/UA-EA-2020-04-17-000019-b).

Таким чином, з 24.07.2020 року дійсним кредитором за зазначеними вище кредитними правочинами є ТОВ "Ісагіс".

На підставі викладеного, арбітражний керуючий Бойко О.В. просить суд замінити кредитора у справі № 10/80-10, з ПАТ "Імексбанк" на його правонаступника ТОВ "Ісагіс".

Наведені обставини підтверджені долученими до заяви письмовими доказами.

З врахуванням встановлених обставин справи, суд дійшов таких висновків.

Частиною 1 ст. 2 ГПК України, визначено, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Відповідно до ч. 1, ч. 3 ст. 3 ГПК України, судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Судочинство у господарських судах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

Частина 1 ст. 2 КУзПБ передбачає, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

За змістом ч. 3 ст. 13 ГПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

В силу ч. 1, ч. 2 ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Згідно ч.1, ч.2 ст. 79 ГПК України, наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

За змістом ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Статтею 512 ЦК України передбачено підстави заміни кредитора у зобов`язанні. Так, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою, зокрема, внаслідок правонаступництва.

Відповідно до ст. 516 ЦК України, заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 514 ЦК України встановлено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ст. 52 ГПК України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 43 КУзПБ, у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Враховуючи викладене та встановлені обставини справи у їх сукупності, суд дійшов висновку про задоволення заяви арбітражного керуючого Бойка О.В. №02-10/196 від 15.09.2023 року про заміну кредитора на правонаступника, та здійснення заміни кредитора у справі № 10/80-10 - ПАТ "Імексбанк" на його правонаступника - ТОВ "Ісагіс".

Судом було продовжено розгляд справи.

Так, в ході судового засідання, арбітражний керуючий надав пояснення щодо клопотання в частині вимог про затвердження звіту ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого за період з 17.11.2020 року по 31.12.2021 року у справі № 10/80-10, просив його задоволити.

Представник АТ КБ "ПриватБанк" щодо розгляду звіту ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого за період з 17.11.2020 року по 31.12.2021 року зазначив, що не погоджується з сумою основної грошової винагороди, зазначеної у звіті. Також, представник кредитора заявив усне клопотання про оголошення перерви в судовому засіданні, з метою надання розрахунку.

Арбітражний керуючий та представник ТОВ "Райффайзен Лізинг" не заперечили щодо заявленого клопотання.

Так, за наслідками проведеного судового засідання, враховуючи наведені вище обставини та надані в судовому засіданні пояснення учасників справи, беручи до уваги заявлене представником кредитора клопотання; з метою повного, об`єктивного, всебічного розгляду справи, суд дійшов висновку про призначення справи, в тому рахунку, клопотання арбітражного керуючого Бойка О.В. № 02-10/195 від 15.09.2023 року в частині вимог: про прийняття до відома звіту за період ліквідаційної процедури у справі № 10/80-10, станом на 15.09.2023 року; та про затвердження звіту ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого за період з 17.11.2020 року по 31.12.2021 року у справі №10/80-10 - до розгляду в наступному судовому засіданні.

Водночас, станом на 23.10.2023 року строк ліквідаційної процедури банкрута та повноважень ліквідатора у даній справі закінчився.

За змістом ч. 1 ст. 6 КУзПБ, відповідно до цього Кодексу щодо боржника - юридичної особи застосовуються такі судові процедури, зокрема, ліквідація банкрута.

Відповідно до ч. 1 ст. 58 КУзПБ, у випадках, передбачених цим Кодексом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін ухвалює постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру. Суд визначає строк, протягом якого ліквідатор зобов`язаний здійснити ліквідацію боржника. Цей строк не може перевищувати 12 місяців.

Згідно ч. 6 ст. 65 КУзПБ, ліквідатор виконує свої повноваження до завершення ліквідаційної процедури в порядку, встановленому цим Кодексом.

Слід зазначити, що КУзПБ визначає великий обсяг обов`язків ліквідатора (ст. ст. 61 - 64 Кодексу), які останній зобов`язаний виконати і тільки після цього подати на затвердження суд звіт та ліквідаційний баланс в порядку ст. 65 даного Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 65 КУзПБ, обов`язком ліквідатора є здійснення всієї повноти дій, спрямованих на виявлення та повернення активів боржника.

Водночас, невиконання ліквідатором цих дій у граничні строки, визначені КУзПБ, не є підставою для закриття провадження у справі про банкрутство згідно ст. 90 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 119 ГПК України, встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

Також, суд зважає на те, що наразі в Україні введено воєнний стан.

Відтак, враховуючи те, що ліквідаційна процедура у даній справі не завершена, суд дійшов висновку продовжити строк ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора банкрута у даній справі до дати наступного судового засідання.

Керуючись ст.ст. 1, 2, 9, 43, 58-61 КУ з процедур банкрутства, ст.ст. 2, 3, 13, 18, 42, 52, 73, 74, 76-79, 86, 119, 169, 232-236, 242, 326 ГПК України, суд -

У Х В А Л И В:

1. Задоволити заяву арбітражного керуючого Бойка О.В. №02-10/196 від 15.09.2023 року про заміну кредитора на правонаступника у справі № 10/80-10.

2. Замінити кредитора у справі № 10/80-10 про банкрутство ДСП "Відродження" ТОВ "Київ Русь Газ" - Публічне акціонерне товариство АТ "Імексбанк" (код ЄДРПОУ 20971504) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Ісагіс" (код ЄДРПОУ 38915140).

3. Продовжити строк ліквідаційної процедури ДСП "Відродження" ТОВ "Київ Русь Газ" та повноважень арбітражного керуючого (ліквідатора) Бойка О.В. у справі №10/80-10 до 05.12.2023 року.

3. Призначити справу № 10/80-10, в тому рахунку клопотання арбітражного керуючого Бойка О.В. № 02-10/195 від 15.09.2023 року в частині вимог: про прийняття до відома звіту за період ліквідаційної процедури у справі № 10/80-10, станом на 15.09.2023 року; та про затвердження звіту ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого за період з 17.11.2020 року по 31.12.2021 року у справі № 10/80-10 - до розгляду в судовому засіданні на 05.12.2023 року о 14:30 год., в приміщенні Господарського суду Вінницької області (вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, зал № 6).

4. Явку в судове засідання ліквідатора боржника визнати обов`язковою.

5. Роз`яснити учасникам справи про можливість участі у судовому засіданні згідно ст. 197 ГПК України в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІТС.

6. Арбітражному керуючому (ліквідатору) Бойку О.В. вжити заходи по завершенню ліквідаційної процедури у справі № 10/80-10 та надати суду на затвердження остаточний звіт та ліквідаційний баланс банкрута із підтверджуючими документами.

7. Повідомити учасників справи, що з 18.10.2023 року вступили в дію зміни до Господарського процесуального кодексу України, внесені ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов`язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документам" № 3200-IX від 29.06.2023 р..

Зокрема в ч. 6 ст. 6 ГПК України визначено, що адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в добровільному порядку.

8. Копію ухвали надіслати згідно переліку рекомендованим листом та на відомі суду адреси електронної пошти: арбітражному керуючому Бойку О.В. - arbitupr@ukr.net; АТ КБ "Приватбанк" - 14360570@mail.gov.ua; АТ "Імексбанк" - imex_office@imexbank.com.ua; ГУ ДПС у Вінницької області - vin.official@tax.gov.ua; ТОВ з іноземними інвестиціями "НовоФарм" - CORP.MAIL.N1@GMAIL.COM, представнику ТОВ "Райффайзен Лізинг" адвокату Хуторянцю О.В. - ІНФОРМАЦІЯ_1; Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - fgvfo@fg.gov.ua; ПП "АДІС" - adis_vn@ukr.net; ТОВ "Ісагіс" - isagis@ukr.net.

Згідно ч. 4 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства, ухвали та постанова про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури або процедури погашення боргів боржника, прийняті господарським судом у справі про банкрутство (неплатоспроможність), набирають законної сили з моменту їх прийняття, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Ухвала може бути оскаржена до Північно-західного апеляційного господарського суду в порядку та строки встановлені статтями 254-257 ГПК України.

Суддя Тісецький С.С.

1 - до справи;

2 - ПП "Пан-Агро" (вул. Балтівська, буд. 1, с. Новопетрівка Друга, Ширяївський район, Одеська область, 66864);

3 - ТОВ "Агротекс-хім" (вул. Цитадельна, 6/8, м. Київ, 01015);

4 - СТОВ "Дашівське рибоводне господарство" (вул. Леніна, 34, смт. Дашів, Іллінецький р-н, Вінницька обл., 22740);

5 - ТОВ "Київ Русь Газ" (вул. Ревуцького, 35, оф. 118, м. Київ, 01015)

6 - ТОВ "Ісагіс" (вул. Фонтанська дорога, 16/6, м. Одеса, 65049)

Часті запитання

Який тип судового документу № 114417164 ?

Документ № 114417164 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 114417164 ?

Дата ухвалення - 23.10.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 114417164 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 114417164 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 114417164, Commercial Court of Vinnytsia Oblast

The court decision No. 114417164, Commercial Court of Vinnytsia Oblast was adopted on 23.10.2023. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find essential data about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find necessary data easily.

The court decision No. 114417164 refers to case No. 10/80-10

This decision relates to case No. 10/80-10. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 114417163
Next document : 114417165