Decision № 107427395, 21.11.2022, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
21.11.2022
Case No.
904/2896/22
Document №
107427395
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2022м. ДніпроСправа № 904/2896/22

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Мельниченко І.Ф., розглянув спір

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Захист ЛТД", м. Запоріжжя

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Металургійний завод "Дніпросталь", м. Дніпро

про стягнення заборгованості у сумі 65 192,70грн.

Без участі представників сторін.

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Захист ЛТД" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом про стягнення 53 136,00 грн., що складають суму боргу за договором поставки №19/1450 від 30.08.19, 1 356,79 - пені, 1 013,22 грн. - річних та 9 686,69 - інфляції грошових коштів.

Судові витрати позивач просить покласти на відповідача.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов договору поставки №19/1450 від 30.08.2019 щодо своєчасної та повної оплати за поставлений товар.

У відзиві на позов відповідач вказує про те, що під час поставки товару позивачем не надано останньому оригінал рахунку-фактури та податкової накладної, що передбачено п. 4.2 спірного договору.

Таким чином, відповідач вважає, що не виконавши умови щодо надання первинних документів позивач втратив право на нарахування штрафних санкцій.

Крім того, відповідач вказує про те, що позивач посилається на поставку товару згідно видаткової накладної № 481 від 07.12.2021 на суму 46 992,00 грн., предметом вказаної поставки є термобілизна.

Проте, відповідач звертає увагу на те, що жодною із наданих позивачем специфікацій до спірного договору не передбачена поставка термобілизни, отже, в рамках якої специфікації та на яких умовах була здійснена поставка з наданих документів встановити не можливо, у зв`язку з чим останній вважає, що строк оплати за спірною видатковою накладною ще не настав.

У відповіді на відзив, позивач з доводами відповідача не погоджується та зазначає про те, що останній разом з товаром передав відповідачу рахунок-фактуру, видаткову накладну, податкову накладну, сертифікат якості виробника та документи визначені відповідною специфікацією, з яких йому поверталися лише другі екземпляри видаткової накладної та товаротранспортної накладної на підтвердження факту поставки товару. Решта первинних документів надавалась в одному примірнику.

Крім того, позивач звертає увагу суду на те, що в період з 2021-2022 до моменту звернення останнього до господарського суду з даною позовною заявою, на адресу товариства від відповідача не надходило будь-яких зауважень з приводу того, що отримані податкові накладні оформлені з порушенням вимог чинного законодавства України.

З огляду на викладене, позивач вважає, що відповідач, сформувавши податковий кредит на підставі отриманих від позивача податкових накладних, свідомо погодився на те, що операції по постачанню продукції виробничого призначення було здійснено відповідно до умов спірного договору.

Також позивач вказує про те, що в період дії спірного договору від відповідача не надходило будь-яких письмових повідомлень з приводу неможливості виконання своїх договірних зобов`язань, визначених умовами спірного договору, порушенням умов договору з боку позивача, зокрема, ненадання рахунку-фактури та іншої первинної документації.

Позивач зазначає про те, що в специфікації № 7 від 18.10.2021 окрім футболок х/б зазначається саме термобілизна натільна у кількості 122 шт. і поставка термобілизни по цій специфікації підтверджується видатковою накладною № 481 від 07.12.2021, ТТН № Р481 від 07.12.2021 та податковою накладною № 11 від 07.12.2021.

Крім того, позивач зазначає про те, що він поніс витрати на професійну правничу допомогу адвоката у розмірі 10 000,00 грн., докази чого будуть подані останнім протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду разом із заявою про ухвалення додаткового судового рішення.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.09.2022 відкрито провадження у справі № 904/2896/22, розгляд справи вирішено здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи за наявними у справі матеріалами.

Судом також враховано, що в силу вимог частини 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов`язків має право на судовий розгляд упродовж розумного строку.

З огляду на викладене та згідно з частини 4 статті 240 Господарського процесуального кодексу України справу розглянуто за наявними у справі матеріалами, а рішення підписано без його проголошення.

За результатом дослідження матеріалів справи, оцінки доказів у їх сукупності господарський суд, -

УСТАНОВИВ:

Предметом доказування у справі є обставини щодо неналежного виконання відповідачем зобов`язань в частині повного та своєчасного розрахунку за отриманий товар за договором поставки.

30.08.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Захист ЛТД" (далі - Постачальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Металургійний завод "Дніпросталь" (далі - Покупець) укладено Договір поставки № 19/1450 (далі Договір), відповідно до пункту 1.1 Постачальник зобов`язується передати у власність Покупцю, а Покупець прийняти та оплатити продукцію матеріально-технічного призначення. Найменування, асортимент, кількість, ціна, умови та строки поставки товару зазначаються у специфікаціях, які оформляються у вигляді додатків і складають невід`ємну частину цього Договору.

Згідно з частинами 1, 2 статті 712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

Ціна за одиницю виміру товару, що поставляється за цим Договором, визначається у гривнях, не враховує податку на додану вартість, порядок нарахування якого встановлений Податковим кодексом України, та зазначається у специфікаціях (пункт 2.1 Договору).

Сума цього Договору визначається як загальна вартість товару, поставленого за весь період дії цього Договору на підставі оформлених сторонами специфікацій (пункт 2.4 Договору).

Згідно з пунктом 3.1 Договору товар за цим Договором поставляється на умовах, викладених у відповідності до вимог Міжнародних правил тлумачення торговельних термінів «Інкотермс» в редакції 2010 року та зазначених у специфікаціях.

Товар поставляється узгодженими партіями протягом терміну дії цього Договору. Строк поставки товару зазначається у специфікація (пункт 3.2 Договору).

Відповідно до пункту 3.6 Договору датою поставки товару і датою переходу права власності на товар є дата зазначена Покупцем у видатковій накладній при прийманні товару сторони у специфікації можуть обумовлювати інші умови визначення дати поставки товару і дати переходу права власності на товар.

Разом з товаром Постачальник передає Покупцю наступні документи: рахунок-фактуру, видаткову накладну, податкову накладну (оформлену у відповідності до вимог діючого законодавства), сертифікат якості виробника, документи, визначені відповідною специфікацією. Всі первинні документи повинні бути підписані уповноваженою на те особою з розшифруванням його підпису та завірені печаткою Постачальника (пункт 3.7 Договору).

Згідно з пунктом 4.1 Договору розрахунки за цим Договором Покупець здійснює шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Постачальники в порядку та на строки, зазначені в специфікаціях.

При здійсненні оплати на умовах передплати Покупець перераховує грошові кошти у розмірі вартості узгодженої партії.

При здійсненні оплати з відстрочкою платежу Покупець перераховує грошові кошти за фактично прийняту вагу/кількість товару.

Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з дати його підписання сторонами та скраплення їх підписів печатками сторін, та діє до 30.08.2022, а в частині не виконаних зобов`язань до повного виконання сторонами прийнятих на себе зобов`язань (пункт 11.1 Договору).

Додатковою угодою № 1 від 09.06.2021 до Договору № 19/1450 від 30.08.2019 сторони домовились про застосування електронного документообігу при виконанні Договору № 19/1450 від 30.08.2019.

Сторонами було підписано Специфікацію № 1 від 25.09.2019 до спірного договору, якою визначено найменування товару, який буде постачатися, кількість та ціну, що складає 2 390,88 грн.

Термін постачання 30 днів з дати підписання цього додатку.

Умови оплати: 100% факт постачання 30 календарних днів.

Сторонами було підписано Специфікацію № 2 від 03.12.2019 до спірного договору, якою визначено найменування товару, який буде постачатися, кількість та ціну, що складає 3 486,00 грн.

Термін постачання 30 днів з дати підписання цього додатку.

Умови оплати: 100% факт постачання 30 календарних днів.

Сторонами було підписано Специфікацію № 3 від 11.01.2021 до спірного договору, якою визначено найменування товару, який буде постачатися, кількість та ціну, що складає 3 302,40 грн.

Термін постачання 30 днів з дати підписання цього додатку.

Умови оплати: 100% факт постачання 30 календарних днів.

Сторонами було підписано Специфікацію № 4 від 16.02.2021 до спірного договору, якою визначено найменування товару, який буде постачатися, кількість та ціну, що складає 3 072,00 грн.

Термін постачання 30 днів з дати підписання цього додатку.

Умови оплати: 100% факт постачання 30 календарних днів.

Сторонами було підписано Специфікацію № 5 від 09.06.2021 до спірного договору, якою визначено найменування товару, який буде постачатися, кількість та ціну, що складає 11 520,00 грн.

Термін постачання 30 днів з дати підписання цього додатку.

Умови оплати: 100% факт постачання 30 календарних днів.

Сторонами було підписано Специфікацію № 6 від 20.07.2021 до спірного договору, якою визначено найменування товару, який буде постачатися, кількість та ціну, що складає 6 144,00 грн.

Термін постачання 30 днів з дати підписання цього додатку.

Умови оплати: 100% факт постачання 30 календарних днів.

Сторонами було підписано Специфікацію № 7 від 18.10.2021 до спірного договору, якою визначено найменування товару, який буде постачатися, кількість та ціну, що складає 48 681,60 грн.

Термін постачання 30 днів з дати підписання цього додатку.

Умови оплати: 100% факт постачання 30 календарних днів.

Виконуючи умови договору, позивач 07.12.2021 та 19.07.2021 здійснив на адресу відповідача поставку товару на загальну суму 53 136,00 грн. що підтверджується видатковою накладною № 481 від 07.12.2021 на суму 46 992,00 грн. та видатковою накладною № 277 від 19.07.2021 на суму 6 144,00 грн., копії яких залучені до матеріалів справи.

У визначений в специфікаціях до спірного договору термін, відповідач за отриманий товар не розрахувався.

Таким чином, не сплата відповідачем грошових коштів за отриманий товар становить 53 136,00 грн., що й стало причиною виникнення спору.

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України зобов`язання повинні виконуватися належним чином, відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту, або інших вимог, що звичайно ставляться.

Доказів виконання зобов`язання щодо здійснення розрахунків на суму 53 136,00 грн. відповідач на момент розгляду спору не надав.

З огляду на викладене, вимоги позивача щодо стягнення зазначеної вище суми, слід визнати обґрунтованими і такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Згідно з наданим позивачем розрахунком, останнім до стягнення заявлені річних за загальний період прострочення з 07.01.2022 по 26.08.2022 в сумі 1 013,22 грн. та інфляція грошових коштів за загальний період з січня 2022 по липень 2022 в сумі 9 686,69 грн.

Розрахунок річних та інфляції грошових коштів позивачем здійснено відповідно до умов договору та діючого законодавства, а отже, вказані суми підлягають до примусового стягнення.

Відповідно до статті 610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Статтею 611 ЦК України встановлено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: припинення зобов`язання внаслідок односторонньої відмови від зобов`язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору; зміна умов зобов`язання; сплата неустойки; відшкодування збитків та моральної шкоди.

У випадку порушення строків оплати Покупець сплачує Постачальнику пеню у розмірі не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який нараховується пеня, від несплаченої суми за кожен день прострочення (пункт 7.2 Договору).

Позивач нарахував та просить стягнути пеню у розмірі 1 356,79 грн. за загальний період із 21.12.2018 до 15.07.2022.

Розрахунок пені позивачем завищено, у зв`язку з тим, що останнім при розрахунку суми пені за видатковою накладною № 277 від 19.07.2021 на суму 6 144,00 грн. не враховано положення частини 6 статті 232 Господарського кодексу України, якою визначено, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено договором або законом, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Після здійсненого судом перерахунку до стягнення підлягає пеня за загальний період прострочення з 07.01.2022 до 23.02.2022 в сумі 1 343,33 грн.

Господарський суд зазначає, що доводи відповідача, викладені у відзиві на позов, господарським судом розглянуті, але до уваги та врахування при вирішенні даної справи не приймаються, з огляду на таке.

Відповідно до статті 666 Цивільного кодексу України якщо продавець не передає покупцеві приналежності товару та документи, що стосуються товару та підлягають переданню разом з товаром відповідно до договору купівлі-продажу або актів цивільного законодавства, покупець має право встановити розумний строк для їх передання.

Якщо приналежності товару або документи, що стосуються товару, не передані продавцем у встановлений строк, покупець має право відмовитися від договору купівлі-продажу та повернути товар продавцеві.

Покупець здійснює оплату товару на підставі наданих Постачальником документів:

- оригіналу рахунку-фактури при здійсненні оплати на умовах передплати;

- оригіналу рахунка-фактури та податкової накладної при здійсненні оплати з відстрочкою платежу.

У разі ненадання Постачальником вказаних документів або їх надання таким чином, що робить неможливим здійснення Покупцем оплати товару в строки, зазначені у специфікаціях, Покупець звільняється від відповідальності, штрафні санкції за порушення строків оплати не застосовуються, три відсотки річних та індекс інфляції не нараховується та не виплачується Покупцем (пункт 4.2 Договору).

У відзиві на позов, відповідач посилаючись на пункт 4.2 спірного договору вказує про те, що під час поставки товару позивачем не надано останньому оригінал рахунку-фактури та податкової накладної, у зв`язку з чим позивач втратив право на нарахування штрафних санкцій, річних та інфляції грошових коштів.

Відповідачем до матеріалів справи не надано доказів на підтвердження того, що останній звертався до позивача з вимогою надати документи, визначені пунктом 4.2 Договору, встановивши при цьому, розумний строк для їх передання, як і не надано доказів відмови останнього від прийняття товару чи вчинення інших дій, які б могли свідчити про невиконання позивачем своїх зобов`язань за договором у повному обсязі.

Таким чином, відповідачем не доведено того, що під час приймання товару, останньому позивачем не передавалися оригінал рахунку-фактури та податкової накладної.

Аналізуючи питання обсягу дослідження доводів учасників справи та їх відображення у судових рішеннях у справі, питання вичерпності висновків судів, суд враховує, що Європейський суд з прав людини у рішенні від 10.02.2010 у справі "Серявін та інші проти України" зауважив, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях, зокрема, судів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожний аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною залежно від характеру рішення.

З урахуванням вказаного, суд зазначає, що інші доводи, міркування сторін, судом розглянуті, але до уваги та врахування при вирішенні даної справи не приймаються, оскільки на результат вирішення спору не впливають.

Розподіл судового збору здійснюється судом відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись статями 2, 3, 20, 73 - 79, 86, 91, 129, 233, 236 - 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити частково.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Металургійний завод "Дніпросталь" (49051, м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, 4; код ЄДРПОУ 33718431) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Захист ЛТД" (69104, м. Запоріжжя, вул. Європейська, буд. 26-а, кв. 95; код ЄДРПОУ 37221412) 53 136 грн. основного боргу, 1 343,33 грн. пені, 1 013,22 грн. річних, 9 686,69 грн. - інфляції грошових коштів, 2 480,49 грн. - судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

В решті позовних вимог - відмовити.

Відповідно до статті 241 Господарського процесуального кодексу України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржено шляхом подання апеляційної скарги до Центрального апеляційного господарського суду протягом 20 днів з дня складення повного тексту судового рішення.

Повне рішення складено 21.11.2022.

Суддя І.Ф. Мельниченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 107427395 ?

Документ № 107427395 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 107427395 ?

Дата ухвалення - 21.11.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 107427395 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 107427395 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 107427395, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

The court decision No. 107427395, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast was adopted on 21.11.2022. The procedural form is Economic, and the decision form is Decision. On this page, you will find essential information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find useful information easily.

The court decision No. 107427395 refers to case No. 904/2896/22

This decision relates to case No. 904/2896/22. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 107427394
Next document : 107427396