Court order № 111248463, 01.06.2023, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
01.06.2023
Case No.
910/8508/23
Document №
111248463
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

СУДОВИЙ НАКАЗ

м. Київ

01.06.2023Справа № 910/8508/23

Суддя Господарського суду міста Києва Котков О.В. розглянувши заяву б/н від 21.12.2022 року "Про видачу судового наказу" Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Закарпатгаз» (м. Ужгород) /надалі - Заявник/ до Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Укркапітал» (м. Київ) /далі - Боржник/ про стягнення заборгованості за типовим договором розподілу природного газу від 23.06.2020 року, підписаного споживачем за заявою-приєднанням № 42DP880-2128-20, у розмірі 1006,74 грн. (одна тисяча шість гривень 74 копійки), -

20.06.2020 року між Акціонерним товариством «Оператор газорозподільної системи «Закарпатгаз» (надалі - заявник, оператор ГРМ) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Укркапітал» (надалі - боржник, споживач) укладено типовий договір розподілу природного газу, підписаного споживачем за заявою-приєднанням № 42DP880-2128-20 (надалі - договір), відповідно до п. 2.1. якого, оператор ГРМ взяв на себе обов`язок надати споживачу послуги із розподілу природного газу, а споживач зобов`язався прийняти зазначену послугу та сплатити її вартість у розмірі, строки та порядку, що визначені договором.

Згідно з п. 6.1. договору оплата вартості послуги оператора ГРМ з розподілу природного газу здійснюється споживачем за тарифом, встановленим Регулятором для оператора ГРМ, що сплачується як плата за потужність (абонентська плата), з урахуванням вимог Кодексу газорозподільних систем.

Пунктом 6.3. договору визначено, що розрахунковим періодом за цим договором є календарний місяць.

Відповідно до п. 6.4. договору оплата вартості послуги з розподілу природного газу за цим договором здійснюється споживачем, який не є побутовим, на умовах попередньої оплати до початку розрахункового періоду на підставі рахунка оператора ГРМ.

В обґрунтування заяви заявник посилається на те, що у боржника перед заявником виникла заборгованість за надані у січні - квітні 2023 року послуги з розподілу природного газу за договором розподілу природного газу від 23.06.2020 року, загальна вартість яких становить 1006,74 грн.

У відповідності до статті 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно з частиною першою статті 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Згідно з ч. 1 ст. 148 Господарського процесуального кодексу України судовий наказ може бути видано тільки за вимогами про стягнення грошової заборгованості за договором, укладеним у письмовій (в тому числі електронній) формі, якщо сума вимоги не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Як вбачається з вказаної заяви та доданих до неї документів, на підтвердження наявності господарських правовідносин між сторонами, заявником надано суду типовий договір розподілу природного газу від 23.06.2020 року, підписаного споживачем за заявою-приєднанням № 42DP880-2128-20, спір стосується грошової вимоги, заявлена до стягнення з боржника сума заборгованості у розмірі 1006,74 грн. не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Таким чином, відповідно до ст. 509, 525 Цивільного кодексу України та ч. 1 ст. 148 Господарського процесуального кодексу України, заявлені вимоги про видачу судового наказу підлягають задоволенню.

За п. 7 ч. 1 ст. 155 Господарського процесуального кодексу України під час розгляду вимог в порядку наказного провадження та видачі судового наказу суд не розглядає обґрунтованість заявлених стягувачем вимог по суті.

Крім того, оскільки заявником за подання до суду заяви про видачу судового наказу сплачено 268,40 грн. судового збору, то вказана сума судового збору підлягає стягненню з боржника.

Керуючись ст. 147-149, 151, 154, 155, 156, 159 Господарського процесуального кодексу України, ст. 509, 525 Цивільного кодексу України, Господарський суд міста Києва

НАКАЗАВ:

1. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Укркапітал» (ідентифікаційний код 32706734, адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 23, літ. Б) на користь Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Закарпатгаз» (ідентифікаційний код 05448610, адреса: 88015, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Погорєлова, 2) грошові кошти: заборгованість за послуги з розподілу природного газу - 1006,74 грн. (одна тисяча шість гривень 74 копійки) та судовий збір - 268,40 грн. (двісті шістдесят вісім гривень 40 копійок).

Стягувач: Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Закарпатгаз» (ідентифікаційний код 05448610, адреса: 88015, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Погорєлова, 2).

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Укркапітал» (ідентифікаційний код 32706734, адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 23, літ. Б).

2. Повідомити Боржника про те, що під час розгляду вимог в порядку наказного провадження та видачі судового наказу суд не розглядає обґрунтованість заявлених Стягувачем вимог по суті.

3. Відповідно до положень ст. 157 Господарського процесуального кодексу України боржник має право протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення копії судового наказу та доданих до неї документів подати заяву про його скасування до суду, який його видав. Заява про скасування судового наказу може також бути подана органами та особами, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. Заява про скасування судового наказу подається в суд у письмовій формі.

Заява про скасування судового наказу має містити:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) заявника і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України заявника та боржника, реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника та боржника (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта заявника та боржника для фізичних осіб - громадян України;

3) ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) представника боржника, якщо заява подається представником, його місце проживання або місцезнаходження;

4) наказ, що оспорюється;

5) зазначення про повну або часткову необґрунтованість вимог стягувача.

Заява підписується боржником або його представником.

До заяви про скасування судового наказу додаються:

1) документ, що підтверджує сплату судового збору;

2) документ, що підтверджує повноваження представника боржника, якщо заява подається таким представником;

3) клопотання про поновлення пропущеного строку, якщо заява подається після спливу строку, передбаченого частиною першою цієї статті.

4. Копію судового наказу, копію заяви Стягувача про видачу судового наказу разом з доданими до неї документами, надіслати Боржнику.

5. Судовий наказ після набрання ним законної сили видати Стягувачу.

6. Боржник та Стягувач можуть ознайомитись із змістом цього судового наказу у Єдиному державному реєстрі судових рішень за веб-адресою http://www.reyestr.court.gov.ua/Page/1, ввівши у віконці "Справа №" номер "910/8508/23".

7. Дата набрання судовим наказом законної сили _______.

8. Строк пред`явлення судового наказу до виконання до ___(включно).

9. Дата видачі судового наказу Стягувачу ________.

Суддя Котков Олександр Васильович

УВАГА!

У відповідності до приписів ч. 3 ст. 154 Господарського процесуального кодексу України судовий наказ оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, проте може бути скасований в порядку, передбаченому Розділом ІІ цього Кодексу.

Порядок скасування судового наказу:

Боржник повинен протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення копії судового наказу та доданих до 134,20 грн. за наступними реквізитами:

- отримувач коштів: ГУК у м. Києві/м. Київ/22030101

- код отримувача (код за ЄДРПОУ): 37993783

- банк отримувача: Казначейство України (ЕАП);

- код банку (МФО): 899998

- рахунок отримувача: UA918999980313191206083026001;

- код класифікації доходів бюджету: 22030101.

Призначення платежу: *;101;_____(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті); Судовий збір, за позовом ______ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Господарський суд м. Києва (назва суду, де розглядається справа)

Зміст відповідної заяви про скасування судового наказу повинен відповідати вимогам ст. 157 Господарського процесуального кодексу України.

У разі ненадходження до суду заяви Боржника про скасування судового наказу № 910/8508/23 протягом п`яти днів після закінчення строку на її подання, судовий наказ № 910/8508/23 набере законної сили та буде вручений Стягувачу.

Суддя Котков Олександр Васильович

Часті запитання

Який тип судового документу № 111248463 ?

Документ № 111248463 це Court order

Яка дата ухвалення судового документу № 111248463 ?

Дата ухвалення - 01.06.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 111248463 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 111248463 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 111248463, Commercial Court of Kyiv City

The court decision No. 111248463, Commercial Court of Kyiv City was adopted on 01.06.2023. The procedural form is Economic, and the decision form is Court order . On this page, you will find useful information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find key information easily.

The court decision No. 111248463 refers to case No. 910/8508/23

This decision relates to case No. 910/8508/23. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 111248461
Next document : 111248464