Decision № 105105447, 06.07.2022, Mykolayiv Circuit Administrative Court

Approval Date
06.07.2022
Case No.
400/1590/22
Document №
105105447
Form of court proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2022 р. № 400/1590/22 м. Миколаїв

Миколаївський окружний адміністративний суд, у складі судді Фульги А.П. розглянувши в письмовому провадженні за правилами спрощеного позовного провадження адміністративну справу

за позовом:Товариства з обмеженою відповідальністю «Рейдовий термінал «КОНКОРД», вул. Лягіна, 4/1, м. Миколаїв, 54001,

до відповідача:Миколаївської митниці Державної митної служби України, вул. Московська, 57-А, м. Миколаїв, 54017,

про:визнання дій протиправними,

ВСТАНОВИВ:

ТОВ "Рейдовий термінал""КОНКОРД" звернулось до суду з позовом до Миколаївської митниці Державної митної служби України про визнання протиправною бездіяльності, яка полягає у неврученні під розписку та не надісланні рекомендованим листом з повідомленням про вручення керівнику ТОВ "Рейдовий термінал" "КОНКОРД" або уповноваженій ним особі наказу Миколаївської митниці від 13 грудня 2021 року №184 "Про проведення документальної планової перевірки ТОВ "Рейдовий термінал"" "КОНКОРД" визнання протиправними дій Миколаївської митниці Державної митної служби України, які полягають у проведенні документальної планової виїзної перевірки дотримання ТОВ "Рейдовий термінал" "КОНКОРД" вимог законодавства України з питань митної справи на підставі наказу Миколаївської митниці від 13.12.20221р. №184 та Наказу Миколаївської митниці від 31 січня 2022 року №21.

Позивач мотивував свої вимоги тим, що у відповідача було відсутнє право на проведення документальної планової перевірки, так як ним не було вручено або направлено рекомендованим листом з повідомленням директору підприємства чи його уповноваженій особі не пізніше ніж за 10 днів до проведення перевірки наказу про проведення перевірки, зазначив, що допустив відповідача до проведення перевірки внаслідок обману його посадовими особами.

Суд, в зв`язку з дією Указу Президента України 17 травня 2022р. №341/2022 "Про продовження дії строку воєнного стану", розглянув справу в письмовому провадженні, без виклику сторін.

Відповідач відзив до суду не надав. Зважаючи на те, що відповідач зареєстрований в системі електронний суд і отримав позов, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності відзиву, так як відповідач обізнаний про розгляд даної справи та знайомий з її матеріалами, не скористався своїм правом надання відзиву до суду.

Розглянувши матеріали справі, проаналізувавши діюче законодавство, суд встановив наступне.

Відповідно до наказу Миколаївської митниці Державної митної служби України від 13.12.2021р. №184 на ТОВ "Рейдовий термінал" "КОНКОРД" проводилась документальна планова виїзна перевірки дотримання вимог законодавства України з питань митної справи. Наказом було встановлено строк перевірки з 24.12.2021р. тривалістю 30 робочих днів. Наказом від 21.01.2022р. №21 термін перевірки було продовжено ще на 15 робочих днів.

Як зазначено в позові та не заперечувалось відповідачем копію наказу на проведення перевірки було вручено позивачу 24.12.2021р. - в день початку перевірки. В зв`язку з відсутністю відзиву, суд зробив висновок про те що даний факт не заперечувався відповідачем з відповіді відповідача на звернення ТОВ "Рейдовий термінал" "КОНКОРД" листом від 28.01.2022р. до начальника Миколаївської митниці Миколенка С.П. про надання інформації та роз`яснень з питань порядку та законності проведення перевірки посадовими особами митниці. Відповідачем було надано відповідь від 19.01.2022р. з якої вбачається відсутність заперечень на факт невручення представниками відповідача наказу на проведення перевірки за 10 календарних днів до проведення перевірки.

24.12.2021р. за адресою позивача прибули з метою проведення перевірки представники Миколаївської митниці Свєтлична В.В., Косарєв В.А., Тартак С.В. та Мавров Д.П. крім вручення копії наказу №184 від 13.12.2021р. директору ТОВ "Рейдовий термінал" КОНКОРД" О.Братченко було також вручено посвідчення на проведення перевірки від 24.12.2021р. №7.16-19/003.

На зауваження ОСОБА_1 про неотримання ним за 10 календарних днів до проведення перевірки копії наказу №184 від 13.12.2021р. він отримав відповідь про те, що наказ йому було направлено, відповідні докази буде надано. Директор фактично допустив посадових осіб до перевірки, як він вважає, внаслідок обману його посадовими особами Миколаївської митниці, так як докази відправки йому наказу він так і не отримав.

Листом від 05.01.2022р. О.Братченко звернувся до начальника Миколаївської митниці Миколенка С.П. з проханням надати інформацію чи були законними дії посадових осіб Миколаївської митниці щодо проведення документальної планової виїзної перевірки без вручення наказу на проведення перевірки за 10 календарних днів до її початку. На дане звернення позивачем було отримано лист щодо надання інформації від Миколаївської митниці від 19.01.2022. зі змісту якого не вбачалось відповіді на питання щодо вручення ТОВ "Рейдовий термінал" "КОНКОРД" за 10 календарних днів до початку перевірки копії наказу №184 від 13.12.2021р.

Відповідно до ст.336 Митного кодексу України, однією з форм митного контролю є проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства України з питань митної справи, в тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів.

Відповідно до ст. 345 Митного кодексу України - документальна перевірка це сукупність заходів, за допомогою яких митні органи переконуються у правильності заповнення митних декларацій, декларацій митної вартості та в достовірності зазначених у них даних, законності ввезення (пересилання) товарів на митну територію України або на територію вільної митної зони, вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України або за межі території вільної митної зони, а також своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних та інших платежів, а також пені, контроль за справлянням яких покладено на митні органи.

Відповідно до ч.ч. 1,6 ст.346 Митного кодексу України, документальні виїзні перевірки проводяться за наказом відповідного митного органу з урахуванням обставин і підстав, установлених цим Кодексом. Право на проведення документальної планової перевірки підприємства надається лише за умови, що керівнику цього підприємства або уповноваженій ним особі не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.

В порушення ч.6 ст.346 Митного кодексу України відповідач не вручив під розписку та не надіслав рекомендованим листом з повідомленням про вручення керівнику

ТОВ "Рейдовий термінал" "КОНКОРД" копію наказу "Про проведення

документальної планової виїзної перевірки дотримання ТОВ "Рейдовий термінал" "КОНКОРД" вимог законодавства України з питань митної справи" №184 від 13.12.2021р.

У посадових осіб контролюючого органу виникає право на проведення документальної планової/позапланової виїзної перевірки, фактичної перевірки за сукупності двох умов: наявності визначених законом підстав для її проведення (правова підстава) та надіслання/пред`явлення оформлених відповідно до вимог законодавства направлення і наказу на проведення перевірки, а також службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки (формальна підстава). Оскаржуючи наслідки проведеної контролюючим органом перевірки у вигляді податкових повідомлень-рішень та інших рішень, платник податків не позбавлений можливості посилатись на порушення контролюючим органом вимог законодавства щодо проведення такої перевірки, якщо вважає, що вони зумовлюють протиправність таких рішень.

Таким чином, головним критерієм, покладеним в основу визнання правових актів органу державної влади незаконними з процесуальних підстав, є порушення адміністративних процедур, покликаних забезпечувати платникам податків реалізацію й захист їх прав.

Верховний Суд неодноразово наголошував про необхідність надання судом оцінки всім важливим аргументам, що були передумовою прийняття суб`єктом владних повноважень відповідного індивідуального акта, який є предметом судового контролю, є визначеною процесуальним законом гарантією справедливого судового розгляду, одним із елементів якого є мотивована оцінка кожного аргументу, наведеного учасниками справи, щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення позову.

З наказом про невиїзну перевірку, відомостями про дату її початку та місце проведення платник має бути ознайомлений у встановлений законом спосіб до її початку.

Невиконання вище вказаних вимог призводить до визнання перевірки незаконною та відсутності її правових наслідків.

В свою чергу, контролюючий орган приступив до проведення перевірки з 24.12.2021р., тобто в день повідомлення позивача про її проведення.

Європейський суд з прав людини підкреслив особливу важливість принципу "належного урядування". Він передбачає, що у разі, коли йдеться про питання загального інтересу, зокрема, якщо справа впливає на такі основоположні права людини, як майнові права, державні органи повинні діяти вчасно та в належний і якомога послідовніший спосіб. Зокрема, на державні органи покладено обов`язок запровадити внутрішні процедури, які посилять прозорість і ясність їхніх дій, мінімізують ризик помилок і сприятимуть юридичній визначеності у цивільних правовідносинах, які зачіпають майнові інтереси.

Принцип "належного урядування" не повинен перешкоджати державним органам виправляти випадкові помилки, навіть ті, причиною яких є їхня власна недбалість. Будь- яка інша позиція була б рівнозначною санкціонуванню неналежного розподілу обмежених державних ресурсів, що саме по собі суперечило б загальним інтересам. З іншого боку, потреба виправити минулу "помилку" не повинна непропорційним чином втручатися в нове право, набуте особою, яка покладалася на легітимність добросовісних дій державного органу.

Державні органи, які не впроваджують або не дотримуються своїх власних процедур, не повинні мати можливість отримувати вигоду від своїх протиправних дій або уникати виконання своїх обов`язків. Ризик будь-якої помилки державного органу повинен покладатися на саму державу, а помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони стосуються.

Крім того, Європейський суд у справі"Black Clawson Ltd. v. Papierwerke AG" (1975, AC 591 at 638) вказав, що сприйняття верховенства права як конституційного принципу вимагає того, аби будь-який громадянин, перед тим, як вдатися до певних дій, мав змогу знати заздалегідь, які правові наслідки настануть.

Сутність принципу правової визначеності Європейський суд визначив як забезпечення передбачуваності ситуації та правовідносин у сферах, що регулюються, цей принцип не дозволяє державі посилатись на відсутність певного правового акта, який визначає механізм реалізації прав і свобод громадян, закріплених у конституційних та інших актах.

Як зазначив Європейський суд у справі "Yvone van Duyn v. Home Office", принцип правової визначеності означає, що зацікавлені особи повинні мати змогу покладатись на зобов`язання, взяті державою, навіть якщо такі зобов`язання містяться в законодавчому акті, якій загалом не має автоматичної прямої дії.

Така дія названого принципу пов`язана із іншим принципом - відповідальності держави, який полягає в тому, що держава не може посилатись на власне порушення зобов`язань для запобігання відповідальності.

На державні органи покладено обов`язок запровадити внутрішні процедури, які посилять прозорість і ясність їхніх дій, мінімізують ризик помилок (рішення у справах "Лелас проти Хорватії","Тошкуце та інші проти Румунії" і сприятимуть юридичній визначеності у правовідносинах (рішення у справах "Онїлдіз проти Туреччини" (п. 128), та "Беєлер проти Італії" (п. 119).

Державні органи, які не впроваджують або не дотримуються своїх власних процедур, не повинні мати можливість отримувати вигоду від своїх протиправних дій або уникати виконання своїх обов`язків (п. 74 рішення ЄСПЛ у справі "Лелас проти Хорватії" ).

Зважаючи на викладене, в розумінні положень ч.6 ст. 346 Митного кодексу України, суд вважає, що відповідачем не вчинено всіх залежних від нього дій щодо вчасного повідомлення позивача про проведення перевірки, що не надало практичну можливість позивачу бути обізнаним про проведення такої перевірки.

З урахуванням наведеного, а також зважаючи на те, що всупереч вимог Митного кодексу України позивач не був повідомлений про початок проведення щодо нього документальної невиїзної позапланової перевірки, адже не отримав наказ про її проведення завчасно, тобто з наказом про перевірку, відомостями про дату її початку та місце проведення не був ознайомлений у встановлений законом спосіб до її початку, суд вважає, що були відсутні правові підстави для проведення планової виїзної перевірки позивача.

Таким чином, суд дійшов висновку про те, що контролюючим органом порушено приписи пункту ч.6 ст. 346 Митного кодексу України, що свідчить про протиправність дій Миколаївської митниці Державної митної служби України з проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ "Рейдовий термінал" "КОНКОРД" на підставі наказу №184 від 13.12.2021р.

Як вбачається з ч. 2 ст. 2 КАС України, у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Відповідно до частини 1 статті 77 КАС України , кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу .

Частиною 2 статті 77 КАС України встановлено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

В даному випадку відповідачем, як суб`єктом владних повноважень, не доведено правомірність дій, що оскаржуються.

З огляду на викладене, суд зазначає про наявність підстав для задоволення позовних вимог.

Відповідно до ч.1 ст.139 КАС України, при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Керуючись ст. 2, 19, 139, 241, 244, 242 - 246 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Рейдовий термінал «КОНКОРД» (вул. Лягіна, 4/1, м. Миколаїв, 54001 код ЄДРПОУ 39871068) до Миколаївської митниці Державної митної служби України (вул. Московська, 57-А, м. Миколаїв, 54017 код ЄДРПОУ 44017652) задовольнити.

2. Визнати протиправною бездіяльність Миколаївської митниці Державної митної служби України, яка полягає у не врученні під розписку та не надісланні рекомендованим листом з повідомленням про вручення керівнику ТОВ "Рейдовий термінал" "КОНКОРД" або уповноваженій ним особі наказу Миколаївської митниці від 13 грудня 2021 року №184 "Про проведення документальної планової перевірки ТОВ "Рейдовий термінал""КОНКОРД".

3.Визнати протиправними дії Миколаївської митниці Державної митної служби України, які полягають у проведенні документальної планової виїзної перевірки дотримання ТОВ "Рейдовий термінал" "КОНКОРД" вимог законодавства України з питань митної справи на підставі наказу Миколаївської митниці від 13.12.20221р. №184 та Наказу Миколаївської митниці від 31 січня 2022 року №21.

4. Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Миколаївської митниці Державної митної служби України (вул. Московська, 57-А, м. Миколаїв, 54017 код ЄДРПОУ 44017652) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Рейдовий термінал «КОНКОРД» (вул. Лягіна, 4/1,м. Миколаїв, 54001 код ЄДРПОУ 39871068) судові витрати в розмірі 4 962,00 грн.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції подається протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення. Апеляційна скарга подається учасниками справи безпосередньо до П`ятого апеляційного адміністративного суду.

Суддя А. П. Фульга

Часті запитання

Який тип судового документу № 105105447 ?

Документ № 105105447 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 105105447 ?

Дата ухвалення - 06.07.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 105105447 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 105105447 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 105105447, Mykolayiv Circuit Administrative Court

The court decision No. 105105447, Mykolayiv Circuit Administrative Court was adopted on 06.07.2022. The procedural form is Administrative, and the decision form is Decision. On this page, you will find important data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find key data quickly.

The court decision No. 105105447 refers to case No. 400/1590/22

This decision relates to case No. 400/1590/22. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 105105446
Next document : 105133952