Decision № 102547102, 06.01.2022, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
06.01.2022
Case No.
904/8651/21
Document №
102547102
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.01.2022р. Справа № 904/8651/21

За позовом: Південно-Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, м. Хмельницький

До: Товариства з обмеженою відповідальністю «Тернопіль Будпостач», м. Кривий Ріг

Про: стягнення 408 000, 00 грн.

Суддя Васильєв О.Ю.

Секретар судового засідання Броян А.Р.

ПРЕДСТАВНИКИ:

Від позивача: Онищенко І.В. (представник);

Від відповідача: не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

Південно-Західне міжобласне територіальне відділення АМК України (позивач) звернулося з позовом до ТОВ «Тернопіль Будпостач» (відповідач) про стягнення 204 000,00 грн. - штрафу відповідно до рішення позивача від 17.07.20р. №72/32-р/к та 204 000,00 грн. – пені (за період з 15.12.20р. по 30.09.21р.) Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів. Ухвалою суду від 01.11.21р. було відкрито провадження у справі №904/8651/21, справу призначено до розгляду за правилами загального провадження у підготовчому засіданні на 18.11.21р.

ТОВ «Тернопіль Будпостач» (відповідач) своїм правом на подання до суду відзиву на позов, не скористався, про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі був повідомлений належним чином, що підтверджується рекомендованим поштовим повідомленням направленим на адресу відповідача (зазначену у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань станом на 01.12.21р., а.с.43-45) та повернутим органами зв`язку з посиланням «адресат відсутній за вказаною адресою» (а.с. 52-56, 57-61).

За визначенням п. 4, 5 ч. 6 ст. 242 ГПК України, днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Відповідно до ч. 2 ст. 178 ГПК України у раз неподання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Суд враховує висновок Верховного суду, викладений у постанові від 25.06.2018 у справі № 904/9904/17: у разі, якщо ухвалу про вчинення відповідної процесуальної дії направлено судом за належною адресою, тобто повідомленою суду стороною, і повернуто підприємством з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, вважається, що адресат повідомлений про вчинення відповідної процесуальної дії.

Передбачене ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку кореспондується з обов`язком добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (пункт 35 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії» (Alimentaria Sanders S. A. v. Spain) від 07.07.1989).

У рішенні від 03.04.2008 у справі «Пономарьов проти України» Європейський суд з прав людини зробив, зокрема, висновок про те, що сторони в розумні інтервали часу мають вживати заходів, щоб дізнатись про стан відомого їм судового провадження.

З урахуванням вищенаведених обставин, суд дійшов висновку щодо належного повідомлення відповідача про наявність в провадженні суду цієї справи та необхідність надання відзиву на позовну заяву.

Під час судового засідання 06.01.21р. судом за згодою представника позивача закрито підготовче провадження та розпочато розгляд справи по суті.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

Рішенням адміністративної колегії Південно-Західного міжобласного територіального відділення АМКУ від 17.07.20р. №72/32-р/к (справа №930-УД) про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу, передбаченого ст.52 Закону України «Про захист економічної конкуренції » на ТОВ «Тернопіль Будпостач» було накладено штрафи на загальну суму 204 000, 00 грн. (а.с.7-12).

Вищезазначене рішення було направлено позивачем відповідачу листом №72-02/1564 від 28.07.20р., однак повернулося на адресу позивача з відміткою органів зв`язку «за закінчення терміну зберігання» (а.с.13-15). У зв`язку з чим позивач, керуючись приписами ст. 56 ЗУ «Про захист економічної конкуренції», звернувся з листом від 18.09.20р. №72-02/2039 до газети Кабінету Міністрів України «Урядовий кур`єр» з проханням оприлюднити інформацію про прийняте рішення позивачем (а.с.16), яке було оприлюднене в №193 (6807) від 03.10.20 р. ( а.с.17-18) .

Відповідно до п.1. ст. 56 ЗУ «Про захист економічної конкуренції», рішення (витяг з нього за вилученням інформації з обмеженим доступом, а також визначеної відповідним державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, головою територіального відділення Антимонопольного комітету України інформації, розголошення якої може завдати шкоди інтересам інших осіб, які брали участь у справі), розпорядження органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень надається для виконання шляхом надсилання або вручення під розписку чи доведення до відома в інший спосіб. У разі, якщо вручити рішення, розпорядження, немає можливості, зокрема внаслідок: відсутності фізичної особи за останнім відомим місцем проживання (місцем реєстрації); відсутності посадових осіб чи уповноважених представників суб`єкта господарювання, органу адміністративно-господарського управління та контролю за відповідною юридичною адресою, - рішення, розпорядження органів Антимонопольного комітету України вважається таким, що вручене відповідачу, через десять днів з дня оприлюднення інформації про прийняте рішення, розпорядження в офіційному друкованому органі (газета Верховної Ради України «Голос України», газета Кабінету Міністрів України «Урядовий кур`єр», «Офіційний вісник України», друковані видання відповідної обласної ради за останнім відомим місцем проживання чи місцем реєстрації, юридичної адреси відповідача).

Отже (з урахуванням приписів п.1 ст.56 ЗУ «Про захист економічної конкуренції») рішення позивача вважається таким, що вручено відповідачу 13.10.20р.

У зв`язку з не сплатою відповідачем у двох місячний строк штрафу позивач нарахував відповідачу пеню у розмірі 204 000, 00 грн. ( за період з 15.10.20р. по 30.09.21р.) (а.с. 2). Таким чином, загальна сума грошових коштів, що підлягає стягнення з відповідача на користь державного бюджету, складає 408 000, 00 грн. (204 000,00 грн. – штраф + 204 000, 00 грн. – пеня = 408 000, 00 грн.).

Згідно до приписів ст.56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» : рішення та розпорядження органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень є обов`язковими до виконання. Особа, на яку накладено штраф за рішенням органу Антимонопольного комітету України, сплачує його у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу. За кожний день прострочення сплати штрафу стягується пеня у розмірі півтора відсотка від суми штрафу. Розмір пені не може перевищувати розміру штрафу, накладеного відповідним рішенням органу Антимонопольного комітету України. Нарахування пені припиняється з дня прийняття господарським судом рішення про стягнення відповідного штрафу. У разі несплати штрафу у строки, передбачені рішенням, та пені органи Антимонопольного комітету України стягують штраф та пеню в судовому порядку. Протягом п`яти днів з дня сплати штрафу суб`єкт господарювання зобов`язаний надіслати відповідно до Антимонопольного комітету України або його територіального відділення документи, що підтверджують сплату штрафу. Суми стягнутих штрафів та пені зараховуються до державного бюджету.

Відповідно до ст.60 цього Закону : заявник, відповідач, третя особа мають право оскаржити рішення органів Антимонопольного комітету України повністю або частково до господарського суду у двомісячний строк з дня одержання рішення. Цей строк не може бути відновлено.

Вирішуючи спори, пов`язані із зобов`язанням виконати рішення Антимонопольного комітету України чи його територіального відділення або про стягнення коштів (штрафу, пені) на підставі такого рішення, господарським судам необхідно мати на увазі, що сам по собі факт не оскарження рішення особою, якої воно стосується, не є безумовним свідченням законності відповідного акта державного органу. Тобто для того, щоб дійти висновку про обов`язковість виконання рішення названого Комітету чи його територіального відділення, господарському суду потрібно досліджувати це рішення на предмет його відповідності вимогам законодавства, якщо така відповідність заперечується іншою стороною у справі. Однак господарським судом не можуть братися до уваги доводи особи, стосовно якої прийнято рішення (заявника, відповідача, третьої особи в розумінні статті 39 Закону України «Про захист економічної конкуренції») , з приводу незаконності та/або необґрунтованості цього рішення, якщо такі доводи заявлено після закінчення строків, встановлених частиною другою статті 47 та частиною першою статті 60 названого Закону , оскільки дана особа не скористалася своїм правом на оскарження відповідного акта державного органу, а перебіг зазначеного строку виключає можливість перевірки законності та обґрунтованості рішення органу Антимонопольного комітету України. Приписи частини третьої і четвертої статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренцій» щодо зупинення виконання рішення органу Антимонопольного комітету України на час судового розгляду відповідної справи стосуються, за змістом цих норм, лише розгляду, здійснюваного в порядку господарського судочинства.

Нарахування та стягнення пені, передбаченої частиною п`ятою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» , має обов`язковий характер, не потребує прийняття будь-якого рішення органу державної влади про її застосування і в зв`язку з цим не підпадає під ознаки адміністративно-господарських санкцій в розумінні статей 238, 239, 249 ГК України , які застосовуються саме на підставі рішення уповноваженого на це органу. Тому під час таких нарахування та стягнення не застосовуються строки, про які йдеться у статті 250 названого Кодексу .

Оскільки до цього часу відповідач штраф та пеню не сплатив; вищезазначене рішення АМКУ відповідними повноважними органами чи судом не відмінено та не скасовано; а навпаки судовими рішеннями у справі №904/4300/20 підтверджено його законність; позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 13, 75, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241 ГПК України, господарський суд, -

ВИРІШИВ :

1. Позовні вимоги задовольнити у повному обсязі.

2. Стягнути з відповідача – Товариства з обмеженою відповідальністю «Тернопіль Будпостач» (50000, м. Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 55; код ЄДРПОУ 41570010) в дохід загального фонду Державного бюджету України (на рахунок УК у м. Хмельницькому, код ЄДРПОУ 37971775, Банк отримувача – Казначейство України (ЕАП), рахунок UA098999980313070106000022775, код класифікації доходів бюджету – 21081100 (символ звітності 106)): штраф в сумі 204 000, 00 грн. та пеню в сумі 204 000,00 грн.

3. Стягнути з відповідача –– Товариства з обмеженою відповідальністю «Тернопіль Будпостач» (50000, м. Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 55; код ЄДРПОУ 41570010) на користь позивача - Південно-Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (29000, м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54; код ЄДРПОУ 21312821): 6 120, 00 грн. судового збору.

Видати відповідні накази після набрання рішенням чинності.

Відповідно до вимог ст. 241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Згідно до вимог ст. 256 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Відповідно до вимог ст. 257 ГПК України апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Повне рішення складено 12.01.2022р.

Суддя Васильєв О.Ю.

Часті запитання

Який тип судового документу № 102547102 ?

Документ № 102547102 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 102547102 ?

Дата ухвалення - 06.01.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 102547102 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 102547102 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 102547102, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

The court decision No. 102547102, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast was adopted on 06.01.2022. The procedural form is Economic, and the decision form is Decision. On this page, you will find important data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find important data conveniently.

The court decision No. 102547102 refers to case No. 904/8651/21

This decision relates to case No. 904/8651/21. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 102547101
Next document : 102547103