Decision № 108069268, 22.12.2022, Andrushivskyi Raion Court of Zhytomyr Oblast

Approval Date
22.12.2022
Case No.
362/6053/21
Document №
108069268
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №: 362/6053/21

Провадження № 2/272/311/22

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2022 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:

головуючого судді - Карповця В.В.,

за участю секретаря судового засідання - Степанчук Т.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Андрушівка цивільну справу за позовом АТ КБ «Приватбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, суд-

ВСТАНОВИВ :

Позивач звернувся до суду з позовом в якому зазначив, що відповідачка звернулась до АТ КБ ПриватБанк з метою отримання банківських послуг, у зв`язку з чим підписала заяву № б/н від 20.10.2016 року.

14.06.2018 року відбулась державна реєстрація та змінено повне та скорочене найменування позивача Публічне акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк» на Акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк».

Відповідачка підтвердила свою згоду на те, що підписана заява разом з Умовами та правилами надання банківських послуг, Тарифами Банку складає між ним та Банком договір про надання банківських послуг, що підтверджується підписом у заяві. Крім того, заявою відповідача підтверджується той факт, що вона була повністю проінформована про умови кредитування в АТ КБ ПриватБанк. Щодо встановлення та зміни кредитного ліміту Банк керувався п.п. 2.1.2.3, 2.1.2.4 договору, на підставі якого відповідака при укладанні договору надала свою згоду, щодо прийняття будь-якого розміру кредитного ліміту та його зміну за рішенням та ініціативою Банку. Позивач свої зобов`язання за договором про надання банківських послуг виконав в повному обсязі, а саме надав відповідачці можливість розпоряджатися кредитними коштами на умовах передбачених договором та в межах встановленого кредитного ліміту. Відповідачка не надавала своєчасно Банку грошові кошти для погашення заборгованості за кредитом, відсотками, а також іншими витратами відповідно до умов укладеного між сторонами договору, та таким чином не виконала покладені договором зобов`язання. У зв`язку із зазначеними порушеннями, утворилась заборгованість, яка станом на 27.10.2021 року становить 10768,15 грн., та складається з наступного: 8485,68грн. - заборгованості за кредитом; 2282,47 грн. - заборгованість за відсотками за користування кредитом; 0.00 грн заборгованість за комісією; 0,00 грн. пеня за несвоєчасність виконання зобов`язань за договором. На даний час відповідачка продовжує ухилятись від виконання своїх зобов`язань і не погашає заборгованість за договором про надання банківських послуг, що є порушенням законних прав АТ КБ ПриватБанк. Враховуючи зазначене, позивач просить суд, стягнути з відповідачки на користь АТ Приватбанк заборгованість за договором про надання банківських послуг № б/н від 20.10.2016 року , яка станом на 27.10.2021 року становить 10768 грн. 15 коп. Також позивач просить стягнути з відповідачки на його користь понесені судові витрати у розмірі 2270,00 грн.

Представник позивача в судове засідання не з`явився, надіслав на адресу суду клопотання в якому розгляд справи просить провести у його відсутність, позовні вимоги підтримує в повному обсязі, не заперечує проти заочного розгляду справи та ухвалення судом заочного рішення.

Відповідачка в судове засідання повторно не з`явилась, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином в порядку ст.ст.128-131 ЦПК України. Про причини неявки суд не повідомила, клопотань про відкладення розгляду справи, відзиву, не подавала.

Статтею 280 ЦПК Українипередбачено, щоу разі неявки в судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений і від якого не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності, або якщо повідомлені ним причини неявки визнані неповажними, та не подано відзиву, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

На підставі вищевикладеного та враховуючи те, що позивач проти ухвалення заочного рішення не заперечує, суд, вважає за можливе розглянути справу та ухвалити заочне рішення по ній, на підставі наявних у справі доказів.

У відповідності до положень ч.2ст.247 ЦПК України,фіксування судовогопроцесу задопомогою звукозаписувальноготехнічного засобуне здійснювалосяу зв`язкуз неявкоюв судовезасідання всіхучасників справи.

Згідно зі ст. 1054 ЦК Україниза кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові в розмірах та на умовах, установлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

За частиною першою ст.626ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Відповідно до частини першої ст.628ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Згідно зі ст.634ЦК України договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Відповідно д ост.638ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Судом встановлено, що 20.10.2016 року відповідачкою було підписано анкету - заяву про приєднання до умов та правил надання банківських послуг у «Приватбанку» (а.с.11). Разом із заявою ОСОБА_2 підписала Довідку про умови кредитування з використанням кредитки «Універсальна», в якій зазначений розмір кредитного ліміту, строк кредитування, інформація щодо реальної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту (а.с. 22-14).

Згідно розрахунку позивача за даним договором виникла заборгованість, яка станом на 27.10.2016 становить 10768,15 грн., та складається з наступного: 8485,68грн. - заборгованості за кредитом; 2282,47 грн. - заборгованість за відсотками за користування кредитом; 0.00 грн заборгованість за комісією; 0,00 грн. пеня за несвоєчасність виконання зобов`язань за договором (а.с. 5-8).

Відповідно до ст.81ЦПК України кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Із вказаного розрахунку заборгованості вбачається, що відповідачка користувалася кредитними коштами, частково здійснював погашення заборгованості за кредитним договором, та не надала суду доказів відсутності заборгованості по отриманим кредитним коштам, не спростувала розрахунок позивача.

Згідност. 525 ЦК Україниодностороння відмова від зобов`язання, або одностороння зміна умов договору не допускається.

Відповідно до вимог ст. ст.526,530 ЦК Українизобов`язання повинно виконуватись належним чином відповідно умов договору, вимогцивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства і в установлений строк.

Ураховуючи, що відповідачка порушила умови укладеного договору, суму боргу в добровільному порядку не сплачує, суд вважає, що позовні вимоги позивача є обґрунтованими i підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 141 ЦПК України з відповідачки на користь позивача підлягають стягненню судові витрати, пов`язані зі сплатою судового збору у розмірі 2270,00 грн..

Керуючись ст. ст. 4, 76 - 89, 141, 258, 259, 263 - 265, 268, 273, 280 - 284, 289, 352, 354, 355 ЦПК України, Перехідними положеннями ЦПК України, суд,-

ухвалив:

Позов задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 , на користь Акціонерного товариства Комерційний банк ПриватБанк (код ЄДРПОУ 14360570, рах. № НОМЕР_2 , МФО 305299, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д) заборгованість станом на 27.10.2021 року за кредитним договором № б/н від 20.10.2016 року в розмірі 10768 ( десять тисяч сімсот шістдесят вісімь) грн. 15 коп.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 , на користь Акціонерного товариства Комерційний банк ПриватБанк (код ЄДРПОУ 14360570, рах. № НОМЕР_2 , МФО 305299, місцезнаходження: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д) понесені витрати по сплаті судового збору в розмірі 2270 ( дві тисячі двісті сімдесят) грн. 00 коп..

Апеляційна скарга на рішення суду подається безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручене у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

При цьому, у відповідності до підпункту 15.5. пункту 15 розділу XIII Перехідних положень Цивільного процесуального кодексу України, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно - телекомунікаційної системи апеляційні скарги подаються учасниками справи до Житомирського апеляційного суду через Андрушівський районний суд Житомирської області.

Заочне рішення може бути переглянуте Андрушівським районним судом Житомирської області за письмовою заявою відповідача поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручено у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду. Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

Заочне рішення суду набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених ЦПК України, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Суддя:В. В. Карповець

Часті запитання

Який тип судового документу № 108069268 ?

Документ № 108069268 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 108069268 ?

Дата ухвалення - 22.12.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 108069268 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 108069268 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 108069268, Andrushivskyi Raion Court of Zhytomyr Oblast

The court decision No. 108069268, Andrushivskyi Raion Court of Zhytomyr Oblast was adopted on 22.12.2022. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find essential information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find useful information conveniently.

The court decision No. 108069268 refers to case No. 362/6053/21

This decision relates to case No. 362/6053/21. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 108069263
Next document : 108069269