Decision № 103820027, 31.03.2022, Novohrodivskyi Town Court of Donetsk Oblast

Approval Date
31.03.2022
Case No.
319/1230/21
Document №
103820027
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

319/1230/21

2/239/58/2022

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2022 року Новогродівський міський суд Донецької області

в складі: головуючого судді Грідяєвої М.В.

при секретарі Гнатюк О.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Новогродівка цивільну справу за позовом Приватного акціонерного товариства «Українська страхова компанія» до ОСОБА_1 про стягнення виплаченої суми страхового відшкодування,

В С Т А Н О В И В :

ПрАТ «Українська страхова компанія» звернулось до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення виплаченої суми страхового відшкодування, вказуючи на те, що між КС «Українська кредитна спілка» та ОСОБА_1 укладено кредитний договір № 9994с від 20.05.2013 року. На виконання якого, КС «Українська кредитна спілка» надала, а ОСОБА_1 отримала у тимчасове користування грошові кошти у безготівковій формі з дотриманням їх повернення та сплати процентів у визначені договором строки, у загальному розмірі 8000 грн., строком на 24 місяці, з 20.05.2013 року, зі сплатою процентів у розмірі 28,8% річних. Між ПрАТ «Українська страхова компанія» та КС «Українська кредитна спілка» укладено договір добровільного страхування кредитів №12 від 01.06.2013 року, предметом якого є майнові інтереси КС «Українська кредитна спілка», що не суперечать закону, пов`язані із матеріальними збитками, які завдані останній внаслідок повного або часткового неповернення позичальником суми кредиту (позики) та (або) відсотків за користування кредитом у встановлені терміни у відповідності до Кредитних договорів. Страховик здійснює страхування кредитних ризиків за кредитними договорами, укладеними між позичальниками та КС «Українська кредитна спілка», згідно з Реєстром наданих за звітній період кредитів, що укладені в межах договорів про співробітництво між КС «Українська кредитна спілка» та ними. У відповідності з додатком №1 до Договору добровільного страхування №12 від 01.06.2013 року, кредитний договір № 9994с від 20.05.2013 року, укладений між КС «Українська кредитна спілка» та ОСОБА_1 віднесено до переліку договорів, страхові ризики за якими застраховано позивачем на загальну суму 21160 грн. Відповідач свої зобов`язання за кредитним договором №9994с від 20.05.2013 року належним чином не виконувала, передбачені кредитним договором щомісячні платежі не сплачувала. Керуючись вимогами Договору добровільного страхування кредитів КС «Українська кредитна спілка» направила ПрАТ «Українська страхова компанія» заяву про виплату страхового відшкодування № 1654 від 26.10.2021 року у сумі 17001,75 грн., внаслідок невиконання відповідачем свого зобов`язання за кредитним договором. Позивачем на підставі вищезазначеної заяви та доданих до неї документів, складено страховий акт № 895кр від 27.10.2021 року та 27.10.2021 року здійснено виплату страхового відшкодування в розмірі 17001,75 грн. Таким чином, оскільки ПрАТ «Українська страхова компанія» виконала покладені на неї законом та умовами Договору добровільного страхування кредитів №12 від 01.06.2013 року обов`язки, до ПрАТ «Українська страхова компанія» перейшло право вимоги на стягнення з ОСОБА_1 матеріальної шкоди за виплачене страхове відшкодування у розмірі 17001,75 грн. Просить стягнути з відповідача суму виплаченого страхового відшкодування в розмірі 17001грн. 75 коп., та сплачений судовий збір в розмірі 2270 грн., справу розглядати у відсутність позивача, проти заочного рішення не заперечують.

Відповідач в судове засідання повторно не з`явилась, про час, дату та місце розгляду справи повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомила.

Суд ухвалив слухати справу заочно.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає позов ПрАТ «Українська страхова компанія» до ОСОБА_1 про стягнення виплаченої суми страхового відшкодування обґрунтованим частково та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Згідно кредитного договору № 9994с від 20.05.2013 року, укладеного між КС «Українська кредитна спілка» та ОСОБА_1 , КС «Українська кредитна спілка» на підставі рішення Кредитного комітету №822 надала, а ОСОБА_1 отримала у тимчасове користування грошові кошти у безготівковій формі з дотриманням вимог їх повернення та сплати процентів у визначені договором строки, у розмірі 8000 грн. строком на 24 місяці з 20.05.2013 року по 21.05.2015 року включно зі сплатою процентів у розмірі 28,8% річних.

Згідно платіжного доручення № 20764 від 20.05.2013 року, КС «Українська кредитна спілка» виконала свої зобов`язання за кредитним договором, перерахувавши ОСОБА_1 суму кредитних коштів у розмірі 8000 грн.

Згідно договору добровільного страхування кредитів № 12 від 01.06.2013 року, між ПрАТ «Українська страхова компанія» та КС «Українська кредитна спілка» укладено договір добровільного страхування кредитів. Згідно п.1.2.,1.3,2.1,5.1. якого, предметом договору страхування є майнові інтереси КС «Українська кредитна спілка», що не суперечать закону, пов`язані із матеріальними збитками, які завдані страхувальнику внаслідок повного або часткового неповернення позичальником суми кредиту (позики) та (або) відсотків за користування кредитом у встановлені терміни у відповідності до Кредитних договорів. Страховик здійснює страхування кредитного ризику за Кредитними договорами, укладеними між позичальниками та страхувальником, згідно з Реєстром наданих за звітний період кредитів, що укладені в межах Договору про співробітництво між ними. Страховим випадком за цим договором по відношенню до конкретного Кредитного договору, що внесений до Реєстру наданих кредитів, є факт збитків кредитора внаслідок невиконання або неналежного виконання позичальником своїх зобов`язань перед кредитором по поверненню кредиту в строки та в порядку, передбачених укладеним між ними Кредитним договором, внаслідок будь-яких подій («З відповідальністю за усі ризики»). Відповідальність Страховика за страховим випадком виникає у разі, якщо Кредитор не одержав суми трьох будь-яких послідовних платежів, передбачених Кредитним договором протягом 10 (десяти) днів після настання строку сплати третього платежу. Страхувальник повинен повідомити про настання страхового випадку та направити страховику заяву про виплату страхового відшкодування з додаванням документів згідно з переліком, визначеним цим договором.

Згідно п.5.7 Договору добровільного страхування кредитів, до страховика який виплатив страхове відшкодування за цим договором, переходить в межах виплаченого страхового відшкодування право вимоги, яке страхувальник має до позичальника згідно з умовами кредитного договору.

Згідно реєстру, до договору добровільного страхування кредитів, вийшов кредитний договір укладений з ОСОБА_1 20.05.2013 року на суму 21160 грн.

Згідно заяви від 26.10.2021 року № 1654, КС «Українська кредитна спілка» направила ПрАТ «Українська страхова компанія» заяву про виплату страхового відшкодування, у зв`язку із настанням страхового випадку: «Повне або часткове неповернення Позичальником Страхувальнику суми кредиту та (або) відсотків за користування кредитом у встановлені терміни» відносно позичальника ОСОБА_1 за кредитним договором № 9994с від 20.05.2013 року на суму 17001 грн. 75 коп.

Згідно страхового акту № 895кр від 27.10.2021 року та копії платіжного доручення № 1754 від 27.10.2021 року, ПрАТ «Українська страхова компанія» складено страховий акт про страховий випадок відносно невиконання позичальником зобов`язань за кредитним договором від 20.05.2013 року, укладеного між КС «Українська кредитна Спілка» та ОСОБА_1 в розмірі страхової суми 17001,75 грн. із сплатою суми заборгованості в розмірі 17001 грн. 75 коп., яка 27.10.2021 року виплачена КС «Українська кредитна Спілка».

Згідно довідки КС «Українська кредитна спілка» № 1664 від 29.10.2021 року, ПрАТ «Українська страхова компанія» сплатило 27.10.2021 КС «Українська кредитна спілка» страхову виплату за кредитним договором № 9994с від 20.05.2013 року, в рахунок погашення заборгованості ОСОБА_1 у розмірі 17001,75 грн.

Відповідно до ч.1 ст.1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Відповідно до ч.2 ст.1050 ЦК України якщо договором встановлений обов`язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.

Відповідно до ст.ст.526, 610 ЦК України зобов`язання повинні виконуватися належним чином, згідно з умовами договору. При неналежному виконанні зобов`язань, вони припиняються внаслідок розірвання договору, сплачується неустойка, відшкодовуються збитки.

Відповідно до ст.979 ЦК України за договором страхування одна сторона (страховик) зобов`язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов`язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору.

Відповідно до ст.980 ЦК України, предметом договору страхування можуть бути майнові інтереси, які не суперечать закону і пов`язані з 1) життям, здоров`ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням (особисте страхування); 2) володінням, користуванням і розпоряджанням майном (майнове страхування); 3) відшкодуванням шкоди, завданої страхувальником (страхування відповідальності).

Відповідно до ст.993 ЦК України, ст.27 Закону України «Про страхування», до страховика, який виплатив страхове відшкодування за договором майнового страхування, у межах фактичних витрат переходить право вимоги, яке страхувальник або інша особа, що одержала страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за завдані збитки (суброгація).

Тобто у таких правовідносинах відбувається передача (перехід) права вимоги від страхувальника (вигодонабувача) до страховика. Нового зобов`язання з відшкодування збитків при цьому не виникає, оскільки відбувається заміна кредитора: потерпілий (страхувальник) передає страховику своє право вимоги до особи, відповідальної за спричинення шкоди. Отже, страховик виступає замість потерпілого в деліктному зобов`язанні.

До нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов`язанні в обсязі та на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом. Новий кредитор набуває прав та обов`язків свого попередника.

Згідно виписки по рахунку, відповідачем ОСОБА_1 зобов`язання за кредитним договором № 9994с від 20.05.2013 року виконувались не належним чином, в зв`язку з чим утворилась заборгованість, яка з розрахунку банку, складає: 4003 грн. 15 коп. тіло кредиту, 12998 грн. 60 коп. проценти за користування кредитом, всього: 17001 грн. 75 коп.

На думку суду наведений позивачем розрахунок заборгованості є необґрунтованим з наступних підстав.

Відповідно до графіку розрахунків, що є додатком до кредитного договору, за період дії кредитного договору з 21.06.2013 року по 21.05.2015 року відповідач ОСОБА_1 повинна сплачувати відсотки на загальну суму 4608 грн., в щомісячному розмірі 192 грн. Як вбачається з матеріалів справи, кредитною спілкою нараховувались відсотки за період з червня 2015 року по 09.01.2020 року на суму заборгованості за тілом кредиту вже після строку кредитного договору - травень 2015 року.

Велика Палата Верховного Суду в постанові від 28 березня 2018 року по справі № 444/9519/12 зробила висновок, що право кредитодавця нараховувати передбачені договором проценти за кредитом припиняється після спливу визначеного договором строку кредитування чи у разі пред`явлення до позичальника вимоги згідно з частиною другою статті 1050 ЦК України.

В зв`язку з чим, розмір відсотків, які підлягають стягненню з відповідача складає 2304 грн. 85 грн., з розрахунку 4608 грн. - 2303 грн. 15 коп. (сплачених відповідачем).

Позивачем, як страховиком було сплачено страхове відшкодування, а саме погашено заборгованість за кредитним договором, в зв`язку з чим до нього перейшло право кредитора, а тому з відповідача на користь позивача підлягає стягненню заборгованість за виплачене страхове відшкодування в межах фактичної суми заборгованості за кредитним договором у розмірі 6308 грн. (4003,15 грн. заборгованість за тілом кредиту + 2304,85 грн. заборгованість за відсотками).

Відповідно до ст.141 ЦПК України, в зв`язку з частковим задоволенням позову з відповідача на користь позивача підлягає стягненню судовий збір пропорційно розміру задоволених позовних вимог в розмірі 842 грн. 21 коп. (6308 грн. х 2270 грн. : 17001,75)

Керуючись ст.ст.526, 610, 979, 980, 993, 1054 ЦК України, ст. 27 Закону України «Про страхування», ст.ст.12, 89, 141, 263, 265, 268, 273, 280-282, 354 ЦПК України,

В И Р І Ш И В :

Позов Приватного акціонерного товариства «Українська страхова компанія» до ОСОБА_1 про стягнення виплаченої суми страхового відшкодування - задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 на користь Приватного акціонерного товариства «Українська страхова компанія», код ЄДРПОУ 20346864, адреса фактичного знаходження: м.Святогірськ, вул. Незалежності, 35/7 - 6308 грн. - заборгованості за виплачене страхове відшкодування.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 на користь Приватного акціонерного товариства «Українська страхова компанія», код ЄДРПОУ 20346864, адреса фактичного знаходження: м.Святогірськ, вул. Незалежності, 35/7- судовий збір в розмірі 842 грн. 21 коп.

В інший частині позову Приватного акціонерного товариства «Українська страхова компанія» - відмовити.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яка може бути подана до Новогродівського міського суду Донецької області протягом тридцяти днів з дня проголошення рішення.

Рішення може бути оскаржено позивачем безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення рішення.

Рішення виготовлено в нарадчій кімнаті.

Суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 103820027 ?

Документ № 103820027 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 103820027 ?

Дата ухвалення - 31.03.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 103820027 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 103820027 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 103820027, Novohrodivskyi Town Court of Donetsk Oblast

The court decision No. 103820027, Novohrodivskyi Town Court of Donetsk Oblast was adopted on 31.03.2022. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find key data about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find important data easily.

The court decision No. 103820027 refers to case No. 319/1230/21

This decision relates to case No. 319/1230/21. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 103820025