Decision № 103543554, 23.02.2022, Mykhailivskyi Raion Court of Zaporizhzhia Oblast

Approval Date
23.02.2022
Case No.
321/81/22
Document №
103543554
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Михайлівський районний суд Запорізької області

Справа № 321/81/22

Провадження № 2/321/127/2022

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.02.2022 року

Михайлівський районний суд Запорізької області у складі:

головуючого судді - Машкіної Н.В.,

за участю:

секретаря судового засідання Бородіної І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спрощенного позовного провадження з повідомленням сторін цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «Кредит - Капітал», треті особи: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Данич Оксана Федорівна, приватний виконавець виконавчого округу Запорізької області Безмагоричних Микита Андрійович, про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню,-

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовом про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що 19 січня 2022 року через програму «Дія» він дізнався, що відносно нього приватним виконавцем виконавчого округу Запорізької області Безмагаричних Микитою Андрійовичем 19.01.2022 було відкрито виконавче провадження №68181889 за виконавчим написом від 15.06.2021 року за № 20333, який видала приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Данич О.Ф., про стягнення з нього на користь ТОВ «ФК» Кредит-Капітал» заборгованості за кредитним договором у розмірі 15533,40 грн. Вважає, що при вчиненні виконавчого напису приватний нотаріус не дотримався чинного законодавства, оскільки не перевірив безспірності заявлених вимог. Так, між сторонами жодного договору, на підставі б якого могла бути стягнута заборгованість не укладалося, грошових коштів позивач від відповідача не отримував, так само і не отримував жодних претензій чи вимог про сплату боргу. Заборгованість не була безспірною, її розмір не був погоджений з позивачем, а кредитний договір відсутній, на що не звернув увагу приватний нотаріус при вчиненні виконавчого напису. На час вчинення оспорюваного виконавчого напису нотаріус не мав права керуватися пунктом 2 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, оскільки Постанова Кабінету Міністрів України № 622 від 26 листопада 2014 року, якою було доповнено Перелік вказаним розділом, в цій частині визнана нечинною Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 22 лютого 2017 року у справі № 826/20084/14, яка набрала законної сили. Також, для вчинення виконавчого напису нотаріусу не подавалися жодні первинні платіжні документи, які б підтверджували факт надання позивачу грошових коштів. Позивач не був проінформований про вчинення виконавчого напису. Строк позовної давності щодо стягнення заборгованості за кредитним договором №002-07309-291211від 29.12.2011року пропущений.Зазначені фактив сукупностісвідчать проте,що заборгованістьне булабезспірною. У зв`язку з викладеним, просить суд визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Данич Оксаною Федорівною від 15.06.2021року № 20333 про стягнення з нього на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Кредит- Капітал» заборгованості в розмірі 15533 грн. 40 коп. а також стягнути з відповідача понесені судові витрати.

В судове засідання позивач ОСОБА_1 не з`явився. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність. На задоволені позовних вимог наполягає та просить задовольнити їх в повному обсязі.

Представник відповідача ТОВ Фінансова компанія «Кредит- Капітал» в засідання не з`явився, про час, дату та місце судового засідання був повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі, відзив на позовну заяву не надано.

Треті особи:приватний нотаріусКиївського міськогонотаріального округуДанич О.Ф.,приватний виконавецьвиконавчого округуЗапорізької областіБезмагоричних М.А. в засіданняне з`явилися,про час,дату тамісце судовогозасідання були повідомленіналежним чином, причининеявки судуне відомі.

Відповідно до вимог ч.3 ст.223 ЦК України справу розглянуто у відсутність представника відповідача та третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

Встановивши обставини справи та перевіривши їх доказами, суд доходить до наступного.

Відповідно до положень ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу у спосіб, визначений у ч. 2 ст. 16 ЦК України, або іншим способом, що встановлений договором або законом чи судом у визначених законом випадках.

Відповідно достатті 18 ЦК Українинотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом учинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, установлених законом.

Відповідно до п. 19 ч. 1ст. 34 ЗУ «Про нотаріат»нотаріуси вчиняють нотаріальні дії, зокрема, вчиняють виконавчі написи.

Згідно з ч. 1ст. 39 ЗУ «Про нотаріат»порядок учинення нотаріальних дій нотаріусами та посадовими особами органів місцевого самоврядування встановлюється цим Законом та іншими актами законодавства.

З матеріалів справи вбачається, що на виконанні у приватного виконавця виконавчого округу Запорізької області Безмагоричних М.А. знаходиться виконавче провадження № 68181889 про примусове виконання виконавчого напису № 20333 від 15.06.2021 року, вчиненого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Данич О.Ф. про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ ФК «Кредит- Капітал» заборгованості в розмірі 15533 грн. 40 коп.

Як вбачається зі змісту спірного виконавчого напису, вчиняючи його нотаріус керувався, зокрема п. 2 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів (затв.постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 р. № 1172). Підставою для вчинення цього виконавчого напису була наявність заборгованості позивача за кредитним договором №002-07309-291211 від 29.12.2011 року, укладеним з АТ «Дельта Банк», правонаступником всіх прав та обов`язків якого за договором про відступлення права вимоги № 2278/К від 06.07.2020 року є ТОВ «Фінансова компанія «Кредит-Капітал».

Таким чином, судом встановлено, що підставою для вчинення спірного виконавчого напису був кредитний договір, за яким боржником допущено прострочення платежів за зобов`язаннями.

Положеннямист. 87 ЗУ «Про нотаріат»визначено, що для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться в безспірному порядку на підставі виконавчих написів, установлюється Кабінетом Міністрів України

Відповідно до ст.88ЗУ «Пронотаріат» нотаріусвчиняє виконавчінаписи,якщо поданідокументи підтверджуютьбезспірність заборгованостіабо іншоївідповідальності боржникаперед стягувачемта заумови,що здня виникненняправа вимогиминуло небільше трьохроків,а увідносинах міжпідприємствами,установами таорганізаціями -не більшеодного року.Якщо длявимоги,за якоювидається виконавчийнапис,законом встановленоінший строкдавності,виконавчий написвидається умежах цьогостроку.

Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 р. № 1172) (даліперелік документів № 1172).

При цьому,постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р.№ 662 «Про внесення змін до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів»(даліпостанова № 662) були внесені зміни до переліку документів № 1172.

Зокрема пунктом 2постанови № 662 перелік документів № 1172 був доповнений новим розділом «Стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин», яким було передбачено вчинення нотаріусами виконавчих написів за кредитними договорами, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов`язаннями.

Однак, Київський апеляційний адміністративний суд постановою від 22.02.2017 р. у справі № 826/20084/14 визнав незаконною та нечинною Постанову КабінетуМіністрів України№ 662від 26.11.2014року «Провнесення зміндо перелікудокументів,за якимистягнення заборгованостіпровадиться убезспірному порядкуна підставівиконавчих написівнотаріусів» в частині, зокрема, п. 2, а саме змін, що вносяться до переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів: «Доповнити перелік після розділу "Стягнення заборгованості за нотаріально посвідченими договорами» новим розділом такого змісту: «Стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин. 2. Кредитні договори, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов`язаннями. Для одержання виконавчого напису додаються: а) оригінал кредитного договору; б) засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.».

Постанова Київського апеляційного адміністративного суду від 22.02.2017 року у справі № 826/20084/14 набрала законної сили 22.02.2017 р. Вказана постанова ухвалою Вищого адміністративного суду України від 01.11.2017 р. залишена без змін.

В п. 10.2 постанови Пленуму ВАС України від 20.05.2013 р. № 7 «Про судове рішення в адміністративній справі» міститься роз`яснення, що визнання акту суб`єкта владних повноважень нечинним означає втрату чинності таким актом з моменту набрання чинності відповідним судовим рішенням або з іншого визначеного судом моменту після прийняття такого акту.

Таким чином, станом на 15.06.2021 року кредитний договір, за яким боржником допущено прострочення платежів за зобов`язаннями не є тим документом, за яким стягнення заборгованості проводиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусами.

Також, як вбачається з умов самого кредитного договору 002-07309-291211 від 29 грудня 2011 року, укладеного з ПАТ «Дельта банк», позивач отримав кредит шляхом відкриття відновлювальної кредитної лінії в загальному розмірі 30000 грн. Кредитування здійснюється протягом 364 календарних днів. Кошти кредитної лінії використовуються для розрахунків за товари чи послуги чи вчинення інших операції , які не заборонені чинним законодавством. Отже, з дня виникнення права вимоги минуло більше трьох років, тобто виконавчий напис вчинено після спливу трирічного строку, визначеного ст. 87 Закону України «Про нотаріат».

Відповідно до правового висновку Верховного Суду, викладеного у постанові від 14 серпня 2019 року в справі за № 569/8884/17, вирішуючи спір про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, суд не повинен обмежуватися лише перевіркою додержання нотаріусом формальних процедур і факту подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника згідно з переліком документів. Для правильного застосування положень ст. ст.87,88Закону «Пронотаріат» у такому спорі суд повинен перевірити доводи боржника в повному обсязі й установити та зазначити в рішенні, чи справді на момент учинення нотаріусом виконавчого напису боржник мав безспірну заборгованість перед стягувачем, тобто чи існувала заборгованість узагалі, чи була заборгованість саме такого розміру, як зазначено у виконавчому написі, та чи не було не вирішених по суті спорів щодо заборгованості або її розміру станом на час учинення нотаріусом виконавчого напису.

Законодавством не визначений виключний перелік обставин, які свідчать про наявність спору щодо заборгованості. Ці обставини встановлюються судом відповідно до загальних правил цивільного процесу за наслідками перевірки доводів боржника та оцінки наданих ним доказів.

Таким чином, беручи до уваги, що виконавчий напис приватного нотаріуса був вчинений без дотримання вимогЗакону України «Про нотаріат»та Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, суд приходить до висновку, що позовні вимоги ґрунтуються за законі та доведені в судовому засіданні, тому підлягають задоволенню.

Відповідно дост. 141 ЦПК Українив разі задоволення позову з відповідача на користь позивача підлягають стягненню судові витрати.

Судом встановлено, що позивач поніс витрати по сплаті судового збору за подання заяви про забезпечення позову в розмірі 496 грн. 20 коп., що підтверджується наявною в матеріалах справи квитанцією на зазначену суму.

Враховуючи те, що позовні вимоги були задоволені, суд стягує витрати позивача по сплаті судового збору у розмірі 496 грн. 20 коп. з відповідача.

Крім того, позивач звільнений від сплати судового збору за подання позовної заяви на підставі положення частини третьої статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів» (правова позиція Верховного Суду, викладена в постанові від 26.02.2020 року № 643/2870/18 (провадження № 61-4126св19).

Розмір судового збору за подання даної позовної заяви відповідно до ст. 2 Закону України «Про судовий збір» складає 992 грн. 40 коп. і відповідно до вимог ч.6 ст. 141 ЦПК України підлягає стягненню з відповідача в дохід держави.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 12, 228-229, 258-260, 263 -265, 268 ЦПК України, -

У Х В А Л И В :

Позовну заяву ОСОБА_1 доТовариства зобмеженою відповідальністю«ФК «Кредит-Капітал»,треті особи:приватний нотаріусКиївського міськогонотаріального округуДанич ОксанаФедорівна,приватний виконавецьвиконавчого округуЗапорізької областіБезмагоричних МикитаАндрійович,про визнаннявиконавчого написутаким,що непідлягає виконанню - задовольнити.

Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис № 20333 від 15.06.2021 року, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Данич Оксаною Федорівною про стягнення з ОСОБА_1 на користь Товариства зобмеженою відповідальністюФінансова компанія«Кредит -Капітал» заборгованості в розмірі 15533 грн. 40 коп.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «Кредит- Капітал» (ЄДРПОУ 35234236) на користь ОСОБА_1 судові витрати зі сплати судового збору в розмірі 496 (чотириста дев`яносто шість) грн. 20 коп.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «Кредит- Капітал» (ЄДРПОУ 35234236) у прибуток держави судовий збір в сумі 992 (дев`ятсот дев`яносто дві) грн. 40 коп.

Позивач: ОСОБА_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія «Кредит- Капітал», ЄДРПОУ 35234236, місце знаходження: Львівська область, м. Львів, вул. Смаль-Стоцького, буд.1 корп. 28

Треті особи: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Данич Оксана Федорівна, місце знаходження: АДРЕСА_2 .

Приватний виконавець виконавчого округу Запорізької області Безмагоричних Микита Андрійович, місце знаходження: Запорізька область, м. Запоріжжя, майдан Профспілок, буд. 5 офіс 220, 224.

На рішення суду може бути подана апеляційна скарга до Запорізького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складання повного судового рішення.

Рішення судунабирає законноїсили післязакінчення строкуподання апеляційноїскарги всімаучасниками справи,якщо апеляційнускаргу небуло подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя Машкіна Н.В.

Михайлівського районного суду

Запорізької області

Часті запитання

Який тип судового документу № 103543554 ?

Документ № 103543554 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 103543554 ?

Дата ухвалення - 23.02.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 103543554 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 103543554 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 103543554, Mykhailivskyi Raion Court of Zaporizhzhia Oblast

The court decision No. 103543554, Mykhailivskyi Raion Court of Zaporizhzhia Oblast was adopted on 23.02.2022. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find important data about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find necessary data quickly.

The court decision No. 103543554 refers to case No. 321/81/22

This decision relates to case No. 321/81/22. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 103543553
Next document : 103543557