Decision № 10927599, 26.08.2010, Commercial Court of Luhansk Oblast

Approval Date
26.08.2010
Case No.
9/209
Document №
10927599
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

91000, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а. Тел. 55-17-32

______ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.08.10                                                                                 Справа № 9/209

Суддя А.Г.Ворожцов, розглянувши матеріали справи за позовом

Луганського міського комунального підприємства "Теплокомуненерго", м. Луганськ

до Товариства з обмеженою відповідальністю Фірми "Будинок мод", м. Луганськ

про стягнення 5003 грн. 06 коп.

за участю представників :

від позивача –Калашникова Г.Л., дов. № 116-д від 15.12.09,

від відповідача – Рибалкіна С.М., дов. № 19 від 02.08.10

в с т а н о в и в:

суть спору: позивачем, ЛМКП "Теплокомуненерго", заявлені вимоги про стягнення з відповідача, ТОВ "Будинок мод", заборгованості за договором на постачання теплової енергії № 409 від 20.10.03 в сумі 4535,95 грн., інфляційних втрат у розмірі 61,98 грн., 3% річних –52,03 грн. та пені –353,10 грн.

Відповідач, ТОВ "Будинок мод", листом, наданим у судовому засіданні 26.08.10, проти позовних вимог не заперечує, однак, з огляду на скрутне фінансове становище, звернувся до суду із заявою про зменшення штрафних санкцій.

В обгрунтування вимог позивач, ЛМКП "Теплокомуненерго", посилається на укладений між ним та відповідачем договір на постачання теплової енергії № 409 від 20.10.03, за яким він здійснював постачання теплоносію у будівлю за адресою: м. Луганськ, вул.. К. Маркса, 14, а відповідач зобов'язався оплачувати своєчасно рахунки за теплову енергію протягом 10 днів з дня їх отримання (пп. 3.2.9).

Відповідач порушив грошове зобов'язання та за період з вересня по грудень 2009 року не здійснив оплату нарахованих сум за теплопостачання, незважаючи на виставлену претензію № 15/2-7/771 від 01.04.10 на суму 4535,95 грн., яка була отримана відповідачем 08.04.10.

На підставі ч. 2 ст. 625 ЦК України позивачем нараховані інфляційні втрати у розмірі 61,98 грн. та 3% річних –52,03 грн. від суми простроченого платежу за весь час прострочення.

Умовою пп. 7.2.3 спірного договору сторони передбачили відповідальність за несвоєчасне виконання розрахунків у вигляді пені у розмірі 0,5% від належної до сплати суми за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, згідно з чим позивач нарахував пеню за кожним виставленим рахунком на загальну суму 353,10 грн.

Оцінивши обставини справи, вислухавши доводи представника позивача, суд вважає, що позов підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 ГПК України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи… мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.

Відповідно до ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Відповідно до ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Спірний інтерес позивача за цією справою полягає у стягненні з відповідача заборгованості за поставлене тепло з урахуванням 3% річних, інфляції та штрафних санкцій.

Судом встановлено, що між позивачем та відповідачем було укладено договір на постачання теплової енергії № 409 від 20.10.03, за яким позивач зобов'язався здійснювати постачання теплоносію у будівлю за адресою: м. Луганськ, вул. К. Маркса, 14, а відповідач зобов'язався оплачувати своєчасно рахунки за теплову енергію протягом 10 днів з дня їх отримання (пп. 3.2.9).

Як вбачається з матеріалів справи, позивач виконав свої зобов'язання та поставив протягом вересня –грудня 2009 року теплову енергію за вказаним договором виставив відповідачу рахунки за вказаний період на загальну суму 4535,95 грн. з доказами їх направлення (а.с. 16 –22).

За правилом п. 6.3 договору відповідач повинен здійснювати оплату за поставлене тепло не пізніше 10-го числа наступного за звітним.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов’язків, є, зокрема, договори та інші правочини.

Ця норма кореспондується з нормою ч. 3 ст. 174 ГК України, за якою господарські зобов’язання можуть виникати з господарського договору та інших угод, передбачених законом.

Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог актів цивільного законодавства.

Відповідно до ст. 527 ЦК України боржник зобов’язаний виконати свій обов’язок, а кредитор –прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов’язання чи звичаїв ділового обороту.

Відповідно до ст. 193 ГК України суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору.

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

Відповідач не виконав грошове зобов'язання з оплати спожитої теплової енергії, незважаючи на виставлену претензію незважаючи на виставлену претензію № 15/2-7/771 від 01.04.10, внаслідок чого борг на час розгляду справи складає 4535,95 грн.

Відповідно до ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір відсотків не встановлений договором або законом.

На підставі цієї норми позивачем правомірно нараховані інфляційні збитки –61,98 грн. (а.с. 7) за період з вересня грудень 2009 року, та 3% річних за період з 17.10.09 по 19.06.10 у розмірі 52,03 грн. (а.с. 8).

Умовою пп. 7.2.3 спірного договору сторони передбачили відповідальність за несвоєчасне виконання розрахунків у вигляді пені у розмірі 0,5% від належної до сплати суми за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, згідно з чим позивач нарахував пеню за кожним виставленим рахунком на загальну суму 353,10 грн. (а.с. 9), з якою суд погоджується, оскільки вона відповідає фактичним обставинам.

Щодо заяви про зменшення розміру штрафних санкцій.

Відповідно до ст. 233 ГК України суду надано право зменшувати розмір штрафних санкцій у разі, якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно із збитками кредитора. Законодавець встановив, що при цьому повинно бути взято до уваги:

·          ступінь виконання зобов'язання боржником,

·          майновий стан сторін, які беруть участь у зобов'язанні,

·          не лише майнові, але й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу.

Частина 3 статті 551 ЦК України містить норму, за якою розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення.

Аналогічна норма міститься й у п. 3 ст. 83 ГПК України, за якою господарський суд має право зменшувати у виняткових випадках розмір неустойки (штрафу, пені), яка підлягає стягненню зі сторони, що порушила зобов'язання.

Таким чином, суд має право, виходячи з конкретних обставин справи, зменшити розмір штрафних санкцій, але не звільнити повністю боржника від їх сплати.

Суд приймає до уваги те, що:

Ш          основним видом діяльності відповідача за цією справою, ТОВ Фірма "Будинок мод", а тому –отриманням доходів, є надання послуг населенню, а із 7 працюючих робітників підприємства 3 робітника є пенсіонери, а 1 робітни –інвалід.

Ш          З наданих документів відповідача вбачається, що за наслідками роботи підприємства воно має збитки понад 30 тис. грн., що призвело до заборгованості з виплати заробітної плати,

Ш          Позивач частково компенсував свої збитки шляхом стягнення з відповідача 3% річних та інфляційних нарахувань.

За таких обставин суд вважає за можливе зменшити суму пені, у зв'язку з чим задовольнити вимоги про стягнення пені частково у розмірі 176,0 грн. з покладенням судових витрат на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 49, 82, 84, 85 ГПК України, суд

в и р і ш и в :

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з відповідача, ТОВ Фірма "Будинок мод", 91000, м. Луганськ, вул. Демьохіна, буд. 3, код 19063954, на користь позивача, Луганського МКП "Теплокомуненерго", 91055, м. Луганськ, вул. Куракіна, 23-а, код 24047779, заборгованість за договором на постачання теплової енергії № 409 від 20.10.03 в сумі 4535,95 грн., інфляційних втрат у розмірі 61,98 грн., 3% річних –52,03 грн. та пені –176,0 грн., крім того, витрати зі сплати держмита –102,0 грн. та інформаційно-технічні витрати –236,0 грн.

3. В решті позову –відмовити.

Наказ видати після набрання законної сили даним рішенням.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання.

Рішення підписане 30.08.10.

Суддя                               А.Г.Ворожцов

Часті запитання

Який тип судового документу № 10927599 ?

Документ № 10927599 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 10927599 ?

Дата ухвалення - 26.08.2010

Яка форма судочинства по судовому документу № 10927599 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 10927599 ?

В Commercial Court of Luhansk Oblast
Previous document : 10927597
Next document : 10927600