Court decree № 102550988, 13.01.2022, Commercial Court of Chernivtsi Oblast

Approval Date
13.01.2022
Case No.
926/5400/21
Document №
102550988
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

п р о в і д к р и т т я п р о в а д ж е н н я у с п р а в і

м.Чернівці

13 січня 2022 року Справа № 926/5400/21

Суддя Господарського суду Чернівецької області Гушилик С.М. розглянувши позовну заяву за вх.№5400

За позовом Приватного підприємства "Порядок в домі" (58013, м.Чернвіці, вул. Південно - Кільцева, буд.5)

До Фізичної особи - підприємця Волощенка Олександра Володимировича ( АДРЕСА_1 )

Про стягнення заборгованості за договором з доступу до елементів інфраструктури об`єктів від 17.09.2020 року в розмірі 265065,28 грн

СУТЬ СПОРУ: Приватне підприємство "Порядок в домі" звернулося до Господарського суду Чернівецької області з позовом до Фізичної особи - підприємця Волощенка Олександра Володимировича про стягнення заборгованості за договором з доступу до елементів інфраструктури об`єктів від 17.09.2020 року в розмірі 265065, 28 грн, з яких: 241500,00 - основна заборгованість, 5776,39 грн - 3% річні, 17788,89 грн - інфляційні втрати.

28.12.2021 року матеріали позовної заяви зареєстровані відділом документального та інформаційного забезпечення за вх.№5400.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28.12.2021 року позовну заяву за вх.№5400 передано судді Гушилик С.М.

Ухвалою суду від 30.12.2021 року позовну заяву Приватного підприємства "Порядок в домі" залишено без руху та встановлено позивачу строк для усунення недоліків.

12.01.2021 року на адресу Господарського суду Чернівецької області від позивача надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви (вх.№135), в якому останній усунув недоліки позовної заяви шляхом подання оригінал опису вкладення в цінний лист відповідачу ФОП Волощенку О.В. з поіменним переліком додатків до позовної заяви та письмове пояснення щодо процесуальної необхідності залучення третьої особи ТзОВ "Інтелект груп" до участі у справі на стороні відповідача.

Згідно частини 3 статті 174 ГПК України якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу.

Суд, ознайомившись зі змістом позовної заяви та долучених до неї матеріалів, встановив, що подані матеріали відповідають вимогам господарського процесуального законодавства, а відтак підлягає прийняттю до розгляду судом.

Відповідно до статті 12 ГПУ України визначають наступні форми господарського судочинства.

Так, спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні. Умови, за яких суд має право розглядати вимоги про стягнення грошових сум у наказному провадженні, а справи - у загальному або спрощеному позовному провадженні, визначаються цим Кодексом.

Згідно цього Кодексу малозначними справами є: справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи. У порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті. При вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: ціну позову; значення справи для сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність справи; обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; кількість сторін та інших учасників справи; чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження. У порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті, зокрема, справи у спорах щодо захисту прав інтелектуальної власності, крім справ про стягнення грошової суми, розмір якої не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ч.ч.1, 2, 3, п.4 ч.4 ст.247 ГПК України).

В свою чергу, частиною першою статті 249 Господарського процесуального кодексу України визначено, що в порядку спрощеного позовного провадження справа розглядається за клопотанням позивача поданого у письмовій формі одночасно з поданням позовної заяви або може міститися у ній.

Розглянувши матеріали позовної заяви, господарський суд дійшов висновку, що справу слід розглядати за правилами загального позовного провадження у зв`язку з відсутністю письмового клопотання про розгляд справи у порядку спрощеного провадження.

Також позивач у позовній заяві просить залучити до участі в справі на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтелект груп" (58000, м. Чернівці, Проспект Незалежності, буд. 106, офіс 102, код 37646958) пояснюючи це тим, що відповідач, ФОП Волощенка О.В. є засновником (співвласником) ТзОВ "Інтелект груп" та відповідно до витягу з ЄДРПОУ останні здійснюють свою господарську діяльність в м.Чернівці із надання послуг у сфері електрозв`язку, а відтак у останнього можуть виникнути спільні права та обов`язки із погашення наявної перед позивачем заборгованості, що буде з`ясовано саме за результатами проведення підготовного та судового розгляду справи.

Відповідно до частини 2 статті 50 Господарського процесуального кодексу України якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Інститут третіх осіб покликаний захистити права та охоронювані законом інтереси осіб, які не є учасниками спірних матеріальних правовідносин, але знаходяться із однією зі сторін процесу у таких відносинах, які можуть змінитися в результаті винесеного рішення. В пункті 1.6 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України №18 від 26.12.2011 року "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" (хоч зазначені роз`яснення були прийняті стосовно Господарського процесуального кодексу України попередньої редакції, поняття інституту третіх осіб не змінилося) роз`яснено, що третя особа виступає в процесі на стороні позивача або відповідача залежно від того, з ким із них у неї існують (або існували) певні правові відносини. З огляду на зазначене необхідно констатувати, що особа може бути допущена до участі в господарському процесі третьою особою у тому випадку, коли вона доведе свій конкретний юридичний інтерес у такій справі. При чому такий інтерес опосередковується наявністю правових відносин зі стороною у справі.

Отже, характерною ознакою третіх осіб є наявність власне юридичної заінтересованості в результатах вирішення спору, при чому така заінтересованість не може бути абстрактною. Про це свідчить положення частини 4 статті 50 Господарського процесуального кодексу України. Так, про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

В контексті аналізу умов участі у справі третіх осіб у господарському процесі суд звертає увагу також і на положення частини 2 статті 51 Господарського процесуального кодексу України у разі розгляду справи без повідомлення третьої особи про розгляд справи, обставини справи, встановлені судовим рішенням, не мають юридичних наслідків при розгляді позову, пред`явленого стороною, яка брала участь у цій справі, до цієї третьої особи або позову, пред`явленого цієї третьою особою до такої сторони. Зазначене додатково пояснює, яким чином потрібно тлумачити юридичний інтерес, який проявляється в можливості виникнення приватно-правового спору між третьою особою та стороною у справі.

Тож, виділяють такі умови участі у справі третіх осіб: 1) обов`язкова наявність матеріально-правових відносин між третьою особою й однією зі сторін; 2) преюдиціальна пов`язаність матеріально-правових відносин третьої особи й однієї зі сторін із правовідносинами позивача та відповідача у справі, інакше кажучи, матеріально-правові відносини третьої особи та однієї із сторін повинні випливати із правовідносин між позивачем і відповідачем, що становлять предмет спору; 3) матеріально-правові відносини третьої особи й однієї зі сторін повинні передбачати можливість спору про право цивільне між третьою особою й особою, на стороні якої вона виступає, тобто набути цивілістичного характеру. Лише на підставі цих положень можна кваліфікувати заінтересованість третіх осіб як юридичну.

Натомість позивач не обґрунтував, які цивільні права та обов`язки існують між ТзОВ "Інтелект груп" та учасниками справи, як подані документи (відзиви, пояснення, клопотання) ТзОВ "Інтелект груп" набувають цивілістичного характеру та можуть впливати на цивільні правовідносини між позивачем та відповідачем, а відтак юридична заінтересованість ТзОВ "Інтелект груп" в розумінні процесуального закону не доведена. Те, що ФОП Волощенка О.В. є засновником (співвласником) ТзОВ "Інтелект груп" та відповідно до витягу з ЄДРПОУ останні здійснюють свою господарську діяльність в м.Чернівці із надання послуг у сфері електрозв`язку не обґрунтовує наявність юридичної заінтересованості в результатах вирішення спору. Суд звертає увагу, що намагання отримати пояснення чи докази від особи не може забезпечуватися її залученням третьою особою.

Зазначене є підставою для відмови в задоволенні клопотання про залучення третьої особи.

Керуючись статтями 12, 50, 51, 162, 174, 176, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В :

1.Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2.Здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого засідання.

3.Підготовче засідання призначити на 01 лютого 2022 року на 10 годину 40 хвилин. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Чернівецької області за адресую: м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 14, зал судових засідань №3 (другий поверх), телефон 52-47-40.

4.Відмовити Приватному підприємству "Порядок в домі" в задоволенні заявленої вимоги про залучення до участі в справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтелект груп" (58000, м. Чернівці, Проспект Незалежності, буд. 106, офіс 102, код 37646958).

5.Запропонувати відповідачу у строк до 15 календарних днів з дня отримання даної ухвали надати суду відповідно до статті 165 ГПК України відзив на позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), що підтверджують заперечення проти позову та надіслати позивачу копію відзиву та доданих до нього документів, докази такого направлення надати суду до початку підготовчого засідання.

6.Запропонувати позивачу - в порядку ст.ст. 166 ГПК України, протягом 5 (п`яти) календарних днів з дня отримання відзиву на позов подати суду відповідь на відзив, копію відповіді надіслати відповідачу, докази такого направлення надати суду.

Роз`яснити, що відповідно до п.2 ч.2 ст.46 ГПК України позивач вправі збільшити або зменшити розмір вимог до закінчення підготовчого засідання, а також відповідно до ч.3 ст.46 ГПК України до закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви.

8.Відповідачу - в порядку ст.ст. 167 ГПК України, протягом 5 (п`яти) календарних днів з дня отримання відповіді на відзив подати суду заперечення, копію заперечення надіслати позивачу, докази такого направлення надати суду.

Роз`яснити, що в разі ненадання відповідачем у встановлений судом строк без поважних причин відзиву, суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Роз`яснити, що відповідно до п.2 ч.2 ст.46 ГПК України позивач вправі збільшити або зменшити розмір вимог до закінчення підготовчого засідання, а також відповідно до ч.3 ст.46 ГПК України до закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви.

Суд звертає увагу, що при направленні у судове засідання уповноважених представників сторін, останнім мати при собі відповідно до ст.60 ГПК України документи, що підтверджують повноваження представників.

Неявка представника, належним чином повідомленого про час і місце проведення судового засідання, не перешкоджає його проведенню.

Рекомендувати представникам сторін в разі продовження дії на території України карантину подавати до суду заяви про розгляд справи в їхній відсутності за наявними матеріалами.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб - порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб - адресою: https://cv.arbitr.gov.ua/sud5027/

Суддя Гушилик С.М.

Часті запитання

Який тип судового документу № 102550988 ?

Документ № 102550988 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 102550988 ?

Дата ухвалення - 13.01.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 102550988 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 102550988 ?

В Commercial Court of Chernivtsi Oblast
Previous document : 102550987
Next document : 102550989