Decision № 105491298, 29.07.2022, Kharkiv Circuit Administrative Court

Approval Date
29.07.2022
Case No.
520/551/22
Document №
105491298
Form of court proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Харківський окружний адміністративний суд 61022, м. Харків, майдан Свободи, 6, inbox@adm.hr.court.gov.ua, ЄДРПОУ: 34390710

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Харків

29 липня 2022 року № 520/551/22

Харківський окружний адміністративний суд у складі: головуючого судді Зінченко А.В.,розглянувши в порядку спрощеного провадження адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю ХАРКІВШЛЯХБУД (пр-т Московський, буд. 273, офіс 7,м. Харків,61046, код ЄДРПОУ 43487511) до Головного управління ДПС у Харківській області (вул. Пушкінська, буд. 46,м. Харків,61057, код ЄДРПОУ 43983495) про визнання протиправним та скасування рішення,-

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з адміністративним позовом, в якому просив суд визнати протиправними та скасувати рішення комісії Головного управління ДПС у Харківській області від 02.11.2021 р. № 33619, яким було визначено відповідність Товариства з обмеженою відповідальністю "ХАРКІВШЛЯХБУД" критеріям ризиковості платника податку.

В обґрунтування позовних вимог було зазначено, що Рішенням комісії Головного управління ДПС у Харківській області від 02.11.2021 р. № 33619 було визначено відповідність позивача критеріям ризиковості платника податку у зв`язку із здійсненням господарських операцій із суб`єктом господарювання, який здійснює ризикову діяльність.

Зазначене рішення є незаконним , а тому виникли підстави для звернення до суду зі вказаним позовом за захистом своїх прав та інтересів.

Надаючи правову оцінку вищенаведеному, дослідивши надані матеріали справи, суд вказує наступне.

Відповідно до п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування (далі - ГІН/РК) в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН, Реєстр) може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 № 1165, яка набрала чинності 01.02.2020, затверджено Порядок зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН (далі - Порядок №1165).

Порядком № 1165 визначено дії платника податків та контролюючого органу щодо питання віднесення платника податків до категорії ризикових, визначено критерії ризиковості та віднесення платника податків до таких критеріїв.

Нормами Порядку № 1165 передбачено чіткий перелік умов, за яких Комісія з питань зупинення реєстрації ПН/РК в Реєстрі може віднести підприємство до переліку ризикових платників. Встановлена певна послідовність прийняття рішення про відповідність платника ПДВ Критеріям ризиковості платника податку на додану вартість. Вирішенню Комісією регіонального рівня питання відповідності платника податку Критеріям ризиковості платника ПДВ має передувати складання та направлення таким платником ПН/РК, потім моніторинг платника податку, ПН/РК. Встановленню наявності у контролюючих органах податкової інформації, що визначає ризиковість здійснення господарської операції, яка стала відома контролюючому органу у процесі провадження поточної діяльності під час виконання покладених на контролюючі органи завдань і функцій, має передувати моніторинг ПН/РК, поданої для реєстрації.

Отже, питання відповідності позивача Критеріям ризиковості платника ПДВ має розглядатись Комісією регіонального рівня за наслідками подання підприємством товариством для реєстрації ПН/РК та моніторингу платника податку і ПН/РК, що направлена для реєстрації,

З огляду на приписи статей 185, 187 Податкового кодексу України об`єктивними ознаками неможливості здійснення операції з постачання товарів/послуг та/або ймовірності уникнення платником податку на додану вартість виконання податкового обов`язку можуть бути визнані обгрунтовані сумніви (розумні припущення тощо) контролюючого органу в наявності у спірних правовідносинах об`єкта оподаткування податком на додану вартість, тобто реальний ризик виписування особою податкової накладної за відсутності визначеної Кодексом першої події.

Комісією ГУ ДПС з питань зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН прийнято рішення від 02.11.2021 № 33619 про відповідність ТОВ «ХАРКІВШЛЯХБУД» Критеріям ризиковості платника податку на підставі п. 8 Критеріїв ризиковості платника податку.

Підставою прийняття даного рішення слугувала податкова інформація: підприємство та/або контрагент задіяні у проведенні ризикових операцій, а саме: надійшов лист управління податкового аудиту від 20.10.2021 № 3020/20-40-07-28-18 щодо включення до переліку ризикових платника ТОВ «ХАРКІВШЛЯХБУД», який доведено для відпрацювання листами ДПС України як учасника міжрегіональної схеми ухилення від оподаткування за період червень, жовтень, листопад, грудень 2020 року за категорією «транзитер» на загальну суму ПДВ 4 352, 00 тис. грн.

Згідно з даними Єдиного реєстру податкових накладних за 2020 - 2021 роки підприємством задекларовано придбання послуг з капітального ремонту, будівельних матеріалів в асортименті на загальну суму ПДВ 3 198, 00 тис. грн.

В ході аналізу встановлено, що у основного контрагента ПП «Захід Госпторг» (код ЄДРПОУ 42206747), яким задекларовано надання послуг з капітального ремонту, недостатня чисельність працівників (7 осіб) та пересорт по ланцюгу постачання, що ставить під сумнів реальність виконання задекларованих операцій.

Разом з тим, по основних контрагентах - постачальниках ТОВ «Маррембуд» (код ЄДРПОУ 33760478), ПП «Захід Госпторг» (код ЄДРПОУ 42206747) наявна негативна вхідна інформація.

Крім того, відповідно до схеми руху ПДВ за період листопад 2020 року - листопад 2021 року встановлено невідповідність придбаного товару та в подальшому реалізованому ні по номенклатурі, ні по об`єму придбання - постачання (схема руху ПДВ додається).

Отже, у податкового органу виник обґрунтований сумнів щодо господарської діяльності ТОВ «ХАРКІВШЛЯХБУД», наявна податкова інформація свідчить про ймовірність задіяння платника у мінімізації сплачених до бюджету сум ПДВ та про можливість віднесення до переліку ризикових.

Дії контролюючого органу щодо внесення інформації до електронної бази даних незалежно від джерела її отримання (чи отриманої внаслідок проведення податкової перевірки, чи за результатами засідання комісії, яка вирішує питання реєстрації ПН/РК в ЄРПН) мають характер службової діяльності відповідних осіб з інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органу.

Відтак, використання контролюючим органом податкової інформації, наявної в інформаційних системах ДПС, або внесення інформації в такі бази за результатами її опрацювання, здійснення податкового контролю, зокрема, віднесення позивача до платників, які відповідають Критеріям ризиковості, є лише службовою діяльністю працівників податкового органу на виконання своїх професійних обов`язків і є одним із заходів щодо збору, опрацювання та використання інформації, необхідної для виконання покладених на відповідача функцій та завдань.

Суд вказує, що здійснення моніторингу відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків є превентивним заходом, спрямованим на убезпечення від безпідставного формування податкового кредиту за операціями, що не підтверджені первинними документами або підтверджені платником податку копіями документів, які складені з порушенням законодавства.

Відповідно до зазначеного, суд приходить до висновку, що рішення є правомірним та винесеним згідно до вимог законодавства.

Суд зазначає, що згідно з вимогами ст.2 КАС України завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з ме тою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтер есів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

У справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів влад них повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень тау спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5)добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім фор мам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, протягом розумного строку.

Таким чином, проаналізувавши наведене, суд вважає за необхідне вказати, що позовні вимоги є не обґрунтованими, не підтверджені нормативно та документально, а тому є такими, що не підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 19 Конституції України, ст.ст. 243, 244, 245, 246 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

В И Р І Ш И В :

Адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю ХАРКІВШЛЯХБУД (пр-т Московський, буд. 273, офіс 7,м. Харків,61046, код ЄДРПОУ 43487511) до Головного управління ДПС у Харківській області (вул. Пушкінська, буд. 46,м. Харків,61057, код ЄДРПОУ 43983495) про визнання протиправним та скасування рішення - залишити без задоволення.

Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку шляхом подачі безпосередньо до Другого апеляційного адміністративного суду апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня вручення повного рішення суду у відповідності до ст. 295 цього Кодексу.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Суддя Зінченко А.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 105491298 ?

Документ № 105491298 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 105491298 ?

Дата ухвалення - 29.07.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 105491298 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 105491298 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 105491298, Kharkiv Circuit Administrative Court

The court decision No. 105491298, Kharkiv Circuit Administrative Court was adopted on 29.07.2022. The procedural form is Administrative, and the decision form is Decision. On this page, you will find key information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find necessary information conveniently.

The court decision No. 105491298 refers to case No. 520/551/22

This decision relates to case No. 520/551/22. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 105491297
Next document : 105491299