Decision № 103387083, 18.02.2022, Kuibyshevskyi Raion Court of Zaporizhzhia Oblast

Approval Date
18.02.2022
Case No.
319/1400/21
Document №
103387083
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 319/1400/21

Провадження №2/319/153/2022

З А О Ч Н Е Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2022 рокусмт Кам`янка

Куйбишевський районний суд Запорізької області у складі:

головуючого судді Мальованого В.О.,

при секретарі судового засідання Синяковій О.І.,

за відсутності учасників справи, розглянувши в порядку спрощеного провадження в судовому засіданні в залі Куйбишевського районного суду Запорізької області цивільну справу за позовною заявою приватного акціонерного товариства "Українська страхова компанія" ( далі - ПАТ "УСК") до ОСОБА_1 про стягнення матеріальної шкоди за виплачене страхове відшкодування, ціна позову 10283,55 грн.,

В С Т А Н О В И В :

28 грудня 2021 року ПАТ "УСК"звернулося до Куйбишевського районного суду Запорізької області з позовом до ОСОБА_1 , в якому заявлена вимога про стягнення в порядку регресу матеріальної шкоди за виплачене страхове відшкодування.

Позовні вимоги мотивує тим, що 10 лютого 2014 року між кредитною спілкою "Українська кредитна спілка" та ОСОБА_1 укладено кредитний договір № 12289с, за яким остання отримала грошові кошти в сумі 5000 гривень строком на 13 місяців з 10.02.2014 по 10.03.2015 включно зі сплатою процентів в розмірі 28,8% річних.

Між ПАТ "Українська страхова компанія " та кредитною спілкою "Українська кредитна спідка" укладено договір добровільного страхування кредитів.

У встановлений термін ОСОБА_1 свої зобов"язання за договором не виконала, грошові кошти не повернула.

Позивачем 18 листопада 2021 року на користь КС "Українська кредитна спілка" було здійснено виплату страхового відшкодування в розмірі 10283,55 грн.

Тому ПАТ "Українська страхова компанія" прохає стягнути з ОСОБА_1 матеріальну шкоду за виплачене страхове відшкодування в розмірі 10283,55 грн. та судові витрати.

20 січня 2022 року надійшла відповідь Міністерства соціальної політики України щодо даних про взятих на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, згідно якої інформація щодо ОСОБА_1 відсутня.

20 січня 2022 року відкрито провадження у справі, постановлено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження, роз`яснено учасникам справи порядок подання заяв по суті справи та наслідки їх неподання.

Відповідачу був встановлений п`ятнадцятиденний строк з дня вручення вказаної ухвали подати відзив на позовну заяву.

В судове засідання представник позивача не з`явився, про час і місце розгляду повідомлений, прохав про розгляд справи за його відсутності , не заперечував проти заочного розгляду справи .

Виходячи з наведеного, а також положень ч. 3 ст. 211 ЦПК України, суд вважає, що рішення у справі можливо постановити при проведенні судового засідання за відсутності представника позивача на підставі наявних у суду матеріалів.

Відповідач ОСОБА_1 в судове засідання не з`явилась, про час і місце розгляду повідомлена відповідно до вимог ч.11 ст.128 ЦПК України, ч.1 ст.12-1 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", заяв чи клопотань не заявила, відзиву на позов не надала .

Відповідно до положень ч. 8 ст. 178 ЦПК України, у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

У зв`язку з цим на підставі ст.ст. 223,280 ЦПК України, за письмової згоди представника позивача, суд ухвалює заочне рішення.

Відповідно до вимог ст.280Цивільного процесуальногокодексу України у разі неявки у судове засідання відповідача, який належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання, і від якого не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності з повідомленням причин неявки, ненадання відповідачем відзиву на позовну заяву, суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, якщо позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

У зв`язку з викладеним, враховуючи заяву представника позивача, який не заперечував проти такого вирішення справи, суд вважає можливим розглянути справу за відсутності відповідача, на підставі наявних у справі доказів, і ухвалити заочне рішення.

У відповідності до вимог ч. 2 ст.247 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось, у зв`язку з неявкою у судове засідання всіх учасників справи.

Суд, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, надавши їм оцінку, вважає, що позов підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Судовим розглядом встановлено, що 10 лютого 2014 року між кредитною спілкою «Українська кредитна спілка» та ОСОБА_1 було укладено кредитний договір № 12289с, відповідно до якого остання отримала кредит у розмірі 5000 гривень строком на 13 місяці з 10.02.2014 по 05.03.2015 зі сплатою процентів у розмірі 28,8 річних.

Відповідно до анкети клієнта на отримання кредиту, графіку розрахунків, виписки з рахунку позичальника ОСОБА_1 за кредитним договором № 12289с від 10.02.2014, відповідач по справі отримала від кредитної спілки «Українська кредитна спілка» кредит на загальну суму 5 000 гривень .

Отримання Відповідачем грошових коштів за вказаним кредитним договором підтверджується копією платіжного доручення № 29144 від 10.02.2014.

31 березня 2014 року між кредитною спілкою «Українська кредитна спілка» та ПАТ «УСК» укладено договір добровільного страхування кредитів №3, відповідно до п. 1.3 якого страховик здійснює страхування кредитного ризику за кредитними договорами, укладеними між позичальниками-пенсіонерами та страхувальником згідно з реєстром наданих за звітний період кредитів, що укладені в межах договору про співробітництво між страхувальником та страховиком (додаток № 1 до договору страхування).

Додаток № 1 до зазначеного договору містить посилання на кредитний договір , укладений 10 лютого 2014 року з Відповідачем .

Пунктом 2.1. вказаного договору добровільного страхування кредитів встановлено, що страховим випадком за цим договором по відношенню до конкретного кредитного договору, що внесений до Реєстру наданих кредитів, є факт збитків кредитора внаслідок невиконання або неналежного виконання позичальником своїх зобов`язань перед кредитором по поверненню кредиту в строки та в порядку, передбачених укладеним між ними кредитним договором, внаслідок будь-яких подій. Відповідальність страховика за страховим випадком виникає у разі, якщо кредитор не одержав суми трьох будь-яких послідовних платежів, передбачених кредитним договором протягом 10 днів після настання строку сплати третього платежу.

Відповідач свої зобов`язання за кредитним договором належним чином не виконувала, передбачені кредитним договором щомісячні платежі не сплачувала. Вказані обставини підтверджуються наданою кредитною спілкою «Українська кредитна спілка» випискою з рахунку відповідача № 2128 від 23 листопада 2021 року.

Пунктом 4.4.6 вказаного договору добровільного страхування кредитів передбачено обов`язок страховика протягом п`яти робочих днів після отримання від страхувальника заяви і документів, необхідних для встановлення обставин страхового випадку та розміру завданих збитків здійснити виплату страхового відшкодування.

Відповідно до п. 5.7, 5.8 вказаного договору добровільного страхування кредитів до страховика, який виплатив страхове відшкодування за цим договором, переходить в межах виплаченого страхового відшкодування право вимоги, яке страхувальник має до позичальника згідно з умовами кредитного договору . Після отримання страхового відшкодування, кредитна спілка «Українська кредитна спілка» за вимогою ПАТ «УКС» надає йому документи для можливості реалізації права вимоги, яке останній має до позичальника згідно з умовами кредитного договору, та подальшого провадження судових дій, зокрема довідку про сплачене ПАТ «УКС» страхове відшкодування.

17 листопада 2021 року кредитка спілка «Українська кредитна спілка» звернулась до ПАТ «УСК» із заявою про здійснення страхової виплати у зв`язку з настанням страхового випадку - неповерненням позичальником ОСОБА_1 суми кредиту за кредитним договором .

Як вбачається з довідки кредитної спілки «Українська кредитна спілка» від 23 листопада 2021 року № 2023 , у зв`язку з настанням страхового випадку ПАТ «УСК» 18 листопада 2021 року здійснила страхову виплату кредитній спілці «Українська кредитна спілка» в розмірі 10 283,55 грн. (кредитний договір №012289с від 10.02.2014 ).

Сплата позивачем по справі на підставі страхового акту № 1099кр від 18.11.2021 на користь кредитної спілки «Українська кредитна спілка» страхового відшкодування в розмірі 10 283,55 гривень підтверджується копією платіжного доручення № 2074 від 18.11.2021.

Відповідно до ст. ст. 525, 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно із ст. 530 ЦК України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

Як вбачається зі змісту ст. 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч. 1 ст. 612 ЦК України. боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно до ст.546 ЦК України виконання зобов`язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком. Договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов`язання.

Статтями 979, 980 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором страхування одна сторона (страховик) зобов`язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов`язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору.

Предметом договору страхування можуть бути майнові інтереси, які не суперечать закону і пов`язані з: життям, здоров`ям, працездатністю та; пенсійним забезпеченням (особисте страхування); володінням, користуванням і розпоряджанням майном (майнове страхування); відшкодуванням шкоди, завданої страхувальником (страхування відповідальності).

Згідно ст.993 ЦК України та ст.27 Закону України «Про страхування», до страховика, який виплатив страхове відшкодування за договором майнового страхування, в межах фактичних затрат переходить право вимоги, яке страхувальник або інша особа, що одержала страхове відшкодування, має до особи відповідальної за заподіяний збиток.

Отже, до страхової компанії, яка здійснила виплату страхового відшкодування за договором майнового страхування, в межах фактичних витрат перейшло право вимоги, яке страхувальник мав до особи, відповідальної за заподіяні збитки.

Відповідно до ч.1 ст.1191 ЦК України особа, яка відшкодувала шкоду, завдану іншою особою, має право зворотної вимоги (регресу) до винної особи у розмірі виплаченого відшкодування, якщо інший розмір не встановлений законом.

Таким чином, до позивача - ПАТ «УСК» перейшло право зворотної вимоги (регресу) до Відповідача як до особи, відповідальної за відшкодування заподіяних збитків на суму 10 283,55 грн, у зв`язку з чим позовні вимоги про стягнення з відповідача на користь позивача завданих збитків у порядку регресу підлягають задоволенню.

Відповідно до ст.141 ЦПК України, з відповідача на користь позивача підлягають стягненню понесені ним судові витрати, пов`язані зі сплатою судового збору в розмірі 2270,00 грн.

На підставі ст.ст. 993, 1191 ЦК України, ст.27 Закону України «Про страхування», керуючись ст. ст. 4,19,259,263, 264, 265, 280-283 ЦПК України , -

У Х В А Л И В :

Позов приватного акціонерного товариства «Українська страхова компанія» до ОСОБА_1 про відшкодування матеріальної шкоди за виплачене страхове відшкодування в порядку регресу, - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь приватного акціонерного товариства «Українська страхова компанія» матеріальну шкоду за виплачене страхове відшкодування в порядку регресу в розмірі 10 283 гривні 55 копійок, та витрати, пов`язані зі сплатою судового збору в розмірі 2270 гривень 00 копійок, а всього 12 553 (дванадцять тисяч п"ятсот п"ятдесят три ) гривні 55 копійок.

Рішення суду відповідно до частини 1 статті 273 ЦПК України набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Запорізького апеляційного суду шляхом подання в 30-денний строк з дня проголошення рішення апеляційної скарги. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив за письмовою заявою відповідача , поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Повний текст рішення виготовлено 18 лютого 2022 року.

Учасники справи:

позивач: приватне акціонерне товариство «Українська страхова компанія», зареєстроване місцезнаходження: м.Донецьк, вул.Артема,116/19; фактичне місцезнаходження: Донецька область, м.Святогірськ, вул.Незалежності, 35/7, ідентифікаційний код 20346864,

відповідач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Суддя В.О. Мальований

Часті запитання

Який тип судового документу № 103387083 ?

Документ № 103387083 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 103387083 ?

Дата ухвалення - 18.02.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 103387083 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 103387083 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 103387083, Kuibyshevskyi Raion Court of Zaporizhzhia Oblast

The court decision No. 103387083, Kuibyshevskyi Raion Court of Zaporizhzhia Oblast was adopted on 18.02.2022. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find key data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find key data easily.

The court decision No. 103387083 refers to case No. 319/1400/21

This decision relates to case No. 319/1400/21. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 103387082
Next document : 103387084