Decision № 103511467, 22.02.2022, Kuibyshevskyi Raion Court of Zaporizhzhia Oblast

Approval Date
22.02.2022
Case No.
319/57/22
Document №
103511467
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 319/57/22

Провадження №2/319/171/2022

З А О Ч Н Е Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2022 рокусмт Кам`янка

Куйбишевський районний суд Запорізької області у складі:

головуючого судді Глянь О.С.,

за участі секретаря судового засідання Смокової О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт.Кам`янка в порядку спрощеного позовного провадження цивільну справу за позовом Приватного акціонерного товариства «Українська страхова компанія» до ОСОБА_1 про стягнення в порядку регресу матеріальної шкоди за виплачене страхове відшкодування,

В С Т А Н О В И В :

Представник ПрАТ «Українська страхова компанія» звернувся до суду з позовом до відповідача про стягнення матеріальної шкоди за виплачене страхове відшкодування в розмірі 21712,48 грн. В обґрунтування позову зазначив, що між кредитною спілкою «Українська кредитна спілка» та ОСОБА_1 укладено кредитний договір № 9911с від 15.05.2013, за яким відповідач отримав безготівкові грошові кошти у розмірі 20 000,00 грн., зі сплатою процентів у розмірі 28,8% річних строком на 24 місяці з 15.05.2013.

Вказує, що між ПрАТ «Українська страхова компанія» та КС «Українська кредитна спілка» укладено договір добровільного страхування кредитів № 12 від 01.06.2013. У відповідності з Додатком № 1 до договору добровільного страхування кредитів № 12 від 01.06.2013 кредитний договір № 9911с від 15.05.2013, укладений між КС «Українська кредитна спілка» та відповідачем, віднесено до переліку договорів, страхові ризики за якими застраховано позивачем на загальну суму 52900 грн.

Відповідач свої зобов`язання за кредитним договором належним чином не виконував, передбачені кредитним договором щомісячні платежі не сплачував. Позивачем на підставі заяви № 1933 від 22.11.2021 та доданих до неї документів, складено страховий акт № 1149кр та 23.11.2021 здійснено виплату страхового відшкодування в розмірі 21712,46 грн. Таким чином, оскільки ПрАТ «Українська страхова компанія» виконала покладені на неї законом та умовами Договору добровільного страхування кредитів № 12 від 01.06.2013, до ПрАТ «Українська страхова компанія» перейшло право вимоги на стягнення з відповідача матеріальної шкоди за виплачене страхове відшкодування у розмірі 21712,46 грн.

Представник позивача в судове засідання не з`явився, подав суду клопотання про розгляд справи за його відсутності, в якому проти ухвалення заочного рішення не заперечував.

Відповідач ОСОБА_1 у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений належним чином шляхом розміщення оголошення про виклик на офіційному сайті Куйбишевського районного суду, відповідно до вимог п.19Перехідних положень,ч. 11 ст. 128 ЦПК України, оскільки відповідач проживає в зоні проведення АТО. Причини неявки суду не повідомив, відзив на позовну заяву не подав.

Відповідно до ч. 8ст. 178 ЦПК Україниу разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

За таких підстав, суд ухвалив розглянути справу за відсутності позивача і відповідача, без здійснення фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу, в заочному порядку, за наявними матеріалами.

Дослідивши матеріали справи та надані суду докази, суд встановив таке.

Між кредитною спілкою «Українська кредитна спілка» та відповідачем ОСОБА_1 укладено кредитний договір № 9911с від 15.05.2013. На виконання умов вказаного вище кредитного договору КС «Українська кредитна спілка» надала, а відповідач отримав у тимчасове користування грошові кошти з дотриманням вимог їх повернення та сплати процентів у визначені договором строки, у розмірі 20 000 грн., строком на 24 місяці з 15.05.2013, зі сплатою процентів у розмірі 28,8% річних.

Перерахування визначених вищевказаним кредитним договором суми грошових коштів на банківський рахунок відповідача підтверджується належним чином завіреною копією платіжного доручення № 20608 від 15.05.2013 з відмітками банку про проведення платежу.

Між ПрАТ «Українська страхова компанія» та КС «Українська кредитна спілка» укладено договір добровільного страхування кредитів № 12 від 01.06.2013.

Відповідно до п. 1.2. вказаних договорів, предметом вказаних договорів є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать закону, пов`язані із матеріальними збитками, які завдані останньому внаслідок повного або часткового неповернення позичальником суми кредиту (позики) та (або) відсотків за користування кредитом у встановлені терміни у відповідності до Кредитних договорів.

Згідно із п. 1.3. договорів, ПАТ «Українська страхова компанія» здійснює страхування кредитного ризику за Кредитними договорами, укладеними між позичальниками та КС «Українська кредитна спілка», згідно з Реєстром наданих за звітний період кредитів, що укладені в межах Договору про співробітництво між останньою та позивачем.

У відповідності з Додатком № 1 до Договору добровільного страхування кредиту № 12 від 01.06.2013 кредитний договір № 9911с від 15.05.2013, укладений між КС «Українська кредитна спілка» та відповідачем віднесено до переліку договорів, страхові ризики за якими застраховано позивачем на загальну суму 52900,00 грн.

Підпунктами 2.1, 2.1.1 договору добровільного страхування кредитів № 12 від 01.06.2013 встановлено, що страховим випадком за цим договором по відношенню до конкретного кредитного договору, що внесений до Реєстру наданих кредитів, є факт збитків кредитора внаслідок невиконання або неналежного виконання позичальником своїх зобов`язань перед кредитором по поверненню кредиту в строки та в порядку, передбачених укладеним між ними кредитним договором, внаслідок будь-яких подій. Відповідальність страховика за страховим випадком виникає у разі, якщо кредитор не одержав суми трьох будь-яких послідовних платежів, передбачених кредитним договором протягом 10 днів після настання строку сплати третього платежу.

Відповідач свої зобов`язання за кредитним договором належним чином не виконувала, передбачені кредитним договором щомісячні платежі не сплачувала. Вказані обставини підтверджуються наданою КС «Українська кредитна спілка» випискою з рахунку відповідача № 2190 від 23.11.2021.

У відповідності до 5.1 Договорів добровільного страхування кредитів № 12 від 01.06.2013, КС «Українська кредитна спілка» повинна повідомити про настання страхового випадку та направити позивачу заяву про виплату страхового відшкодування з додаванням документів згідно з переліком, визначеним цим договором.

КС «Українська кредитна спілка» направила ПрАТ «Українська страхова компанія» заяву № 1933 від 22.11.2021 про виплату страхового відшкодування у сумі 21712,46 грн., внаслідок невиконання відповідачем свого зобов`язання за кредитним договором.

Позивачем, на підставі вищезазначеної заяви, складено страховий акт № 1149кр від 23.11.2021 та відповідно 23.11.2021 здійснено виплату страхового відшкодування в розмірі 21712,46 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 2190 від 23.11.2021 з відміткою банку про проведення платежу.

Відповідно до п.5.7 Договорів добровільного страхування кредитів, до ПрАТ «Українська страхова компанія», яке виплатило страхове відшкодування за цим договором, переходить в межах виплаченого страхового відшкодування право вимоги, яке КС «Українська кредитна спілка» має до позичальника згідно з умовами кредитного договору.

Згідно із п.5.8 вказаних Договорів, після отримання страхового відшкодування, КС «Українська кредитна спілка» за вимогою ПрАТ «Українська страхова компанія» надає йому документи для можливості реалізації права вимоги, яке останній має до позичальника згідно з умовами кредитного договору, та подальшого провадження судових дій, зокрема довідку про сплачене ПАТ « Українська страхова компанія» страхове відшкодування.

На виконання вимог вказаного вище п. 5.8 Договорів, КС «Українська кредитна спілка» надано позивачу довідку № 2060 від 23.11.2021 про сплату ПрАТ «Українська страхова компанія» страхової виплати за кредитним договором № 9911с від 15.05.2013, в рахунок погашення заборгованості відповідача у розмірі 21712,46 грн.

Відповідно до ст. ст.525,526 ЦК Українизобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимогЦивільного Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ізст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

Як вбачається зі змістуст. 610 ЦК України. порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч. 1ст. 612 ЦК України. боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно ізст.. 546 ЦКвиконання зобов`язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. Договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов`язання.

Статтями979,980 ЦК Українипередбачено, що за договором страхування одна сторона (страховик) зобов`язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов`язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору.

Предметом договору страхування можуть бути майнові інтереси, які не суперечать закону і пов`язані з: життям, здоров`ям, працездатністю та; пенсійним забезпеченням (особисте страхування); володінням, користуванням і розпоряджанням майном (майнове страхування); відшкодуванням шкоди, завданої страхувальником (страхування відповідальності).

Відповідно до ч. 1ст. 993 ЦК Українидо страховика, який виплатив страхове відшкодування за договором майнового страхування, у межах фактичних витрат переходить право вимоги. яке страхувальник або інша особа, що одержала страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за завдані збитки.

Відповідно дост. 27 Закону України «Про страхування»до страховика, який виплатив страхове відшкодування за договором майнового страхування, в межах фактичних затрат переходить право вимоги, яке страхувальник або інша особа. що одержала страхове відшкодування. має до особи, відповідальної за заподіяний збиток.

Таким чином, оскільки ПрАТ «Українська страхова компанія» виконала покладені на неї законом та умовами Договору добровільного страхування кредитів, обов`язки до ПрАТ «Українська страхова компанія» перейшло право вимоги в порядку регресу на стягнення з відповідача матеріальної шкоди за виплачене страхове відшкодування у розмірі 21712,46 грн.

На підставі наведеного суд вважає, що позов підлягає задоволенню повністю та з відповідача слід стягнути на користь позивача матеріальну шкоду за виплачене страхове відшкодування в загальній сумі 21712,46 грн.

Відповідно дост.141 ЦПК Україниза рахунок відповідача позивачу слід відшкодувати понесені судові витрати, а саме судовий збір в сумі 2270 грн., який був понесений позивачем при поданні позову до суду.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст.7,10,12,263-265,282 ЦПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Позов Приватного акціонерного товариства «Українська страхова компанія» задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на користь Приватного акціонерного товариства «Українська страхова компанія» (ЄДРПОУ 20346864, яке знаходиться за адресою: 84130, Донецька область, м. Святогірськ, вул. Незалежності, буд. 35, кв. 7) суму виплаченого страхового відшкодування в розмірі 21712,46 грн. (двадцять одна тисяча сімсот дванадцять гривень 46 копійок) та судовий збір в розмірі 2270,00 грн. (дві тисячі двісті сімдесят гривень).

Рішення може бути оскаржено до Запорізького апеляційного суду шляхом подачі в 30-денний строк з дня проголошення судового рішення апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його оскарження якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Заочне рішення може бути переглянуте судом,що його ухвалив,за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд може бути подано протягом тридцяти днів з дня проголошення рішення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Суддя О.С. Глянь

Часті запитання

Який тип судового документу № 103511467 ?

Документ № 103511467 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 103511467 ?

Дата ухвалення - 22.02.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 103511467 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 103511467 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 103511467, Kuibyshevskyi Raion Court of Zaporizhzhia Oblast

The court decision No. 103511467, Kuibyshevskyi Raion Court of Zaporizhzhia Oblast was adopted on 22.02.2022. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find useful data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find necessary data quickly.

The court decision No. 103511467 refers to case No. 319/57/22

This decision relates to case No. 319/57/22. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 103475756
Next document : 103511468