Court decree № 109043784, 16.02.2023, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
16.02.2023
Case No.
910/2204/23
Document №
109043784
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про залишення позовної заяви без руху

м. Київ

16.02.2023Справа № 910/2204/23

Господарський суд міста Києва у складі судді Маринченка Я.В., розглянувши матеріали за позовом Приватного підприємства «Сафітель Люкс» до приватного виконавця виконавчого органу м. Києва Павлюка Назара Васильовича, Державного підприємства «Сетам», Київської міської державної адміністрації, Товариства з обмеженою відповідальністю «Ластівка ЛТД», Товариства з обмеженою відповідальністю «Золотий мандарин Ойл», Акціонерного товариства «Укртрансгаз», Акціонерного товариства «К.Енерго» про стягнення заборгованості,

ВСТАНОВИВ:

Приватне підприємство «Сафітель Люкс» звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до приватного виконавця виконавчого органу м. Києва Павлюка Назара Васильовича, Державного підприємства «Сетам», Київської міської державної адміністрації, Товариства з обмеженою відповідальністю «Ластівка ЛТД», Товариства з обмеженою відповідальністю «Золотий мандарин Ойл», Акціонерного товариства «Укртрансгаз», Акціонерного товариства «К.Енерго» про стягнення заборгованості.

Розглянувши матеріали даної позовної заяви, суд дійшов висновку про залишення її без руху, з огляду на наступне.

Відповідно до п.8 ч.3 ст.162 Господарського процесуального кодексу України визначено, що позовна заява має містити, зокрема, зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви. Проте позивачем у позовній заяві не зазначено про наявність у нього або у іншої особи оригіналів письмових доказів, копії яких додано до позовної заяви.

Окрім того, згідно з п.2 ч.3 ст.162 Господарського процесуального кодексу України позовна заява має містити повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб - підприємців); відомі номери засобів зв`язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти.

Як вбачається із поданої до суду позовної заяви, позивачем зазначено в якості відповідача 1 - приватного виконавця виконавчого органу м. Києва Павлюка Назара Васильовича; відповідача 2 - Державне підприємство «Сетам»; відповідача 3 - Київську міську державну адміністрацію; відповідача 4 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Ластівка ЛТД»; відповідача 5 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Золотий мандарин Ойл»; відповідача 6 - Акціонерне товариство «Укртрансгаз»; відповідача 7 - Акціонерне товариство «К.Енерго».

Утім у поданій до суду позовній заяві позивачем не вказано ідентифікаційний код відповідачів 6, 7 та невірно вказано ідентифікаційний код відповідача 3 відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Окрім того, позивачем невірно зазначено юридичну адресу місцезнаходження відповідачів 3, 4 відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Також, частиною 1 ст.172 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов`язані до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення.

Належним доказом направлення копії позовної заяви з додатками відповідачу(ам) та іншим учасникам справи відповідно до Правил надання послуг поштового зв`язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 року № 270, є оригінали розрахункового документу (оригінал поштової квитанції чи фінансового чека) та опису вкладення у цінний лист з поіменним переліком документів, видані відправникові поштового відправлення та надані в оригіналі.

Позивачем до матеріалів позовної заяви, в якості доказів направлення відповідачам 1-7 копії позовної заяви та доданих до неї документів, додано описи вкладень та накладні, проте не надано касові (фіскальні чеки).

Також, як вбачається із позовної заяви, в якості доказу направлення копії позовної заяви та доданих до неї документів на адресу відповідача 3, позивачем додано до матеріалів позову накладну №6906304063972 від 09.02.2023 та опис вкладення на адресу: 04070, м. Київ, вул. Стрілецька, буд.4-6, а на адресу відповідача 4 додано накладну №6906304063956 від 09.02.2023 та опис вкладення на адресу: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, буд.36, проте відповідно до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідач 3 та відповідач 4 мають інші адреси, аніж зазначено позивачем. Таки чином, позивачем не надано належних та допустимих доказів на підтвердження факту направлення відповідачу 3 та відповідачу 4 копії позовної заяви та доданих до неї документів.

Разом з тим, відповідно до п.61 Правил, у разі приймання внутрішніх поштових відправлень з оголошеною цінністю з описом вкладення бланк опису заповнюється відправником у двох примірниках. Працівник поштового зв`язку повинен перевірити відповідність вкладення опису, розписатися на обох його примірниках і проставити відбиток календарного штемпеля. Один примірник опису вкладається до поштового відправлення, другий видається відправникові. На примірнику опису, що видається відправникові, працівник поштового зв`язку повинен зазначити номер поштового відправлення. За бажанням відправника на примірнику опису, що вкладається до поштового відправлення, вартість предметів може не зазначатися.

Суд зазначає, що надані позивачем описи вкладення у цінні листи відповідачам не містять номерів поштових відправлень.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 164 ГПК України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Згідно з положеннями ст. 4 Закону України «Про судовий збір», судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» з 1 січня 2023 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2684 грн.

Згідно з п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру ставка судового збору становить 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; а за подання позовної заяви немайнового характеру - 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Як вбачається із прохальної частини позовної заяви, позивач просить суд стягнути з належного відповідача у справі грошові кошти у розмірі 426204,22 грн та стягнути з Державного підприємства «Сетам» грошові кошти у розмірі 22431,80 грн.

Частиною 1 ст. 6 Закону України «Про судовий збір» передбачено, що судовий збір перераховується в безготівковій або готівковій формі.

Відповідно до п. 3.1. Інструкції «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої Постановою Правління НБУ від 21.01.2004 № 22, платіжне доручення оформляється платником за формою, наведеною в додатку 2 до вказаної Інструкції, згідно з вимогами щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, що викладені в додатку 8 до вказаної Інструкції. Платіжне доручення оформляється платником згідно з вимогами щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, що викладені в додатку 8 до цієї Інструкції, та подається до банку, що обслуговує його, у кількості примірників, потрібних для всіх учасників безготівкових розрахунків.

Ураховуючи вищенаведене, суд зазначає, що документом про сплату судового збору є оригінал квитанції установи банку або відділення поштового зв`язку, які прийняли платіж, платіжне доручення, підписане уповноваженою посадовою особою і скріплене печаткою установи банку з відміткою про дату виконання платіжного доручення.

Враховуючи викладене, при зверненні з позовом до суду позивач повинен був сплатити судовий збір у розмірі 6729,54 грн.

В той же час, позивачем додано до матеріалів позовної заяви платіжну інструкцію №11 від 07.02.2023 на суму 2684 грн, жодних інших доказів сплати судового збору матеріали позовної заяви не містять.

Таким чином, позивачем не доплачено судовий збір та не надано належних доказів сплати судового збору у розмірі 4045,54 грн, у зв`язку з чим, суд дійшов висновку, що позивачем не надано суду належних доказів, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі.

Окрім того, відповідно до п.4 ч.3 ст.162 Господарського процесуального кодексу України, позовна заява повинна містити зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту права або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визнати у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них.

Суд зазначає, що позовні вимоги мають бути сформульовані чітко і не залежати від настання тих чи інших обставин, а тому позивач вправі визначати один чи кілька способів захисту, які, однак, не будуть альтернативними чи обґрунтовуватись відповідними застереженнями щодо настання чи ненастання певних обставин тощо.

При цьому, суд зауважує, що судове рішення за результатами вирішення спору не може бути абстрактним або умовним, а повинно містити відповідні до закону або договору способи захисту прав та інтересів позивача з чітко визначеним переліком вимог.

Однак, всупереч наведеному, вищевказана позовна вимога сформульована позивачем нечітко та не конкретно, зокрема, позовна вимога про стягнення грошових коштів у розмірі 426204,22 грн заявлена до невизначеного відповідача, в той же час, позивачем у своїй позовній заяві визначено 7 (сім) відповідачів.

Таким чином, заявлені позовні вимоги мають абстрактний (невизначений) характер та свідчать про фактичне не визначення предмету позову, від чого, зважаючи на майновий характер таких вимог, залежить і визначення належної до сплати суми судового збору.

Крім того, відповідно до п.3 ч.2 ст.162 Господарського процесуального кодексу України позовна заява повинна містити зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються.

Як вбачається з поданої позовної заяви, позивач вказує ціну позову 448636,02 грн, яка складається з суми основної заборгованості та інфляційних втрат, проте позивачем не надано суду обґрунтованого та детального розрахунку заявлених сум.

Також, відповідно до частини другої статті 164 ГПК України позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Частинами першою - четвертою статті 91 ГПК України передбачено, що письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Учасники справи мають право подавати письмові докази в електронних копіях, посвідчених електронним цифровим підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до закону. Електронна копія письмового доказу не вважається електронним доказом.

Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством.

Відповідно до пункту 5.27 Національного стандарту України «Державна уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів. ДСТУ 4163-2003», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55, відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії. Засвідчуватись повинна кожна сторінка документа з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи.

Проте додані до позовної заяви копії письмових доказів не відповідають вказаним вимогам та неналежно засвідчені, а саме відсутні відмітки «Згідно з оригіналом» та дати засвідчення копій.

Відповідно до ч.1, 2 ст.174 Господарського процесуального кодексу України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

Ураховуючи викладене, суд зазначає, що позивачу необхідно подати підтвердження про наявність у нього чи іншої особи оригіналів документів, копії яких додані до позовної заяви, зазначити ідентифікаційний код відповідачів 6, 7, вказати вірний ідентифікаційний код відповідача 3, зазначити вірні юридичні адреси місцезнаходження відповідачів 3, 4 відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, надати суду належні та допустимі докази які підтверджують направлення відповідачам 1-7 копії позовної заяви та доданих до неї документів на вірні юридичні адреси відповідачів - чеки та описи вкладень з номерами поштових відправлень, а також позивачу необхідно визначитись з розміром заявлених вимог та до кого саме з відповідачів вони заявлені та подати до суду належні та допустимі докази сплати судового збору у встановленому порядку і розмірі, надати суду обґрунтований та детальний розрахунок заявленої суми заборгованості, зокрема, з чітко вказаним періодом нарахування заборгованості та надати докази, що підтверджують надсилання вказаних розрахунків іншим учасникам справи, подати суду всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на які він посилається у позовній заяви, в оригіналі або в належним чином засвідчених копіях.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 162, 164, 172, 174, ч.2 ст.232, 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Залишити позовну заяву Приватного підприємства «Сафітель Люкс» без руху.

Встановити Приватному підприємству «Сафітель Люкс» строк на усунення недоліків позовної заяви протягом 5 днів з дня вручення даної ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Дата підписання: 16.02.2023.

Суддя Я.В. Маринченко

Учасники процесу мають можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому вигляді.

Для отримання процесуальних документів в електронному вигляді потрібно:

1. Зареєструватися в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу (завести поштову скриньку електронного суду), розміщеній на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.

2. Подати до суду заявку про отримання процесуальних документів в електронному вигляді, яку необхідно роздрукувати на офіційному веб-порталі судової влади України у вищевказаному розділі. Процесуальні документи у відповідній справі, що видані після дати подання вказаної Заявки до суду, будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну адресу учасника судового процесу в домені mail.gov.ua, зазначену в Заявці.

Учасники справи можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України - http://ki.arbitr.gov.ua/sud5011/gromadyanam/csz/

Часті запитання

Який тип судового документу № 109043784 ?

Документ № 109043784 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 109043784 ?

Дата ухвалення - 16.02.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 109043784 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 109043784 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 109043784, Commercial Court of Kyiv City

The court decision No. 109043784, Commercial Court of Kyiv City was adopted on 16.02.2023. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find important information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find key information conveniently.

The court decision No. 109043784 refers to case No. 910/2204/23

This decision relates to case No. 910/2204/23. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 109043781
Next document : 109043786