Court decree № 113750095, 26.09.2023, Commercial Court of Donetsk Oblast

Approval Date
26.09.2023
Case No.
905/1055/19 (905/913/23)
Document №
113750095
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

61022, м. Харків, пр. Науки, 5, тел.:(057) 702-07-99, факс: (057) 702-08-52,

гаряча лінія: (096) 068-16-02, E-mail: inbox@dn.arbitr.gov.ua,

код ЄДРПОУ: 03499901, UA368999980313151206083020649

_______________

У Х В А Л А

ПРО ВІДКЛАДЕННЯ ПІДГОТОВЧОГО ЗАСІДАННЯ

26.09.2023 Справа №905/1055/19 (905/913/23)

Суддя Господарського суду Донецької області Кротінова О.В.

при секретарі судового засідання Галагузі М.П.,

за позовом керуючого санацією Приватного акціонерного товариства «Єнакієвський металургійний завод», м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, Шульги І.В.

до відповідача, Товариства з обмеженою відповідальністю «Пожбезпека Донбасу», м.Київ,

про стягнення 1313467,76 грн., -

за участю представників:

від позивача: Головко А.І.- ордер, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю;

від відповідача: не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

05.07.2023 через канцелярію Господарського суду Донецької області надійшла позовна заява №11 від 23.06.2023 керуючого санацією Шульги І.В. Приватного акціонерного товариства «Єнакієвський металургійний завод», м.Кривий Ріг Дніпропетровської області, до Товариства з обмеженою відповідальністю «Пожбезпека Донбасу», м.Київ, про стягнення 1313467,76 грн., у тому числі:

- сума заборгованості у розмірі 877000,00 грн. на підставі ч.2 ст.849, ст.1212 Цивільного кодексу України;

- інфляційне збільшення в сумі 318183,27 грн. на підставі ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України;

- 3% річних в сумі 53001,29 грн. на підставі ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України;

- пеня в сумі 65283,20 грн. на підставі п.10.3.4 договору підряду №15001435 від 30.10.2015.

Ухвалою суду від 02.08.2023 прийнято позовну заяву №11 від 23.06.2023 до розгляду та відкрити провадження у справі №905/1055/19 (905/913/23); встановлено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 30.08.2023 о 15:00 год., яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Донецької області, за адресою: м.Харків, пр.Науки, буд.5, каб. №406; вастановлено позивачу надати: відповідно до ст.166 Господарського процесуального кодексу України відповідь на відзив разом із доказами її направлення на адресу відповідача; встановлено відповідачу надати: відповідно до ст.165 Господарського процесуального кодексу України відзив на позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову у строк до 16.08.2023, але не пізніше 15 днів з дня повідомлення про відкриття провадження у справі; одночасно надіслати позивачу копію відзиву та доданих до нього документів, докази такого направлення надати суду до початку підготовчого засідання; повідомлено, що участь у підготовчому судовому засіданні можлива для учасників справи в режимі відеоконференції та відбудеться лише за умови наявності об`єктивних обставин, які забезпечать безпеку проведення підготовчого засідання у приміщенні Господарського суду Донецької області; роз`яснено необхідність дотримання приписів ст.197 Господарського процесуального кодексу України при поданні клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Ухвалою суду від 30.08.2023 відкладено підготовче засідання на 26.09.2023 о 14:00 год.; повідомлено, що участь у підготовчому судовому засіданні можлива для учасників справи в режимі відеоконференції та відбудеться лише за умови наявності об`єктивних обставин, які забезпечать безпеку проведення підготовчого засідання у приміщенні Господарського суду Донецької області; роз`яснено необхідність дотримання приписів ст.197 Господарського процесуального кодексу України при поданні клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

25.09.2023 від представника позивача, адвоката Головко А.І. на офіційну електронну поштову адресу суду отримано електронну копію заяви б/н від 25.09.2023 про зменшення позовних вимог, з додатками згідно переліку. Просить залишити без розгляду спільну заяву Приватного акціонерного товариства «Єнакієвський металургійний завод» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Пожбезпека Донбасу» про затвердження мирової угоди у справі №905/1055/19 (905/913/23), що подана до суду 28.08.2023; зменшити загальний розмір позовних вимог у справі №905/1055/19 (905/913/23) з 1 323 467,76 грн. (один мільйон триста двадцять три тисячі чотириста шістдесят сім гривень 76 копійок) до 346 258,75 грн. (триста сорок шість тисяч двісті п`ятдесят вісім гривень 75 копійок); збільшити позовні вимоги в частині стягнення штрафу згідно п.10.3.3 договору на 57 672,03 грн. (п`ятдесят сім тисяч шістсот сімдесят дві гривні 03 копійки); зменшити позовні вимоги в частині стягнення неустойки (пені) згідно п.10.3.4 договору на 51 153,69 грн. (п`ятдесят одна тисяча сто п`ятдесят три тисячі 69 копійок); зменшити позовні вимоги в частині стягнення 3% річних на 41 466,84 грн. (сорок одна тисяча чотириста шістдесят шість гривень 84 копійки); зменшити позовні вимоги в частині стягнення інфляційних втрат на 247 237,56 грн. (двісті сорок сім тисяч двісті тридцять сім гривень 56 копійок); стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Пожбезпека Донбасу» (код ЄДРПОУ 33109803) суму заборгованості у розмірі 191 977,05 грн.; інфляційне збільшення у розмірі 70 945,71 грн.; три проценти річних у розмірі 11 534,45 грн.; пеню згідно п.10.3.4 договору у розмірі 14 129,51 грн., штраф згідно п.10.3.3 договору у розмірі - 57 672,03грн., всього 346 258,75 грн. (триста сорок шість тисяч двісті п`ятдесят вісім гривень 75 копійок) шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок IBAN НОМЕР_1 в АТ «ПУМБ», код МФО банку отримувача 334851, код ЄДРПОУ банку отримувача 14282829; стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Пожбезпека Донбасу» (код ЄДРПОУ 33109803) судовий збір у розмірі 5 193,88 грн., шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок IBAN НОМЕР_1 в АТ «ПУМБ», код МФО банку отримувача 334851, код ЄДРПОУ банку отримувача 14282829; повернути з Державного бюджету сплачений за платіжною інструкцією №120420234 від 26.06.2023 судовий збір в розмірі 14 658,14 грн.

Документи скріплено кваліфікованим електронним підписом.

26.09.2023 через канцелярію Господарського суду Донецької області судом отримано спільну заяву б/н від 12.09.2023 про затвердження мирової угоди, яка підписана та скріплена печатками Приватного акціонерного товариства «Єнакієвський металургійний завод» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Пожбезпека Донбасу».

До означеної заяви доданий оригінал мирової угоди б/н від 12.09.2023, який підписано та скріплено печатками Приватного акціонерного товариства «Єнакієвський металургійний завод» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Пожбезпека Донбасу».

В означеній заяві висловлено прохання затвердити мирову угоду від 12.09.2023 між Приватним акціонерним товариством «Єнакієвський металургійний завод» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Пожбезпека Донбасу».

Долучено до матеріалів справи.

У підготовчому засіданні досліджено дотримання порядку подання заяви про зменшення позовних вимог, встановлено потребу у вчиненні з боку позивача певних дій.

За результатами обговорення означених обставин у підготовчому засіданні з представником позивача, вирішено відкласти вирішення питання щодо прийняття заяви б/н від 25.09.2023 про зменшення позовних вимог та, як наслідок, відкласти питання щодо затвердження мирової угоди.

З огляду на таке, виходячи з приписів ч.1 ст.177 та ч.2 ст.182 Господарського процесуального кодексу України, суд дійшов висновку про наявність підстав для відкладення підготовчого засідання відповідно до ч.2 ст.183 Господарського процесуального кодексу України.

Одночасно ч.3 ст.177 Господарського процесуального кодексу України, зокрема, встановлено, що підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Ґрунтуючись на приписах наведеної норми процесуального законодавства, враховуючи викладене вище, суд вбачає за доцільне продовжити строк підготовчого провадження по 31.10.2023 (включно).

Керуючись ст.ст.177, ч.2 ст.182, ч.2 ст.183, ст.ст.234-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1.Продовжити строки підготовчого провадження до 31.10.2023 (включно).

2.Відкласти підготовче засідання на 19.10.2023 о 13:00 год. зал судового засідання №406 (приміщення Господарського суду Донецької області, за адресою: 61022, м.Харків, пр.Науки, 5).

3.З урахуванням положень статті 3 Конституції України про те, що людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю - рекомендувати у випадку загрози життю, здоров`ю та безпеці представників учасників справи подавати до суду заяви про розгляд справи в їхній відсутності за наявними матеріалами в порядку частини третьої статті 196 Господарського процесуального кодексу України.

4.Повідомити сторін, що заяви по суті справи, заяви з процесуальних питань, клопотання, пояснення, додаткові письмові докази, висновки експертів, можуть бути ними подані в електронному вигляді на електронну пошту суду або через особистий кабінет в системі «Електронний суд».

5.Повідомити, що участь у підготовчому засіданні можлива для сторін в режимі відеоконференції та відбудеться лише за умови наявності об`єктивних обставин, які забезпечать безпеку проведення судового засідання у приміщенні Господарського суду Донецької області.

6.Роз`яснити необхідність дотримання приписів ст.197 Господарського процесуального кодексу України при поданні клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції

7.Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Суддя О.В. Кротінова

Часті запитання

Який тип судового документу № 113750095 ?

Документ № 113750095 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 113750095 ?

Дата ухвалення - 26.09.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 113750095 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 113750095 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 113750095, Commercial Court of Donetsk Oblast

The court decision No. 113750095, Commercial Court of Donetsk Oblast was adopted on 26.09.2023. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find useful data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find necessary data conveniently.

The court decision No. 113750095 refers to case No. 905/1055/19 (905/913/23)

This decision relates to case No. 905/1055/19 (905/913/23). Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 113750094
Next document : 113750096