Decision № 102913315, 02.02.2022, Commercial Court of Kyiv Oblast

Approval Date
02.02.2022
Case No.
911/2105/21
Document №
102913315
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" лютого 2022 р. Справа № 911/2105/21

Господарський суд Київської області у складі судді Яреми В.А., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження, без повідомлення (виклику) сторін, матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “Торговий дім “Київхліб”

до Приватного підприємства “Діма-С”

про стягнення 359 860,42 гривень

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю “Торговий дім “Київхліб” (далі - ТОВ “ТД “Київхліб”/позивач) звернулось до Господарського суду Київської області з позовною заявою до Приватного підприємства “Діма-С” (далі – ПП «Діма-С»/відповідач) про стягнення 359 860,42 гривень заборгованості.

Господарський суд Київської області ухвалою від 23.07.2021 у справі №911/2105/21 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю “Торговий дім “Київхліб” залишив без руху, виявлені недоліки постановив усунути протягом десяти днів з дня вручення зазначеної ухвали.

10.08.2021 через канцелярію Господарського суду Київської області від позивача надійшла заява, відповідно до якої позивач надав пояснення стосовно виявлених судом недоліків та відповідні документи на підтвердження таких пояснень.

Господарський суд Київської області ухвалою від 03.09.2021 прийняв позовну заяву ТОВ “ТД “Київхліб” до розгляду та відкрив провадження в справі №911/2105/21, постановив розгляд справи здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, без проведення судового засідання та встановив строк для подання відзиву на позов протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження.

Однак відповідач не скористався наданим ст. 165 Господарського процесуального кодексу України правом та відзив на позовну заяву не надав, як і не надав жодних доказів у справі, тоді як ухвали про залишення позовної заяви без руху та про відкриття провадження у зазначеній справі, судом надіслано на юридичну адресу відповідача згідно наявних в ЄДР відомостей, а інших адрес ПП «Діма-С» матеріали справи не містять.

Конверти з відповідно надісланою судом кореспонденцією стосовно залишення без руху позовної заяви та відкриття провадження у справі повернуто до суду органом поштового зв`язку із зазначенням причини такого повернення «за закінченням терміну зберігання».

Поряд з тим всі постановлені у даній справі ухвали офіційно оприлюднено у Єдиному державному реєстрі судових рішень - www.reyestr.court.gov.ua, відтак вказані ухвали знаходяться у вільному доступі.

Згідно статтей 2, 4 Закону України «Про доступ до судових рішень» кожен має право на доступ до судових рішень у порядку, визначеному цим Законом, а всі судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України.

З огляду вказаного вище, суд дійшов висновку, що відповідачу надано право бути обізнаним про прийняті у даній справі рішення шляхом доступу до Реєстру та можливість реалізувати право на участь у судовому процесі у передбаченому процесуальним законом порядку.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши наявні в ній докази та оцінивши їх в сукупності, суд

УСТАНОВИВ:

01.01.2020 між ТОВ «ТД «Київхліб» як відправником та ПП «Діма-С» як перевізником укладено договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом № 35 (далі – договір № 35), відповідно до п. 1.1. якого перевізник зобов`язується, в порядку та на умовах, визначених цим договором, доставити автомобільним транспортом довірені відправником хлібобулочні вироби, кондитерські вироби, сухарно-бараночні вироби, іншу продукцію, яка зазначається в товарно-транспортних документах (надалі - вантаж) з місця відправлення до місця (пункту) призначення (розвантаження), і видати вантаж уповноваженій на отримання особі (вантажоодержувачу), а відправник бере на себе зобов`язання сплатити плати за перевезення вантажу.

Як зазначив позивач, відповідачу було нараховано штрафні санкцій в розмірі 359 860,42 грн за порушення умов вказаного договору.

Надалі, 01.12.2020 ТОВ «ТД «Київхліб» як кредитор та ПП «Діма-С» як боржник уклали договір про реструктуризацію № 1 (далі – договір №1), відповідно до п. 1. якого кредитор надає боржникові розстрочку у погашенні суми штрафу згідно вимог-заяв:

- від 22.05.2020 №2512;

- від 19.06.2020 №2865;

- від 09.07.2020 №3102;

- від 27.08.2020 №3717;

- від 17.09.2020 №3937;

- від 27.10.2020 №4286;

- від 25.11.2020 №4627 у зв`язку з порушенням боржником умов укладеного договору на перевезення вантажів автомобільним транспортом №35 від 01 січня 2020 р., що нарахований боржнику у розмірі триста п`ятдесят дев`ять тисяч вісімсот шістдесят грн 42 коп.

Відповідно до пп. 2, 3, 6, 12 договору № 1 підписанням цього договору боржник визначає правомірність нарахування йому зазначеної суми штрафу та погоджується сплатити кредиторові зазначену суму штрафу наступним чином згідно графіку погашення:

Строк сплатиСума штрафу, грнДо 31.12.2020 року59 977,06До 31.01.2021 року59 977,06До 28.02.2021 року59 977,06До 31.03.2021 року59 977,06До 30.04.2021 року59 977,06До 31.05.2021 року59 977,06Всього: 359 860,42 грнПри проведення оплати штрафу боржник зобов`язується перераховувати грошові кошти на поточний рахунок кредитора, вказаний в реквізитах даного договору, з наступним призначенням платежу: «Погашення штрафу згідно Договору про реструктуризацію заборгованості № 1 від « 10» листопада 2020 р. згідно вимог-заяв: від 22.05.2020 №2515, від 19.06.2020 №2865, від 09.07.2020 №3102, від 27.08.2020 №3717, від 17.09.2020 №3937, від 27.10.2020 №4286, від 25.11.2020 №4627 у зв`язку з порушенням Боржником умов укладеного договору на перевезення вантажів автомобільним транспортом №35 від « 01» січня 2020р».

Зобов`язання по здійсненню платежів будуть вважатися виконаними належним чином боржником в момент, коли суми грошових коштів, що відповідають повному розміру платежу, будуть зараховані на рахунок кредитора та/або шляхом зарахування зустрічних вимог сторін.

Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та діє до повного виконання сторонами свої зобов`язань за цим договором. Цей договір є невід`ємною частиною договору на перевезення вантажів автомобільним транспортом № 35 від « 01» січня 2020 р.

Копії вказаних вище договорів наявні в матеріалах справи.

Однак, за доводами позивача, після спливу погодженого сторонами строку сплати штрафу, відповідач не здійснив відповідну оплату.

На підтвердження вказаного позивачем надано копію акта звірки взаємних розрахунків за період: з 01.12.2020 – 16.07.2021 за підписом директора ТОВ «ТД «Київхліб», а також довідку банку № 007-1-3/334 від 04.08.2021 за підписами керуючого відділенням та старшого експерта відділу обслуговування клієнтських рахунків «Подільське» АТ «ОТП Банк» в м. Києві.

У зв`язку із зазначеним вище позивач звернувся до відповідача з вимогою про виконання грошового зобов`язання №448 від 06.04.2021, відповідно до якої вимагав від відповідача сплатити заборгованість згідно з договором про реструктуризацію №1 від 01.12.2020 у розмірі 239 908,24 грн. Копії вказаної вимоги з доказами її надіслання відповідачу наявні в матеріалах справи.

Натомість, за доводами позивача, відповідач ухилився від отримання вказаної вище вимоги та лист повернувся позивачу 26.05.2021, на підтвердження чого позивачем надано копію конверту з довідкою про причини повернення/досилання з відміткою «за закінченням терміну зберігання».

Враховуючи викладене, оскільки відповідач не сплатив кошти позивачу, позивач звернувся до суду із вказаним позовом про стягнення з відповідача 359 860,42 грн заборгованості.

Відповідно до ч. 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України, у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Оскільки відповідачем не надано суду ані відзиву на позовну заяву, ані будь-яких інших доказів, що впливають на вирішення даного спору по суті, суд у відповідності до ст. 165 ГПК України здійснював розгляд даної справи за наявними у ній матеріалами.

З`ясувавши обставини справи та дослідивши подані докази, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 173, ч. 2 п. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

З огляду наведеного, підписання відповідачем договору №1 без будь-яких зауважень чи заперечень щодо його змісту свідчить про погодження відповідача з умовами відповідно укладеного правочину та породжує для ТОВ «Діма-С» обов`язок по оплаті заборгованості частинами по 59 977,06 грн у передбачені графіком погашення строки, а саме: до 31.12.2020, 31.01.2021, 28.02.2021, 31.03.2021, 30.04.2021 та 31.05.2021.

Згідно з ч. 7 ст. 193 ГК України, що кореспондує з приписами статей 525, 526 ЦК України, суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов`язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов`язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

Згідно з ст. 610, ч. 1 ст. 612, Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Приписам статтей 73, 74, 76 ГПК України унормовано, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами, зокрема, письмовими, речовими і електронними доказами.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування.

Як слідує зі змісту наявної в матеріалах справи довідки № 007-1-3/334 від 04.08.2021 надходження коштів на рахунок позивача від відповідача за період з 01.12.2020 по 31.07.2021 не відбувалось.

Поряд з тим належних та допустимих доказів сплати відповідачем заборгованості в розмірі 359 860,42 грн за договором про реструктуризацію №1 суду не надано.

Отже, з наявних в матеріалах справи доказів та письмових пояснень позивача слідує, що відповідач покладений на нього договором про реструктуризацію №1 обов`язок щодо оплати заборгованості у передбачені строки не виконав.

За таких обставин, беручи до уваги наведені нормативні приписи, оскільки відповідач взяті на себе за договором №1 грошові зобов`язання не виконав, штраф не сплатив, враховуючи арифметичну відповідність суми боргу обставинам справи та наявним в матеріалах справи доказам, суд дійшов висновку, що вимога позивача про стягнення з ТОВ "Діма-С" 359 860,42 грн заборгованості підлягає задоволенню як така, що доведена позивачем належними та допустимими доказами та не спростована у встановленому порядку відповідачем.

Витрати позивача по сплаті судового збору, у відповідності до ст. 129 ГПК України, покладаються судом на відповідача у повному обсязі.

Керуючись ст. 124 Конституції України, ст. 233, 238, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Діма-С» (08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Святоюріївська, буд. 11-А, кв. 56, ідентифікаційний код 37074387) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Київхліб» (04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 64, ідентифікаційний код 41202432) 359 860 (триста п`ятдесят дев`ять тисяч вісімсот шістдесят) грн 42 коп. заборгованості та 5 397 (п`ять тисяч триста дев`яносто сім) грн 91 коп. судового збору.

3. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили в порядку статті 241 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржене у апеляційному порядку до Північного апеляційного господарського суду в порядку та строки, визначені статтями 254, 256 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення складено та підписано 02.02.2022.

Суддя В.А. Ярема

Часті запитання

Який тип судового документу № 102913315 ?

Документ № 102913315 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 102913315 ?

Дата ухвалення - 02.02.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 102913315 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 102913315 ?

В Commercial Court of Kyiv Oblast
Previous document : 102913314
Next document : 102913316