Court decree № 113131326, 30.08.2023, Leninskyi District Court of Mykolayiv City

Approval Date
30.08.2023
Case No.
489/4906/23
Document №
113131326
Form of court proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 489/4906/23

Провадження № 2-з/489/39/23

УХВАЛА

30 серпня 2023 року м. Миколаїв

Ленінський районний суд м. Миколаєва у складі: судді Костюченко Г.С., розглянувши матеріали заяви представника позивача ОСОБА_1 адвоката Коренко Тетяни Володимирівни про забезпечння позову по цивільній справі за позовом представника позивача ОСОБА_1 адвоката Коренко Тетяни Володимирівни до Акціонерного товариства «Себ корпоративний банк», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інтайм Фінанс», Товариства з обмеженою відповідальністю «С-Тка», треті особи: ОСОБА_2 , Орган опіки та піклування Адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради про визнання договору купівлі-продажу недійсним,

ВСТАНОВИВ:

30 серпня 2023 року представник позивача ОСОБА_1 адвокат Коренко Тетяна Володимирівна, звернулася до суду з заявою про забезпечення позову, шляхом накладення арешту на квартиру АДРЕСА_1 .

Заява мотивована тим, що в провадженні Ленінського районного суду м. Миколаєва вже є цивільна справа за позовом представника позивача ОСОБА_1 адвоката Коренко Тетяни Володимирівни до Акціонерного товариства «Себ корпоративний банк», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інтайм Фінанс», Товариства з обмеженою відповідальністю «С-Тка», треті особи: ОСОБА_2 , Орган опіки та піклування Адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради про визнання договору купівлі-продажу недійсним. Зазначає, що позивачка є власником 1/3 частки квартири АДРЕСА_1 , на підставі свідоцтва про право власності від 14.12.2004 року, виданого ЖКВ ДП НВКГ «Зоря-Машпроект» та дубліката свідоцтва про право власності від 27.02.2009 року, виданого ДП НВКГ «Зоря-Машпроект», у зв`язку із втратою оригіналу. Іншими власниками квартири є ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , які зареєстровані у вказаній квартирі, крім того, зареєстровані неповнолітні діти позивачки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згодом до квартири АДРЕСА_1 , прийшов невідомий чоловік та повідомив позивача, що є власником цієї квартири на підставі договору купівлі-продажу № 101 від 15.02.2023 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мужейдовою Т.О. та попросив звільнити квартиру. Про такі обставини позивачу нічого не відомо та відповідні обставини підлягають встановленню та з`ясуванню у судовому порядку, у зв`язку з чим, оскільки існує очевидна небезпека відчуження квартири АДРЕСА_1 , яка є спірною, виникла необхідність щодо накладення на неї арешту

Дослідивши матеріали заяви, суд приходить до наступного.

Відповідно до частини першої статті 149 ЦПК України, суд за заявою учасника справи має право вжити передбачені статтею 150 цього Кодексу, заходи забезпечення позову.

Відповідно до частини другої статті 149 ЦПК України забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Відповідно до частини першої статті 152 ЦПК України заява про забезпечення позову подається: 1) до подання позовної заяви - за правилами підсудності, встановленими цим Кодексом для відповідного позову, або до суду за місцезнаходженням предмета спору - якщо суд, до підсудності якого відноситься справа, визначити неможливо; 2) одночасно з пред`явленням позову - до суду, до якого подається позовна заява, за правилами підсудності, встановленими цим Кодексом; 3) після відкриття провадження у справі - до суду, у провадженні якого перебуває справа.

За змістом даних норм, забезпечення позову - це заходи щодо охорони матеріально правових інтересів позивача проти несумлінних дій відповідача, який за час розгляду справи може сховати майно, продати, знищити або знецінити його, що гарантує реальне виконання позитивно прийнятого рішення. Підставою забезпечення позову є обґрунтоване припущення заявника, що невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

Види забезпечення позову передбачені частиною першою статті 150 ЦПК України. Позов забезпечується, зокрема, накладанням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачеві і знаходяться у нього чи в інших осіб.

За змістом частини третьої статті 150 цього Кодексу, заходи забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.

Співмірність заходу забезпечення позову, що застосовується судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється судом, зокрема, з урахуванням співвідношення права (інтересу), про захист яких просить заявник, та інтересів сторін та інших учасників процесу.

Цивільний процесуальний закон не зобов`язує суд при розгляді питань про забезпечення позову перевіряти обставини, які мають значення для справи, а лише запобігає ситуації, при якій може бути утруднено чи стане неможливим виконання рішення у разі задоволення позову.

Наявність чи відсутність підстав для забезпечення позову оцінюється судом в залежності від кожного конкретного випадку, з урахуванням фактичних обставин справи і змісту позовних вимог.

Пункт 4 постанови Пленуму Верховного Суду України №9 від 22.12.2006 «Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову» зобов`язує суд, розглядаючи заяву про забезпечення позову з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, тільки пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову, а також з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача та відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам. При встановленні зазначеної відповідності слід враховувати, що вжиті заходи не повинні перешкоджати господарській діяльності юридичної особи або фізичної особи, яка здійснює таку діяльність і зареєстрована відповідно до закону як підприємець. Вирішуючи питання про забезпечення позову, суд має брати до уваги інтереси не тільки позивача, а й інших осіб, права яких можуть бути порушені у зв`язку із застосуванням відповідних заходів. Тобто, вирішуючи дане питання суд повинен враховувати інтереси всіх учасників процесу, в тому числі позивача і відповідача.

Таким чином, при вирішенні питання про забезпечення позову, суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням такого: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; ймовірності утруднення виконання або невиконання рішення суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, які не є учасниками даного судового процесу.

Відповідно до частини першої статті 151 ЦПК України, заява про забезпечення позову подається в письмовій формі, підписується заявником і повинна містити предмет позову та обґрунтування необхідності забезпечення позову, захід забезпечення позову, який належить застосувати, з обґрунтуванням його необхідності.

За змістом постанови Верховного Суду від 15.01.2020 №362/1102/19 (провадження № 61-12856св19) обґрунтованою підставою для забезпечення позову має бути існування очевидної загрози порушення законних прав та інтересів позивача у справі в разі невжиття заходів забезпечення позову. Відповідно, звертаючись із заявою про забезпечення позову, особа має довести належність їй таких прав та що невжиття заходів забезпечення позову призведене до утруднення чи неможливості виконання майбутнього рішення суду, при цьому існування загрози порушення прав позивача повинно мати очевидний та об`єктивний характер.

Як вбачається зі змісту заяви про забезпечення позову, предметом позову, є поновлення інтересів власника квартири АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим, представник позивача просить накласти арешт на вказану квартиру, оскільки існує загроза відчуження цього майна.

Приймаючи до уваги наведені норми процесуального законодавства, виходячи з оцінки обґрунтованості доводів позивача щодо необхідності вжиття заходів забезпечення позову з урахуванням розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову, суд вважає, що заява про забезпечення позову підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.149-153,260 Цивільного процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Заяву представника позивача ОСОБА_1 адвоката Коренко Тетяни Володимирівни про забезпечння позову по цивільній справі за позовом представника позивача ОСОБА_1 адвоката Коренко Тетяни Володимирівни до Акціонерного товариства «Себ корпоративний банк», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інтайм Фінанс», Товариства з обмеженою відповідальністю «С-Тка», треті особи: ОСОБА_2 , Орган опіки та піклування Адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради про визнання договору купівлі-продажу недійсним задовольнити.

Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 .

Копію ухвали направити сторонам у справі для відома.

Копію ухвали для виконання направити до Департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради.

Ухвала підлягає негайному виконанню, оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Апеляційна скарга на судове рішення може бути подана протягом п`ятнадцяти днів з дня його проголошення.

Судове рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

У відповідності з п. 15.5 Розділу ХІІІ Перехідних ПоложеньЦивільногопроцесуальногокодексу України в новій редакції, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи через Ленінський районний суд міста Миколаєва або в порядку статті 355ЦПКУкраїни безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

З інформацією щодо тексту судового рішення учасники справи можуть ознайомитися за веб-адресою Єдиного державного реєстру судових рішень: http://www.reyestr.court.gov.ua.

Суддя Г.С. Костюченко

Повний текстсудового рішенняскладено «30»серпня 2023року.

Часті запитання

Який тип судового документу № 113131326 ?

Документ № 113131326 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 113131326 ?

Дата ухвалення - 30.08.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 113131326 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 113131326 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 113131326, Leninskyi District Court of Mykolayiv City

The court decision No. 113131326, Leninskyi District Court of Mykolayiv City was adopted on 30.08.2023. The procedural form is Civil, and the decision form is Court decree. On this page, you will find essential information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find necessary information easily.

The court decision No. 113131326 refers to case No. 489/4906/23

This decision relates to case No. 489/4906/23. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 113131325
Next document : 113131327