Court decree № 102806292, 26.01.2022, Zhovtnevyi District Court of Mariupol City

Approval Date
26.01.2022
Case No.
263/196/20
Document №
102806292
Form of court proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine

Справа №263/196/20

Провадження № 2/263/81/2022

У Х В А Л А

26 січня 2022 року м. Маріуполь

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області в складі: головуючої – судді Хараджа Н.В., при секретарі Зарудній А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Жовтневого районного суду м. Маріуполя цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Приватного акціонерного товариства «Металургійний комбінат «Азовсталь» про визнання неправомірним наказу про дисциплінарне стягнення та утримання середнього заробітку, третя особа: Маріупольська первинна профспілкова організація № 141-2 Всеукраїнської профспілки «Народна солідарність», -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області знаходиться цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до Приватного акціонерного товариства «Металургійний комбінат «Азовсталь» про визнання неправомірним наказу про дисциплінарне стягнення та утримання середнього заробітку, третя особа: Маріупольська первинна профспілкова організація № 141-2 Всеукраїнської профспілки «Народна солідарність».

18 січня 2021 року ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області по даній справі призначено судову технічну експертизу.

13 січня 2022 року судом поновлено провадження в справі, в зв`язку з клопотанням експерта від 23.12.2021 року, яким експерт клопотав про наступне: 1) залучити у якості судових експертів фахівців, які мають спеціальні знання технології виробництва розливання сталі на машинах безперервного лиття заготівок в тому числі у кристалізаторах МНЛЗ, у зв`язку з тим, що вирішення питань, які зазначені в ухвалі від 18.01.2021, потребують спеціальних знань зазначених вище фахівців, яких у експертів КНДІСЕ не має; внести зміни до ухвали про призначення судової технічної експертизи від 18.01.2021, а саме щодо її процесуального статусу на «комплексну». Крім того, зазначили, що вказана експертиза не може бути виконана у строк 90 календарних днів та просили погодити більш розумний строк проведення експертизи, тобто понад 90 календарних днів.

Від позивача надійшла заява, відповідно до якої він просив розглянути клопотання експерта за його відсутності, не заперечував проти задоволення клопотання експертної установи щодо проведення комплексної експертизи та залучення для її проведення відповідних експертів та спеціалістів, а також збільшення строків проведення цієї експертизи, зазначених в ухвалі Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 18.01.2021.

Від представника відповідача надійшла заява, відповідно до якої відповідач не заперечував проти продовження строків проведення експертизи, а також не заперечував проти проведення комплексної експертизи.

Інші учасники у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, причини неявки суду не повідомили..

Відповідно до вимог чинного законодавства, розгляд справи має бути повним, об`єктивним та всебічним, а призначення по справі відповідної експертизи передбачено нормами ЦПК України.

У відповідності до ст.103 ЦПК України, суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності. У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи повторну експертизу. При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. Суд з урахуванням обставин справи має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза). Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну. Питання, які ставляться експерту, і його висновок щодо них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта. Призначений судом експерт невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.

Згідно ст.104 ЦПК України, про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи. Якщо суд доручає проведення експертизи кільком експертам чи експертним установам, суд в ухвалі призначає провідного експерта або експертну установу. Ухвала про призначення експертизи направляється особам, яким доручено проведення експертизи, та учасникам справи. Об`єкти та матеріали, що підлягають дослідженню, направляються особі, якій доручено проведення експертизи (провідному експерту або експертній установі). У разі необхідності суд може заслухати експерта щодо формулювання питання, яке потребує з`ясування, та за його клопотанням дати відповідні роз`яснення щодо поставлених питань. Суд повідомляє учасників справи про вчинення зазначених дій, проте їх неявка не перешкоджає вчиненню цих дій. В ухвалі про призначення експертизи суд попереджає експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків. У разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення призначений судом експерт невідкладно подає суду клопотання щодо його уточнення або повідомляє суд про неможливість проведення ним експертизи за поставленими питаннями.

Відповідно п.2 ч.6 ст.72 ЦПК України, експерт має право: заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом. Матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи. Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання, крім випадків вчинення інших дій, безпосередньо пов`язаних із проведенням експертизи.

У відповідності до п.1.13. Інструкції, строк проведення експертизи встановлюється керівником експертної установи (або заступником керівника чи керівником структурного підрозділу) і не повинен перевищувати 90 календарних днів.

У разі значного завантаження експерта (за наявності у нього на виконанні одночасно понад десять експертиз, у тому числі комісійних та комплексних) більший розумний строк установлюється за письмовою домовленістю з органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), після попереднього вивчення експертом наданих матеріалів. Час попереднього вивчення матеріалів не повинен перевищувати п`ятнадцяти робочих днів. У разі відмови органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у погодженні запропонованого розумного строку проведення експертизи матеріали справи повертаються з пропозицією призначити експертизу іншим суб`єктам судово-експертної діяльності, визначеним у статті 7 Закону України «Про судову експертизу».

У разі невиконання клопотань експерта протягом 45 календарних днів з дня направлення клопотання в порядку, передбаченому чинним законодавством, матеріали справи повертаються органу (особі), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), із зазначенням мотивованих причин неможливості її проведення.

Строк проведення експертизи починається з робочого дня, наступного за днем надходження матеріалів до експертної установи, і закінчується у день складання висновку експерта (повідомлення про неможливість надання висновку). Якщо закінчення встановленого строку проведення експертизи припадає на неробочий день, днем закінчення строку вважається наступний за ним робочий день.

У строк проведення експертизи не включається строк виконання клопотань експерта, усунення недоліків, допущених органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта).

З урахуванням викладених обставин, , суд вважає за необхідне: погодити проведення експертизи у строк понад 90 календарних днів, розумний та достатній та здійснення призначеного експертного дослідження та надання суду відповідного висновку; залучити у якості судових експертів фахівців, які мають спеціальні знання технології виробництва розливання сталі на машинах безперервного лиття заготівок в тому числі у кристалізаторах МНЛЗ, у зв`язку з тим, що вирішення питань, які зазначені в ухвалі від 18.01.2021, потребують спеціальних знань зазначених вище фахівців, яких у експертів КНДІСЕ не має, а також внести зміни до ухвали про призначення судової технічної експертизи від 18.01.2021, а саме визначити процесуальний статус судової експертизи, призначеної ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 18 січня 2021 як судової комплексної технічної експертизи.

Оскільки, для проведення експертизи потрібний значний проміжок часу, на час проведення експертизи провадження у справі слід зупинити.

Керуючись ст. ст. 103-104, п.5 ч.1 ст.252, ст.ст. 253, 353 ЦПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання експерта про надання додаткових матеріалів – задовольнити.

Погодити проведення експертизи у термін понад 90 календарних днів.

Доповнити ухвалу суду від 18 січня 2021 року наступним змістом:

Залучити у якості судових експертів фахівців, які мають спеціальні знання технології виробництва розливання сталі на машинах безперервного лиття заготівок в тому числі у кристалізаторах МНЛЗ.

Визначити процесуальний статус судової експертизи, призначеної ухвалою Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області від 18 січня 2021 як судової комплексної технічної експертизи.

Проведення експертизи доручити Київському науково-дослідницькому інституту судових експертиз «Міністерства юстиції України», розташованому за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6 , попередивши експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Копію ухвали направити експертам Київському науково-дослідницькому інституту судових експертиз «Міністерства юстиції України».

В іншій частині ухвалу суду від 18 січня 2021 року залишити без змін.

Зупинити провадження у справі на час проведення експертизи.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Суддя Хараджа Н.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 102806292 ?

Документ № 102806292 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 102806292 ?

Дата ухвалення - 26.01.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 102806292 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 102806292 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 102806292, Zhovtnevyi District Court of Mariupol City

The court decision No. 102806292, Zhovtnevyi District Court of Mariupol City was adopted on 26.01.2022. The procedural form is Civil, and the decision form is Court decree. On this page, you will find useful information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find necessary information conveniently.

The court decision No. 102806292 refers to case No. 263/196/20

This decision relates to case No. 263/196/20. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 102806285
Next document : 102806293