Court decree № 104602699, 03.06.2022, Commercial Court of Kyiv Oblast

Approval Date
03.06.2022
Case No.
911/782/22
Document №
104602699
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про залишення позовної заяви без руху

"03" червня 2022 р. м. Київ Справа № 911/782/22

Суддя Конюх О.В., розглянувши позовні матеріали

за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю «Сторхауз Україна» (02099, м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 9, ідентифікаційний код 36057973)

до відповідачаТовариства з обмеженою відповідальністю «Інсайт Девелоп» (08301, Київська обл., м. Бориспіль (з), вул. Запорізька, буд. 36, ідентифікаційний код 43400949)

про стягнення 459 279,38 грн.,

ВСТАНОВИВ:

позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю «Сторхауз Україна», звернувся до господарського суду Київської області з позовом від 27.05.2022 до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Інсайт Девелоп», в якому просить суд стягнути з відповідача заборгованість у розмірі 554 279,38 грн.(згідно прохальної частини позовної заяви), яка виникла у зв`язку із неналежним виконанням відповідачем взятих на себе зобов`язань з оплати за поставлений товар згідно Договору поставки від 05.11.2020 №20-555.

Подана позовна заява не відповідає вимогам ст. ст. 162, 164 Господарського процесуального кодексу України.

За приписами пунктів 3, 4 частини третьої статті 162 ГПК України позовна заява повинна містити, зокрема: зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 163 ГПК України у позовах, які складаються з кількох самостійних вимог ціна позову визначається загальною сумою всіх вимог.

Позивач у вступній частині позовної заяви визначив ціну позову 459 279,38 грн., ця ж сума наведена в описовій частині позовної заяви, однак у прохальній частині позивач просить суд стягнути з відповідача 554 279,38 грн. Розрахунку ціни позову позивач не подав, доказів часткової оплати (копій платіжних документів) також не подав.

За таких обставин позивачем у позовній заяві допущено розбіжності між зазначеною у позові ціною позову та вказаними у прохальній частині позову вимогами, заявленими до стягнення з відповідача. Суд зазначає, що позбавлений права визначати замість позивача позовні вимоги, оскільки відповідно до ст. 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд. Суд при ухваленні рішення не може виходити у рішенні за межі позовних вимог (ч. 2 ст. 237 Господарського процесуального кодексу України).

З огляду на викладене, позивачу слід визначитися із своїми позовними вимогами, вказати вірну ціну позову, підтвердивши її відповідним розрахунком та належними первинними документами.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 164 ГПК України, до позовної заяви додаються документи, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі.

У якості сплати судового збору за подання позовної заяви до господарського суду позивачем надано платіжне доручення від 23.05.2022 №514 на суму 6 889,19 грн.

Відповідно до частини другої статті 123 ГПК України, розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Правові засади справляння судового збору, платників, об`єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначено Законом України Про судовий збір.

Приписами статті 4 Закону України Про судовий збір встановлено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі. За подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру справляється судовий збір у розмірі 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Якщо дійсний розмір позовних вимог позивача відповідає зазначеній у прохальній частині сумі 554 279,38 грн., то 1,5% від такої ціни позову становить 8 314,19 грн., з огляду на що позивачу необхідно доплатити 1 425,00 грн. судового збору (8 314,19 грн. мінус 6 889,19 грн.).

Згідно з п. 1 ч. 1 статті 164 ГПК України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 Господарського процесуального кодексу України, позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов`язані до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення.

Позивач не дотримав вказаних вимог. До позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Сторхауз Україна» в якості доказів направлення відповідачу копії позовної заяви та доданих до неї документів додано оригінал накладної №0205501848965 від 31.05.2022 та оригінал опису вкладення у цінний лист №0205501848965 від 31.05.2022, з яких вбачається, що вказане поштове відправлення фактично скеровано на адресу 08300, м. Бориспіль, вул. Тельмана (М.Колмикова), 14Б, хоча місцезнаходженням юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Інсайт Девелоп» є 08301, Київська обл., м. Бориспіль (з), вул. Запорізька, буд. 36, що відповідає інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Крім того, в першому пункті опису вкладення вказано найменування вкладення «Позов», з чого не вбачається яка саме позовна заява була направлена відповідачу у зв`язку із повною відсутністю в описі будь-яких ідентифікуючих ознак поданої позовної заяви.

Додатково суд зазначає, що в тексті позовної заяви в графі додатки зазначено «Копія видаткової накладної №2861 від 04.12.2020 року» також вказана накладна №2861 від 04.12.2020 вказана в описі вкладення в лист до ТОВ "Інсайт Девелоп", натомість як фактично до позовної заяви додано копію видаткової накладної №3861 від 04.12.2020, і у тексті позову позивач твердить про поставку обладнання за видатковою накладною №3861 від 04.12.2020.

Згідно з ч. 1 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України, суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Суд роз`яснює Товариству з обмеженою відповідальністю «Сторхауз Україна», що відповідно до частини 3 статті 174 ГПК України, якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, проте, згідно з частиною 4 статті 174 ГПК України, якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

Вищевказані недоліки позовної заяви повинні бути усунуті Товариством з обмеженою відповідальністю «Сторхауз Україна» у строк, що не повинен перевищувати десяти днів з дня вручення даної ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 162, 164, 172, 174, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Сторхауз Україна» залишити без руху.

2. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Сторхауз Україна» усунути недоліки позовної заяви, в строк не пізніше десяти днів з дня отримання ухвали про залишення позовної заяви без руху, а саме:

- визначитися із своїми вимогами до відповідача та вказати вірну ціну позову, підтвердивши її відповідним розрахунком та первинними документами (належною видатковою накладною та платіжними документами);

- якщо дійсний розмір позовних вимог позивача відповідає зазначеній у прохальній частині сумі 554 279,38 грн., доплатити 1 425,00 грн. судового збору. Докази оплати подати суду;

- надати суду належні докази направлення на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю «Інсайт Девелоп» копії позовної заяви разом з доданими до неї документами (оригінал опису вкладення в лист, заповнений відповідно до переліку додатків, поданих до суду, засвідчений календарним штемпелем відділення поштового зв`язку із зазначенням номеру поштового відправлення).

Докази подаються за правилами, встановленими ст. 80 ГПК України.

3. Копію ухвали направити Товариству з обмеженою відповідальністю «Сторхауз Україна».

Ухвала набирає законної сили в порядку частини 2 ст. 235 ГПК України з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Суддя О.В. Конюх

Часті запитання

Який тип судового документу № 104602699 ?

Документ № 104602699 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 104602699 ?

Дата ухвалення - 03.06.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 104602699 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 104602699 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 104602699, Commercial Court of Kyiv Oblast

The court decision No. 104602699, Commercial Court of Kyiv Oblast was adopted on 03.06.2022. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find useful data about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find necessary data quickly.

The court decision No. 104602699 refers to case No. 911/782/22

This decision relates to case No. 911/782/22. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 104602698
Next document : 104602701