Court decree № 109960473, 31.03.2023, Commercial Court of Kyiv Oblast

Approval Date
31.03.2023
Case No.
911/2711/22
Document №
109960473
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"31" березня 2023 р. м. Київ Справа № 911/2711/22

Господарський суд Київської області у складі судді Гребенюк Т.Д.,

за участі секретаря судового засідання Кірсенко А.І.

розглянувши заяву арбітражного керуючого Струця Миколи Петровича про зобов`язання вчинити певні дії (вх.№5118/23 від 16.03.2023)

у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Агропром Транс» (08300, Київська область, м.Бориспіль, вул. Київський шлях, буд. 84, код ЄДРПОУ:39755898)

за участі представників: боржника: Тополі А.О.; АТ КБ «ПриватБанк»: Куценка О.В.; арбітражного керуючого: Струця М.П.; ТОВ «Альянс Партнер Груп»: Калмикова О.В.; ПрАТ «Дніпронафтопродукт»: не з`явився;

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Господарського суду Київської області перебуває справа №911/2711/22 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Агропром Транс». Так, ухвалою Господарського суду Київської області від 02.02.2023, зокрема, відкрито провадження у справі № 911/2711/22 за заявою Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Агропром Транс»; введено процедуру розпорядження майном боржника та призначити розпорядником майна боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Агропром Транс» арбітражного керуючого Струця Миколу Петровича; встановлено строк проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника та визначення його вартості до 31.03.2023 року, відомості про що ухвалено надати суду.

Від арбітражного керуючого Струця Миколи Петровича надійшла заява про зобов`язання вчинити певні дії (вх.№5118/23 від 16.03.2023), за змістом якої арбітражний керуючий просить: зобов`язати ОСОБА_1 вжити всі необхідні заходи щодо забезпечення збереження майна Боржника та повідомити, які заходи вже вживаються з метою збереження майна; призначити наказом керівника підприємства інвентаризаційну комісію для проведення інвентаризації активів та зобов`язань Боржника та забезпечити можливість фізичного доступу членів інвентаризаційної комісії з проведення інвентаризації та розпорядника майна до всіх видів активів Боржника; перевірки дотримання умов та порядку збереження матеріальних та грошових цінностей, а також правил утримання та експлуатації основних фондів; перевірки реальності вартості зарахованих та баланс основних фондів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, цінних паперів і фінансових вкладень, сум грошей у касах, на розрахунковому, валютному та інших рахунках в установах банків, грошей у дорозі, дебіторської і кредиторської заборгованості, незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів, резервів наступних витрат і платежів; надати: інформацію щодо залишку грошових коштів на всіх банківських рахунках Боржника, та залишку грошових коштів у касі; в письмовому вигляді інформацію щодо дебіторської заборгованості Боржника, детальний звіт про роботу, виконану з метою повернення дебіторської заборгованості, та отримані результати; в письмовому вигляді інформацію щодо кредиторської заборгованості Боржника для з`ясування структури і реального обсягу його зобов`язань; посвідчені печаткою та скріплені підписом керівника підприємства копії звітності Боржника за 2020-2023 р.р.; у формі довідок наступну інформацію: про заборгованість по заробітній платі станом на 02.02.2023, а також про заборгованість перед фізичними особами, щодо яких Боржник несе відповідальність за заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян та про заборгованість за вимогами щодо стягнення аліментів (із зазначенням прізвищ, імен, по-батькові та сум заборгованості перед кожною фізичною особою), а також копії первинних документів, що її підтверджують; про кредиторську заборгованість, з зазначенням найменувань кредиторів та сум заборгованості на 02.02.2023, підстав виникнення, а також копії первинних д що її підтверджують; про кількість працівників боржника з інформацією про їх прізвища, ім`я, по-батькові, посади та посадові оклади станом на 02.02.2023; про активи згідно балансу з повним переліком кожного виду активів, в тому числі про основні засоби, виробничі запаси, готову продукцію, товари, незавершене будівництво, незавершене виробництво, дебіторську заборгованість, фінансові інвестиції та інші активи товариства станом на 02.02.2023, а також копії первинних документів, що підтверджують їх наявність.

Заява мотивована тим, що арбітражним керуючим на виконання ухвали Суду та положень статті 44 КУзПБ було надіслано боржникові відповідні розпорядження 04.02.2023 року та повторно 25.02.2023, які були залишені боржником без відповідного реагування (арк.с.116-123, т.2).

Арбітражний керуючий зазначає, що невиконання керівником боржника покладених на боржника зобов`язань та розпоряджень унеможливлює проведення інвентаризації майна боржника та надання інвентаризаційних відомостей господарському суду та належного проведення аналізу фінансово господарської діяльності боржника, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Від директора ТОВ «Агропром Транс» надійшло повідомлення (вх.№6144/23 від 31.03.2023 (надійшло в день судового засідання), що товариство в особі директора ознайомившись з електронним листом та розпорядженнями Струця М.П. не заперечує проти їх виконання, готове на подальшу співпрацю та надання запитуваних документів.

У судовому засіданні 31.03.2023 арбітражний керуючий свою заяву підтримав, просив її задовольнити. Представник АТ КБ «Приватбанк» вважав, що заява арбітражного керуючого про зобов`язання вчинити дії підлягає задоволенню. Представник ТОВ «Агропром Транс» проти заяви заперечував, зазначаючи про бажання боржника добровільно виконати розпорядження арбітражного керуючого. Представник ТОВ «Альянс Партнер Груп» проти задоволення заяви заперечував.

Суд, розглянувши заяву арбітражного керуючого Струця Миколи Петровича про зобов`язання вчинити певні дії (вх.№5118/23 від 16.03.2023), зазначає наступне. За змістом ч. 3 ст. 44 КУзПБ, розпорядник майна зобов`язаний, зокрема вживати заходів для захисту майна боржника; проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість; виконувати інші повноваження, передбачені цим Кодексом. Відповідно до п.п.5,8 ч.1 ст.12 КУзПБ, арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право, зокрема, запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

З матеріалів справи вбачається, що арбітражним керуючим після відкриття провадження у справі про банкрутство надіслано керівнику Боржника 04.02.2023 за місцезнаходженням Боржника: розпорядження №1 Вих. №02-01-911/2711/22-03-02-23-1 від 03.02.2023, розпорядження №2 про вжиття заходів для захисту майна підприємства Вих. №02-01-911/2711/22-03-02-23-2 від 03.02.2023, розпорядження №3 Вих. №02-01-911/2711/22-03-02-23-3, розпорядження №4 про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на стягнення дебіторської заборгованості, розпорядження №5 про надання інформації Вих. №02-01-911/2711/22-03-02-23-5 від 03.02.2023, що підтверджується описом вкладення у цінний лист №0504534868624 від 04.02.2023, накладної та фіскальним чеком від 04.02.2023 (а.с. 120, т. 4).

Відповідно до інформаційного порталу ПАТ «Укрпошта» поштове відправлення №0504534868624, яким було надіслані відповідні розпорядження, знаходилося у відділенні поштового зв`язку за місцезнаходженням боржника (індекс 08301) з 07.02.2023, а 21.02.2023 відбулось повернення листа за зворотною адресою. 25.02.2023 на адресу боржника (08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 84) та за місцем проживання керівника боржника арбітражним керуючим надіслано розпорядження (повторне) Вих. №02-01-911/2711/22-24-02-23-1 від 24.02.2023 (копія додається) з повторним зобов`язанням взяти до відома та виконати розпорядження №1 Вих. №02-01-911/2711/22-03-02-23-1 від 03.02.2023, розпорядження №2 про вжиття заходів для захисту майна підприємства Вих. №02-01-911/2711/22-03-02-23-2 від 03.02.2023, розпорядження №3 Вих. №02-01-911/2711/22-03-02-23-3, розпорядження №4 про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на стягнення дебіторської заборгованості, розпорядження №5 про надання інформації Вих. №02-01-911/2711/22-03-02-23-5 від 03.02.2023, що підтверджується описом вкладення у цінний лист №0504541562425 від 25.02.2023, накладною та фіскальним чеком від 25.02.2023, описом вкладення у цінний лист №0504541562808 від 25.02.2023, накладною та фіскальним чеком від 25.02.2023 (а.с. 122-123, т. 4). Станом на дату проведення судового засідання матеріали справи не містять доказів виконання зазначених розпоряджень арбітражного керуючого.

Надаючи оцінку вказаним обставинам, Суд зазначає, що одним із принципів, які характерні для правового інституту неплатоспроможності є принцип судового контролю у процедурах банкрутства (неплатоспроможності) щодо повноти та належності дій учасників провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), що також зобов`язує суд повно та всебічно досліджувати обставини щодо виникнення та розвитку правовідносин сторін, а також надавати відповідь по усіх питаннях, які виникають у процедурах банкрутства (неплатоспроможності). У справах про банкрутство судовий контроль є невід`ємною складовою судового провадження. Застосування судами принципу судового контролю у процедурах банкрутства (неплатоспроможності) щодо повноти та належності дій учасників справи про банкрутство, єдиного правового захисту інтересів кредиторів в межах процедур банкрутства та пропорційності надає суду у процедурі банкрутства можливість забезпечити дотримання балансу інтересів кредиторів та боржника на кожному з етапів процедур банкрутства (неплатоспроможності) (схожий за змістом висновок викладений у постанові судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 22.09.2021 у справі № 911/2043/20). Тобто, сутність судового контролю у процедурі банкрутства являє собою комплекс дій судді з перевірки та оцінки процесуальних дій учасників справи (добросовісності боржника, арбітражного керуючого, кредиторів та належного виконання своїх обов`язків тощо).

Таким чином, задля досягнення мети процедури розпорядження майном боржника, враховуючи бездіяльність боржника стосовно виконання розпоряджень арбітражного керуючого, Суд вважає за необхідне задовольнити заяву арбітражного керуючого Струця Миколи Петровича про зобов`язання вчинити певні дії (вх.№5118/23 від 16.03.2023).

Керуючись ст. ст. 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, Суд

УХВАЛИВ:

Заяву арбітражного керуючого Струця Миколи Петровича про зобов`язання вчинити певні дії (вх.№5118/23 від 16.03.2023) задовольнити.

Зобов`язати ОСОБА_1 вжити всі необхідні заходи щодо забезпечення збереження майна Боржника та повідомити, які заходи вже вживаються з метою збереження майна; призначити наказом керівника підприємства інвентаризаційну комісію для проведення інвентаризації активів та зобов`язань Боржника та забезпечити можливість фізичного доступу членів інвентаризаційної комісії з проведення інвентаризації та розпорядника майна до всіх видів активів Боржника; перевірки дотримання умов та порядку збереження матеріальних та грошових цінностей, а також правил утримання та експлуатації основних фондів; перевірки реальності вартості зарахованих та баланс основних фондів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, цінних паперів і фінансових вкладень, сум грошей у касах, на розрахунковому, валютному та інших рахунках в установах банків, грошей у дорозі, дебіторської і кредиторської заборгованості, незавершеного виробництва, витрат майбутніх періодів, резервів наступних витрат і платежів; надати: інформацію щодо залишку грошових коштів на всіх банківських рахунках Боржника, та залишку грошових коштів у касі; в письмовому вигляді інформацію щодо дебіторської заборгованості Боржника, детальний звіт про роботу, виконану з метою повернення дебіторської заборгованості, та отримані результати; в письмовому вигляді інформацію щодо кредиторської заборгованості Боржника для з`ясування структури і реального обсягу його зобов`язань; посвідчені печаткою та скріплені підписом керівника підприємства копії звітності Боржника за 2020-2023 р.р.; у формі довідок наступну інформацію: про заборгованість по заробітній платі станом на 02.02.2023, а також про заборгованість перед фізичними особами, щодо яких Боржник несе відповідальність за заподіяння шкоди життю та здоров`ю громадян та про заборгованість за вимогами щодо стягнення аліментів (із зазначенням прізвищ, імен, по-батькові та сум заборгованості перед кожною фізичною особою), а також копії первинних документів, що її підтверджують; про кредиторську заборгованість, з зазначенням найменувань кредиторів та сум заборгованості на 02.02.2023, підстав виникнення, а також копії первинних д що її підтверджують; про кількість працівників боржника з інформацією про їх прізвища, ім`я, по-батькові, посади та посадові оклади станом на 02.02.2023; про активи згідно балансу з повним переліком кожного виду активів, в тому числі про основні засоби, виробничі запаси, готову продукцію, товари, незавершене будівництво, незавершене виробництво, дебіторську заборгованість, фінансові інвестиції та інші активи товариства станом на 02.02.2023, а також копії первинних документів, що підтверджують їх наявність.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена у порядку та строки, визначені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням особливостей, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.

Повний текст ухвали складено 03.04.2023р.

Суддя Т.Д. Гребенюк

Часті запитання

Який тип судового документу № 109960473 ?

Документ № 109960473 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 109960473 ?

Дата ухвалення - 31.03.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 109960473 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 109960473 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 109960473, Commercial Court of Kyiv Oblast

The court decision No. 109960473, Commercial Court of Kyiv Oblast was adopted on 31.03.2023. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find useful information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find important information easily.

The court decision No. 109960473 refers to case No. 911/2711/22

This decision relates to case No. 911/2711/22. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 109960472
Next document : 109960474