Court decree № 108614762, 20.01.2023, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
20.01.2023
Case No.
761/729/23
Document №
108614762
Form of court proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 761/729/23

Провадження № 1-кс/761/950/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2023 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві

клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕГЗАКОН» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26 липня 2022 року (справа №761/13249/22) у кримінальному провадженні №72022000410000005 від 27 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10 січня 2022 року представник ТОВ «ЕГЗАКОН» - адвокат ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26 липня 2022 року (справа №761/13249/22) у кримінальному провадженні №72022000410000005 від 27 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а саме, на грошові кошти, які знаходяться на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕГЗАКОН».

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає, що в провадженні Бюро економічної безпеки України перебувають матеріали кримінального провадження №72022000410000005 від 27 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26 липня 2022 року (справа №761/13249/22) задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та накладено арешт на майно, а саме, на грошові кошти ТОВ «ЕГЗАГОН» (код за ЄДРПОУ 23738441), які знаходяться на наступних банківських рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528)» та зупинено видаткові операції по вказаним рахункам. При цьому в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26 липня 2022 року зазначено, що арешт накладено з тих підстав, що вказані грошові кошти відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та є речовими доказами.

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ЕГЗАГОН», вказує, що в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26 липня 2022 року про накладення арешту не зазначено достатніх та обґрунтованих підстав, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ЕГЗАГОН» були набуті кримінально - протиправним шляхом або вони були отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є речовими доказами в кримінальному провадженні №72022000410000005 від 27 червня 2022 року.

Крім того, адвокат ОСОБА_3 зазначає, що кримінальне провадження №72022000410000005 від 27 червня 2022 року не здійснюється відносно ТОВ «ЕГЗАГОН», жодній службовій чи посадовій особі ТОВ «ЕГЗАГОН» підозру в кримінальному провадженні не оголошували.

Також просить врахувати, що грошові кошти, на які накладено арешт, використовуються ТОВ «ЕГЗАГОН» в правомірній господарській діяльності, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, позбавляє ТОВ «ЕГЗАГОН» можливості здійснювати свою підприємницьку діяльність належним чином, тому, потреба в арешті на майно ТОВ «ЕГЗАГОН» відпала.

Представник ТОВ «ЕГЗАГОН» - адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду повідомлявся належним чином. Надав суду заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання без його участі.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду повідомлявся належним чином. Надав суду заяву, в якій зазначив, що не заперечує щодо задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ЕГЗАКОН» про скасування арешту майна та просить проводити розгляд клопотання без його участі.

Враховуючи передбачені ч.2 ст. 174 КПК України строки розгляду зазначеної категорії клопотань, слідчий суддя приходить до висновку про можливість проведення судового розгляду за відсутності адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 .

Слідчий суддя дослідивши та вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню,виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Бюро економічної безпеки України перебувають матеріали кримінального провадження №72022000410000005 від 27 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26 липня 2022 року (справа №761/13249/22) задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 та накладено арешт на майно, а саме, на грошові кошти ТОВ «ЕГЗАГОН» (код за ЄДРПОУ 23738441), які знаходяться на наступних банківських рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528)» та зупинено видаткові операції по вказаним рахункам.

При вирішенні питання про накладення арешту на грошові кошти на рахунки ТОВ «ЕГЗАГОН» слідчий суддя виходив з тих обставин, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Вирішуючи питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст.94,132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину.

При цьому, у відповідності до ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, аналіз наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів, свідчить про відсутність підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна - грошових коштів, які знаходяться на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕГЗАГОН», враховуючи, що безготівкові кошти не є індивідуалізованими матеріальними об`єктами, відповідно режим поводження з ними не може бути аналогічний тому, який запроваджений до речових доказів.

З огляду на зазначене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність у кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання у правомірне володіння та розпорядження вказаними грошовими коштами на підставі зазначених обставин.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у правомірне володіння ТОВ «ЕГЗАГОН» його майном на підставі зазначених обставин, оскільки адвокатом ОСОБА_3 доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

У зв`язку з чим, вважає доцільним скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26 липня 2022 року (справа №761/13249/22), не вбачаючи потреби для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного,керуючись ст. ст.170, 171, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕГЗАКОН» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26 липня 2022 року (справа №761/13249/22) у кримінальному провадженні №72022000410000005 від 27 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26 липня 2022 року (справа №761/13249/22) у кримінальному провадженні №72022000410000005 від 27 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

а саме на грошові кошти ТОВ «ЕГЗАГОН» (код за ЄДРПОУ 23738441), які знаходяться на наступних банківських рахунках:

- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,

відкритих у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).»; скасувати зупинення видаткових операцій по вказаних рахунках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 108614762 ?

Документ № 108614762 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 108614762 ?

Дата ухвалення - 20.01.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 108614762 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 108614762 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 108614762, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

The court decision No. 108614762, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City was adopted on 20.01.2023. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court decree. On this page, you will find essential information about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find key information conveniently.

The court decision No. 108614762 refers to case No. 761/729/23

This decision relates to case No. 761/729/23. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 108614754
Next document : 108614764