Decree № 103276305, 01.02.2022, Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast

Approval Date
01.02.2022
Case No.
908/1487/21
Document №
103276305
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

номер провадження справи 26/23/21

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

Іменем України

01.02.2022 Справа № 908/1487/21

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді – Юлдашева О.О., розглянувши матеріали господарської справи

кредитор – Товариство з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Маре”, код ЄДР 40996391 (49019, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 68, корп.2)

боржник – Товариство з обмеженою відповідальністю “Прозріння”, код ЄДР 43639634 (69005, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 158)

Представники сторін не з`явились

УСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 10.08.2021р., зокрема, грошові вимоги Приватного підприємства Приватної юридичної фірми “Віндекс” до боржника у розмірі 1 065 517,48 грн відхилено. Підсумкове засідання суду, на якому буде постановлено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство, чи ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, призначено на 14.09.2021р. о 10-45.

У зв`язку з тим, що справу було направлено до Центрального апеляційного господарського суду, у зв`язку з апеляційною скаргою Приватного підприємства Приватної юридичної фірми “Віндекс” на ухвалу Господарського суду Запорізької області від 10.08.2021, підсумкове засідання не відбулося.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 17.11.2021р. апеляційну скаргу Приватного підприємства приватна юридична фірма “Віндекс” на ухвалу Господарського суду Запорізької області від 10.08.2021 у справі № 908/1487/21 залишено без задоволення. Ухвалу Господарського суду Запорізької області від 10.08.2021 у справі № 908/1487/21 залишено без змін.

Ухвалою від 19.01.2022 підсумкове засідання призначено на 01.02.2022 об 11-15.

До суду 01.02.2022 надійшли клопотання представника боржника та розпорядника майна про розгляд справи за їх відсутності.

До суду 06.09.2021 надійшли клопотання розпорядника майна боржника про припинення процедури розпорядження майном, визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури, призначення ліквідатором арбітражного керуючого Шимана Є.О.; протоколи зборів та комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Прозріння» від 25.08.2021; заява арбітражного керуючого Шимана Є.О. на участь у справі; звіт розпорядника майна про проведену роботу із долученням відповідних документальних доказів, а також звіт за результатами проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника, та матеріали інвентаризації.

Як вбачається із матеріалів справи кредиторами прийнято рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури. Ліквідатором вирішено призначити арбітражного керуючого Шимана Є.О., який виконував функції розпорядника майна боржника та надав суду відповідну згоду.

Вивчивши подані документи та наявні матеріали справи, проаналізувавши норми чинного законодавства, суд дійшов висновку про наявність підстав для визнання боржника банкрутом та переходу до ліквідаційної процедури, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Згідно з частиною першою статті 6 Кодексу України з процедур банкрутства щодо боржника - юридичної особи застосовуються такі судові процедури: розпорядження майном боржника; санація боржника; ліквідація банкрута.

За змістом частини першої статті 44 Кодексу України з процедур банкрутства під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, здійснення аналізу його фінансового стану, а також визначення наступної процедури (санації чи ліквідації). Про призначення розпорядника майна господарський суд постановляє ухвалу.

За приписами ч.1 статті 49 Кодексу України з процедур банкрутства (далі-КУзПБ) у підсумковому засіданні суду у процедурі розпорядження майном боржника здійснюється перехід до наступної судової процедури (процедури санації, ліквідації) або закривається провадження у справі.

Як встановлено судом, на підставі Наказу від 05.08.2021 ТОВ «Прозріння» було проведено інвентаризацію активів і пасивів боржника. Дебіторська заборгованість відсутня, кредиторська заборгованість становить 41 938 352,08 грн, основні засоби, товарно-матеріальні цінності відсутні, грошові кошти на рахунку в АТ «Метабанк» становлять 9 817,00 грн.

У ТОВ «Прозріння» наявний актив у вигляді 24 земельні ділянки загальною площею 365015 га та вартістю 38 391 080,00 грн, який було відчужено.

Згідно з відповідями уповноважених органів на запити розпорядника майна боржника, у Товариства з обмеженою відповідальністю “Прозріння” не виявлено майна та активів, достатніх для відновлення його платоспроможності.

Розглянувши висновок аналізу фінансового становища боржника, судом установлено, що враховуючи те, що підприємство було створене 29.05.2020 аналіз змін розрахованих показників з оптимальним значенням та стану платоспроможності підприємства з результатами періоду, що аналізується провести неможливо.

Отже, у процесі аналізу, проведеного згідно «Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства», установлено: відсутність ознак доведення до банкрутства боржника, відсутність ознак приховування банкрутства, відсутність ознак фіктивного банкрутства.

Таким чином, у боржника виявлена недостатність майна для задоволення вимог кредиторів.

Відповідно до ч.4 статті 205 Господарського кодексу України у разі неспроможності суб`єкта господарювання через недостатність його майна задовольнити вимоги кредиторів він може бути оголошений за рішенням суду банкрутом. Умови, порядок та наслідки оголошення суб`єктів господарювання банкрутами встановлюються цим Кодексом та іншими законами.

Згідно з частинами 1, 2 статті 209 Господарського кодексу України у разі нездатності суб`єкта підприємництва після настання встановленого строку виконати свої грошові зобов`язання перед іншими особами, територіальною громадою або державою інакше як через відновлення його платоспроможності, цей суб`єкт (боржник) відповідно до частини четвертої статті 205 цього Кодексу визнається неспроможним.

Нездатність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше як через застосування визначеної судом ліквідаційної процедури вважається банкрутством.

Відповідно до статті 1 КУзПБ під банкрутством розуміється визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури.

Відповідно до ч. 1 ст. 58 Кодексу України з процедур банкрутства у випадках, передбачених цим Кодексом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін ухвалює постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури строком на дванадцять місяців.

Суд визначає строк, протягом якого ліквідатор зобов`язаний здійснити ліквідацію боржника. Цей строк не може перевищувати 12 місяців.

Відповідно до ч. 5 ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства до компетенції кредиторів належить прийняття рішення про: звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство; частиною 8 ст. 48 встановлено, що до компетенції комітету кредиторів належить рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого.

Виходячи з положень ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства рішення зборів кредиторів чи комітету кредиторів є способом волевиявлення кредиторів.

25.08.2021. відбулися збори кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Прозріння» на яких прийнято рішення клопотатись перед господарським судом про припинення процедури розпорядження майном боржника, визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Шимана Є.О.

Згідно із ч. 1 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства з дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається. Господарський суд вважає за необхідне, скасувати арешти, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном боржника.

Відповідно до ч. 3 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства, з метою виявлення кредиторів з вимогами за зобов`язаннями боржника, визнаного банкрутом, що виникли під час проведення процедур банкрутства, слід здійснити офіційне оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури на офіційному веб-порталі судової влади України.

Керуючись статтями 2, 58, 59, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 12, 234, 235, 243 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Припинити процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю “Прозріння”, код ЄДР 43639634 (69005, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 158).

Припинити повноваження розпорядника майна боржника Шимана Є.О.

Визнати Товариство з обмеженою відповідальністю “Прозріння”, код ЄДР 43639634 (69005, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 158) - банкрутом.

Відкрити ліквідаційну процедуру.

Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю “Прозріння” призначити арбітражного керуючого Шимана Євгена Олександровича (свідоцтво №1747 від 05.11.2015 (49027. м. Дніпро, пл. Соборна, 1Б, прим.304).

Оприлюднити на офіційному веб-порталі судової влади України повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Скасувати арешти, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном боржника.

Зобов`язати ліквідатора здійснити ліквідаційну процедуру відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства у строк до 01.02.2023.

Копії постанови надіслати: кредитору, боржнику, ліквідатору, Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, ГТУЮ у Запорізькій області.

Постанова набирає законної сили у день її винесення – 01.02.2022р. та може бути оскаржена в апеляційному порядку відповідно до ст.ст. 256-259 ГПК України.

Постанову складено та підписано-09.02.22.

Суддя О.О. Юлдашев

Часті запитання

Який тип судового документу № 103276305 ?

Документ № 103276305 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 103276305 ?

Дата ухвалення - 01.02.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 103276305 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 103276305 ?

В Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast
Previous document : 103276304
Next document : 103276306