Decision № 103331017, 27.09.2021, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Approval Date
27.09.2021
Case No.
727/4079/21
Document №
103331017
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 727/4079/21

Провадження № 2/727/1434/21

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ЧЕРНІВЦІ

Р І Ш Е Н Н Я

(ЗАОЧНО)

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

Головуючого судді Слободян Г.М.

за участю секретаря судового засідання Івасишиин О.

розглянувши в порядку загального позовного провадження, у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань приміщення Шевченківського районного суду м.Чернівці цивільну справу за позовною заявою ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 , місце реєстрації АДРЕСА_1 .) до Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНСТАФІНАНС», (ЄДРПОУ: 43449827, м.Київ, вул.Сурикова, буд.3,літ.А.) про визнання недійсними Кредитного договору №ID 4186727 від 19.12.2020 року, в частині пролонгації (продовження) строку кредиту, застосування штрафних санкцій та зміни відсоткової ставки за користування кредитними коштами у понад визначений кредитним договором строк, - ВСТАНОВИВ:

Короткий зміст позову Позивач ОСОБА_1 , та в її інтересах представник адвокат Журба С.В. звернулися до суду з позовом до відповідача: ТОВ «ІНСТАФІНАНС», про про визнання недійсними Кредитного договору №ID 4186727 від 19.12.2020 року, в частині пролонгації (продовження) строку кредиту, застосування штрафних санкцій та зміни відсоткової ставки за користування кредитними коштами у понад визначений кредитним договором строк, заявлені вимоги мотивує тим, що 19 грудня 2020 року між нею та товариство з обмеженою відповідальністю "ІНСТАФІНАНС" торгова марка "Оіпего" (надалі Кредитодавець), і (надалі Позичальник) уклалений кредитний договір № №ID 4186727 (надалі Договір). з використанням електронного підпису позичальника одноразовим ідентифікатором, відповідно до Правил та Закону України «Про електронну комерцію» Згідно пункту 1 частини 1 Договору кредитної лінії сума грошових коштів, визначена Спеціальними умовами кредиту, що надається Кредитодавцем Позичальнику відповідно до Догвору.

Зазначає, що спеціальними умовами для короткострокового кредиту згідно Договору кредитної лінії Кредитодавець надав кредит у сумі 13 500,00 грн, на умовах строковості, зворотносгі, платності, а Позичальник ОСОБА_1 зобов`язалась повернути кредит і сплатити нараховані проценти за користування кредитними коштами з процентною ставкою в розмірі 1,78% від суми кредиту за кожний день користування кредитом (1 607,00 грн у гривневому еквіваленті).Орієнтовна загальна вартість кредиту: 15 179,00 грн. Спосіб надання кредиту - безготівковим шляхом.Орієнтовна реальна річна процентна ставка: 648,66%. Строк оплати (кредитування) - 7 днів. Дата повного погашення: 26.12.2020 року. Мета отримання кредиту: споживчі цілі (згідно Паспорту споживчого кредиту. Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит. Стандартизована форма).

Спеціальні умови для короткострокового кредиту Договору кредитної лінії кредитор вважає невід`ємною частиною Договору кредитної лінії та виконуватимуться Сторонами відповідно до Загальних умов Договору кредитної лінії. Вважає, пункти 4.12., 4.2, 5.7, кредитного договору підлягають визнанню недійсними, оскільки встановлений в договорі розмір пені та встановлена процентна ставка перевищує розумну межу відповідальності за несвоєчасне виконання грошового зобов`язання, є явно завищеними, не відповідають вимогам п.5 частини третьої статті 18 Закону України «Про захист прав споживачів» і засадам справедливості, добросовісності, розумності, що як наслідок свідчить про непропорційність великої суми компенсації у разі невиконання позивачем зобов`язань за цим договором. Тому, з посиланням на відповідні положення ЦК України, Закону України «Про захист прав споживачів», просить визнати вказані пункти договору недійсними

Рух справи та позиція сторін. Ухвалою Шевченківського районного суду м.Чернівці від 09.06.2021 року справу прийнято до провадження, та призначено розгляд справи за правила загального позовного провадження в підготовче судове засідання.? jre

В судове засідання сторони не з`явилися, про час та дату судового засідання були повідомлені належним чином, позивач ОСОБА_1 , спрямувала до початку розгляду справи заяву, в якій, просить розглянути справу за її відсутності та відсутності її представника адвоката Журби С.В, з розглядом справи в заочному порядку; заявлені вимоги підтримає в повному обсязі. Просила позов задовольнити.

Відповідач в судове засідання не з`явилися, про день та час розгляду справи була повідомлена завчасно. повноважним представником відповідача подано відзив на позовну заяву, згідно якого останній вважає, що позов не підлягає до задоволення та зазначає, що договір між сторонами укладений в порядку, передбаченому Законом України «Про електронну комерцію» та відповідно до Правил надання грошових коштів у кредит, які діяли на момент укладення Договору та є його невід`ємною частиною, забезпечує дотримання відповідачем вимоги щодо письмової форми для даного виду Договору. Кредитний договір укладений у спосіб визначений чинним законодавством України з повним дотриманням вимог щодо його укладення у спосіб визначений чинним законодавством України. З повним дотриманням вимог щодо його Укладення із зазначенням умов, які жодним чином не порушують вимоги Закону України «Про захист прав споживачів», тому просить в задоволенні позову відмовити, та провести розгляд справи за відсутності відповідача.

Дослідженні матеріали справи та застосовані норми права.

Вивчивши матеріали справи, розглянувши подані сторонами документи, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об`єктивно дослідивши і оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд зважає на наступне.

Положеннями ст. 4 ЦК України визначено право кожної особи на захист свого цивільного права у разі його порушення, не визнання або оспорювання, свобод чи законних інтересів.

Відповідно до ст. 13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Судом, належними і допустимими доказами, встановлено, що 19 грудня 2020 року між позивачем та товариство з обмеженою відповідальністю "ІНСТАФІНАНС" укладений кредитний договір №ID 4186727, паспорт споживчого кредиту (а.с 78-80) дослідженні спеціальні умови до договору №ID 4186727 від 19.12.2020 року (а.с 81-84), історію платежів (а.с 86-97), додаткова угода № АМ 1308138 від 12.01.2021 до спеціальних умов для короткострокового кредиту договору кредитної лінії № ID 4186727 (а.с.122), додаткова угода № АМ 7547188 від 30.01.2021 до спеціальних умов для короткострокового кредиту договору кредитної лінії № ID 4186727 (а.c. 123), Презентація витягів з Інформаційно-телекомунікаційної системи, що підтверджують підписання договору позики від 19.12.2020 року(а.c.124).

Згідно зі статтею 1054 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові в розмірах та на умовах, установлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться (стаття 526 ЦК України).

Частиною першою статті 627 ЦК України встановлено, що відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Згідно зі статтями 626, 628 ЦК України договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Сторони є вільними в укладенні договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору (частина перша статті 638 ЦК України).

Відповідно до частини першої статті 203 ЦК України зміст правочину не може суперечити цьому ЦК України, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства. Згідно із частиною першою статті 215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою-третьою, п`ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

Відповідно до рішення Конституційного Суду України від 10 листопада 2011 року № 15-рп/2011 у справі за конституційним зверненням громадянина щодо офіційного тлумачення положень пунктів 22, 23 статті 1, статті 11, частини восьмої статті 18, частини третьої статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів» у взаємозв`язку з положеннями частини четвертої статті 42 Конституції України (справа про захист прав споживачів кредитних послуг) дія цього Закону поширюється і на правовідносини між кредитодавцем та позичальником (споживачем за договором про надання споживчого кредиту), що виникають як під час укладення, так і виконання такого договору.

Відповідно до статей 11, 18 Закону України «Про захист прав споживачів» до договорів зі споживачами про надання споживчого кредиту застосовуються положення цього Закону про несправедливі умови в договорах, зокрема про встановлення вимоги щодо сплати споживачем непропорційно великої суми компенсації (понад п`ятдесят відсотків вартості продукції) у разі невиконання ним зобов`язань за договором. Продавець (виконавець, виробник) не повинен включати в договори зі споживачем умови, які є несправедливими. Умови договору є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов`язків за шкоду споживача. Якщо положення договору визнано несправедливим, включаючи ціну договору, таке положення може бути змінене або визнане недійсним. Положення, що визнане недійсним, вважається таким з моменту укладення договору.

Відповідно до ст. 263 ЦПК України, судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим, ухваленим відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права, має відповідати завданню цивільного судочинства. На основі всебічно з`ясованих обставин, на які посилається позивач, як учасник справи, як на підставу заявлених вимог підтверджених доказами, перевіреними в судовому засіданні, оцінивши їх належність, допустимість, а також достатність, взаємозв`язок у їх сукупності, встановивши правовідносини, які випливають із встановлених обставин та правові норми, які підлягають застосуванню до цих правовідносин, суд приходить до висновку, що позовні вимоги ґрунтуються на законі і підлягають до задоволення.

Висновки На основі всебічно з`ясованих обставин, на які посилається позивач, як учасник справи, як на підставу заявлених вимог підтверджених доказами, перевіреними в судовому засіданні, оцінивши їх належність, допустимість, а також достатність, взаємозв`язок у їх сукупності, встановивши правовідносини, які випливають із встановлених обставин та правові норми, які підлягають застосуванню до цих правовідносин, суд приходить до висновку, що позовні вимоги ґрунтуються на законі і підлягають до задоволення.

Керуючись ст. ст. 12,81,82,141,223,263-265,268,279, 280-284 ЦПК України, ст.ст. 3, 8, 11, 15, 16, 203, 207, 215, 509, 526, 626, 627, 628, 638, 641, 642, 644 ЦК України, суд - УХВАЛИВ:

Позовні вимоги ОСОБА_1 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) до ТОВ «Інстафінанс» (юридична адреса:вул.Сурикова 3 літ.А, м.Київ, код ЄРДРОПУ 43449827) про визнання недійсним кредитного договору №ID 4186727 від 19.12.2020 року в частині пролонгації (продовження) строку кредиту, застосування штрафних санкцій та зміни відсоткової ставки за користування кредитними коштами у понад визначений кредитним договором строку - задовольнити.

Визнати підпункт 4.1.2, пункт 4.2, пункт 5.7, пудпункт 5.7.1 Договору кредитної лінії №ID4186727 від 19.12.2020 року - недійсними.

Визнати Додаткові угоди від 12.01.2021 року №АМ1308138, від 30.01.2021 року №АМ7547188 в частині продовження строку дії Договору кредитної лінії №ID4186727 від 19.12.2020 року - недійсними.

Стягнути з ТОВ «Інстафінанс» (юридична адреса:вул.Сурикова 3 літ.А, м.Київ, код ЄРДРОПУ 43449827) на користь держави судовий збір в розмірі 1816,00 гривень.

Заочне рішення може бути переглянуто судом за письмовою заявою відповідача, поданою ним протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Чернівецького апеляційного суду через Шевченківський районний суд м.Чернівці протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Повний текст судового рішення складено 06.10.2021р.

Суддя Слободян Г.М.

Часті запитання

Який тип судового документу № 103331017 ?

Документ № 103331017 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 103331017 ?

Дата ухвалення - 27.09.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 103331017 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 103331017 ?

В Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City
Previous document : 103303036
Next document : 103331026