Court decree № 112311134, 20.07.2023, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
20.07.2023
Case No.
904/3677/23
Document №
112311134
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про відкриття провадження

у справі про банкрутство

20.07.2023м. ДніпроСправа № 904/3677/23

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ПОЛІТКАН", м.Дніпро

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТЕКС" (49033, м.Дніпро, вул. Краснопільська, буд. 13-Б, код ЄДРПОУ 32860112)

про визнання банкрутом

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Фітісова Д.В.

Представники:

від Товариства з обмеженою відповідальністю "ПОЛІТКАН": Панченко О.В., ордер серія АЕ №1214013 від 19.07.2023

від Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТЕКС": Солодовник С.О., ордер серія АЕ №1214102 від 20.07.2023

від арбітражного керуючого: не з`явився

СУТЬ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛІТКАН" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТЕКС" (49033, м.Дніпро, вул. Краснопільська, буд. 13-Б, код ЄДРПОУ 32860112).

Ухвалою суду від 11.07.2023 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ПОЛІТКАН" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТЕКС" (49033, м.Дніпро, вул. Краснопільська, буд. 13-Б, код ЄДРПОУ 32860112) до розгляду в підготовчому засіданні на 20.07.2023 о 12:40 год.

18.07.2023 на виконання ухвали суду від 11.07.2023 від Другого Правобережного відділу державної виконавчої служби у Чечелівському та Новокодацькому районах міста Дніпра Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) надійшла довідка вих. №110965 від 13.07.2023 про відсутність виконавчих документів на виконанні.

20.07.2023 заявником через канцелярію суду подана заява щодо відсутності спору від 19.07.2023.

20.07.2023 боржник через канцелярію суду подав відзив на заяву ТОВ "Політкан" про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, в якому визнає факт наявності заборгованості та неможливість її сплатити через неплатоспроможність.

У підготовче засідання, призначене на 20.07.2023, з`явився представники заявника та боржника.

Представник ТОВ "ПОЛІТКАН" підтримав подану заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТЕКС".

Представник ТОВ "ФОРТЕКС" підтвердив наявність заборгованості та неможливість її сплатити.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши представників сторін, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

03 січня 2023 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "ФОРТЕКС" (далі - Постачальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ПОЛІТКАН" (далі - «Покупець») укладено Договір поставки №76 про постачання металопродукції (далі - Товар) в асортименті, кількості та за цінами відповідно до Специфікацій на кожну партію окремо.

Пунктом 4.4 Договору встановлено, що Покупець здійснює передплату за Товар визначений у Замовленні, у кожному випадку окремо на кожну партію Товару.

Сторони у п.4.8 Договору домовились, що при невідповідності суми попередньої оплати вартості товару та/або вартості витрат передбачених цим Договором сума, яка надмірно сплачена Покупцем, зараховується в рахунок оплати в наступному періоді, або на вимогу Покупця перераховується на його поточний рахунок протягом 20 (двадцяти) календарних днів після отримання Продавцем такої вимоги за умови підписання сторонами акту звірки взаємних розрахунків.

ТОВ «ПОЛІТКАН» перерахувало на поточний рахунок Продавця передплату за товар у сумі всього 75 000 000 грн (сімдесят п`ять мільйонів) гривень 00 копійок протягом січня-лютого 2023 року що підтверджується виписками банку. Відвантаження Покупцеві передплаченого Товару здійснено не було.

У зв`язку із неналежним виконанням боржником своїх зобов`язань за Договором №76 від 03 січня 2023 року Кредитором, ТОВ «Політкан», підготовлено та вручено боржнику повідомлення про відмову віл договору та необхідність повернення грошових коштів (передплати) (вих.№05/29-1 від 29.05.2023).

У відповідь на вищезазначене повідомлення листом за вих.№05/05-1в від 31 травня 2023 року ТОВ «ФОРТЕКС» визнало заборгованість та посилаючись на економічні труднощі та військовий стан в Україні, просило додатковий строк для постачання товару або повернення коштів, у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану.

ТОВ «ПОЛІТКАН» у відповідь надіслало претензію вих.№06/15-1 від 15.06.2023 від 15 червня 2023 року, відповідно до якої вказало, що договір є розірваним, а тому питання про постачання товару не розглядається через припинення договірних правовідносин.

ТОВ «ФОРТЕКС» не виконало своїх обов`язків з повернення передплати за Договором постачання №76 від 03 січня 2023 року, в результаті чого у Боржника перед ТОВ "ПОЛІТКАН" виникла заборгованість в розмірі 75 000 000 грн.

Заборгованість ТОВ «ФОРТЕКС» перед ТОВ "ПОЛІТКАН" відображена за актами звірки взаємних розрахунків за січень-травень 2023 року підписаними сторонами.

Доказами, які підтверджують наявність заборгованості перед кредитором є:

- Договір поставки №76 від 03 січня 2023 року;

- Банківські виписки;

- Повідомлення ТОВ "ПОЛІТКАН» до ТОВ «ФОРТЕКС» від 29 травня 2023 року про відмову від договору (вих.№05/29-1);

- Відповідь ТОВ «ФОРТЕКС» від 01.06.2023 (вих.№01/06);

- Претензія ТОВ «ПОЛІТКАН» від 15.06.2023 (вих.№06/15-1);

- АКТ звірки взаємних розрахунків за Договором №76 від 03 січня 2023 року за період: з 01.01.2023 до 29.05.2023 між ТОВ "ПОЛІТКАН" і ТОВ "ФОРТЕКС".

Станом на дату звернення з вказаною заявою, заборгованість ТОВ «ФОРТЕКС» перед ТОВ «ПОЛІТКАН» складає 75 000 000 грн (сімдесят п`ять мільйонів) гривень 00 копійок та є повністю не погашена.

Положеннями абз. 2 ч. 1 ст. 175 Господарського кодексу України встановлено, що майнові зобов`язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 509 ЦК України зобов`язанням, є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов`язання є підставою для застосування господарських санкцій.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 526 Цивільного кодексу України та ст. 193 Господарського кодексу України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Приписами ч. 1 ст. 525 Цивільного кодексу України встановлено заборону на односторонню відмову від виконання зобов`язань або зміну їх умов.

Статтею ст. 530 Цивільного кодексу України визначено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Відповідно до норм ч. 1 ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно частини другої статті 693 Цивільного України якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Кредитор визначився із способом виконання зобов`язання боржником зазначивши у повідомленні ТОВ «ФОРТЕКС» про відмову від договору та необхідність поверненім грошових коштів.

Згідно з ч.3 ст. 162 Цивільного кодексу України якщо внаслідок прострочення боржника виконання зобов`язання втратило інтерес для кредитора, він може відмовитися від прийняття виконання і вимагати відшкодування збитків.

Право на односторонню відмову від договору також передбачено і умовами Договору.

Таким чином, боржник мав повернути грошові кошти на розрахунковий рахунок кредитора.

Відповідно до статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства банкрутством є визнана господарським судом нездатність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури або процедури погашення боргів боржника; боржник - юридична особа або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, неспроможна виконати свої грошові зобов`язання, строк виконання яких настав.

Положеннями частини 1 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом. Неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання. У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

Відповідно до частини 5, 6 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства за результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі та відзиву боржника господарський суд постановляє ухвалу про:

відкриття провадження у справі;

відмову у відкритті провадження у справі.

Господарський суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо: вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження; вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду.

Згідно положень частини 8, 9 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства в ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство зазначається про: відкриття провадження у справі про банкрутство; визнання вимог кредитора та їх розмір; введення мораторію на задоволення вимог кредиторів; введення процедури розпорядження майном; призначення розпорядника майна, встановлення розміру його винагороди та джерела її сплати; вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави; строк подання розпорядником майна до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів, який не може перевищувати одного місяця та 20 днів після дати проведення підготовчого засідання суду; дату попереднього засідання суду, яке має відбутися не пізніше 70 календарних днів, а в разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду; строк проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника, який не може перевищувати двох місяців, а в разі значного обсягу майна - трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду.

З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі господарський суд оприлюднює повідомлення про відкриття провадження у справі боржника (офіційне оприлюднення). За змістом частини 13 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства процедура розпорядження майном вводиться господарським судом на строк, визначений частиною другою статті 44 цього Кодексу, одночасно з постановленням ухвали про відкриття провадження у справі.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку щодо відсутності підстав для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство, в той час як докази, надані заявником в обґрунтування вимог, викладених в заяві ТОВ "ПОЛІТКАН", свідчать про наявність ознак неплатоспроможності боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТЕКС" (49033, м.Дніпро, вул. Краснопільська, буд. 13-Б, код ЄДРПОУ 32860112), що є підставою для відкриття провадження у справі про банкрутство згідно ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства, у зв`язку з чим господарським судом вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів, процедура розпорядження майном боржника та встановлюється порядок подальших дій учасників справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТЕКС" (49033, м.Дніпро, вул. Краснопільська, буд. 13-Б, код ЄДРПОУ 32860112) за відповідною ухвалою суду.

Разом з тим, з огляду на введення судом процедури розпорядження майном боржника, існує необхідність у визначенні арбітражного керуючого, на якого покладаються обов`язки розпорядника майна боржника у справі №904/3677/23.

17.10.2020 набрали чинності зміни внесені до Кодексу України з процедур банкрутства, а саме відповідно до п. 21 Прикінцевих та перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи призначення арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією у разі відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) здійснюється з урахуванням особливостей, визначених цим пунктом. Заява ініціюючого кредитора або боржника - фізичної особи про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), крім відомостей, передбачених частиною першою статті 34, частиною другою статті 116 цього Кодексу, повинна містити пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна або керуючого реструктуризацією. Ініціюючий кредитор або боржник - фізична особа додає до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) заяву арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, про участь у справі, яка повинна відповідати вимогам, встановленим частиною третьою статті 28 цього Кодексу.

Господарський суд, відкриваючи провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), призначає арбітражного керуючого, зазначеного в абзаці другому цього пункту, розпорядником майна або керуючим реструктуризацією.

Заява Товариства з обмеженою відповідальністю "ПОЛІТКАН" містить пропозицію щодо кандидатури арбітражного керуючого для виконання повноважень розпорядника майна, а саме, заявник просить призначити розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Венську Оксану Олександрівну.

До заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "ПОЛІТКАН" про відкриття провадження у справі про банкрутство додано заяву вих.№489 від 07.07.2023 арбітражного керуючого Венської Оксани Олександрівни (свідоцтво №174 від 24.04.2013) про згоду на участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТЕКС" (49033, м.Дніпро, вул. Краснопільська, буд. 13-Б, код ЄДРПОУ 32860112).

Оскільки заява ТОВ "ПОЛІТКАН" містить пропозицію щодо призначення розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТЕКС" (49033, м.Дніпро, вул. Краснопільська, буд. 13-Б, код ЄДРПОУ 32860112) Венської О.О. та останньою надана згода на участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТЕКС", розпорядником майна у справі №904/3677/23 призначається Венська О.О. (свідоцтво №174 від 24.04.2013).

Керуючись ст.ст.170, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст.28, 36, 39, 41, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

Відкрити провадження за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ПОЛІТКАН" у справі №904/3677/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТЕКС" (49033, м.Дніпро, вул. Краснопільська, буд. 13-Б, код ЄДРПОУ 32860112).

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ПОЛІТКАН" в сумі 87 140,00 грн (судовий збір за подання заяви, авансування винагороди арбітражного керуючого) - 1 черга задоволення вимог кредиторів, 75 000 000,00 грн (основна заборгованість) - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів (зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію, згідно зі ст.41 Кодексу України з процедур банкрутства.

З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТЕКС" (49033, м.Дніпро, вул. Краснопільська, буд. 13-Б, код ЄДРПОУ 32860112).

Ввести процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 06.01.2024.

Призначити розпорядником майна боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТЕКС" (49033, м.Дніпро, вул. Краснопільська, буд. 13-Б, код ЄДРПОУ 32860112) арбітражного керуючого Венську Оксану Олександрівну (свідоцтво №174 від 24.04.2013) (49000, м. Дніпро, вул. Дмитра Яворницького, буд. 62, а/с162).

Встановити розмір грошової винагороди розпоряднику майна Венській О.О. у розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТЕКС" (49033, м.Дніпро, вул. Краснопільська, буд. 13-Б, код ЄДРПОУ 32860112) за останніх 12 місяців його роботи до відкриття провадження у справі, але не менше трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень.

Вжити заходи щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "ФОРТЕКС" (49033, м.Дніпро, вул. Краснопільська, буд. 13-Б, код ЄДРПОУ 32860112) та власникам майна (органу, уповноваженому управляти майном) Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТЕКС" приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТЕКС" (49033, м.Дніпро, вул. Краснопільська, буд. 13-Б, код ЄДРПОУ 32860112).

Зобов`язати розпорядника майна Венську О.О. надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог в порядку ч.3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, скласти реєстр вимог кредиторів та подати господарському суду реєстр вимог кредиторів в строк до 31.08.2023.

Призначити попереднє засідання суду на 07.09.2023 о 10:30 год., яке відбудеться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань №3-310 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Розпоряднику майна повідомити суди (загальні, господарські та адміністративні), які розглядають позовні вимоги конкурсних кредиторів, про опублікування оголошення про порушення справи про банкрутство боржника.

Зобов`язати розпорядника майна повідомити всіх сторін, в тому числі кредиторів які заявили свої кредиторські вимоги до господарського суду, про день та час призначення господарським судом попереднього засідання.

Зобов`язати розпорядника майна не рідше одного разу на місяць надавати господарському суду (комітету кредиторів) звіт про свою діяльність з моменту призначення господарським судом.

Зобов`язати розпорядника майна підготувати та надати в межах строку процедури розпорядження майном господарському суду аналіз фінансово господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна необхідні документи на його вимогу для підготовки аналізу фінансово господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках.

Зобов`язати розпорядника майна в строк до 20.09.2023 провести інвентаризацію майна боржника та надати інвентаризаційні відомості господарському суду в 10-ти денний строк після закінчення інвентаризації.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна всі необхідні документи та представити майно для проведення інвентаризації на вимогу розпорядника майна.

Згідно ст. 78 Податкового кодексу України копію ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство слід направити до органу державної податкової служби за місцезнаходження боржника для розгляду питання щодо проведення позапланової перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів (обов`язкових платежів) та вжиття заходів, передбачених чинним законодавством. Матеріали за результатами перевірки направити суду для долучення до справи про банкрутство.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Копію ухвали надіслати: ініціюючому кредитору; боржнику; арбітражному керуючому Венській О.О.; Другому Правобережному відділу державної виконавчої служби у Чечелівському та Новокодацькому районах міста Дніпра Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса); Красногвардійському районному суду м. Дніпропетровська; Правобережній державній податковій інспекції Головного управління ДПС у Дніпропетровській області; державному реєстратору Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\.

Повний текст ухвали складено 20.07.2023.

Суддя А.Є. Соловйова

Часті запитання

Який тип судового документу № 112311134 ?

Документ № 112311134 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 112311134 ?

Дата ухвалення - 20.07.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 112311134 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 112311134 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 112311134, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

The court decision No. 112311134, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast was adopted on 20.07.2023. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find key information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find key information conveniently.

The court decision No. 112311134 refers to case No. 904/3677/23

This decision relates to case No. 904/3677/23. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 112311133
Next document : 112311135