Decision № 103524851, 23.02.2022, Commercial Court of Kherson Oblast

Approval Date
23.02.2022
Case No.
923/1661/21
Document №
103524851
Form of court proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Театральна,18, м. Херсон, 73000,

тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/

____________________________

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2022 року Справа № 923/1661/21

Господарський суд Херсонської області у складі судді Ярошенко В.П., розглянувши матеріали справи

за позовом: Акціонерного товариства "Херсонобленерго", м. Херсон

до відповідача: Фермерського господарства "ДНІСТР", с. Станіслав, Херсонська область

про стягнення вартості необлікованої електричної енергії в сумі 151622,26 грн

без виклику представників сторін

Акціонерне товариство "Херсонобленерго" (код ЄДРПОУ 05396638) звернулось до Господарського суду Херсонської області із позовною заявою до ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА "ДНІСТР" (код ЄДРПОУ 22747509) про стягнення вартості необлікованої електричної енергії у сумі 151622,26 грн відповідно до розрахунку Комісії Херсонського МВКО по розгляду Акту про порушення ПРРЕЕ № 135970 від 16.10.2020 року.

Позовна заява обґрунтована тим, що 16 жовтня 2020 року працівниками АТ "Херсонобленерго" під час перевірки дотримання споживачем вимог Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП 14 березня 2018 року № 312 на об`єкті Відповідача, розташованого на території Радянської сільської ради колишнього Білозерського району Херсонської області (зрошувальна система типу "Фрегат") (договір 20533) виявлено порушення вимог ПРРЕЕ, а саме, виявлено відсутність пломби з відбитками тавр оператора системи розподілу АТ "Херсонобленерго", встановленої двері РП-0,4 кВ КТП-1093 А "Білозерка", яка закривала доступ до пристроїв та засобів вимірювальної техніки вузла обліку електричної енергії. Відсутня пломба (згідно Акту про опломбування № 199375 від 07.06.2018 року) мала №С45069646.

Ухвалою суду від 23.12.2021 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, постановлено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

20.01.2022 року за вх. №365/22 до суду надійшов відзив на позовну заяву, за яким відповідач просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

Зокрема, у відзиві, обґрунтовуючи свою позицію, відповідач посилається на те, що факт виявлення порушення проведений незаконно; споживача не було проінформовано про порядок розгляду Акта ПРРЕЕ та про проведення експертизи; представнику Споживача надано витяг з протоколу засідання та не надано можливість надати пояснення; за нормами ПКЕЕН прилади обліку із зірваними пломбами підлягають експертному дослідженню, а положення Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 04 травня 2006 року №562 передбачають, що пошкодження пломб та приладів обліку має бути підтверджено експертизою.

21.01.2022 року за вх. № 395/22 до суду від позивача надійшла відповідь на відзив, за якою в обґрунтування своєї позиції позивач посилається на те, що відсутність пломби, встановленої оператором системи на об`єкті Споживача є самостійним видом порушення ПРРЕЕ та не потребує проведення експертизи; Акт складено у присутності Споживача, підписано ним без зауважень; про засідання комісії Споживача повідомлено; комісією проведено засідання за участю Споживача який не повідомив інформації, яка могла б вплинути на звільнення Споживача від відповідальності; ПКЕЕН та Методика втратили чинність до дати складення Акту № 135970.

22.02.2022 року за вх. № 1119/22 на електронну пошту суду від відповідача надішли заперечення.

Згідно з частиною 8 статті 42 ГПК України, якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, такі документи скріплюються електронним цифровим підписом учасника справи (його представника).

Одночасно, частина 2 статті 96 ГПК України передбачає, що електронні докази подаються в оригіналі або в електронній копії, засвідченій електронним цифровим підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис". Законом може бути передбачено інший порядок засвідчення електронної копії електронного доказу.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов`язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги".

Для ідентифікації автора електронного документа може використовуватися електронний підпис; накладанням електронного підпису завершується створення електронного документа (стаття 6 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг").

Згідно із статтею 1 Закону України "Про електронні довірчі послуги ", електронний підпис - електронні дані, які додаються підписувачем до інших електронних даних або логічно з ними пов`язуються і використовуються ним як підпис (п.12). Підписувач - фізична особа, яка створює електронний підпис (п.32).

Статтею 1 Закону України "Про електронний цифровий підпис" визначено, що електронний цифровий підпис - це вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.

Відповідно до частини 3 статті 4 Закону України "Про електронний цифровий підпис", електронний цифровий підпис використовується фізичними та юридичними особами суб`єктами електронного документообігу для ідентифікації підписувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі.

Як слідує із надісланих на електронну адресу заперечень, остання не підписана (не засвідчена) електронним цифровим підписом їх автора (головою ФК "Дністр" В. С. Дністрянського), а натомість підписана електронним цифровим підписом - "Діяментович Дмитро Геннадійович".

Частиною 1 статті 56 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що сторона, третя особа, а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь в судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника.

Відповідно до частини 4 статті 60 Господарського процесуального кодексу України повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

Разом з тим, в матеріалах справи відсутні, а до заперечень не долучені докази на підтвердження повноважень Діяментовича Дмитра Геннадійовича, як уповноваженого представника відповідача на подання (підписання) заяв по суті в даній справі.

Отже, не вбачається можливості ідентифікувати підписувача, оскільки документи надіслані у вигляді файлу, який не скріплено електронним цифровим підписом. Оскільки оригінали документів в паперовій формі судом не отримано, надіслані електронною поштою без електронного цифрового підпису документи не можуть вважатися офіційними та братися судом до уваги.

Враховуючи вищевикладене, оскільки надіслані на електронну пошту заперечення підписано та накладено електронний цифровий підпис особи, чиї повноваження не підтвердженні належним чином, зазначена заява по суті вважається такою, що не підписана відповідачем (його представником) та не приймається судом до розгляду.

У відповідності до частин 2 і 3 ст. 252 ГПК України розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається з відкриття першого судового засідання або через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться. Якщо для розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження відповідно до цього Кодексу судове засідання не проводиться, процесуальні дії, строк вчинення яких відповідно до цього Кодексу обмежений першим судовим засіданням у справі, можуть вчинятися протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Відповідно до ч., ч. 5, 7 ст. 252 ГПК України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін. Клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач - разом з позовом або не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву.

Клопотань про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін до суду не надходило.

Згідно з ч. 4 ст. 240 Господарського процесуального кодексу України, у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, суд підписує рішення без його проголошення.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши надані суду докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

встановив:

16.09.2003 року між ВАТ "ЕК "Херсонобленерго" (правонаступником якого є АТ "Херсонобленерго") та Фермерським господарством "ДНІСТР") укладено Договір про постачання електричної енергії №533 (далі за текстом рішення Договір).

Пунктом 4.4 розділу 4 Договору передбачено, що у разі виявлення однією зі Сторін порушень умов Договору іншою стороною, за які законодавством передбачене застосування санкцій чи які тягнуть за собою збитки, недоотриману продукцію або вигоду тощо, на місці оформлюється двосторонній акт порушень. Акт складається у присутності представників обох Сторін Договору в двох примірниках. Сторона, дії або бездіяльність якої стала причиною складання акта, має право внести до акта свої зауваження.

17 червня 2014 року між сторонами укладено додаткову угоду до договору про постачання електричної енергії № 20533 від 16.09.2003 року, якою договір доповнено додатками № 3.1, 5.1, 6.3, 7.3, 8.1, 10.1 до Договору по об`єкту "Зрошувальна система типу "Фрегат", що знаходиться за адресою: Херсонська обл., Білозерський р. за межами населених пунктів на території Радянської сільської ради.

По об`єкту "Зрошувальна система типу "Фрегат", що знаходиться за адресою: Херсонська обл., Білозерський р. за межами населених пунктів на території Радянської сільської ради Договір укладається строком до 23.05.2021 року, згідно договору оренди.

Додаток № 6.3 (Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін), яким доповнено основний договір за № 20533 від 16.09.2003 року, розмежовує балансову належність електромереж та експлуатаційну відповідальність сторін, за яким встановлено, що:

- межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності за стан та обслуговування електромереж та установок установлюється на відгалужувальних затискачах, встановлених на лінійних проводах на оп.№ 109 ПЛ-10 кВ ф.533 ПС "Радянська" 35/10 кВ;

- електропостачальна організація несе відповідальність за ПЛ-10 кВ ф.533 оп.№ 109 ПС "Радянська" 35/10 кВ.

- споживач несе відповідальність за ПЛ від оп.№ 109 ПЛ-10 кВ ф.533 ПС "Радянська" 35/10 кВ до КТП-1093, будівельна частина та все електрообладнання КТП-1093.

- дозволена потужність по об`єкту "Зрошувальна система типу "Фрегат", що знаходиться за адресою: Херсонська обл., Білозерський р. за межами населених пунктів на території Радянської сільської ради 120 кВт. Категорія надійності III (третя).

Підписавши Акт розмежування (Додаток № 6.3. до Договору), Сторони зобов`язались утримувати установки, що вказані у цьому акті, у справному стані та експлуатувати відповідно до Правил користування електричною енергією, ПТЕ, ПТБ, забезпечити охорону електроустановок, які розташовані на їх території незалежно від їх приналежності та допуск до проведення необхідних робіт в цих електроустановках відповідного персоналу.

Відповідно до однолінійної схеми (додаток № 7.3 до Договору) Зрошувальна система типу "Фрегат", що знаходиться за адресою: Херсонська обл., Білозерський р. за межами населених пунктів на території Радянської сільської ради, вбачається розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, з якої КТП 1093 знаходиться у межах балансової відповідальності Відповідача.

З 01 січня 2019 року Відповідач приєднався до умов публічного договору Споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, а 04 лютого 2019 року вказаний вище Договір № 20533 викладено у письмовій формі.

Додаткова угода про зміну Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії № 20533 від 01.01.2019 року підписана Позивачем та Відповідачем свідчить, що розподіл електричної енергії здійснювався у тому числі по об`єкту "Зрошувальна система "Фрегат" на умовах параметрів електроустановок Споживача, викладених у договорі про постачання електричної енергії.

16 жовтня 2020 року працівниками АТ "Херсонобленерго" під час перевірки дотримання споживачем вимог Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП 14 березня 2018 року № 312 на об`єкті Відповідача, розташованого на території Радянської сільської ради колишнього Білозерського району Херсонської області (зрошувальна система типу "Фрегат") (договір 20533) виявлено порушення вимог ПРРЕЕ, а саме, виявлено відсутність пломби з відбитками тавр оператора системи розподілу АТ "Херсонобленерго", а саме виявлено відсутність пломби №С45069646, яка була встановлена на двері РП-0,4 кВ КТП-1093 А "Білозерка", яка закривала доступ до пристроїв та засобів вимірювальної техніки вузла обліку електричної енергії.

Судом встановлено, що пломбу №С45069646 передано на збереження відповідачу за Актом про опломбування та встановлення індикаторів № 199375 від 07 червня 2018року.

В акті про порушення Споживачу повідомлено про його право внести заперечення або зауваження до складеного акту.

Акт про порушення підписано Споживачем без заперечень та зауважень.

В п. 11 вказаного Акта було зазначено, що на засідання комісії запрошується споживач або уповноважена ним особа. Комісія буде проводити засідання 24.11.2020 року о 14:00 год за адресою: м. Херсон, вул. Пестеля, 5.

Листом за № 66/07-053585 від 20 жовтня 2020 року АТ "Херсонобленерго" направило на адресу Відповідача лист-запрошення на засідання комісії з розгляду Актів про порушення. У листі вказано, що Споживача запрошено на 27 листопада 2020 року за адресою: м.Херсон, вул.Пестеля, будинок 5, будівля ЦОС, зал засідань, часи прийому з 13-30 до 15-00 годин.

Дане запрошення направлено Споживачу поштовим відправленням за №7300308792004, яке ним отримано 22 жовтня 2020 року.

27.11.2020 року відбулось засідання комісії АТ "Херсонобленерго" з розгляду акту про порушення № 135970 від 16.10.2020.

27.11.2020 року на засіданні комісії по розгляду Актів про порушення на підставі складеного Акту про порушення №135970 від 16.10.2020 року було прийнято рішення оформлене протоколом №125 від 27.11.2020 року та визначено обсяг недоврахованої електричної енергії в кількості 49793,00 кВт/год на загальну суму 151622,26 грн.

На витягу з протоколу № 125 від 27.11.2020 року по розгляду акту про порушення № 135970 від 16.10.2020 року міститься напис відповідача "Отримав 27.11.2020 року. З висновками комісії не згоден так як трос на пломбі згнив та вона відпала".

На додатковому рахунку за листопад 2020 по Акту №135970 на суму 151622,26 грн міститься напис відповідача про отримання ним рахунку 27.11.2020 року та про його не згоду.

На момент подачі позову, додатковий рахунок за листопад 2020 по Акту №135970 на суму 151622,26 грн відповідачем не сплачено.

Дані обставини стали підставою для звернення позивача з позовною заявою до суду.

Таким чином, виник спір, який підлягає вирішенню у судовому порядку.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та, враховуючи те, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що позовні вимоги АТ "Херсонобленерго" підлягають задоволенню, з наступних підстав.

Встановлені судом обставини наявності укладеного між сторонами договору, свідчать про виникнення між ними майново-господарського зобов`язання, в силу якого у відповідності до приписів статей 173, 174, 175 Господарського кодексу України одна сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони, а інша (управнена) сторона має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку. За частиною 1 статті 175 того ж Кодексу майнові зобов`язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Зміст та умови договору, аналіз правовідносин та господарсько-договірних зобов`язань (майново-господарських зобов`язань у відповідності до частини 1 статті 179 ГК України), які виникли між сторонами на підставі вказаного договору (правочину), з огляду на вказані правові положення, свідчать, що за своєю юридичною природою між ними укладений договір енергопостачання.

Спірні правовідносини, які виникли між сторонами, регулюються нормами Закону України "Про ринок електричної енергії", Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 312 від 14.03.2018.

При цьому, Методика визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 04.05.2006 року № 562, на яку посилається відповідач в обґрунтуваннях своєї позиції, втратила чинність 27.07.2019 року на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №1525 від 18.07.2019, тобто до складання Акта про порушення № 16.10.2020 року.

Так, відповідно до приписів частини 1 статті 275 Господарського кодексу України за договором енергопостачання підприємство (енергопостачальник) відпускає електричну енергію споживачеві, який зобов`язується оплатити її та дотримуватися передбаченого договором режиму її використання.

За змістом статті 235 ГК України за порушення господарських зобов`язань до суб`єктів господарювання та інших учасників господарських відносин можуть застосовуватися оперативно-господарські санкції - заходи оперативного впливу на правопорушника з метою припинення або попередження повторення порушень зобов`язання, що використовуються самими сторонами зобов`язання в односторонньому порядку. Оперативно-господарські санкції застосовуються незалежно від вини суб`єкта, який порушив господарське зобов`язання.

Законом України «Про ринок електричної енергії» визначаються правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку електричної енергії, регулюються відносини, пов`язані з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-продажем, постачанням електричної енергії для забезпечення надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам з урахуванням інтересів споживачів, розвитку ринкових відносин, мінімізації витрат на постачання електричної енергії та мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Відповідно до ч. 1 ст. 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» учасники ринку, які порушили нормативно-правові акти, що регулюють функціювання ринку електричної енергії, несуть відповідальність згідно із законом.

Згідно ч. 2 ст. 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» правопорушеннями на ринку електричної енергії, зокрема, є недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціювання ринку електричної енергії, пошкодження цілісності пломб, повірочного тавра тощо.

Суд також зазначає, що у відповідності до статті 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами, а згідно з частиною 7 статті 193 Господарського кодексу України, одностороння відмова від виконання умов договору не допускається.

Пунктом 1 ст. 193 ГК України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах ставляться.

Згідно ст. 526 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином, відповідно до умов договору та вимог Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких вимог та умов - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Матеріалами справи підтверджено, що в ході проведення працівниками позивача на об`єкті відповідача дотримання споживачем ПРРЕЕ, виявлено порушення відповідачем зазначених правил. Факт порушення відповідачем ПРРЕЕ зафіксовано в Акті про порушення №135970 від 16.10.2020 року.

Відповідно до п. 8.2.5 ПРРЕЕ у разі виявлення під час контрольного огляду або технічної перевірки уповноваженим представником оператора системи, від якого споживач одержує електричну енергію, порушень них Правил, у тому числі фактів безоблікового споживання електричної енергії, на місці виявлення порушення у присутності споживача (представника споживача) або іншої особи, яка допустила представників оператора системи на об`єкт (територію) споживача для проведення перевірки (за умови посвідчення цієї особи), оформлюється акт про порушення згідно з формою, наведеною в додатку 8 до цих Правил.

В акті про порушення мають бути зазначені зміст виявленого порушення з посиланням на відповідні пункти цих Правил або методики визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, затвердженої Регулятором, та вихідні дані, необхідні для визначення обсягу необлікованої електричної енергії та/або суми завданих споживачем збитків.

Акт про порушення складається у двох примірниках, один з яких передається або надсилається споживачеві.

Акт про порушення підписується представником оператора системи та споживачем або представником споживача.

Проаналізувавши зміст Акту про порушення №135970 від 16.10.2020 року., суд не знайшов недоліків при його оформленні, так як був складений з дотриманням вимог ПРРЕЕ.

Суд критично оцінює посилання відповідача про те, що факт виявлення порушення проведено незаконно, а споживача не було проінформовано про порядок розгляду акта про порушення.

Так, пунктом 5.1.1 глави 5.1 розділу V ПРРЕЕ, операторам системи надано право на безперешкодний доступ до розрахункових засобів вимірювання електричної енергії, що встановлені на об`єктах споживачів; проведення обстеження електроустановок споживачів щодо виявлення споживання електричної енергії поза засобами вимірювання та інших порушень, що викликають неправильне вимірювання обсягів споживання електричної енергії; на безперешкодний доступ до електричних установок споживача для проведення технічної перевірки засобів вимірювання, контролю за рівнем споживання електричної енергії та потужності, вимірювання показників якості електричної енергії, контрольного огляду електричних мереж від межі балансової належності до точки вимірювання та/або точки обліку відповідно до умов укладених договорів; контролювати додержання споживачами та субспоживачами вимог цих Правил відповідно до умов укладених договорів та інші права.

Тобто, ПРРЕЕ надає право позивачу, як оператору системи розподілу, на проведення контрольних оглядів та технічних перевірок на об`єктах Споживачів та на здійснення контролю за додержанням Споживачами вимог даного нормативно-правового акту.

При цьому, в акті про порушення Споживачу повідомлено про його право внести заперечення або зауваження до складеного акту, а сам Акт про порушення підписано Споживачем без заперечень та зауважень.

Підпунктом 8 пункту 5.5.5 ПРРЕЕ визначено, що споживач електричної енергії зобов`язаний забезпечувати збереження і цілісність установлених на його території та/або об`єкті (у його приміщенні) розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії та пломб (відбитків їх тавр) відповідно до акта про пломбування.

Згідно із п. 2.3.4. ПРРЕЕ, відповідальність за збереження і цілісність засобів комерційного обліку електричної енергії та пломб (відбитків їх тавр) відповідно до акта про пломбування покладається на власника (користувача) електроустановки або організацію, на території (у приміщенні) якої вони встановлені. Відповідальним за експлуатацію та технічний стан засобів (вузлів) вимірювальної техніки є їх власник.

Пунктом 8.2.4. ПРРЕЕ передбачено, що у разі виявлення представниками оператора системи пошкоджень чи зриву пломб та/або індикаторів, установлених у місцях, указаних в акті про пломбування, або пошкоджень відбитків тавр на цих пломбах, пошкодження розрахункових засобів вимірювальної техніки, явних ознак втручання в параметри розрахункових засобів вимірювальної техніки з метою зміни їх показів, самовільних підключень до електричних мереж розрахунок обсягу електричної енергії, який підлягає оплаті, здійснюється відповідно до порядку, визначеного главою 8.4 цього розділу.

Підпунктом 2 п. 8.4.2 ПРРЕЕ передбачено, що визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії здійснюється оператором системи на підставі акта про порушення, складеного у порядку, визначеному цими Правилами, у разі виявлення зокрема пошкодження або відсутність пломб з відбитками тавр оператора системи чи інших заінтересованих сторін, установлених на засобах (вузлах) вимірювальної техніки в місцях, указаних в акті про пломбування, складеному в порядку, визначеному Кодексом комерційного обліку, або в іншому документі, який підтверджує факт пломбування і передачу на збереження засобів вимірювальної техніки та установлених пломб (крім пломб, установлених на кріпленнях кожуха лічильника електричної енергії).

Абзацом 5 п. 8.4.4. ПРРЕЕ унормовано, що, у разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 2 - 4 пункту 8.4.2 цієї глави (у частині відсутності засобів вимірювальної техніки, пломб, індикаторів та фіксації впливу фізичних полів індикатором), обсяг та вартість необлікованої електричної енергії визначається оператором системи відповідно до положень цієї глави без проведення відповідної експертизи.

Відповідно до п. 8.2.6. ПРРЕЕ, на підставі акта про порушення уповноваженими представниками оператора системи під час засідань комісії з розгляду актів про порушення визначаються обсяг необлікованої електричної енергії та сума завданих споживачем збитків.

Рішення комісії оформлюється протоколом, копія якого видається споживачу.

У разі причетності споживача до порушення цих Правил у протоколі зазначаються відомості щодо обсягу та вартості необлікованої електричної енергії. В такому разі разом з протоколом споживачу надаються розрахунок обсягу та вартості необлікованої електричної енергії з посиланням на відповідні пункти методики визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, затвердженої Регулятором, та розрахункові документи для оплати необлікованої електричної енергії та/або збитків.

Суд зазначає, що відсутність пломби с самостійним видом порушення та не потребує додаткового встановлення факту вчинення споживачем дій стосовно втручання в роботу приладу обліку, цей факт підтверджується самим фактом відсутності пломби. Отже, винесення на вирішення експертизи питання про встановлення факту втручання в мережу та використання електричної енергії споживачем поза лічильником є не доцільним і нормами чинного законодавства не передбачена.

З огляду на викладене, суд критично оцінює посилання відповідача на необхідність проведення експертизи за даним видом порушення.

Відповідно до п. 8.4.10 ПРРЕЕ, у разі виявлення у непобутового споживача порушень, зазначених у підпунктах 1-5 пункту 8.4.2 цієї глави, зокрема у разі відсутності пломб з відбитками тавр оператора системи, - величина розрахункового добового обсягу споживання електричної енергії протягом робочого часу (Wдоб, кВт*год) розраховується за формулою: Wдоб =P х Тдоб х Кв, де:

Р - потужність (кВт), визначена як: 1) сумарна максимальна потужність наявних у споживача на час складення акта про порушення струмоприймачів відповідно до їх паспортних даних (за умови, якщо визначена таким чином потужність не перевищує дозволену потужність для цієї точки комерційного обліку, зазначену в договорі з оператором системи). Позивачем при розрахунку взято 77.45 кВт - по фактичному навантаженню електроустановок Споживача на момент перевірки, що свідчить п. 5 Акта про порушення;

Тдоб - тривалість роботи обладнання протягом доби, що визначається на підставі договору з оператором системи (год). У разі відсутності в договорі даних про тривалість роботи обладнання споживача Тдоб приймається рівним 8 год. Позивачем при розрахунку взято 8 годин;

Кв - коефіцієнт використання струмоприймачів (приймається рівним 0,6).

Згідно п. 8.4.8. ПРРЕЕ кількість днів, протягом яких споживання електричної енергії здійснювалося з порушенням вимог цих Правил, визначається виходячи з кількості робочих днів електроустановки споживача (крім випадків фіксації засобами комерційного обліку кількості днів, протягом яких споживання електричної енергії здійснювалося з порушенням вимог цих Правил) у разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 1 - 3 (у частині пошкодження засобів вимірювальної техніки та/або пломб) або у підпункті 4 пункту 8.4.2 цієї глави, - з дня останнього контрольного огляду засобу комерційного обліку або технічної перевірки (якщо технічну перевірку було проведено після останнього контрольного огляду засобу комерційного обліку) до дня виявлення порушення, але не більше загальної кількості робочих днів у шести календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення.

Період розрахунку визначений комісією позивача - з 16.04.2020 по 16.10.2020.

Судом встановлено, що позивачем правомірно здійснено розрахунок вартості недооблікованої електричної енергії у розмірі 151 622,26 грн, визначеної відповідно до вимог ПРРЕЕ.

Згідно з п. 8.2.7. ПРРЕЕ, кошти за необліковану електричну енергію та суми збитків перераховуються споживачем на поточний рахунок оператора системи протягом 30 календарних днів від дня отримання рахунка.

Матеріали справи не містять доказів оплати відповідачем вартості недооблікованої електричної енергії у розмірі 151 622,26 грн.

Відповідач належних доказів у спростування обставин, викладених в обґрунтування позовних вимог, суду не надав.

Таким чином, позовні вимоги щодо стягнення з відповідача вартості необлікованої електричної енергії в сумі 151 622,26 грн у зв`язку із порушенням законодавства на ринку електричної енергії та умов Договору про постачання електричної енергії - є правомірними, обґрунтованими, доведеними, а відтак підлягають задоволенню.

Щодо розподілу судових витрат.

Судовими витратами у даній справі є витрати позивача на сплату судового збору відповідно до платіжного доручення № Е126647 від 15.12.2021 у сумі 2274,34 грн, які згідно з приписами статті 129 ГПК України підлягають стягненню з Відповідача.

На підставі вказаних правових норм та керуючись статтями 129, 232-240 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ухвалив:

1. Позов задовольнити у повному обсязі.

2. Стягнути з ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА "ДНІСТР" (75051, Херсонська обл., Білозерський р-н, село Станіслав, ВУЛИЦЯ ГВАРДІЙСЬКА, будинок 54, код ЄДРПОУ 22747509) на користь Акціонерного товариства "Херсонобленерго" (73003, м. Херсон, вул. Пестеля, 5, код ЄДРПОУ 05396638) вартість необлікованої електричної енергії у сумі 151 622,26 грн та сплачений за подання позовної заяви судовий збір у сумі 2274,34 грн.

3. Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його (її) проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Дата складання та підпису повного тексту рішення 23.02.2022.

Суддя В.П.Ярошенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 103524851 ?

Документ № 103524851 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 103524851 ?

Дата ухвалення - 23.02.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 103524851 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 103524851 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 103524851, Commercial Court of Kherson Oblast

The court decision No. 103524851, Commercial Court of Kherson Oblast was adopted on 23.02.2022. The procedural form is Economic, and the decision form is Decision. On this page, you will find important data about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find important data conveniently.

The court decision No. 103524851 refers to case No. 923/1661/21

This decision relates to case No. 923/1661/21. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 103524849
Next document : 103524852