Decision № 112662546, 07.08.2023, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
07.08.2023
Case No.
904/2792/23
Document №
112662546
Form of court proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2023м. ДніпроСправа № 904/2792/23за позовом Фізичної особи-підприємця Окунева Вадима Володимировича, м. Дніпро

до Фермерського господарства "Плай", с. Межиріч Павлоградського району Дніпропетровської області

про стягнення заборгованості

Суддя Крижний О.М.

Без виклику (повідомлення) учасників

СУТЬ СПОРУ:

Фізична особа-підприємець Окунев Вадим Володимирович звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом, у якому просить стягнути з Фермерського господарства "Плай" заборгованість у розмірі 85648,70 грн., пеню у розмірі 8069,75 грн., 3% річних у розмірі 4054,82 грн. та інфляційні нарахування у розмірі 27864,90 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов договорів купівлі-продажу №У-04/40 та №У-04/41 від 14.07.2021 в частині повної та своєчасної оплати за поставлений товар.

Відповідач не скористався правом на подання відзиву на позов. Ухвалу суду про відкриття провадження у справі, в якій запропоновано відповідачеві подати відзив на позов протягом 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі отримано відповідачем 23.06.2023, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення.

Таким чином, п`ятнадцятиденний строк на подання відзиву сплив - 10.07.2023.

Згідно з ч.2 ст.178 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Приймаючи до уваги, що відповідач у строк, встановлений ч.1 ст.251 Господарського процесуального кодексу України та ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.06.2023, не подав до суду відзиву на позов, а відтак не скористався наданими йому процесуальними правами, справа може бути розглянута за наявними у ній документами відповідно до ч.2 ст.178 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.06.2023 відкрито провадження у справі, ухвалено розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження без виклику повідомлення учасників за наявними в матеріалах справи документами.

Під час розгляду справи судом досліджені письмові докази, що містяться в матеріалах справи.

Дослідивши матеріали справи, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

Предметом доказування у даній справі є: встановлення обставин укладення договорів купівлі-продажу, строк дії договорів, умови поставки товару, строк та порядок поставки товару, строк та порядок оплати за товар, наявність прострочки щодо оплати, періоди прострочення оплати.

Так, судом встановлено, що 14.07.2021 між Фізичною особою-підприємцем Окуневим Вадимом Володимировичем (продавець) та Фермерським господарством "Плай" (покупець) укладено договори купівлі-продажу №У-04/41 (договір 1) та №У04/40 (договір 2), відповідно до п. 1.1 яких продавець зобов`язується на підставі договору передати, а покупець прийняти і сплатити за поставлений товар на умовах, вказаних в договорі.

Згідно з п. 1.2 договорів кількість, найменування, ціна, одиниці виміру товару визначаються сторонами у Специфікації, що є невід`ємним додатком №1 до договору.

У відповідності до п. 2.1 договорів покупець оплачує товар по цінах, вказаних а Специфікаціях, на підставі рахунку на оплату шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця та на умовах, зазначених в п. 2.2, 2.3, 4.1 договорів.

Сума договору 1 складає 1432,43 євро, що еквівалентно 46239, 00 грн., на дату укладення договору з розрахунку згідно середнього курсу продажу валюти (євро) на міжбанківському ринку України, визначеного за формулою наведеною в п.2.3, що становить 32,28 грн. за 1 євро на день погодження ціни (14.07.2021). Фактична сума договору визначається як загальна сума вартості товару, сплачена покупцем у відповідності з умовами, визначеними в п.2.2, 2.3, 4.1 даного договору (п. 2.2 договору №У-04/41).

Сума договору 2 складає 1220,87 євро, що еквівалентно 39409,70 грн., на дату укладення договору з розрахунку згідно середнього курсу продажу валюти (євро) на міжбанківському ринку України, визначеного за формулою наведеною в п.2.3, що становить 32,28 грн. за 1 євро на день погодження ціни (14.07.2021). Фактична сума договору визначається як загальна сума вартості товару, сплачена покупцем у відповідності з умовами, визначеними в п.2.2, 2.3, 4.1 даного договору (п. 2.2 договору №У-04/40).

Згідно з п.4.1 договорів покупець зобов`язується перерахувати грошові кошти за товар на розрахунковий рахунок продавця національній валюті України (гривні) у строк до 01 листопада 2021 року. Фактом оплати є надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця. Сторони погодили, що покупець має право здійснити оплату за товар на умовах попередньої оплати та/або частками, але в будь-якому випадку не пізніше останнього дня строку вказаного в п. 4.1 договору (п. 4.2, 4.3 договорів).

Договори набувають чинності з моменту підписання і діють до 31.12.2021 включно, а в частині грошових зобов`язань - до повного їх виконання сторонами (п. 8.1 договорів).

14.07.2021 сторонами підписано Специфікацію до договору №У-04/41 на суму про поставку товару на суму 46239,00 грн. та до договору №У-04/40 про поставку товару на суму 39409,70 грн.

Позивачем виставлені рахунки-фактури №СФ-0000056 від 14.07.2021 на суму 39409,70 грн. та №СФ-0000057 від 14.07.2021 на суму 46239,00 грн.

На підтвердження виконання своїх зобов`язань за договорами позивачем надані видаткові накладні №РН-0000063 від 14.07.2021 на суму 39409,70 грн., №РН-0000064 від 14.07.2021 на суму 46239,00 грн.

Позивач зазначає, що відповідач своєчасно не сплатив за поставлений товар, у зв`язку з чим у нього виникла заборгованість у розмірі 85648,70 грн.

Позивач звертався до відповідача із претензією від 12.05.2022, у якій просив оплатити суму боргу в розмірі 85648,70 в семиденний строк з дати отримання даної претензії. Відповіді на претензії матеріали справи не містять.

Позивач зазначає, що відповідачем заборгованість у розмірі 85648,70 грн. не погашена, що і стало причиною виникнення спору.

Відносини, що виникли між сторонами регулюються загальними положеннями про договір купівлі-продажу.

Відповідно до ст. 655 Цивільного кодексу України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Суб`єкти господарювання повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином, відповідно до закону, інших правових актів, договору (ч.1 ст.193 Господарського кодексу України).

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст.525 Цивільного кодексу України).

Якщо у зобов`язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (ст.530 Цивільного кодексу України).

Як вбачається з умов договорів, строк оплати товару є таким, що настав - 01.11.2021.

Доказів оплати товару у загальному розмірі 85648,70 грн. відповідач не надав, позовні вимоги не спростував.

Згідно зі ст.ст. 74, 77 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання (ст. 79 Господарського процесуального кодексу України).

З урахуванням викладеного, надані позивачем докази на підтвердження заборгованості відповідача перед позивачем у розмірі 85648,70 грн. є більш вірогідними, тому вимога про стягнення основної суми боргу у розмірі 85648,70 грн. підлягає задоволенню.

Крім основного боргу позивач нарахував та заявив до стягнення пеню у розмірі 8069,75 грн., 3% річних у розмірі 4054,82 грн. та інфляційні нарахування у розмірі 27864,90 грн.

Згідно ч.1 ст. 199 Господарського кодексу України виконання господарських зобов`язань забезпечується заходами захисту прав та відповідальності учасників господарських відносин, передбаченими цим Кодексом та іншими законами. До відносин щодо забезпечення виконання зобов`язань учасників господарських відносин застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України.

Порушенням зобов`язання, відповідно до ст.610 Цивільного кодексу України, є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Виконання зобов`язання (основного зобов`язання) забезпечується, якщо це встановлено договором або законом (ст.548 Цивільного кодексу України). Виконання зобов`язань може забезпечуватись згідно договору неустойкою (штрафом, пенею). Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Відповідно до п.5.1 договорів за невиконання договірних зобов`язань та порушення строків сплати за товар, передбачених в п. 4.1 договору покупець несе матеріальну відповідальність в вигляді пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла на той час, від суми заборгованості за кожен день прострочення.

Позивач нарахував та заявив до стягнення пеню по двом договорам у загальному розмірі 8069,75 грн. за загальний період з 01.11.2021 по 01.05.2022.

Перевіркою правильності нарахування пені судом встановлено допущення позивачем помилки щодо визначення початку періоду нарахування, оскільки відповідно до умов договорів останнім днем оплати є 01.11.2021, відповідно прострочка оплати виникає з 02.11.2021.

Таким чином, вимога про стягнення пені підлягає частковому задоволенню у розмірі 8029,86 грн. за період з 02.11.2021 по 01.05.2022.

Відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Позивач заявив до стягнення 3% річних у розмірі 4054,82 грн. за період з 01.11.2021 по 30.05.2023 та інфляційні втрати у розмірі 27864,90 грн. за листопад 2021 - квітень 2023 року.

Перевіркою правильності нарахування 3% річних судом виявлено допущення позивачем аналогічної помилки що і при нарахуванні пені, а саме неправильно визначено початок період нарахування, у зв`язку з чим вимога про стягнення 3% річних підлягає частковому задоволенню у розмірі 4047,78 грн. за період з 02.11.2021 по 30.05.2023.

Розрахунок інфляційних втрат є правильним, тому вимога про стягнення інфляційних втрат підлягає задоволенню у повному обсязі.

За викладеного, з відповідача на користь позивача підлягає стягненню 30487,86 грн., з яких 85648,70 грн. - основний борг, 8029,86 грн. - пеня, 4047,78 грн. - 3% річних, 27864,90 - інфляційні втрати.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на відповідача пропорційно до задоволених позовних вимог у розмірі 2683,00 грн.

Керуючись ст.ст. 2, 46, 73, 74, 76, 77-79, 86, 91, 129, 233, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов Фізичної особи-підприємця Окунева Вадима Володимировича до Фермерського господарства "Плай" про стягнення заборгованості - задовольнити частково.

Стягнути з Фермерського господарства "Плай" (51400, Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч, вул. Сонячна, 126, ідентифікаційний код 20218505) на користь Фізичної особи-підприємця Окунева Вадима Володимировича ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) основний борг у розмірі 85648,70 грн. (вісімдесят п`ять тисяч шістсот сорок вісім грн. 70 коп.), пеню у розмірі 8029,86 грн. (вісім тисяч двадцять дев`ять грн. 86 коп.), 3% річних у розмірі 4047,78 грн. (чотири тисячі сорок сім грн. 78 коп.), інфляційні втрати у розмірі 27864,90 грн. (двадцять сім тисяч вісімсот шістдесят чотири грн. 90 коп.) та судовий збір у розмірі 2683,00 грн. (дві тисячі шістсот вісімдесят три грн. 00 коп.)

У задоволенні решти позовних вимог - відмовити.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Центрального апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено 07.08.2023

Суддя О.М. Крижний

Часті запитання

Який тип судового документу № 112662546 ?

Документ № 112662546 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 112662546 ?

Дата ухвалення - 07.08.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 112662546 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 112662546 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 112662546, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

The court decision No. 112662546, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast was adopted on 07.08.2023. The procedural form is Economic, and the decision form is Decision. On this page, you will find essential information about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find key information easily.

The court decision No. 112662546 refers to case No. 904/2792/23

This decision relates to case No. 904/2792/23. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 112662544
Next document : 112662548