№ 10925747, 21.08.2010, Donetsk Commercial Court of Appeals

Approval Date
21.08.2010
Case No.
2/82
Document №
10925747
Form of court proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

донецький апеляційний господарський суд

Постанова

Іменем України

09.08.2010 р.                                                             справа №2/82

Донецький апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого:Величко Н.Л.

суддівМ'ясищева А.М. , Скакуна О.А. За участю представників сторін:

від позивача: Маркуц Є.О. - за дов. № 09-18/1676 від 01.02.2010р.

від відповідача: не з'явились

Розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Відкритого акціонерного товариства "Металургійний комбінат "Азовсталь", м. Маріуполь

на рішення господарського суду Донецької області від 17.05.2010р. у справі № 2/82 (суддя Мартюхіна Н.О.)

за позовом: Відкритого акціонерного товариства "Металургійний комбінат "Азовсталь", м. Маріуполь

до відповідача: Відкритого акціонерного товариства "Шляхводбуд", м. Маріуполь

про стягнення заборгованості у сумі 13874,89грн.

встановив:

1.Стислий виклад суті рішення місцевого господарського суду

Рішенням господарського суду Донецької області від 17.05.2010р. у справі № 2/82 (суддя Мартюхіна Н.О.) позовні вимоги задоволенні частково та стягнуто з Відкритого акціонерного товариства „Шляхводбуд” на користь Відкритого акціонерного товариства „Металургійний комбінат „Азовсталь” заборгованість в розмірі 11168,00грн., індекс інфляції в розмірі 1117,57грн., 3% річних в розмірі 327,70грн., державне мито в розмірі 126,12грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 214,52грн. В задоволенні решти вимог –відмовлено.

2. Підстави, з яких порушено питання про перегляд рішення

Позивач з прийнятим рішенням господарського суду не погодився та подав апеляційну скаргу, в якій просить рішення змінити та стягнути з відповідача пеню у повному обсязі у розмірі 1251,22коп.

Апеляційну скаргу мотивує тим, що судом першої інстанції при прийняті рішення порушені та неправильно застосовані норми матеріального права, а саме ст.ст.193,216,217,232 ГК України, ст.ст.258, 526,549,629 ЦК України; порушені норми процесуального права, а саме ст.ст.22,43,51,84,104 ГПК України.

Зазначає, що суд першої інстанції відмовив у нараховані позивачем пені у сумі 1251,22грн., яка могла бути стягнутою у повному об’ємі до 09.04.2010р., мотивуючи це тим, що позовна заява подана до господарського суду 13.04.2010р.

Скаржник зазначає, що суд не врахував, що позовна заява до суду здана на почту 09.04.2010р., про що свідчить зроблений на описі штамп поштового відділення. Відповідно до ст.51 ГПК України, Процесуальна дія, для якої встановлено строк, може бути вчинена до 24-ї години останнього дня строку. Якщо позовну заяву, відзив на позовну заяву, заяву про перегляд рішення та інші документи здано на пошту чи телеграф до 24-ї години останнього дня строку, строк не вважається пропущеним.

Посилається на те, що згідно п.3 ст.267 ЦК України позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до прийняття їм рішення.

3.Доводи викладені у відзиві на апеляційну скаргу

Відповідач проти доводів апеляційної скарги не заперечив, представників у судове засідання не направив.

Судова колегія вважає можливим розглянути справу у відсутність представників відповідача по матеріалам наявним у справі, оскільки відповідач про день та час судового засідання був повідомлений належним чином відповідно до вимог Господарського процесуального кодексу України, його явка у судове засідання ухвалою від 01.07.2010р. при порушенні апеляційного провадження була визнана необов'язковою.

4.Апеляційною інстанцією встановлено:

12.04.2007р. між Відкритим акціонерним товариством „Металургійна компанія „Азовсталь” (Енергопостачальна організація) та Відкритим акціонерним товариством „Шляхводбуд” (Споживач) був укладений договір на користування енергоресурсами № 11-ЄН.

Розділом 7 договору „Порядок оплати та відповідальність сторін ” визначено, що тариф (ціна) на теплову енергію встановлюється в гривнях (без ПДВ) за 1 Гкал. Додатково до тарифу нараховується податок на додану вартість.

Розрахунки по договору здійснюються в національній валюті України, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Енергопостачальної організації. Оплата здійснюється на підставі рахунків енергопостачальної організації в продовж 5 календарних днів з моменту виставлення рахунку.

За прострочення оплати Споживач сплачує Енергопостачальній організації пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несвоєчасно оплаченої суми за кожний день прострочення.

Відповідно до п. 8.1.термін дії договору з 01.05.2007р. по 31.12.2009р.

Надання послуг з постачання теплової енергії в гарячій воді позивачем підтверджено накладними № 7 від 31.03.2009р. на суму 6240,00грн., № 10 від 31.03.2009р. на суму 5616,00грн., № 10 від 31.03.2009р. на суму 312,00грн., а всього на загальну суму 12168,00грн.

Відповідач за отримані послуги з теплопостачання розрахувався частково в сумі 1000,00грн.

Позивачем не одноразово направлялися на адресу відповідача претензії про оплату суми боргу в розмірі 11168грн.

5. Мотиви, з яких суд апеляційної інстанції виходив при прийнятті постанови:

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України та статті 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має бути виконано належним чином відповідно до Закону, умов договору та інших актів цивільного законодавства.

Відповідно до ст.599 ЦК України зобов’язання припиняється виконанням, проведеним належним чином

У порушення умов договору відповідач оплату за надані послуги з постачання теплової енергії в гарячій воді не здійснив, внаслідок чого виникла заборгованість в сумі 11168,00грн. Доказів оплати наданих послуг відповідачем не подано, тому суд першої інстанції правомірно задовольнив позовні вимоги в частині стягнення боргу у сумі11168,00 грн.

Щодо стягнення інфляції та 3% річних, то згідно з положеннями ст.625 Цивільного кодексу України, за наявності боргу, позивач має право на стягнення з відповідача даного боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочки, а також 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку, що позивачем допущена арифметична помилка при нарахуванні інфляції та 3% річних та, з урахуванням розрахунків здійснених судом, стягненню підлягає інфляція в розмірі 2618,11грн. та 3% річних в розмірі 375,55грн., а у задоволенні позовних вимог в частині стягнення інфляції в розмірі 65,48грн. та 3% річних в розмірі 82,62грн. відмовлено.

Щодо вимог позивача про стягнення з відповідача індексу інфляції в розмірі 1127,97грн. за період з квітня 2009р. по лютий 2010р., то суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку, що вони підлягають частковому задоволенню в розмірі 1117,57грн., у зв’язку з невірним визначенням позивачем сум боргу з врахуванням інфляції.

Щодо відмови у позові в частині стягнення з відповідача пені в розмірі 1251,22грн. за період з 09.04.2009р. по 09.10.2009р. на підставі п. 7.1. договору.

Відповідно до ст.43 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Суд першої інстанції приймаючи рішення у справі у цій частині невірно застосував норми матеріального права, що є підставою для його часткового скасування.

Відповідно до ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов’язання мало бути виконано.

Згідно до п. 2 ст. 258 ЦК України позовна давність в один рік застосовується до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені).

Як вбачається з матеріалів справи позовна заява від 02.04.2010р. № 09-4/6 (а.с.2-5) до Господарського суду Донецької області була здана на почту 09.04.2010р., про що свідчить зроблений на описі вкладенні у цінний лист штамп поштового відділення (а.с.9) та на конверті, в якому надійшла позовна заяві до суду, стоїть штамп поштового відділення 09.04.2010р. (а.с.41).

Відповідно до ст.51 ГПК України процесуальна дія, для якої встановлено строк, може бути вчинена до 24-ї години останнього дня строку. Якщо позовну заяву, відзив на позовну заяву, заяву про перегляд рішення та інші документи здано на пошту чи телеграф до 24-ї години останнього дня строку, строк не вважається пропущеним.

За таких обставин, позивачем позовна заява до суду подана саме 09.04.2010р. у останній день річного строку для стягнення пені.

Суд не врахував, що неустойка нараховується за кожен день прострочення, тому позовна давність в один рік повинна визначатись щодо кожного дня прострочення за період з 09.04.2009р. по 09.10.2009р.

Крім того, згідно п.3 ст.267 ЦК України позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до прийняття їм рішення.

В матеріалах справи відсутня заяви сторони про застосування позовної давності щодо стягнення пені.

Судова колегія вважає, що суд першої інстанції дійшов помилкового висновку про подання позовної заяви з порушенням позовної давності у один рік та неправомірно за своєю ініціативою застосував позовну давність.

За таких підстав, позивачем правомірно нараховано пеню на суму заборгованості в сумі 1251,22грн. за період з 09.04.2009р. по 09.10.2009р., тому позовні вимоги у цій частині також підлягали задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.49, ст.99, 101, п.2 ст.103, п.1, п.4 ч.1 ст.104, ст.105 Господарського процесуального кодексу України судова колегія, -

П О С Т А Н О В И Л А:

          Апеляційну скаргу Відкритого акціонерного товариства "Металургійний комбінат "Азовсталь", м. Маріуполь задовольнити.

Рішення господарського суду Донецької області від 17.05.2010р. у справі № 2/82 скасувати частково.

Стягнути з Відкритого акціонерного товариства „Шляхводбуд” (87500, Донецька область, м. Маріуполь, вул.. набережна, 1, р/р 26008188197001 в Маріупольському філіалі КБ „Приватбанк”, ЄДРПОУ 01237106) на користь Відкритого акціонерного товариства „Металургійний комбінат „Азовсталь” (87500, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Лепорского, 1, р/р 26002480020000 в ПАТ „Донгорбанк” в м. Донецьку, МФО 334970, ЄДРПОУ 00191158) пеню у сумі 1251грн.22коп., витрати по сплаті державного мита в сумі 63грн.63коп., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 21,48грн

Доручити Господарському суду Донецької області видати наказ.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Вищого господарського суду України у касаційному порядку через апеляційний господарський суд протягом двадцяти днів з дня прийняття постанови.

Головуючий          Н.Л. Величко

Судді:          А.М. М'ясищев

          О.А. Скакун

Повний текст постанови виготовлений та підписаний 11.08.2010р.

          Надруковано: 5 прим.

          1. позивачу

          2. відповідачу

          3 у справу

          4 ДАГС

Часті запитання

Який тип судового документу № 10925747 ?

Документ № 10925747 це

Яка дата ухвалення судового документу № 10925747 ?

Дата ухвалення - 21.08.2010

Яка форма судочинства по судовому документу № 10925747 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 10925747 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 10925747, Donetsk Commercial Court of Appeals

The court decision No. 10925747, Donetsk Commercial Court of Appeals was adopted on 21.08.2010. The procedural form is Economic, and the decision form is . On this page, you will find useful information about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find necessary information conveniently.

The court decision No. 10925747 refers to case No. 2/82

This decision relates to case No. 2/82. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 10925728
Next document : 10925795