Decision № 103432603, 08.02.2022, Vinnytsia City Court in Vinnytsia

Approval Date
08.02.2022
Case No.
127/33946/21
Document №
103432603
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 127/33946/21

Провадження 2/127/5548/21

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2022 року

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

головуючого судді Вохмінової О.С.

з участю секретаря судових засідань Мельник В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , третя особа без самостійних вимог - Вінницька міська рада про встановлення порядку користування земельною ділянкою,

в с т а н о в и в:

позов мотивований тим, що сторонам на праві спільної часткової власності належить домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ).

Позивач є власником 14/25 часток вказаного будинковолодіння на підставі договору купівлі продажу від 14.08.2000 року, відповідач ОСОБА_2 власником 1/5 частки на підставі біржового контракту, а ОСОБА_4 власником 6/25 часток на підставі договору купівлі-продажу від 11.05.2021 року.

Порядок користування приміщеннями в будинку визначений в правовстановлюючих документах. Спорів з цього приводу між співвласниками немає.

Будинковолодіння розташоване на земельній ділянці, виділеній землекористувачам рішенням виконкому Вінницької міської ради № 28/950 від 06.10.1955 року, площею 830 кв.м.

Згідно плану, виготовленого 07.12.2021 року ЦРФ ДП «УкрДАГП», в користуванні сторін знаходиться земельна ділянка, площею 0,077 га. ОСОБА_1 користується земельною ділянкою, площею 0,0475 га, позначеною на плані «ділянка 2» жовтим кольором, а ОСОБА_2 та ОСОБА_4 користуються земельною ділянкою, площею 0,0303 га, позначеною на плані «ділянка 1» блакитним кольором.

Позивач має намір приватизувати земельну ділянку, тому просив суд встановити порядок користування земельною ділянкою, що розташована по АДРЕСА_1 , площею 0,0778 га, кадастровий номер 0510100000:03:007:0455, між співвласниками домоволодіння ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , відповідно до кадастрового плану земельної ділянки, виготовленого ДП «УкрДАГП» 07.12.2021 року, згідно якого: ОСОБА_1 користується земельною ділянкою, площею 0,0475 га, позначеною на плані «ділянка 2» жовтим кольором, ОСОБА_2 і ОСОБА_4 користуються земельною ділянкою, площею 0,0303 га, позначеною на плані «ділянка 1» блакитним кольором. Судові витрати просив залишити за ним.

В судовому засіданні позивач ОСОБА_1 позов підтримав. Суду пояснив, що з метою приватизації земельної ділянки він звернувся до Вінницької міської ради, однак, йому було відмовлено в зв`язку з тим, що порядок користування ділянкою не встановлений. Наголосив, що між співвласниками будинку спорів щодо порядку користування земельною ділянкою немає. Вважає, що встановлення порядку користування земельною ділянкою згідно з виготовленим ДП «УкрДАГП» 07.12.2021 року планом буде відповідати інтересам всіх співвласників.

Представник відповідача ОСОБА_2 - ОСОБА_6 та відповідач ОСОБА_4 позов визнали, суду пояснили, що встановлення порядку користування земельною ділянкою буде відповідати інтересам всіх співвласників. На даний час земельна ділянка площею 0, 0303 га знаходиться в їх спільному користуванні.

Представник Вінницької міської ради - Харчук В.М. в судовому засіданні не заперечив щодо встановлення порядку користування земельною ділянкою на підставі наданого кадастрового плану. Співвласники мають право на приватизацію ділянки, яка була виділена під будинковолодіння, права Вінницької міської ради не порушуються.

Вислухавши пояснення учасників справи, дослідивши матеріали справи, оцінивши докази в їх сукупності, суд дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що на підставі нотаріально посвідченого 14.08.2000 року договору купівлі-продажу ОСОБА_1 належить 14/25 часток житлового будинку АДРЕСА_1 . Право власності зареєстроване 21.08.2000 року в КП «ВООБТІ».

На підставі біржового контракту № 73, виданого Вінницькою товарною універсальною біржею 27.02.1997 року, ОСОБА_2 належить 1/5 частка житлового будинку АДРЕСА_1 . Право власності зареєстроване 11.03.1997 року в «ВООБТІ».

На підставі нотаріально посвідченого 11.05.2021 року договору купівлі-продажу, громадянці Республіки Білорусь - ОСОБА_7 належить квартира АДРЕСА_5 .

В матеріалах інвентаризаційної справи № 1376 на житловий будинок АДРЕСА_1 наявна інформація щодо присвоєння або зміни адреси: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 . Згідно додатку № 3/164 до рішення виконкому Вінницької міської ради від 04.06.1987 року № 200, існуючому будинку за АДРЕСА_1 присвоєно № 15.

На підставі рішення виконкому Вінницької міської ради № 28/950 від 06.10.1955 року за будинковолодінням АДРЕСА_3 була закріплена земельна ділянка, площею 830 кв.м.

На даний час площа земельної ділянки - 0,0778 га.

Порядок користування земельною ділянкою, що розташована по АДРЕСА_1 , площею 0,0778 га, кадастровий номер 0510100000:03:007:0455, між співвласниками домоволодіння ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , зафіксований у кадастровому плані земельної ділянки, що виготовлений ДП «УкрДАГП» 07.12.2021 року, згідно якого: ОСОБА_1 користується земельною ділянкою, площею 0,0475 га, позначеною на плані «ділянка 2» жовтим кольором, ОСОБА_2 і ОСОБА_4 користуються земельною ділянкою, площею 0,0303 га, позначеною на плані «ділянка 1» блакитним кольором.

Учасники справи просили задоволити позов і встановити порядок користування земельною ділянкою площею 0,0778 га, що розташована по АДРЕСА_1 , між співвласниками домоволодіння, відповідно до кадастрового плану земельної ділянки, виготовленого ДП «УкрДАГП» 07.12.2021 року, оскільки такий порядок відповідає інтересам співвласників і не порушує прав інших осіб.

До особи, яка набула право власності на житловий будинок (крім багатоквартирного), будівлю або споруду, переходить право власності, право користування на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього землевласника (землекористувача) (ч. 1 ст. 377 ЦК України).

Відповідно до ч. 4 ст. 120 ЗК України, у разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду кількома особами право на земельну ділянку визначається пропорційно до часток осіб у праві власності жилого будинку, будівлі або споруди.

Пунктом 19 постанови Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 N 7 «Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ» визначено, що у справах за позовом учасників спільної власності на землю про встановлення порядку володіння й користування спільною земельною ділянкою, на якій розташовані належні їм жилий будинок, господарські будівлі та споруди, суд з`ясовує і враховує можливість нормального користування будинком і здійснення догляду за ним, розташування господарських будівель, споруд, необхідність зведення будівель,розташування плодово-ягідних насаджень співвласників, можливість проходу з вулиці на подвір`я тощо. Враховуються також вимоги санітарних правил і правил протипожежної безпеки. В разі неможливості перенесення співвласником господарських будівель і насаджень на надану в його користування частину ділянки суд має обговорити питання про відповідну грошову компенсацію. При пред`явленні вимог кожним з учасників спільної власності про встановлення порядку користування спільною земельною ділянкою суд може залишити в спільному користуванні лише ділянки, роздільне користування якими встановити неможливо.

Враховуючи думку учасників справи, конкретні обставини даної справи, фактичне розташування будівель, а також те, що відповідно до кадастрового плану до виділення кожній стороні пропонується земельна ділянка за фактичним користуванням, суд вважає, що це буде відповідати інтересам всіх учасників, тому суд вважає можливим встановити порядок користування земельною ділянкою, площею 0,0778 га, що розташована по АДРЕСА_1 , між співвласниками домоволодіння, відповідно до кадастрового плану земельної ділянки, виготовленого ДП «УкрДАГП» 07.12.2021 року, згідно якого: ОСОБА_1 користується земельною ділянкою, площею 0,0475 га, позначеною на плані «ділянка 2» жовтим кольором, а ОСОБА_2 і ОСОБА_8 користуються земельною ділянкою, площею 0,0303 га, позначеною на плані «ділянка 1» блакитним кольором.

За клопотанням позивача судові витрати слід залишити за ним.

Керуючись ст.ст. 120, 158 Земельного кодексу України, ст.ст. 4, 5, 10, 12, 76-82, 89, 206, 263-265 ЦПК України, суд,

в и р і ш и в :

позов задоволити.

Встановити порядок користування земельною ділянкою, що розташована по АДРЕСА_1 , площею 0,0778 га, між співвласниками домоволодіння ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , відповідно до кадастрового плану земельної ділянки, виготовленого ДП «УкрДАГП» 07.12.2021 року, згідно якого:

- ОСОБА_1 користується земельною ділянкою, площею 0,0475 га, позначеною на плані «ділянка 2» жовтим кольором,

- ОСОБА_2 , ОСОБА_8 користуються земельною ділянкою, площею 0,0303 га, позначеною на плані «ділянка 1» блакитним кольором.

Судові витрати залишити за позивачем.

Рішення може бути оскаржене. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення відповідно до вимог ст.ст. 354, 355 ЦПК України, розділу XIII «Перехідні положення» Цивільного процесуального кодексу України.

Учасники справи:

- позивач - ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_1

- відповідач ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_2

- відповідач ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_9 , ІПН НОМЕР_3

- третя особа без самостійних вимог - Вінницька міська рада, 21050, м.Вінниця, вул. Соборна, 59

Повне судове рішення складене 18 лютого 2022 року.

Суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 103432603 ?

Документ № 103432603 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 103432603 ?

Дата ухвалення - 08.02.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 103432603 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 103432603 ?

В Vinnytsia City Court in Vinnytsia
Previous document : 103432602
Next document : 103432604