Decision № 107427396, 09.11.2022, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
09.11.2022
Case No.
904/9648/21
Document №
107427396
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.11.2022м. ДніпроСправа № 904/9648/21за позовом Міністерства оборони України

до Публічного акціонерного товариства "БАНК ВОСТОК"

про стягнення суми за банківською гарантією №КГ2016-0088/1-253 від 26.10.2020

за участі Третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору - Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий ДІМ "СОКАР Україна"

Суддя Юзіков С.Г.

При секретарі судового засідання: Баворовській Г.П.

Представники:

Позивача Зінченко С.О.

Відповідача Тележинський М.М.

Третьої особи не прибув

СУТЬ СПОРУ:

Позивач просить стягнути з Відповідача 2 302 650,00 грн. банківської гарантії №КГ2016-0088/1-253 від 26.10.2020.

Відповідач позов заперечує, мотивуючи тим, що 26.10.2020 на підставі клопотання ТОВ "Торговий ДІМ "СОКАР Україна" (Принципал), ПАТ "БАНК ВОСТОК" надано Банківську гарантію № КГ2016-0088/1-253 від 26.10.2020 в сумі UAH 2 302 650,00 грн. строком дії по 25.02.2021 включно на користь Міністерства оборони України. Гарантію надано в забезпечення пропозиції Принципала щодо проведення відбору учасників UA-2020-10-16-005339-c для участі у переговорній процедурі закупівлі для потреб оборони за предметом закупівлі: нафта і дистиляти (09130000-9) паливо дизельне) лот 2: (09134200-9) дизельне паливо (паливо дизельне ДП-АРК-Євро5-В0). Відповідно до умов Гарантії, Банк зобов`язуються протягом 10 робочих днів після одержання Гарантом підписаної уповноваженою особою письмової вимоги Бенефіціара, в якій останній заявляє про не виконання Принципалом зобов`язання, що передбачаються його пропозицією, виплатити Бенефіціару 2 302 650,00 грн. 08.12.2020 Банк отримав письмову вимогу Бенефіціара № 286/2/8815 від 01.12.2020, в якій останній просить виконати зобов`язання за Гарантією у зв`язку з тим, що Принципал не виконав свої зобов`язання, у забезпечення яких надавалася Гарантія, а саме: непідписання учасником, який став переможцем переговорної процедури закупівлі, договору про закупівлю у визначені замовником терміни; ненадання переможцем переговорної процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення вимагалося в оголошенні про проведення відбору. На виконання ч. 1 ст. 564 ЦК України, Банк повідомив Принципала про одержання вимоги Бенефіціара та передав копію вимоги № 286/2/8815 від 01.12.2020 з доданими до неї документами. У відповідь Банк отримав листа № 662/1 від 11.12.2020 в якому зазначено, що ТОВ "Торговий ДІМ "СОКАР Україна" 18.11.2020 виконало свої зобов`язання, направило на адресу Замовника два примірника підписаного договору та перерахувало грошові коштів в забезпечення виконання договору. На підтвердження дійсних (фактичних) даних щодо виконання зобов`язань ТОВ "Торговий ДІМ "СОКАР Україна" надало Банку підтверджуючі документи, зокрема копії: опису вкладення у цінний лист на ім`я Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів; повідомлення про вручення поштового відправлення адресату; платіжного доручення № 193 від 18.11.2020; довідки уповноваженого банку щодо перерахування забезпечення Договору. Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони" Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через чотири робочі дні та не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Визначення переможцем ТОВ "Торговий ДІМ "СОКАР Україна" та оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю відбулося 04.11.2020. Таким чином останнім днем для підписання договору та перерахування грошових коштів на забезпечення виконання договору вважається 18.11.2020. Оскільки зобов`язання є правовідношенням, в якому одна сторона (боржник) зобов`язався вчинити на користь іншої сторони (кредитора) певну дію, то з наведеного вбачається, що Третя особа 18.11.2020 виконала свої зобов`язання (вчинила певну дію) - направила на адресу Замовника два примірника підписаного договору та перерахувала грошові кошти на забезпечення виконання договору в межах строку, визначеного ч. 1 ст.7 Закону України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони".

04.02.2022 від Третьої особи надійшли пояснення, що з метою дотримання строків передбачених ч. 1 ст. 7 Закону України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантійного забезпечення потреб оборони", Третьою особою підписано запропонований проект договору та, з урахуванням складної протиепідеміологічної ситуації в державі, направлено його Позивачеві засобами поштового зв`язку супровідним листом № 616 від 18.11.2020. В цьому листі додатково повідомляється, що Третьою особою як переможцем процедури закупівлі за лотом 2 внесено забезпечення виконання договору на суму 2 257 554,60 грн., згідно платіжного доручення № 193 від 18.11.2020. Чинне законодавство, що регулюють спірні правовідносини, не містить чіткого визначення процедури підписання договору замовником з переможцем. У зв`язку з цим Третя особа вважає, що підписання Договору у визначеній Позивачем письмовій формі в останній день визначеного строку та надсилання засобами поштового зв`язку його Замовнику, в цей же день, не є порушенням. Таким чином твердження Позивача про допущення ТОВ "Торговий ДІМ "СОКАР Україна" порушення строків підписання Договору є необґрунтованим та не підтверджується належними та допустимими доказами.

18.10.2022 від Відповідача надійшли письмові пояснення, що в судовому засіданні представник Позивача заперечив щодо своєчасності виконання оплати Третьою особою 2 257 554,60 грн. на забезпечення виконання договору, однак Позивач не надав, доказів на підтвердження зазначеного. Крім того, вказані грошові кошти перераховуються до Державної казначейської служби України, отримувач Міністерство оборони України, платіжне доручення № 193 від 18.11.2020 з призначенням платежу: "Забезпечення виконання договору, предмет закупівлі: паливо дизельне ДТ Арк.- Євро5В0 (Лот2), вид 1.4.1.36, Без ПДВ".

Представник Позивача в судових засіданнях повідомляв, що документи Третьої особи про підписання договору і перерахування забезпечувальної суми Позивач одержав 25.11.2020, на кінець робочого дня 18.11.2020 на рахунках Позивача забезпечувальної суми не було.

З урахуванням клопотань Сторін судові засідання неодноразово відкладалися.

Представник Третьої особи у судове зсідання не прибув, причину неявки суду не повідомив, про час та місце розгляду справи повідомлений належно.

У судовому засіданні досліджено надані сторонами докази.

У судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представників сторін, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

Міністерство оборони України (далі Замовник, Позивач) оприлюднило оголошення про проведення відбору учасників для проведення переговорної процедури закупівлі для потреб оборони предмет закупівлі: нафта і дистиляти (09130000-9) (паливо дизельне) (далі Оголошення).

Очікувана вартість предмета закупівлі: 142 545 000 (сто сорок два мільйони п`ятсот сорок п`ять тисяч) грн. 00 коп. з ПДВ (за загальним фондом) у т.ч.:

Лот 1 65 790 000,00 грн. з ПДВ;

Лот 2 76 755 000,00 грн. з ПДВ (п. 4 Оголошення).

Відповідно до п. 9.1. Оголошення Замовник вимагав внесення учасником забезпечення цінової пропозиції у формі:

Електронної банківської гарантії яка повинна бути оформлена відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639, містити інформацію про зобов`язанням банку в разі виникнення обставин, передбачених пунктом 9.7. цього розділу, відшкодувати на рахунок Міністерства оборони України кошти у сумі забезпечення цінової пропозиції, визначених у пункті 9.3. цього розділу, та підписана електронним цифровим підписом або кваліфікованим електронним цифровим підписом уповноваженої особи банку. Електрону банківську гарантію подавати окремо за кожним лотом.

Разом з гарантією надаються: сканований оригінал або копія банківської ліцензії про надання банківських послуг, виданої банку (копія банківської ліцензії повинна бути завірена банком) та сканований оригінал або копія документа про повноваження особи, котра підписує банківську гарантію (копія документа про повноваження особи, котра підписує банківську гарантію повинна бути завірена банком).

Якщо в документі про повноваження особи, котра підписує банківську гарантію містяться умови щодо обмеження повноважень вказаної особи з приводу видачі, підписання банківських гарантій, учасник повинен надати сканований оригінал або копію документа банку (копія даного документа повинна бути завірена банком), що підтверджує правомірність підписання банківської гарантії підписантом (особою, яка підписала банківську гарантію).

Згідно з п. 9.3. Оголошення розмір забезпечення цінової пропозиції:Лот 1 1 973 700,00 грн.; Лот 2 2 302 650,00 грн.

Замовником вимагається від учасника-переможця внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого договору у формі:

депозиту (безвідсоткового) внесення на рахунок замовника суми, яка дорівнює 3 відсоткам вартості договору.

Перерахування коштів здійснюється на р/р № UA308201720355149006000018611; Державна казначейська служба України в м. Києві, МФО 820172, одержувач: Міністерство оборони України, код ЄДРПОУ 00034022. У призначені платежу обов`язково вказати: "Забезпечення виконання договору, предмет закупівлі: ____, вид 1.4.1.36, (забезпечення виконання договору, без ПДВ)" (п. 10.1. Оголошення).

26.10.2020 ПАТ "БАНК ВОСТОК" (далі Гарант, Відповідач) надав ТОВ "Торговий ДІМ "СОКАР Україна" (далі Принципал) банківську гарантію № КГ2016-0088/1-253, відповідно до якого, Гарант зобов`язується виплатити Бенефіціару суму, що складає 2 302 650,00 грн., протягом 10 робочих днів після одержання Гарантом підписаної уповноваженою особою письмової вимоги Бенефіціара, в якій Бенефіціар заявляє про те, що Принципал не виконав свої зобов`язання, що передбачаються його пропозицією, у таких випадках: б) непідписання учасником, який став переможцем переговорної процедури закупівлі, договору про закупівлю у визначені замовником терміни; г) ненадання переможцем переговорної процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення вимагалося в оголошенні про проведення відбору. Відповідальність Банку-гаранта перед Бенефіціаром за цією банківською гарантією виникає в день надання цієї банківської гарантії та обмежується сумою, на яку вона видана.

Відповідно до рішення тендерного комітету Міністерства оборони України від 04.11.2020 № 75/616/5 прийнято пропозицію ТОВ "Торговий ДІМ "СОКАР Україна" за лотом 2 щодо закупівлі палива дизельного два лоти. Визнано переможцем переговорної процедури закупівлі для потреб оборони щодо закупівлі палива дизельного два лоти, вирішено укласти договір з ТОВ "Торговий ДІМ "СОКАР Україна" щодо закупівлі за: лотом 2 (09134200-9) дизельне паливо (паливо дизельне ДП-Арк-Євро5-В0), а саме паливо дизельне ДП-Арк-Євро5-В0 та/або паливо дизельне Shebel-ДП-Арк-Євро5-В0 та/або паливо дизельне ДП-Арк-Євро5-В0 (паливо дизельне ДТ-З-К5, клас 2) у кількості 3 500,00 тонн за ціною 21 500,52 грн. з ПДВ за 1 тонну, на загальну вартість товару 75 251 820,00 грн. з ПДВ з термінами постачання визначеними замовником.

Відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону України "Про публічні закупівлі" оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір з ТОВ "Торговий ДІМ "СОКАР Україна" за лотом 2 щодо закупівлі палива дизельного два лоти.

18.11.2020, в якості забезпечення виконання Договору, ТОВ "Торговий ДІМ "СОКАР Україна" платіжним дорученням № 193 від 18.11.2020 внесено на рахунок Замовника 2 257 554,60 грн.

Третя особа 18.11.2020 направила Позивачеві договір про постачання для державних потреб палива дизельного, для техніки спеціального призначення (за кошти Державного бюджету України) з додатками у 2 примірниках, що підтверджується описом вкладення у цінний лист на ім`я Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів, накладною № 0100185700067 та чеком поштової установи.

25.11.2020 Позивач отримав дані документи, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0100185700067.

Рішенням тендерного комітету Міністерства оборони України від 25.11.2020 № 75/616/6 вирішено, відповідно до вимог п. 2, 4 ч. 15 ст. 3 Закону України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантійного забезпечення потреб оборони", забезпечення цінової пропозиції за лотом 2 не повертати ТОВ "Торговий ДІМ "СОКАР Україна", у зв`язку з не підписанням учасником, який став переможцем переговорної процедури закупівлі, договору про закупівлю у визначені замовником терміни та ненаданням переможцем переговорної процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення вимагалося в оголошенні про проведенні відбору.

Листом від 25.11.2020 № 286/9/8556 Позивач повідомив Третій особі, що проект договору для ознайомлення, опрацювання та підписання надіслано 09.11.2020 на електронну пошту ТОВ "Торговий ДІМ "СОКАР Україна". Згідно протоколу засідання тендерного комітету Міністерства оборони України від 04.11.2020 № 75/616/5 останнім днем підписання визначено 18.11.2020. Станом на 17:00 18.11.2020 забезпечення виконання договору відсутнє, представник ТОВ "Торговий ДІМ "СОКАР Україна" на підписання договору не з`явився. З огляду на викладене, зазначений проект договору в 2-х примірниках повертається без реалізації.

Позивач направив Відповідачеві вимогу № 286/2/8815 від 01.12.2020 у якій зазначив, що у зв`язку з настанням гарантійного випадку згідно умов гарантії № КГ2016-0088/1-253 від 26.10.2020 виданої банком ПАТ "БАНК ВОСТОК" ТОВ "Торговий ДІМ "СОКРАТ Україна" на користь Міністерства оборони України, останній просить перерахувати кошти у сумі 2 302 650,00 грн. на розрахунковий рахунок Державної казначейської служби України у м. Києві. Підстава гарантійного випадку: не підписання учасником, який став переможцем переговорної процедури закупівлі, договору про закупівлю у визначені замовником терміни; ненадання переможцем переговорної процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення вимагалося в оголошенні про проведення відбору.

Листом від 15.12.2020 № 04Ц/0689БТ Відповідач повідомив Позивачеві про відмову у виконанні Вимоги, мотивуючи тим, що Банк отримав від Принципала листа № 662/1 від 11.12.2020, в якому зазначено, що 18.11.2020 ТОВ "Торговий ДІМ "СОКАР Україна" направило на адресу Замовника 2 примірники підписаного договору та перерахувало грошові кошти в забезпечення виконання договору. На підтвердження дійсних (фактичних) даних щодо виконання зазначених вище зобов`язань ТОВ "Торговий ДІМ "СОКАР Україна" надало підтверджуючі документи, зокрема: копію опису вкладення у цінний лист на ім`я Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів; копію повідомлення про вручення поштового відправлення адресату; копію платіжного доручення № 193 від 18.11.2020 та копію довідки уповноваженого банку щодо перерахування забезпечення Договору.

Наведені обставини стали причиною звернення Позивачем з позовом та є предметом спору у даній справі.

Предметом доказування у справі є факт настання/ненастання гарантійного випадку.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі, якщо у замовника виникла нагальна потреба здійснити закупівлю у разі, здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб оборони під час дії правового режиму воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях замовниками, визначеними у Законі України "Про оборонні закупівлі" (абз. 6 п. 3 ч. 2 ст. 40 Закону України "Про публічні закупівлі").

Відповідно до п. 1 ст. 7 Закону України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони" Замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через чотири робочі дні та не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

Згідно з п. 6 ч. 1 Закону України "Про публічні закупівлі" договір про закупівлю - господарський договір, що укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та передбачає платне надання послуг, виконання робіт або придбання товару.

Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом (ч. 1 ст. 41 Закону України "Про публічні закупівлі").

Частиною 7 ст. 179 ГК України передбачено, що господарські договори укладаються за правилами, встановленими Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами щодо окремих видів договорів.

Відповідно до ст. 638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною.

Господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода (ч. 2 ст. 180 ГК України).

Згідно з ч. 1 ст. 641 ЦК України пропозицію укласти договір (оферту) може зробити кожна із сторін майбутнього договору. Пропозиція укласти договір має містити істотні умови договору і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов`язаною у разі її прийняття. Пропозицією укласти договір є, зокрема, документи (інформація), розміщені у відкритому доступі в мережі Інтернет, які містять істотні умови договору і пропозицію укласти договір на зазначених умовах з кожним, хто звернеться, незалежно від наявності в таких документах (інформації) електронного підпису.

Відповідно до ч. 2 ст. 642 ЦК України якщо особа, яка одержала пропозицію укласти договір, у межах строку для відповіді вчинила дію відповідно до вказаних у пропозиції умов договору (відвантажила товари, надала послуги, виконала роботи, сплатила відповідну суму грошей тощо), яка засвідчує її бажання укласти договір, ця дія є прийняттям пропозиції, якщо інше не вказане в пропозиції укласти договір або не встановлено законом.

Якщо строк встановлено для вчинення дії, вона може бути вчинена до закінчення останнього дня строку. У разі, якщо ця дія має бути вчинена в установі, то строк спливає тоді, коли у цій установі за встановленими правилами припиняються відповідні операції. Письмові заяви та повідомлення, здані до установи зв`язку до закінчення останнього дня строку, вважаються такими, що здані своєчасно (ст. 255 ЦК України).

Статтею 629 ЦК України передбачено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Згідно зі ст. 509 ЦК України, ст. 173 ГК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до приписів ст. 599 ЦК України зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Відповідно до ст. 200 ГК України гарантія є специфічним засобом забезпечення виконання господарських зобов`язань шляхом письмового підтвердження (гарантійного листа) банком, іншою кредитною установою, страховою організацією (банківська гарантія) про задоволення вимог управненої сторони у розмірі повної грошової суми, зазначеної у письмовому підтвердженні, якщо третя особа (зобов`язана сторона) не виконає вказане у ньому певне зобов`язання, або настануть інші умови, передбачені у відповідному підтвердженні. Зобов`язання за банківською гарантією виконується лише на письмову вимогу управненої сторони.

Згідно з ч. 1 ст. 546 ЦК України виконання зобов`язання може забезпечуватися, зокрема, гарантією.

Статтею 560 ЦК України визначено, що за гарантією банк, інша фінансова установа, страхова організація (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов`язку. Гарант відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником.

Відповідно до ст. 561 ЦК України гарантія діє протягом строку на який вона видана. Гарантія є чинною від дня її видачі, якщо в ній не встановлено інше.

Згідно зі ст. 563 ЦК України у разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого гарантією, гарант зобов`язаний сплатити кредиторові грошову суму відповідно до умов гарантії. Вимога кредитора до гаранта про сплату грошової суми відповідно до виданої ним гарантії пред`являється у письмовій формі. До вимоги додаються документи, вказані в гарантії. У вимозі до гаранта або у доданих до неї документах кредитор повинен вказати, у чому полягає порушення боржником основного зобов`язання, забезпеченого гарантією. Кредитор може пред`явити вимогу до гаранта у межах строку, встановленого у гарантії, на який її видано. Кредитор не може передавати іншій особі право вимоги до гаранта, якщо інше не встановлено гарантією.

Гарант повинен розглянути вимогу кредитора разом з доданими до неї документами в установлений у гарантії строк, а у разі його відсутності - в розумний строк і встановити відповідність вимоги та доданих до неї документів умовам гарантії (ч.2 ст. 564 ЦК України).

Згідно з ч. 1,2 ст. 565 ЦК України, гарант має право відмовитися від задоволення вимоги кредитора, якщо вимога або додані до неї документи не відповідають умовам гарантії або якщо вони подані гарантові після закінчення строку дії гарантії. Гарант повинен негайно повідомити кредитора про відмову від задоволення його вимоги.

Частиною 1 ст. 569 ЦК України передбачено, що гарант має право на зворотну вимогу (регрес) до боржника в межах суми, сплаченої ним за гарантією кредиторові, якщо інше не встановлено договором між гарантом і боржником.

Відповідно до ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

У ст. 76, 77 ГПК України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Згідно зі ст. 78, 79 ГПК України достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи. Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Статтею 86 ГПК України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Згідно зі ст. 13 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін.

Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Відповідач позов заперечує з викладених у відзиві підстав. Третя особа позов також заперечує.

Перевіривши доводи і докази сторін, суд погоджується з Відповідачем та не приймає позицію Позивача.

Так, рішенням тендерного комітету Міністерства оборони України від 04.11.2020 № 75/616/5 прийнято пропозицію ТОВ "Торговий ДІМ "СОКАР Україна" за лотом 2 щодо закупівлі палива дизельного два лоти. Визнано переможцем переговорної процедури закупівлі для потреб оборони щодо закупівлі палива дизельного два лоти, вирішено укласти договір з ТОВ "Торговий ДІМ "СОКАР Україна" щодо закупівлі, у зв`язку з чим, відповідно до ч. 1 ст. 10 Закону України "Про публічні закупівлі" оприлюднено на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір з ТОВ "Торговий ДІМ "СОКАР Україна" за лотом 2 щодо закупівлі палива дизельного два лоти.

Враховуючи, що 04.11.2020 оприлюднено оголошення на веб-сайті Уповноваженого органу про намір укласти договір з ТОВ "Торговий ДІМ "СОКАР Україна", останнім днем для укладання договору, з урахуванням ч. 1 ст. 7 Закону України "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони" було 18.11.2020.

За даними усіх учасників справи, Третя особа 18.11.2020 направила Позивачеві лист від 18.11.2020 № 616, підписаний Договір про постачання для державних потреб палива дизельного, для техніки спеціального призначення (за кошти Державного бюджету України) з додатками у 2 (двох) примірниках, що підтверджується наявними у матеріалах справи копіями опису вкладення у цінний лист, накладною і чеком поштової установи, а також перерахувала 2 257 554,60 грн. в забезпечення виконання договору, що підтверджується платіжним дорученням № 193 від 18.11.2020. З копії рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення вбачається, що наведене відправлення Третьої особи представник Позивача одержав 25.11.2020.

У постанові Верховного Суду від 17.12.2018 у справі N 912/1883/17 наведена наступна правова позиція: "Суд зазначає, що загальний порядок укладення договорів врегульований положеннями, зокрема, ст. 205, 207, 638-642 ЦК України та ст. 181 ГК України. З аналізу зазначених норм убачається, що за загальним правилом договір є укладеним у випадку повного і безумовного прийняття (акцепту) однією стороною пропозиції іншої сторони про укладення договору (оферти). При цьому укладання господарських договорів допускається у спрощений спосіб шляхом обміну листами, прийняття до виконання замовлень тощо. Зокрема, прийняттям пропозиції відповідно до ч. 2 ст. 642 ЦК України є вчинення особою, яка одержала оферту, відповідних конклюдентних дій (надання послуг, сплата коштів тощо). Зазначена правова норма не містить вичерпного переліку можливих конклюдентних дій."

Відповідно до банківської гарантії № КГ2016-0088/1-253 Гарант зобов`язався виплатити Бенефіціару суму, що складає 2 302 650,00 грн., протягом 10 робочих днів після одержання Гарантом підписаної уповноваженою особою письмової вимоги Бенефіціара, в якій Бенефіціар заявляє про те, що Принципал не виконав свої зобов`язання, що передбачаються його пропозицією, у таких випадках, зокрема: б) непідписання учасником, який став переможцем переговорної процедури закупівлі, договору про закупівлю у визначені замовником терміни; г) ненадання переможцем переговорної процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення вимагалося в оголошенні про проведення відбору. Відповідальність Банку-гаранта перед Бенефіціаром за цією банківською гарантією виникає в день надання цієї банківської гарантії та обмежується сумою, на яку вона видана.

Даючи оцінку фактичним обставинам, встановленим під час вирішення спору, суд доходить висновку, що наведені у Банківській гарантій випадки, за умови настання яких Гарант має виплати Бенефіціару суму гарантії, не настали.

Так, гарантією забезпечено, зокрема, непідписання учасником, який став переможцем переговорної процедури закупівлі, договору про закупівлю у визначені замовником терміни.

Тобто, гарантія забезпечувала саме підписання договору у визначені замовником терміни, останнім днем терміну було 18.11.2020, у цей строк (18.11.2020) Третя особа направила Позивачеві підписані два примірника договору.

Іншою умовою гарантії, яку, на думку Позивача, порушила Третя особа було ненадання переможцем переговорної процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір, якщо надання такого забезпечення вимагалося в оголошенні про проведення відбору.

Суд бере до уваги, що гарантією не передбачено строків (термінів) протягом яких мала бути винесена (зарахована на рахунок Позивача) забезпечувальна сума, а лише зазначено, що Третя особа мала внести забезпечення після отримання повідомлення про намір укласти договір.

Цю умову Третя особа також виконала, що не заперечується сторонами, однак на рахунок Позивача забезпечувальна сума була зарахована після 18.11.2020.

Позиція Позивача, про те, що саме Третя особа мала прибути до Позивача для підписання Договору не відповідає як умовам "Оголошення" так і чинному законодавству, оскільки фізична присутність представників сторін договору при його укладанні не є обов`язковою умовою, а підписаний примірник контрагентові може передаватися як нарочно так і поштовим чи іншим зв`язком.

З урахуванням викладеного, суд вважає, що позов не підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 129 ГПК України судові витрати у справі слід покласти на Позивача.

Керуючись ст. 2, 73, 74, 76-79, 86, 91, 129, 233, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

Відмовити в задоволені позову Міністерства оборони України (03168, м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 6, код 00034022) до Публічного акціонерного товариства "БАНК ВОСТОК" (49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 24, код 26237202) про стягнення суми за банківською гарантією №КГ2016-0088/1-253 від 26.10.2020.

Судові витрати у справі покласти на Позивача.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Центрального апеляційного господарського суду у строк, передбачений ст.256 ГПК України, з урахуванням ч. 4 розділу Х "Прикінцеві положення" цього Кодексу.

Повне судове рішення складене 21.11.2022.

Суддя С.Г. Юзіков

Часті запитання

Який тип судового документу № 107427396 ?

Документ № 107427396 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 107427396 ?

Дата ухвалення - 09.11.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 107427396 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 107427396 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 107427396, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

The court decision No. 107427396, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast was adopted on 09.11.2022. The procedural form is Economic, and the decision form is Decision. On this page, you will find key information about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find necessary information conveniently.

The court decision No. 107427396 refers to case No. 904/9648/21

This decision relates to case No. 904/9648/21. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 107427395
Next document : 107427397