Court decree № 103524855, 23.02.2022, Commercial Court of Kherson Oblast

Approval Date
23.02.2022
Case No.
923/158/22
Document №
103524855
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Театральна,18, м. Херсон, 73000,

тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/

____________________________

У Х В А Л А

про залишення позовної заяви без руху

23 лютого 2022 року Справа № 923/158/22

Господарський суд Херсонської області у складі судді Сулімовської М. Б., розглянувши справу

за позовом: Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" в особі Херсонської філії ДП "Адміністрація морських портів України" (адміністрації Херсонського морського порту)

до відповідача: Державного підприємства "Херсонський морський торговельний порт"

про стягнення 2411697,67 грн. заборгованості

в с т а н о в и в:

Позивач Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" в особі Херсонської філії державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (адміністрації Херсонського морського порту) звернувся до Господарського суду Херсонської області із позовною заявою до відповідача Державного підприємства "Херсонський морський торговельний порт" про стягнення 2411697,67 грн. заборгованості за Договором про забезпечення доступу Портового оператора до причалу (ів) №196-П-АМПУ-17 від 29.12.2017.

Дослідивши позовну заяву і додані до неї докази, суд дійшов висновку про залишення її без руху, з огляду на наступне.

Відповідно до ч.2 ст.162 ГПК України, позовна заява подається до суду в письмовій формі і підписується позивачем або його представником або іншою особою, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи.

Згідно ч.5 ст.164 ГПК України, до позовної заяви, підписаної представником позивача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача.

У відповідності до частини 1 статті 92 Цивільного кодексу України, юридична особа набуває цивільних прав та обов`язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону.

Чинним законодавством, зокрема, нормами Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про господарські товариства", "Про акціонерні товариства", "Про банки і банківську діяльність", надано право юридичним особам для здійснення своїх функцій створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами.

Коло повноважень відокремленого підрозділу юридичної особи стосовно здійснення у господарському суді повноваження сторони у справі від імені цієї особи визначається установчими документами останньої, положенням про відокремлений підрозділ, яке затверджено юридичною особою, або довіреністю, виданою нею ж у встановленому порядку керівникові цього підрозділу.

Відповідно до статті 44 Господарського процесуального кодексу України, юридична особа набуває процесуальних прав та обов`язків у порядку, встановленому законом, і здійснює їх через свого представника. Юридична особа може набувати процесуальних прав та обов`язків і здійснювати їх через своїх учасників у випадках, коли відповідно до закону чи установчого документа така юридична особа набуває та здійснює права, а також несе обов`язки через своїх учасників.

З урахуванням положень частин першої і третьої статті 56 Господарського процесуального кодексу України сторони, третя особа, а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь у судовому процесі особисто (самопредставництво) та/або через свого представника; юридична особа незалежно від порядку її створення бере участь у справі через свого керівника, члена виконавчого органу, іншу особу, уповноважену діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) (самопредставництво юридичної особи), або через представника.

Згідно з частиною першою статті 58 цього Кодексу, представником може бути адвокат або законний представник.

Отже, з аналізу вказаних положень чинного законодавства слідує можливість здійснення процесуального представництва юридичної особи як в порядку самопредставництва, так і іншими особами як представниками юридичної особи. У порядку самопредставництва юридичну особу може представляти за посадою її керівник або інші особи, повноваження яких визначені законодавством чи установчими документами.

При цьому, підписання та/або подання позовної заяви є процесуальною формою реалізації повноважень з представництва.

В даному випадку позовну заяву від імені позивача Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" в особі Херсонської філії державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (адміністрації Херсонського морського порту) підписано в.о. начальника філії Олегом Токіой.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Херсонська філія Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (Адміністрація Херсонського морського порту) не має статусу окремої юридичної особи, а є відокремленим підрозділом, відтак філія може виступати у відносинах з іншими особами тільки через юридичну особу - ДП "Адміністрація морських портів України".

Виходячи з положень названих норм законодавства, представництво інтересів Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" в особі Херсонської філії державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (адміністрації Херсонського морського порту) може здійснювати керівник ДП "Адміністрація морських портів України" або інші уповноважені особи відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) в порядку самопредставництва з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Аналогічні висновки викладені в постанові Верховного Суду від 23.11.2020 року у справі №908/592/19 та в ухвалах Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 03.02.2020 року у справі №160/6823/19, від 11.02.2020 року у справі № 260/988/19.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником відокремленого підрозділу - Херсонської філії державного підприємства "Адміністрація морських портів України" є Харкавенко В.Л.

До матеріалів позову додано Положення про Херсонську філію ДП "Адміністрація морських портів України"; нотаріально посвідчену довіреність від 12.12.2021 №10215; наказ від 15.02.2022 №61-к "Про особовий склад", відповідно до якого Токіой О. приступив до виконання обов`язків начальника філії на період тимчасової непрацездатності Харкавенка В.Л.

Пунктом 3 ст. 244 ЦК України встановлено, що довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.

Згідно довіреності від 12.12.2021 №10215, ДП "Адміністрація морських портів України" уповноважує начальника Херсонської філії Харкавенка В.Л., з метою забезпечення діяльності філії, в тому числі, підписувати від імені підприємства та подавати до судів, визначених Законом України "Про судоустрій і статус суддів", позовні заяви.

Суд звертає увагу, що довіреність від 12.12.2021 №10215 містить посилання на те, що остання видана з правом передоручення повноважень працівнику (працівникам) Філії (на період дії відповідного трудового договору).

Однак, ні доказів передоручення своїх повноважень, визначених довіреністю, начальником філії Харкавенком В.Л. Токіой О., ні трудового договору, ні наказу про призначення останнього на посаду матеріали заяви не містять.

Згідно п.5.5 Положення про філію, у разі тимчасової відсутності Начальника Філії (відрядження, хвороба, відпустка та інші поважні причини) його обов`язки виконує заступник Начальника Філії відповідно до розподілу обов`язків.

Водночас, до матеріалів справи не подано копії наказу від 10.12.2020 №577-к "Про затвердження розподілу обов`язків між керівництвом Херсонської філії ДП "АМПУ", на який міститься посилання в наказі від 15.02.2022 №61-1.

В ухвалі Верховного Суду у складі об`єднаної палати Касаційного господарського суду від 18 червня 2021 року у справі №922/751/20 вказано: "для визнання юридичної особи такою, що діє у порядку самопредставництва, необхідно, щоб у відповідному законі, статуті, положенні чи трудовому договорі (контракті) було чітко визначене її право діяти від імені такої юридичної особи (суб`єкта владних повноважень без права юридичної особи) без додаткового уповноваження (довіреності)."

Втім, як зазначено вище, до матеріалів позовної заяви, відповідно до приписів статті 56 Господарського процесуального кодексу України, позивачем не додано у повному обсязі документів, що дозволяють встановити обсяг повноважень в.о.начальника філії О.Токіой, в тому числі на представництво інтересів юридичної особи в суді, що унеможливлює встановлення легітимності повноважень особи, що підписала позовну заяву.

Для усунення означеного недоліку позивачу слід надати до суду докази передоручення своїх повноважень, визначених довіреністю, начальником філії Харкавенком В.Л. Токіой О., копію трудового договору, наказу про призначення Токіой О. на посаду, копію наказу від 10.12.2020 №577-к "Про затвердження розподілу обов`язків між керівництвом Херсонської філії ДП "АМПУ", та інші (в разі наявності) належні докази на підтвердження повноважень О.Токіой на підписання даної позовної заяви.

Відповідно до ч.2 ст.164 ГПК України, позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Згідно з частиною другою статті 91 Господарського процесуального кодексу України, письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Частиною четвертою цієї ж статті передбачено, що копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством.

Відповідно до п.5.26 ДСТУ 4163:2020 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів", відмітка про засвідчення копії документа складається з таких елементів: слів "Згідно з оригіналом" (без лапок), найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища, дати засвідчення копії.

Разом з тим, копії доданих до позовної заяви Статуту Державного підприємства "Адміністрація морських портів" та наказу Міністерства інфраструктури України від 18.05.2021 №288 "Про внесення змін до Статуту ДП "АМПУ" не можуть бути прийняті судом як такі, що відповідають оригіналу, оскільки не завірені у встановленому порядку.

Для усунення означеного недоліку позивачу слід надати копії наведених документів, завірених у встановленому порядку.

Згідно абз.2 ч.8 ст.42 ГПК України, якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в паперовій формі, такі документи скріплюються власноручним підписом учасника справи (його представника).

Відповідно до частин 1, 2, 4, абзацу 2 частини 5 статті 91 Господарського процесуального кодексу України, письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору; письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього; копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством; учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який заходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

За результатами дослідження матеріалів позову судом встановлено, що копії документів, які подані позивачем в якості доказів, завірені особами, стосовно яких суду не надано доказів на підтвердження наявності у них відповідних повноважень, що суперечить правовій природі засвідчення особою відповідності копії документу його оригіналу та вищевказаним вимогам статті 91 Господарського процесуального кодексу України про те, що учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який заходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

У розумінні ст.60 Господарського процесуального кодексу України, повноваження представників сторін від юридичної особи підтверджуються довіреністю за підписом посадової особи, уповноваженої на це законом, установчими документами.

З доданих до матеріалів позовної заяви копій документів вбачається, що вони засвідчені юрисконсультом В.Береговою, начальником відділу діловодства О.Величко та провідним фахівцем кадрової роботи М.Бобровничою, однак доказів на підтвердження повноважень вказаних осіб, зокрема, на засвідчення копій документів від імені позивача, не надано.

З огляду на вказане, документи, що додані до позову та завірені особою, щодо якої немає відомостей про її повноваження на здійснення дій процесуального характеру від імені позивача, за своєю правовою природою не являються письмовими доказами в розумінні Господарського процесуального кодексу України.

Для усунення означеного недоліку позивачу слід надати документи на підтвердження повноважень юрисконсульта В.Берегової, начальника відділу діловодства О.Величко та провідного фахівця кадрової роботи М.Бобровничої на здійснення дії процесуального характеру (в тому числі засвідчення копій документів) від імені ДП "Адміністрація морських портів України".

Відповідно до вимог ч.1 ст.174 Господарського процесуального кодексу України, суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

За таких обставин, оскільки позовна заява не відповідає вимогам господарського процесуального законодавства, суддя вважає необхідним залишити позовну заяву без руху, надавши позивачу строк для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 164, 174, 232-234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

у х в а л и в:

1. Позовну заяву Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" в особі Херсонської філії державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (адміністрації Херсонського морського порту) залишити без руху.

2. Позивачу протягом десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху усунути вказані в мотивувальній частині ухвали недоліки шляхом подання відповідних доказів.

Копію заяви про усунення недоліків позовної заяви і додані до неї документи направити відповідачу, докази направлення подати до суду (опис вкладення у цінний лист, фіскальний чек, накладну).

3. Роз`яснити позивачу, що в разі не усунення недоліків у встановлений судом строк, заява вважається неподаною і повертається згідно з п.5 ст.174 Господарського процесуального кодексу України.

4. Копію ухвали направити позивачу.

Ухвала суду набрала законної сили 23.02.2022, оскарженню не підлягає.

Суддя М.Б. Сулімовська

Часті запитання

Який тип судового документу № 103524855 ?

Документ № 103524855 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 103524855 ?

Дата ухвалення - 23.02.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 103524855 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 103524855 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 103524855, Commercial Court of Kherson Oblast

The court decision No. 103524855, Commercial Court of Kherson Oblast was adopted on 23.02.2022. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find essential data about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find useful data quickly.

The court decision No. 103524855 refers to case No. 923/158/22

This decision relates to case No. 923/158/22. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 103524854
Next document : 103524856