Decision № 10476090, 18.05.2010, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
18.05.2010
Case No.
32/226
Document №
10476090
Form of court proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 32/22618.05.10 За позовом

до

проПодільської районної у місті Києві ради

Товариства з обмеженою відповідальністю «Алон»

визнання права власності Суддя Хрипун О.О.

Представники сторін:

Від позивача Грушецька О.В. –предст.

Від відповідача Єрмак О.В. –предст.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Подільська районна у місті Києві рада звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Алон»про визнання права власності за територіальною громадою Подільського району міста Києва на нежитлові приміщення групи приміщень № 78 загальною площею 53,40 (п'ятдесят три цілих чотири сотих) кв. м. в будинку по вул. Волоська, 23, літ. «А».

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що Відповідач своїми діями не визнає право власності за Подільською районною радою у місті Києві на передане йому в оренду майно, а саме: на нежитлові приміщення групи приміщень № 78 загальною площею 53,4 кв. м в будинку по вул. Волоська, 23, літ. «А»в місті Києві, тому в силу вимог статті 392 Цивільного кодексу України Позивач просить в судовому порядку визнати право власності територіальної громади Подільського району міста Києва.

Відповідач у відзиві на позовну заяву заперечив проти заявлених вимог та просив суд відмовити Позивачу з огляду на те, що статтею 777 Цивільного кодексу України наймач має переважне право на придбання найманої речі (наймачем Відповідач є більше 6 років). Згідно ст. 778 Цивільного кодексу України в результаті поліпшення речі наймач має право на відшкодування вартості необхідних витрат, оскільки вкладені в ремонт кошти не були відшкодовані, то Відповідач вимагає визнати за ним право власності на зазначені приміщення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників Сторін, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Розпорядженням Подільської районної у місті Києві державної адміністрації від 12.07.2004 № 718 Товариству з обмеженою відповідальністю «Алон»передано в тимчасове платне користування (орендна) нежилі приміщення загальною площею 465,50 кв.м. по вул. Волоська, 23, літ. «А»у місті Києві.

На виконання даного Розпорядження 12 липня 2004 року між Комунальним підприємством «Оренда»та Товариством з обмеженою відповідальністю «Алон»(далі - Відповідач) укладено Договір оренди нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) № 2096 комунальної власності територіальної громади Подільського району міста Києва, відповідно до умов якого Комунальне підприємство «Оренда»передало, а Товариство з обмеженою відповідальністю «Алон»прийняло в оренду нежилі приміщення загальною площею 465,5 кв.м. за адресою; м. Київ, вул. Волоська, 23, літ. «А».

Відповідно до статті 759 Цивільного кодексу України, за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Пунктом 6.2 Договору встановлено строк дії договору з 12 липня 2004 року по 12 липня 2009 року.

Згідно з ст. ст. 3, 23 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», відносини щодо оренди державного майна, що перебуває у комунальній власності, регулюються договором оренди, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами. Передача майна в оренду не припиняє права власності на це майно.

Статтею 316 Цивільного кодексу України встановлено, що правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Власникові належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном (ч. 1 ст. 317 Цивільного кодексу України).

Власник в силу вимог ч. 1, 2 ст. 319 Цивільного кодексу України володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону.

15 квітня 2010 року до Подільської районної у місті Києві ради звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю «Алон»з вимогами про визнання права власності на нежитлові приміщення групи приміщень № 78 загальною площею 53,40 кв. м в будинку по вул. Волоська, 23, літ. «А». Також листом Відповідач вимагає усунути будь-які перешкоди реалізації їх права власності на вищевказані приміщення на тій підставі, що за час оренди зазначених приміщень він добросовісно ними користувався та за власні кошти здійснив ремонт, вартість якого значно перевищує балансову вартість самого приміщення.

Відповідно до довідки Комунального підприємства «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду Подільського району»Подільської районної у місті Києві ради № 202 від 19.04.2010 спірне приміщення перебуває на балансі КП «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду Подільського району»оскільки знаходиться у власності територіальної громади Подільського району.

Порядок переходу права власності на об'єкти нерухомого майна, що перебуває у комунальній власності, передбачено Законом України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)». Згідно даних норм, право власності на об'єкти нерухомого майна, які перебувають у комунальній власності територіальної громади, може бути набуте шляхом приватизації тільки через процедуру прийняття відповідного рішення місцевою радою.

Відповідно до ст. 3 зазначеного Закону приватизація об'єктів малої приватизації здійснюється або шляхом викупу, або продажу на аукціоні, за конкурсом.

Згідно зі ст. ст. 29, 41 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», ст. 7 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», ст. ст. 2, 7 Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», виконавчі органи мають повноваження щодо розпорядження комунальним майном, а саме: управління в межах, визначених радою майном, що належить до комунальної власності територіальної громади, а також підготовки і внесення на розгляд рад пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації.

Відповідно до ч. 1 ст. 321 Цивільного кодексу України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Таким чином, законодавством встановлена чітка процедура переходу права власності (відчуження) на об’єкти нерухомого майна, що перебуває у комунальній власності до фізичних чи юридичних осіб. При цьому Відповідач не надав до суду належних доказів того, що приміщення, яке було передане йому в тимчасове платне користування строком до 12 липня 2009 року має перейти у його власність у зв'язку з визначеною процедурою викупу, продажу за конкурсом або на аукціоні.

Відповідно до статті 391 Цивільного кодексу України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном.

Статтею 15 Цивільного кодексу України встановлено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Частина 1 ст. 33 Господарського процесуального кодексу України передбачає, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Згідно з ч. 2 ст. 34 Господарського процесуального кодексу України обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Враховуюче викладене, суд доходить до висновку про обґрунтованість заявлених Позивачем вимог та відповідність їх чинному законодавству, у зв’язку з чим, позов підлягає задоволенню в повному обсязі.

Державне мито, судові витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України покладаються на Відповідача.

Керуючись ст. ст. 32-34, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Визнати за територіальною громадою Подільського району міста Києва право власності на нежитлові приміщення групи приміщень № 78 загальною площею 53,40 (п’ятдесят три цілих чотири сотих) кв. м. в будинку № 23, літера «А»по вулиці Волоська в місті Києві.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Алон»(04071, м. Київ, вул. Волоська, 23, код ЄДРПОУ 32853414) на користь Подільської районної у місті Києві ради (04070, м. Київ, Контрактова площа, 2, код ЄДРПОУ 26077603) 85 (вісімдесят п’ять) гривень 00 копійок державного мита та 236 (двісті тридцять шість) гривень 00 копійок витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання та може бути оскаржене у порядку та строки, визначені Господарським процесуальним кодексом України.

Суддя                                                                                                     О.О.Хрипун

Дата підписання рішення: 26.05.2010

Часті запитання

Який тип судового документу № 10476090 ?

Документ № 10476090 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 10476090 ?

Дата ухвалення - 18.05.2010

Яка форма судочинства по судовому документу № 10476090 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 10476090 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 10476090, Commercial Court of Kyiv City

The court decision No. 10476090, Commercial Court of Kyiv City was adopted on 18.05.2010. The procedural form is Economic, and the decision form is Decision. On this page, you will find important information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find important information conveniently.

The court decision No. 10476090 refers to case No. 32/226

This decision relates to case No. 32/226. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 10476088
Next document : 10476092