Court decree № 103408502, 18.02.2022, Prymorskyi District Court of Mariupol City

Approval Date
18.02.2022
Case No.
266/749/22
Document №
103408502
Form of court proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №266/749/22

Провадження№ 2-а/266/4/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Про прийняття позовної заяви до розгляду відкриття провадження у справі

та забезпечення позову

18 лютого 2022 року м. Маріуполь

Суддя Приморського районного суду міста Маріуполя Донецької області Шишилін О.Г., розглянув позовну заяву ОСОБА_1 місце проживання якого за адресом: АДРЕСА_1 до Колєснік Наталії Геннадіївни - старшого державного інспектора відділу впровадження системи автоматичної фіксації порушень Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті місце знаходження якого за адресом: 03135, м. Київ, пр.. Перемоги, б. 14, Державної служби України з безпеки на транспорті, місце знаходження якого за адресом: 03135, м. Київ, пр.. Перемоги, б. 14 про скасування постанови про накладання стягнення у справі про адміністративне правопорушення,

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся із позовом до відповідача про скасування постанови про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення ВМ №00001093 від 12.11.2021 р.

Згідно положень ч. 2ст. 171 КАС України, суддя відкриває провадження в адміністративній справі на підставі позовної заяви, якщо відсутні підстави для повернення позовної заяви, залишення її без розгляду чи відмови у відкритті провадження у справі.

Відповідно до положень ч. 1ст. 122 КАС України, позов може бути подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого цим Кодексом або іншими законами. Частиною 3 цієї статті передбачено, що для захисту прав, свобод та інтересів особи цим Кодексом та іншими законами можуть встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду, які, якщо не встановлено інше, обчислюються з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Згідно ст. 289 КУпАП скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови. В разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу.

Аналогічний строк оскарження в 10 днів втілено також і в ч.2 ст.286 КАС України в новій редакції.

З наведених норм закону випливає, що постанова по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржена особою, яка притягнута до адміністративної відповідальності,протягом десяти днівз дня винесення постанови або з моменту, коливона дізналася про винесення цієї постанови.

Адміністративний позов подано до суду 11.02.2022 р., тобто з пропуском строку звернення до суду.

Відповідно до ч.1 ст. 121 КАС України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Як зазначено у заяві про поновлення строку звернення до суду, позивач оскаржувану постанову не отримував, а з її текстом ознайомився лише 07 лютого 2022 р., коли її отримав представник Бібердієв С.Ф.від державного виконавця Приморського ВДВС у місті Маріуполі Маріупольського району Донецької області Східного міжрегіонального управління МЮ (м. Харків) постанови про відкриття виконавчого провадження №68445378 від 02.02.2022. Крім того звертала увагу на те, що у оскаржуваній постанові не вірно зазначена її адреса проживання, а саме АДРЕСА_2 за якою вона не проживає з 06.03.2020 р. у зв`язку із зміною місця проживання.

Тому вважає, що є достатні підстави для поновлення строку на оскарження постанови та просить поновити цей строк.

Суд, розглянувши клопотання позивача, встановив, що позивач звернувся до суду через чотири дні, коли дізнався про існування постанови.

Зі змісту адміністративного позову та доданого до нього матеріалів вбачається підстави для визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними.

За наведених обставин, суд вважає про задоволення заяви та поновлення пропущеного строку звернення до адміністративного суду з вищезазначеним адміністративний позов.

Позовна заявавідповідає вимогамстатей 160-161КАС України.Підстави,визначені статтями169-170КАС України,для залишенняпозовної заявибез руху,повернення позовноїзаяви чивідмови увідкритті провадженняу справівідсутні.Тому їїслід прийнятидо розглядута відкрити провадження у справі.

Відповідно ч. 1 ст. 286 КАС адміністративна справа з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності вирішується місцевими загальними судами як адміністративними судами протягом десяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Разом з адміністративним позовом, позивачем надано до суду заяву про забезпечення позову шляхом зупинення стягнення за виконавчим провадженням №68445378, відкритим державним виконавцем Приморського відділу державної виконавчої служби у місті Маріуполі Маріупольського району Донецької області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) 02.02.2022 року на підставі постанови серія ВМ №00001093 від 12.11.2021 року, до ухвалення рішення по суті.

В обґрунтування поданої заяви зазначила, що 12.11.2021 року старшим державним інспектором відділу провадження систем автоматичної фіксації порушень Департаменту державного контролю на транспорті Колєснік Н.Г. була винесена постанова серія ВМ №00001093 по справі про адміністративне правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксованого в автоматичному режимі, стосовно особи, яка має реєстрацію місця проживання/перебування (місцезнаходження юридичної особи) на території України про притягнення її до адміністративної відповідальності, передбаченої ч.2 ст. 132-1 КУпАП, з накладенням адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі 8500 гривень. Про існування зазначеної постанови вона дізналась тільки після отримання постанови 07.02.2022 року її представником від державного виконавця. Оскільки з зазначеною постановою вона не згодна, така звернута до примусового виконання, на підставі чого накладено арешт виконавчою службою на її картковий рахунок у АТ КБ «ПриватБанк», тому вимушена звернутися до суду з даним адміністративним позовом та заявою про забезпечення позову.

Відповідно до ч. 1ст. 154 КАСзаява про забезпечення позову розглядається судом, у провадженні якого перебуває справа або до якого має бути поданий позов, не пізніше двох днів з дня її надходження, без повідомлення учасників справи.

На підставі викладеного, вважаю за необхідне заяву ОСОБА_1 про забезпечення позову розглядати без повідомлення учасників справи.

Дослідивши письмові матеріали, вважаю, що заява підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1ст. 150 КАСсуд за заявою учасника справи або з власної ініціативи має право вжити визначені цією статтею заходи забезпечення позову.

За п. 1 ч. 2ст. 150 КАСзабезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Згідно із ч. 4ст. 150 КАСподання позову, а також відкриття провадження в адміністративній справі не зупиняють дію оскаржуваного рішення суб`єкта владних повноважень, якщо суд не застосував відповідні заходи забезпечення позову.

Натомість, на підставі п. 1 ч. 1ст. 151 КАСпозов може бути забезпечено зупиненням дії індивідуального акта або нормативно-правового акта.

Згідно із п. 2 ч. 1ст. 34 Закону України «Про виконавче провадження»виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій у разі зупинення судом стягнення на підставі виконавчого документа.

За ч. 2ст. 151 КАСсуд повинен враховувати співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, із наслідками вжиття заходів забезпечення позову для заінтересованих осіб.

На підставі п. 4, 7, 10Постанови Пленуму Верховного Суду України № 9 від 22 грудня 2006 року «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову», розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; а також з`ясувати відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам.

При вирішенні питання про забезпечення позову суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням такого: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом забезпечення позову і предметом позовної вимоги; ймовірності ускладнення виконання або невиконання рішення суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушення у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Так, встановлено, що 12.11.2021 року старшим державним інспектором відділу провадження систем автоматичної фіксації порушень Департаменту державного контролю на транспорті Колєснік Н.Г. винесено постанову серія ВМ №00001093 про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_1 за ч.2 ст. 132-1 КУпАП та накладення стягнення у вигляді штрафу у розмірі 8500 гривень.

02.02.2022 року державним виконавцем Приморського відділу державної виконавчої служби у місті Маріуполі Маріупольського району Донецької області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 68445378 відносно ОСОБА_1 про стягнення з неї 17000,00 грн. в порядку примусового виконання оскаржуваної нею постанови.

Суд зауважує, що відповідно до змістуст. 307 КУпАПштраф має бути сплачений порушником не пізніш як через 15 днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови - не пізніш як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Також за змістом ч. 2ст. 308 КУпАПв разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений ч. 1ст. 307 цього Кодексу, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника в порядку, встановленому законом. При цьому в порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується: подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статтіКУпАПта зазначеного у постанові про стягнення штрафу, а також витрати на облік зазначених правопорушень.

Таким чином, враховувати наведені правові норми та встановлені обставини справи, слід зважати на співвідношення прав ОСОБА_1 про захист яких остання просить, порівняно із наслідками вжиття заходів забезпечення позову для заінтересованих осіб.

Також, береться до уваги той факт, що невжиття запропонованих позивачем заходів забезпечення її адміністративного позову може істотно ускладнити поновлення оспорюваних її прав, за захистом яких вона звернулася до суду.

На підставі ч. 6, 8ст. 150 КАСв ухвалі про забезпечення позову суд зазначає вид забезпечення позову та підстави його обрання. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи.

Згідно із ч. 1ст. 156 КАСухвала суду про забезпечення позову підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від її оскарження та відкриття виконавчого провадження.

На підставі ч. 2ст. 156 КАСпримірник ухвали про забезпечення позову негайно надсилається заявнику, всім особам, яких стосуються заходи забезпечення позову і яких суд може ідентифікувати, а також, залежно від виду вжитих заходів, направляється судом для негайного виконання державним та іншим органам для вжиття відповідних заходів.

Враховуючи навевене, виходячи з принципу розумності, та за наявності зв`язку між конкретним заходом забезпечення позову й предметом позовної вимоги ОСОБА_1 , дійшов переконання, що слід задовольнити заяву останньої шляхом зупинення стягнення за виконавчим провадженням №68445378, відкритим державним виконавцем Приморського відділу державної виконавчої служби у місті Маріуполя Маріупольського району Донецької області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) 02.02.2022 року на підставі постанови серія ВМ №00001093 від 12.11.2021 року, відповідно до розгляду судом по суті даного адміністративного позову.

На підставі вищевикладеного та керуючись положеннями ст.ст. 121,122 КАС України, 288,289КУпАП суд,

УХВАЛИВ:

Поновити пропущений строк звернення ОСОБА_1 для звернення до суду із адміністративним позовом до Колєснік Наталії Геннадіївни - старшого державного інспектора відділу впровадження системи автоматичної фіксації порушень Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті, Державної служби України з безпеки на транспорті, про скасування постанови про накладання стягнення у справі про адміністративне правопорушення.

Прийняти дорозгляду та відкрити провадження у адміністративній справі за позовною заявою ОСОБА_1 до Колєснік Наталії Геннадіївни - старшого державного інспектора відділу впровадження системи автоматичної фіксації порушень Департаменту реалізації державної політики та нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті, Державної служби України з безпеки на транспорті, про скасування постанови про накладання стягнення у справі про адміністративне правопорушення , яку розглядати в судовому засіданні із повідомленням сторін.

Призначити судове засідання у справі на 28лютого 2022року о16-45 годині, про що повідомити сторін.

Надати відповідачу строк для подання відзиву на позов з відповідними доказами до призначеного судового засідання, із одночасним наданням суду доказів направлення такого відзиву позивачу.

Роз`яснити відповідачу, що:

1) відповідно до ч.4ст.159 КАС України, неподання суб`єктом владних повноважень відзиву на позов без поважних причин може бути кваліфіковано судом як визнання позову;

2) у разі не надання без поважних причин доказів на пропозицію суду для підтвердження обставин, на які він посилається, суд вирішить справу на підставі наявних доказів (ч.5ст.77 КАС України).

Роз`яснити сторонам, що:

1) докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, що їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї (ч.8ст.79 КАС України).

2) копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними (ч.9ст.79 КАС України).

3) відповідно до ч.1 ст.286 КАС України Адміністративна справа з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності вирішується місцевими загальними судами як адміністративними судами протягом десяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Заяву ОСОБА_1 про забезпечення позову - задовольнити.

Зупинити стягнення за виконавчим провадженням №68445378, відкритим державним виконавцем Приморського відділу державної виконавчої служби у місті Маріуполя Маріупольського району Донецької області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) 02.02.2022 року на підставі постанови серія ВМ №00001093 від 12.11.2021 року, до розгляду судом по суті даного адміністративного позову.

Копію ухвали направити для відома сторонам та для виконання Приморському відділу державної виконавчої служби у місті Маріуполі Маріупольського району Донецької області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків).

Відомості відповідно до ч. 1ст.157ЦПК України та Закону України «Про виконавче провадження»:

- стягувач: ОСОБА_1 , іпн НОМЕР_1 , місце проживання: АДРЕСА_1

- боржник: Державна служба України з безпеки на транспорті ЄДРПОУ 39816845, місце знаходження якого за адресом: 03135, м. Київ, пр.. Перемоги, б. 14.

Ухвала про забезпечення позову набуває законної сили з дня її проголошення (підписання) суддею та підлягає негайному виконанню у порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання.

Строк пред`явлення в частині забезпечення позову ухвали до виконання 3 місяці.

Сторони можуть отримати інформацію щодо даної справи в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України http://pr.dn.court.gov.ua.

Ухвала в частині забезпечення позову може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги протягом 15 (п`ятнадцяти) днів з дня її проголошення, в іншій частині ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: Шишилін О. Г.

Часті запитання

Який тип судового документу № 103408502 ?

Документ № 103408502 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 103408502 ?

Дата ухвалення - 18.02.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 103408502 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 103408502 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 103408502, Prymorskyi District Court of Mariupol City

The court decision No. 103408502, Prymorskyi District Court of Mariupol City was adopted on 18.02.2022. The procedural form is Administrative, and the decision form is Court decree. On this page, you will find essential information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find useful information quickly.

The court decision No. 103408502 refers to case No. 266/749/22

This decision relates to case No. 266/749/22. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 103386443
Next document : 103408508