Decision № 113229654, 04.09.2023, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
04.09.2023
Case No.
904/3459/23
Document №
113229654
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.09.2023 Справа № 904/3459/23

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Кеся Н.Б.

за позовом Акціонерного товариства "УКРТЕЛЕКОМ", м.Київ, в особі Дніпропетровської філії Акціонерного товариства "Укртелеком", м.Дніпро

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Пентагон-ЮА", м.Київ

про стягнення 16560,89 грн

Представники сторін в судове засідання не викликались

СУД ВСТАНОВИВ:

1. Короткий зміст позовних вимог

Акціонерне товариство "УКРТЕЛЕКОМ", м.Київ, в особі Дніпропетровської філії Акціонерного товариства "Укртелеком" (далі-Позивач) 03.07.2023 звернулася з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Пентагон-ЮА" (далі-Відповідач), в якому просить суд стягнути з Відповідача на свою користь борг за договором оренди нерухомого майна №12Е100-1744/18 від 16.02.2018 у сумі 16560,89 грн (основна сума боргу 11333,73 грн, заборгованості по пені 419,98 грн, 3% річних 710,76 грн, інфляційних втрат 4096, 42 грн) та судовий збір у розмірі 2684,00 грн.

В обґрунтування позову Позивач посилається на неналежне виконання Відповідачем своїх грошових зобов`язань за Договором оренди нерухомого майна №12Е100-1744/18 від 16.02.2018.

2. Процесуальні питання, вирішені судом

04.07.2023 року ухвалою суд прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі.

Розгляд справи №904/3459/23 відбувався за правилами спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи за наявними у справі матеріалами.

Відповідач заперечення щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження та без виклику сторін не подав.

Поштова кореспонденція направлялась Відповідачу у справі в установленому порядку на адресу, вказану у спеціальному витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (арк.с. 42).

Поштова кореспонденція, була направлена судом на адресу Відповідача 04.07.2023 та була повернута до суду 15.08.2023 з відміткою підприємства зв`язку "за закінченням терміну зберігання" (арк.с. 46-48).

Ухвала суду від 04.07.2023 була направлена судом на адресу електронну адресу Відповідача - ІНФОРМАЦІЯ_1, що підтверджується довідкою про доставку електронного листа (арк.с. 45), а також була оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень, доступ до яких є вільним, цілодобовим і безкоштовним.

Пунктом 99 Правил надання поштового зв`язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №270 від 05.03.2009, передбачено, що рекомендовані поштові відправлення з позначкою "Судова повістка", які не були вручені під час доставки, повторні повідомлення про надходження реєстрованих поштових відправлень під час доставки за зазначеною адресою або під час вручення в об`єкті поштового зв`язку вручаються адресату.

У разі відсутності адресата до абонентської поштової скриньки адресата вкладається повідомлення про надходження зазначеного рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення. За змістом пункту 116 зазначених Правил у разі неможливості вручення одержувачам поштові відправлення, внутрішні поштові перекази зберігаються об`єктом поштового зв`язку місця призначення. Не вручені з поважних причин рекомендовані листи з позначкою "Судова повістка" повертається за зворотною адресою не пізніше ніж через п`ять календарних днів з дня надходження листа до об`єкта поштового зв`язку місця призначення із зазначенням причини невручення. Відповідно до пункту 117 Правил поштові відправлення повертаються об`єктом поштового зв`язку відправнику у разі закінчення встановленого строку зберігання.

Відповідно до п.5 частини шостої статті 242 ГПК України днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

З огляду на наведене, суд вважає, що Відповідач вважається повідомленим про відкриття провадження у справі, оскільки судом вжито максимальних зусиль для сповіщення Відповідача про розгляд справи, який за місцем своєї реєстрації ігнорує поштові повідомлення та свідомо не з`являється до поштової установи для отримання поштової кореспонденції.

3. Позиції інших учасників справи

Заперечення проти позову від Відповідача не надійшли.

4. Обставини, встановлені судом під час розгляду справи по суті

16.07.2018 року між Публічним акціонерним товариством "УКРТЕЛЕКОМ" в особі Дніпропетровської філії ПАТ "Укртелеком" (далі-Орендодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Пентагон-ЮА" (далі-Орендар) укладено Договір оренди нерухомого майна №12Е100-1744/18 (далі-Договір).

Відповідно до умов Договору:

1.1. Орендодавець передає, а Орендар бере в строкове платне користування комерційну нерухомість (далі - Майно), розташовану на 1 поверсі 3-поверхової будівлі АТС-42 (А-3) за адресою: Дніпропетровська обл.. м. Дніпро, пр. Пушкіна, 75а, загальною площею 13,3 м (приміщення № 122 згідно з планом за поверхами), в тому числі коефіцієнт загальних площ 15,6 %, що відображає частку Орендаря у місцях загального користування, для розміщення офісу.

1.2. Вартість майна станом на 30.06.2018 р. становить - 20 000,00грн.

3.1. За домовленістю сторін орендна плата складається:

3.1.1. плати за приміщення 50,00 грн за 1 м2 орендованої площі без ПДВ, що становить 665,00 грн за 13,3 м2 без ПДВ за місяць.

3.1.2. плати за послуги з утримання комерційної нерухомості: 203,07 грн за 13,3 м2 без ПДВ за місяць.

3.8. Щомісячно не пізніше 15 числа поточного місяця Орендодавець надає Орендарю Акт про надані послуги (або рахунок-акт), яким підтверджується обсяг та вартість послуг оренди за попередній місяць. Орендар зобов`язаний підписати Акт про надані послуги (або рахунок-акт) та повернути його Орендодавцю не пізніше 30 числа поточного місяця. У разі неповернення Акту про надані послуги Орендодавцю у вказаний строк він вважається погодженим Орендарем.

3.19. Орендна плата сплачується Орендарем шляхом перерахування у безготівковому порядку на поточний банківський рахунок Орендодавця до 20 числа розрахункового місяця. Невиставлення рахунку Орендодавцем не звільняє Орендаря від сплати Орендної плати за Договором.

6.1.3. Орендар зобов`язаний своєчасно і в повному обсязі вносити орендну плату та інші платежі, передбачені цим договором.

12.1. Цей договір набирає чинності після його підписання сторонами і діє з дати підписання сторонами акту приймання-передачі майна по 30.06.2019 року включно та до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.

На підставі Акта приймання-передачі майна від 16.07.2018 року (арк.с. 9), який підписаний сторонами, Орендодавець передав, а Орендар прийняв в строкове платне користування комерційну нерухомість, яка розташована на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі АТС-42 (А-3) за адресою: Дніпропетровська область м.Дніпро, пр.Пушкіна, 75 а.

30.06.2020 Додатковою угодою №3/1439/20 про внесення змін до Договору оренди комерційної нерухомості від 16.207.2018 №12Е100-1744/18 (арк.с. 11) сторони внесли такі зміни:

п.12.1. Цей Договір набирає чинності після його підписання Сторонами і діє з дати підписання Сторонами акту приймання-передачІ Майна по 31.05.2021 року включно та до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань;

п. 3.1. За домовленістю Сторін Орендна плата складається з:

3.1.1. плати за приміщення, яка становить78,00 гривень (сімдесят вісім грн. 00 коп.) за 1 м2 за місяць (без урахування ПДВ та коефіцієнта загальних площ), що з урахуванням ПДВ та коефіцієнта загальних площ становить 1244,88 гривень (одна тисяча двісті сорок чотири грн. 88 коп.) за 13,3 м2 за місяць.

3.1.2. плата за послуги з утримання комерційної нерухомості, яка становить 194,08 грн. з урахуванням ПДВ за місяць.

Так, на виконання умов Договору Відповідачу у період з 01.09.2020 по 31.05.2021 були виставлені рахунки №1200ДН1/20-719/99/198 від 01.09.2020, №1200ДН1/20-719/99/319 від 01.10.2020, №1200ДН1/20-719/99/435 від 01.11.2020, №1200ДН1/20-719/99/533 від 01.12.2020, №1200ДН1/21-58 від 01.01.2021, №1200ДН1/21-165 від 01.02.2021, №1200ДН1/21-289 від 01.03.2021, №1200ДН1/21-407 від 01.04.2021, №1200ДН1/21-529 від 01.05.2021 (арк.с. 13-21) на загальну суму 12950,64 грн.

Відповідач свої зобов`язання по повній та своєчасній оплаті оренди комерційної нерухомості здійснив частково у розмірі 1616,91 грн, внаслідок чого у останнього виникла заборгованість в сумі 11333,73 грн основного боргу, що підтверджується Актом звіряння на 26.06.2023 (арк.с. 22), який підписаний зі сторони Орендодавця.

У разі порушення строків виконання грошових зобов`язань за цим договором, орендар на вимогу орендодавця сплачує пеню від суми простроченого зобов`язання в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за весь час прострочення (п. 8.2. Договору).

Згідно з розрахунком Позивача сума пені складає 419,98 грн, яка нарахована за період з 21.09.2020 по 20.03.2021.

Сума пені розрахована на суму боргу з правильним визначенням періоду прострочення та правильним застосуванням розміру облікової ставки НБУ, яка діяла в період прострочки.

На підставі ст. 625 ЦК України Позивач нарахував Відповідачу суму 710,76 грн 3% річних за загальний період з 21.05.2021 по 22.06.2023 та 4096,42 грн інфляційних втрат за період червень 2021 - травень 2023.

Нараховані Позивачем 3% річних та інфляційні втрати відповідають вимогам чинного законодавства.

З метою досудового врегулювання спору Позивач направив на адресу Відповідача вимогу (відповідно до ч. 2 ст. 530 Цивільного кодексу України) (арк.с. 23-24), яка останнім була залишена без відповіді та без задоволення.

До того ж, 02.06.2023 вимога була надіслана на електронну адресу Відповідача (арк.с. 27).

Під час розгляду справи Відповідач доказів погашення заборгованості не надав.

5. Норми права та мотиви, з яких виходить господарський суд при прийнятті рішення

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (ст.629 ЦК України).

Відповідно до частини першої статті 759 ЦК України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов`язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Згідно з частиною першою статті 795 ЦК України передання наймачеві будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) оформляється відповідним документом (актом), який підписується сторонами договору. З цього моменту починається обчислення строку договору найму, якщо інше не встановлено договором.

Частиною першою статті 763 ЦК України визначено, що договір найму укладається на строк, встановлений договором.

Згідно зі статтею 762 ЦК України за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму. Плата за користування майном вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до частин 1, 4 статті 286 ГК України, орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством. Строки внесення орендної плати визначаються в договорі.

Якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін) (ч. 1 ст. 530 ЦК України).

Статтею 611 ЦК України встановлено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема:

1) припинення зобов`язання внаслідок односторонньої відмови від зобов`язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору;

2) зміна умов зобов`язання;

3) сплата неустойки;

4) відшкодування збитків та моральної шкоди.

На підставі ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

За положеннями ст. 16 ЦК України та ст. 20 ГК України держава забезпечує захист прав і законних інтересів суб`єктів господарювання та споживачів, зокрема, шляхом присудження до виконання обов`язку в натурі, стягнення збитків та застосування штрафних санкцій.

Так, матеріалами справи доводиться факт укладення між сторонами договору оренди та виникнення заборгованості у Відповідача з орендної плати. Доказів зворотного останнім не надано.

6. Висновок господарського суду за результатами вирішення спору

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що оскільки матеріалами справи доводиться наявність заборгованості Відповідача з орендної плати, позовні вимоги Позивачів про стягнення з Відповідача заборгованості з орендної плати у розмірі 11333,73 грн, 419,98 грн пені, 710,76 грн 3% річних та 4096,42 грн інфляційних втрат підлягають задоволенню.

За результатами вирішення спору судові витрати щодо судового збору у справі покладаються на Відповідача відповідно до ст. 129 ГПК України.

Керуючись статтями 2, 73, 74, 76, 77-79, 86, 91, 129, 233, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

ВИРІШИВ:

Позов Акціонерного товариства "УКРТЕЛЕКОМ", м.Київ, в особі Дніпропетровської філії Акціонерного товариства "Укртелеком" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Пентагон-ЮА" задовольнити у повному обсязі.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Пентагон-ЮА" (04076, м.Київ, проспект Бандери Степана, буд. 6, код ЄДРПОУ 42098640) на користь Акціонерного товариства "УКРТЕЛЕКОМ" (01601, м.Київ, бул.Тараса Шевченко, буд. 18, код ЄДРПОУ 21560766) в особі Дніпропетровської філії Акціонерного товариства "Укртелеком" (49101, м.Дніпро, вул.Херсонська, 26, код ЄДРПОУ 25543196) борг за договором оренди нерухомого майна №12Е100-1744/18 від 16.02.2018 у сумі 16560,89 грн (основна сума боргу 11333,73 грн, заборгованості по пені 419,98 грн, 3% річних 710,76 грн, інфляційних втрат 4096, 42 грн) та судовий збір у розмірі 2684,00 грн.

Видати наказ після набрання законної сили рішення.

Рішення суду може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги до Центрального апеляційного господарського суду в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 ГПК України.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повне рішення складено 04.09.2023

Суддя Н.Б. Кеся

Часті запитання

Який тип судового документу № 113229654 ?

Документ № 113229654 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 113229654 ?

Дата ухвалення - 04.09.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 113229654 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 113229654 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 113229654, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

The court decision No. 113229654, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast was adopted on 04.09.2023. The procedural form is Economic, and the decision form is Decision. On this page, you will find essential data about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find important data conveniently.

The court decision No. 113229654 refers to case No. 904/3459/23

This decision relates to case No. 904/3459/23. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 113229652
Next document : 113229655