Sentence № 106573614, 26.09.2022, Oktiabrskyi District Court of Poltava City

Approval Date
26.09.2022
Case No.
554/10075/22
Document №
106573614
Form of court proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

26.09.2022Справа № 554/10075/22 Провадження № 1-кп/554/1161/2022

В И Р О К

іменем України

26.09.2022 року Октябрський районний суд м. Полтави у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Полтаві кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 620220000000711 від 12.09.2022 року відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,уродженця м.Шпола Черкаськоїобласті,громадянина України,освіта професійно-технічна,непрацюючого,одруженого,раніше несудимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 , маючи умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, у березні 2020 року здійснив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Дії ОСОБА_5 , який вчинив підроблення реєстраційних документів, здійснювались в порушення законодавчих актів України, що регулюють дану сферу, а саме:

- ст. 42 Господарського кодексу України (далі ГК України), яка визначає, що підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку;

- ст. 55 ГК України, якою встановлено, що суб`єктами господарювання є господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;

- ст. 55-1 ГК України, якою регламентовано, що ознаки фіктивності, що дають підстави для звернення до суду про припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичною особою-підприємцем, в тому числі визнання реєстраційних документів недійсними є: їх зареєстровано (перереєстровано) на недійсні (втрачені, загублені) та підроблені документи; їх зареєстровано (перереєстровано) у органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління підставним (неіснуючим), померлим, безвісти зниклим особам або таким особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження;

- ст. 56 ГК України, якою встановлено, що суб`єкт господарювання - господарська організація, яка може бути утворена за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, спеціально передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і фізичних осіб шляхом заснування нової господарської організації, злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення діючої (діючих) господарської організації (господарських організацій) з додержанням вимог законодавства;

- ст. 57 ГК України, якою встановлено, що установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом;

- ст. 58 ГК України, якою визначено, що суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом;

- ст. 65 ГК України, яка регламентує, що управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів;

- ст. 83 ГК України, якою визначено, що державна реєстрація господарського товариства здійснюється відповідно до закону. Господарське товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації. Зміни, які сталися в установчих документах господарського товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації товариства.

- ст. 89 ГК України, якою встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства;

- ст. 128 ГК України, яка визначає, що громадянин може здійснювати підприємницьку діяльність: безпосередньо як підприємець або через приватне підприємство, що ним створюється. Громадянин здійснює управління заснованим ним приватним підприємством безпосередньо або через керівника, який наймається за контрактом;

- ст. 50 Цивільного кодексу України (далі ЦК України), якою встановлено, що право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом;

- ст. 81 ЦК України, за якою юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу;

- ст. 87 ЦК України, якою встановлено: для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації;

- ст. 89 ЦК України якою встановлено: юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Підстави для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи встановлюється законом;

- п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» встановлено, що державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців (далі - державна реєстрація) - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та

їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом;

- п. 13 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», яким встановлено, що реєстраційна справа - сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій;

- ч. 1 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», якою визначено, що документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам: заява про державну реєстрацію підписується заявником; рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству; установчий документ юридичної особи, положення, регламент, список суддів постійно діючого третейського суду, статут (положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи, повинен містити відомості, передбачені законодавством, та відповідати законодавству; внесення змін до установчого документа юридичної особи, положення, регламенту, списку судців постійно діючого третейського суду, статуту (положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи, оформляється шляхом викладення його в новій редакції;

- ч. 4 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», якою встановлено, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних апасників (контролерів) її засновника, якщо засновник -юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою; документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених ст. 36 цього Закону; установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи;

- ч. 4 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», якою визначено, що особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.

На початку 2019 року, точний час та дата не встановлено, перебуваючи за адресою: м. Полтава, вул. вул. Пилипа Орлика, 18, за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «Нафтогазрозівдка», між ОСОБА_5 та раніше відомою йому особою, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, відбулась розмова під час якої вказана особа повідомила, що він займає посаду директора ТОВ «Інфогео» (код ЄДРПОУ 33891398), та запропонувала ОСОБА_5 зайняти посаду офіс менеджера цього товариства, без фактичного виконання будь-яких трудових обов`язків, за що той мав отримувати грошові кошти у сумі 6000 грн. щомісячно.

ОСОБА_5 на пропозицію зазначеної особи погодився та на виконання вказівки останньої передав їй копію свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого

Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 04.10.1996 року та копію картки платника податків про присвоєння йому реєстраційного номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_2 .

В подальшому, на початку березня 2020 року, перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ «ІНФОГЕО», особа, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, повідомила ОСОБА_5 про плани звільнити останнього з посади офіс менеджера та запропонувала стати директором ТОВ «ІНФОГЕО». При цьому ОСОБА_5 і надалі мав лише формально рахуватися директором, без приймання безпосередньої участі у здійсненні фінансово-господарської діяльності, за грошову винагороду у розмірі 6000 гривень щомісячно. При цьому особа, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, повідомила що дане питання узгоджено з іншими учасниками ТОВ «ІНФОГЕО». Усвідомлюючи незаконність зазначених дій, на вказану пропозицію ОСОБА_5 погодився.

Також між ОСОБА_5 та особою, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, було досягнуто згоди про підписання ОСОБА_5 інших документів необхідних вчинення реєстраційних дій та ведення ТОВ «ІНФОГЕО» господарської діяльності.

Усвідомлюючи противоправний характер цих дій ОСОБА_5 , дав згоду на використання раніше наданих ним копії власного паспорта громадянина України та копії картки платника податків.

На підставі вказаних копій документів, невстановлена досудовим слідством особа виготовила реєстраційні документи товариства з обмеженою відповідальністю «ІНФОГЕО» (далі - ТОВ «ІНФОГЕО», код ЄДРПОУ -33891398), а саме: протокол № 1/20 Загальних зборів учасників ТОВ «ІНФОГЕО» від 20.03.2020, відповідно до якого ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ «ІНФОГЕО».

20.03.2020 року в денний час доби, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні ТОВ «ІНФОГЕО» за адресою м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 18, зустрівся з особою, досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, після чого з метою проведення нотаріальних дій щодо зміни керівництва ТОВ «ІНФОГЕО», вказані особи спільно поїхали за адресою м. Полтава, вул. Соборності, 41, за місцем розташування офісного приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_6 (свідоцтво № 2570).

Так, 20.03.2020 року в денний час доби, ОСОБА_5 біля офісного приміщенні нотаріуса ОСОБА_6 за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 41, зустрівся з іншими засновниками ТОВ «ІНФОГЕО», (код ЄДРПОУ - 33891398) та зайшов з ними до приміщення нотаріуса.

В подальшому перебуваючи в приміщенні нотаріуса на виконання згаданої домовленості та реалізовуючи умисел, направлений на внесення неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з особами, досудове розслідування щодо яких здійснюється у іншому кримінальному провадженні, не маючи наміру займатись фінансово-господарською діяльністю, за грошову винагороду підписав надані йому реєстраційні документи, які містили завідомо неправдиві відомості про перереєстрацію та зміну керівника ТОВ «ІНФОГЕО», а також ряд інших документів зміст яких йому був невідомий.

Зокрема, ОСОБА_5 20.03.2020 року, в денний час доби, перебуваючи в офісному приміщенні нотаріуса ОСОБА_6 , розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 41, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на перереєстрацію підприємства, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи за попередньою змовою групою осіб, у тому числі з числа невстановлених співробітників правоохоронних органів, підписав документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу, в яких зазначено завідомо неправдиві відомості, а саме:

У заяві про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зазначено завідомо неправдиві відомості, зокрема:

- у п. 5 «Зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи» зроблена відмітка «Зміна керівника» та зазначено анкетні данні керівника в графі «Прізвище» - ОСОБА_7 , в графі «ім`я, по батькові» - ОСОБА_8 , в графі «дата народження» - ІНФОРМАЦІЯ_1 , в графі «Реєстраційний номер облікової картки платника податків» - НОМЕР_2 .

- у п. 6 «Зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб -платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо» зроблена відмітка «виключено» та зазначено анкетні дані особи, яка була керівником ТОВ «ІНФОГЕО» раніше та досудове розслідування щодо якої здійснюється у іншому кримінальному провадженні, хоча фактично ОСОБА_5 наміру здійснювати функції керівника товариства та здійснювати господарську діяльність не мав, будь-яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не виконував.

Після підписання указаних реєстраційних документів, а також опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язане зі змінами в установчих документів» ОСОБА_5 , усвідомлюючи що вказані документи містять неправдиві відомості, діючи умисно, передав їх нотаріусу ОСОБА_6 для подальшої їх державної реєстрації, за що отримав грошову винагороду у розмірі 6000 гривень.

На підставі підписаних та поданих ОСОБА_5 реєстраційних документів ТОВ «ІНФОГЕО» (код ЄДРПОУ 33891398), які містили завідомо неправдиві відомості, державним реєстратором - приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_6 20.03.2020 було проведено державну реєстрацію внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ІНФОГЕО», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб -платників податків, які мають право, вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо, про що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було зроблено відповідний запис.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, підписавши реєстраційні документи ТОВ «ІНФОГЕО», які відповідно до Закону України «Про Державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, вніс у них завідомо неправдиві відомості.

Такі дії ОСОБА_5 , вчиненні за попередньою змовою групою осіб, які полягали у внесенні в документи, що відповідно до Закону України «Про Державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» подаються державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, призвели до того, що в порушення встановленого законодавством порядку, невстановлені досудовим розслідуванням особи набули можливості здійснювати фінансово-господарські операції від імені формально призначеного засновника та директора ТОВ «ІНФОГЕО».

ОСОБА_5 , формально будучи засновником та директором ТОВ «ІНФОГЕО», не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства, а саме: укладати фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувати/отримувати грошові кошти з використанням рахунків товариства за здійснення законної фінансово-господарської діяльності.

Після державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «ІНФОГЕО», ОСОБА_5 відповідно до раніше досягнутих домовленостей самостійно господпрську діяльність не здійснював, фінансово-господарських операцій від імені ТОВ «ІНФОГЕО» не проводив, податкову звітність до контролюючих органів не подавав, що надало змогу іншим особам

користуватися банківськими рахунками та печаткою зазначеного товариства, прикриваючись фактом його державної реєстрації на підставі фіктивних фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу ТМЦ здійснити переведення безготівкових грошових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки серед яких: ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ПРАТ «НАК «НАДРА УКРАЇНИ» «УКРАЇНСЬКИЙ ГЕОЛОГІЧНИЙ НАУКОВО-ВИОРОБНИЧИЙ ЦЕНТР» (КОД ЄДРПОУ 1432552), ТОВ «НВП «ФАКТОР» (КОД ЄДРПОУ 14057601), ТОВ «СОЛВЕР ТРЕЙД» (КОД ЄДРПОУ 14057601), ТОВ «АВІТ ПРАЙМ» (КОД ЄДРПОУ 43347147), ТОВ «АЛЬТРО ГРУП ТК» (КОД ЄДРПОУ 43358274), ТОВ «ПРИНТЕР СЕРВІС» (КОД ЄДРПОУ 33660565), ТОВ «АЛЬЯНСБУДПРОЕКТ» (КОД ЄДРПОУ 39712922), ТОВ «БУРПРОЕКТ» (КОД ЄДРПОУ 39576212), ТОВ «ЕСКЛЦА КОМ» (КОД ЄДРПОУ 42079193), ТОВ «ІМПОРТ ПРОДАКШЕН» (КОД ЄДРПОУ 43475417), ТОВ «ІНЕРТІЯ ТОРГ» (КОД ЄДРПОУ 42241870), ТОВ «НЬЮ ЕЛІВ» КОД ЄДРПОУ 44365921, ТОВ «ПРОМИСЛОВИЙ ДІМ "ЗАВОД АГРОДЕТАЛЬ» (КОД ЄДРПОУ 38982992), ТОВ «СТАРТ ВІНЧ (КОД ЄДРПОУ 43338986), ТОВ «ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЮЛІС» (КОД ЄДРПОУ 24389020), ТОВ «УКРШФОГЕОЦЕНТР» (КОД ЄДРПОУ 43135625), ТОВ «ФШ ЛАЙТ» (КОД ЄДРПОУ 43409999), ТОВ «ЮШК ГРУПС» (КОД ЄДРПОУ 44141300), ТОВ «АВЕРОН КЕШТАЛ» (КОД ЄДРПОУ 39565739), ТОВ «БОНДЕР» (КОД ЄДРПОУ 42288636), ТОВ «МАРРЕМБУД» (КОД ЄДРПОУ 33760478), ТОВ «ФIPМA МТК ГОЛД» (КОД ЄДРПОУ 44316298), ТОВ «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД» (КОД ЄДРПОУ 26333503), AT «УКРГАЗВИДОБУВАНЯ», ФІЛІЯ ГАЗОПРОМИСЛОВЕ УПРАВЛІННЯ «ПОЛГАВАГАЗВИДОБУВАННЯ», (КОД ЄДРПОУ 30019775), ДП ПРАТ «НАК «НАДРА УКРАЇНИ» «УКРАЇНСЬКИЙ ГЕОЛОГІЧНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР» (КОД ЄДРПОУ 1432552), ТОВ «ТАРГЕТ АКТИВ» (КОД ЄДРПОУ 43631064), ПРАТ «НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ» (КОД ЄДРПОУ 32377038), ПРАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК» (25635581), ТОВ «БРЕНД-ВІК ЛТД» КОД ЄДРПОУ 14252596), ТОВ «НАУКОВО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ГЕОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР» (КОД ЄДРПОУ 36792628, ТОВ «НВЦУ» (КОД ЄДРПОУ 39242764), ТОВ «УКРІНФОГЕОЦЕНТР» (КОД ЄДРПОУ 43135625), ТОВ «ГОЛДВІН ГРУП» (КОД ЄДРПОУ 41495709), ТОВ «ВЕСПЕН» (КОД ЄДРПОУ 39426987), ТОВ «ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ» (КОД ЄДРПОУ 31747429), ТОВ «ТНГК» (код ЄДРПОУ 38319720).

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 2 ст. 205-1 КК України, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування досягнуто угоду про визнання винуватості в кримінальному провадженні між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 за участю захисника ОСОБА_4 .

Згідно зазначеної угоди про визнання винуватості, обвинувачений ОСОБА_5 беззаперечно визнав себе винуватим, добровільно надав показання, які викривають інших осіб у вчиненні кримінального правопорушення та мають доказове значення для встановлення обставин вчинених ОСОБА_5 та іншими особами кримінальних правопорушень, прокурор і обвинувачений дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 2 ст. 205-1 КК України та покарання, яке повинен понести ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 205-1 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - штраф у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 8500 грн. 00 коп.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.468КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо

кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

У підготовчому судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, свою вину обвинувачений визнав беззаперечно, сторони добровільно уклали угоду про визнання винуватості, зміст угоди відповідає вимогам ст. 472 КПК України.

Судом також встановлено, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Крім того, суд переконався, що обвинувачений цілком розуміє свої права, передбачені ч. 4 ст. 474 КПК України, також суд переконався, що сторонам зрозумілі наслідки укладання та затвердження угоди, визначені ст. 473 КПК України.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. ст. 468-475 цього Кодексу.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам КПК України та КК України, інтересам суспільства, а матеріали кримінального провадження свідчать про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачений погоджується на призначення визначеного сторонами угоди покарання.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого суд, відповідно до ст. 66 КК України, визнає щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставини, що обтяжують покарання обвинуваченого судом не встановлені.

Щодо особи обвинуваченого суд враховує зокрема те, що обвинувачений раніше не судимий, одружений, провину визнав повністю, щиро розкаявся у вчиненому кримінальному правопорушенні, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, тому наявність вказаних обставин, які істотно знижують ступінь вчиненого кримінального правопорушення та особи обвинуваченого ОСОБА_5 , зумовлює можливість призначення покарання за ч. 2 ст. 205-1 КК України із застосуванням ст. 69 КК України.

За таких обставин, суд вважає можливим затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між обвинуваченим та прокурором, призначити обвинуваченому узгоджене сторонами покарання, оскільки в підготовчому судовому засіданні не встановлено передбачених законом обставин, які б перешкоджали затвердженню судом даної угоди.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 373, 374, 475 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Угоду про визнання винуватості від 15.09.2022 року, укладену між обвинуваченим ОСОБА_5 та прокурором ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 620220000000711 по обвинуваченню ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205-1КК України - затвердити.

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,та призначитийому узгодженесторонами угодипро визнаннявинуватості від15.09.2022року покаранняіз застосуваннямст.69КК України-у видіштрафу урозмірі п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п`ятсот) грн. 00 коп.

Вирок може бути оскаржено з підстав, зазначених в ч. 4 ст. 394 КПК України, до Полтавського апеляційного суду через Октябрський районний суд м. Полтави протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а ОСОБА_5 - з моменту вручення йому копії судового рішення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий

Часті запитання

Який тип судового документу № 106573614 ?

Документ № 106573614 це Sentence

Яка дата ухвалення судового документу № 106573614 ?

Дата ухвалення - 26.09.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 106573614 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 106573614 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 106573614, Oktiabrskyi District Court of Poltava City

The court decision No. 106573614, Oktiabrskyi District Court of Poltava City was adopted on 26.09.2022. The procedural form is Criminal, and the decision form is Sentence. On this page, you will find key information about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find important information quickly.

The court decision No. 106573614 refers to case No. 554/10075/22

This decision relates to case No. 554/10075/22. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 106573613
Next document : 106573615