Court decree № 108997269, 14.02.2023, Volodarsko-Volynskyi Raion Court of Zhytomyr Oblast

Approval Date
14.02.2023
Case No.
0606/1728/2012
Document №
108997269
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 0606/1728/2012

Провадження по справі 2/276/1/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2023 року смт. Хорошів

Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області в складі:

головуючого-судді Збаражського А.М.,

за участю секретаря судового засідання Ігнатенко О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до частини 2статті 247 ЦПК України, цивільну справу за позовом приватного підприємства Сільськогосподарське підприємство Тадетел до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про визнання проведених загальних зборів співвласників майнових паїв ПП "СП" "Тадетел" с.Березівка незаконними, а прийняті на них рішення - нечинними,

в с т а н о в и в:

В провадженні Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області знаходиться цивільна справа за вказаним позовом.

Ухвалою Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області від 05.03.2013 року провадження в цивільній №0606/1728/12-ц за позовом приватного підприємства Сільськогосподарське підприємство Тадетел до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про визнання проведених загальних зборів співвласників майнових паїв ПП "СП" "Тадетел" с.Березівка незаконними, а прийняті на них рішення - нечинними, зупинено до вирішення цивільних справ № 276/164/13-ц за позовом ОСОБА_1 до ПП "СП" "Тадетел", ОСОБА_3 про нечинність протоколу № 1 від 03.03.2008 року та № 276/221/13-ц за позовом ОСОБА_1 до ПП "СП" "Тадетел" ОСОБА_3 про недійсність договору оренди від 10 березня 2008 року.

28.10.2022 року ухвалою судді провадження у справі поновлено та призначено підготовче судове засідання.

Ухвалою суду від 19 грудня 2022 року закрито підготовче провадження у справі та призначено судовий розгляд справи по суті.

ПозивачПП "СП" "Тадетел" повідомлялись продату,час тамісце розглядусправи увідповідності довимог частини6статті 128ЦПК України,а також за допомогою розміщення оголошення провиклик на офіційномувеб-сайтісудової владиУкраїни всудове засіданнясвого представникане направили, про причини неявки суд не повідомили, до суду будь-яких заяв або клопотань не направляли.

Відповідачі, будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, відповідно до статті 128ЦПК України,щопідтверджується матеріаламисправи, в судове засідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до часини 6 статті 128 ЦПК України, судова повістка, а у випадках, встановлених цим Кодексом, разом з копіями відповідних документів надсилається на

офіційнуелектронну адресувідповідного учасникасправи,у випадкунаявності унього офіційноїелектронної адресиабо разоміз розпискоюрекомендованим листомз повідомленнямпро врученняу випадку,якщо такаадреса відсутня,або черезкур`єрів заадресою,зазначеною стороноючи іншимучасником справи. Стороні чи її представникові за їхньою згодою можуть бути видані судові повістки для вручення відповідним учасникам судового процесу. Судова повістка може бути вручена безпосередньо в суді, а у разі відкладення розгляду справи про дату, час і місце наступного засідання може бути повідомлено під розписку.

Крім того, згідно пункту 99.1. «Правил надання послуг поштового зв`язку», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 березня 2009 року № 270, зі змінами,рекомендовані листи з позначкою «Судова повістка», адресовані фізичним особам, під час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто адресату, а у разі його відсутності - будь-кому з повнолітніх членів його сім`ї, який проживає разом з ним. У разі відсутності адресата (будь-кого із повнолітніх членів його сім`ї) за вказаною на рекомендованому листі адресою працівник поштового зв`язку інформує адресата за наявним номером телефону та/або вкладає до абонентської поштової скриньки повідомлення про надходження рекомендованого листа з позначкою «Судова повістка». Якщо протягом трьох робочих днів після інформування адресат не з`явився за одержанням рекомендованого листа з позначкою «Судова повістка», працівник поштового зв`язку робить позначку «адресат відсутній за вказаною адресою», яка засвідчується підписом з проставленням відбитку календарного штемпеля і не пізніше ніж протягом наступного робочого дня повертає його до суду.

Судом встановлено, що в судові засідання призначені на 16.11.2022 року, 19.12.2022 року, 23.01.2023 та 14.02.2023 року позивач ПП "СП" "Тадетел" свого предстаника не направив, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких заяв або клопотань не надходило, про дату час і місце судового засідання повідомлені належним чином, що підтверджується поштовими повідомленнями з відміткою «адресат відсутній за вказаною адресою», які направлялись на адресу позивача ПП "СП" "Тадетел" .

Відповідно дочастини 1статті 131ЦПК України,учасники судовогопроцесу зобов`язаніповідомляти судпро змінусвого місцяпроживання (перебування,знаходження)або місцезнаходженняпід часпровадження справи. У разі відсутності заяви про зміну місця проживання або місцезнаходження судова повістка надсилається учасникам справи, які не мають офіційної електронної адреси та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв`язку, що забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, на останню відому судові адресу і вважається доставленою, навіть якщо учасник судового процесу за цією адресою більше не проживає або не знаходиться.

Частиною 2,3статті 131ЦПК Українипередбачено,якщо учасниксудового процесуповідомляє судуномери телефоніві факсів,адресу електронноїпошти абоіншу аналогічнуінформацію,він повиненпоінформувати судпро їхзміну підчас розглядусправи. Положеннячастини першоїцієї статтізастосовуються такожу разівідсутності заявипро змінуномерів телефоніві факсів,адреси електронноїпошти,які учасниксудового процесуповідомив суду. Учасники судового процесу зобов`язані повідомляти суд про причини неявки у судове засідання. У разі неповідомлення суду про причини неявки вважається, що учасники судового процесу не з`явилися в судове засідання без поважних причин.

Вказане узгоджується з рішенням Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 року у справі «Смірнов проти України», відповідно до якого в силу вимог частини 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду об`єктивно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для

руху справи, є порушенням частини 1 статті 6 даної Конвенції.

Разом із тим, в своїх рішеннях Європейський суд, також, наголошує, що сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно користуватися належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

Відповідно до частини 5статті 223 ЦПК України,у разі повторної неявки позивача в судове засідання без поважних причин або неповідомлення ним про причини неявки суд залишає позовну заяву без розгляду, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, і його нез`явлення не перешкоджає вирішенню спору.

Згідно пункту 3 частини 1статті 257 ЦПК України,судпостановляє ухвалупро залишенняпозову безрозгляду,якщо належнимчином повідомленийпозивач повторноне з`явивсяв судовезасідання абоне повідомивпро причининеявки,крім випадку,якщо віднього надійшлазаява пророзгляд справиза йоговідсутності ійого нез`явленняне перешкоджаєрозгляду справи.

Оскільки належним чином повідомлений позивач повторно не з`явився в судове засідання, не повідомив про причини неявки, суд дійшов висновку про залишення позовної заяви без розгляду.

Керуючись статтями 223,257, 260, 261, 353 ЦПК України, суд -

п о с т а н о в и в:

Позовну заяву приватного підприємства Сільськогосподарське підприємство Тадетел до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про визнання проведених загальних зборів співвласників майнових паїв ПП "СП" "Тадетел" с.Березівка незаконними, а прийняті на них рішення нечинними, залишити без розгляду.

Роз`яснити позивачу, що залишення позовної заяви без розгляду не позбавляє його права повторно звернутися до суду.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Ухвала набираєзаконної силипісля закінченнястроку поданняапеляційної скаргина ухвалусуду.У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Учасник справи, якому повне рішення або ухвала суду не були вручені у день його (її) проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Суддя А.М. Збаражський

Часті запитання

Який тип судового документу № 108997269 ?

Документ № 108997269 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 108997269 ?

Дата ухвалення - 14.02.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 108997269 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 108997269 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 108997269, Volodarsko-Volynskyi Raion Court of Zhytomyr Oblast

The court decision No. 108997269, Volodarsko-Volynskyi Raion Court of Zhytomyr Oblast was adopted on 14.02.2023. The procedural form is Civil, and the decision form is Court decree. On this page, you will find important information about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find necessary information easily.

The court decision No. 108997269 refers to case No. 0606/1728/2012

This decision relates to case No. 0606/1728/2012. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 108997267
Next document : 108997271