Court decree № 102508601, 12.01.2022, Kuibyshevskyi Raion Court of Zaporizhzhia Oblast

Approval Date
12.01.2022
Case No.
319/1001/16-ц
Document №
102508601
Form of legal proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

КУЙБИШЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 319/1001/16-ц

Провадження №6/319/2/2022

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2022 рокусмт Кам`янка

Куйбишевський районний суд Запорізької області у складі:

головуючого судді Солодовнікова Р.С.,

при секретарі судового засідання Сіляєвій Н.І.,

розглянувши заяву Акціонерного товариства «Альфа-Банк» про заміну сторони її правонаступником по цивільній справі № 319/1001/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

встановив:

До Куйбишевського районного суду Запорізької області надійшла заява Акціонерного товариства «Альфа-Банк» (далі – АТ «Альфа-Банк», заявник) про заміну сторони її правонаступником.

В обґрунтування своїх вимог заявник вказав, що Публічним акціонерним товариством «Укрсоцбанк» отримано виконавчий лист №319/1001/16-ц від 26.09.2016, виданий Куйбишевським районним судом Запорізької області про стягнення з ОСОБА_1 на користь АТ «Укрсоцбанк» суми боргу. 10.09.2019 Загальними зборами акціонерів АТ «Альфа-Банк» та єдиним акціонером АТ «Укрсоцбанк» затверджено рішення про реорганізацію АТ «Укрсоцбанк» шляхом приєднання до АТ «Альфа-Банк». Згідно з Рішенням №5/2019 єдиного акціонера АТ «Укрсоцбанк» від 15.10.2019 було затверджено Передавальний акт та визначено, що правонаступництво щодо всього майна, прав та обов`язків АТ «Укрсоцбанк», які зазначені у передавальному акті, виникає у АТ «Альфа-Банк» з дати, визначеної у Передавальному акті, а саме з 15.10.2019. Відповідно до п. 1 Передавального акта від 15.10.2019 внаслідок реорганізації шляхом приєднання АТ «Укрсоцбанк» правонаступником усього його майна, майнових прав та обов`язків за цим актом є АТ «Альфа-Банк». Правонаступництво щодо майна, прав та обов`язків АТ «Укрсоцбанк» виникає у АТ «Альфа-Банк» з дати затвердження цього Передавального акту загальними зборами акціонерів АТ «Альфа- Банк» та рішенням єдиного акціонера АТ «Укрсоцбанк», а саме з 15.10.2019. У зв`язку з вище викладеним заявник прохає суд замінити сторону її правонаступником, а саме замінити за виконавчим листом №319/1001/16-ц від 26.09.2016, виданим Куйбишевським районним судом Запорізької області про стягнення з ОСОБА_1 на користь АТ «Укрсоцбанк» суми боргу, стягувача АТ «Укрсоцбанк» на правонаступника – АТ «Альфа-Банк».

Сторони по зазначеній справі належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи, однак в судове засідання не прибули, про причини неявки суд не повідомили.

Відповідно до положень абз. 2 ч. 3 ст. 442 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК) неявка сторін та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

На підставі ч. 2 ст.247 ЦПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Рішенням Куйбишевського районного суду Запорізької області від 26.09.2016 по справі №319/1001/16-ц частково задоволений позов ПАТ «Укрсоцбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором №175АІ10130823001.

Рішення набрало законної сили 21.10.2016 року.

На виконання даного рішення Куйбишевським районним судом Запорізької області виданий виконавчий лист, який отриманий позивачем 10.11.2016 року.

Виконавчий лист перебував на виконанні Центрального відділу державної виконавчої служби у місті Маріуполі Східного Міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків) і на підставі п.2 ст.37 Закону України «Про виконавче провадження» повернутий стягувачу – ПАТ «Укрсоцбанк», що підтверджується відмітками на копії виконавчого документа.

10.09.2019 Загальними зборами акціонерів АТ «Альфа-Банк» та єдиним акціонером АТ «Укрсоцбанк» затверджено рішення про реорганізацію АТ «Укрсоцбанк» шляхом приєднання до АТ «Альфа-Банк».

Згідно з Рішенням №5/2019 єдиного акціонера АТ «Укрсоцбанк» від 15.10.2019 затверджено Передавальний акт та визначено, що правонаступництво щодо всього майна, прав та обов`язків АТ «Укрсоцбанк», які зазначені у передавальному акті, виникає у АТ «Альфа-Банк» з дати, визначеної у Передавальному акті, а саме з 15.10.2019.

Відповідно до п. 1 Передавального акта від 15.10.2019 внаслідок реорганізації шляхом приєднання АТ «Укрсоцбанк» правонаступником усього його майна, майнових прав та обов`язків за цим актом є АТ «Альфа-Банк». Правонаступництво щодо майна, прав та обов`язків АТ «Укрсоцбанк» виникає у АТ «Альфа-Банк» з дати затвердження цього Передавального акту загальними зборами акціонерів АТ «Альфа- Банк» та рішенням єдиного акціонера АТ «Укрсоцбанк», а саме з 15.10.2019.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 442 ЦПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Згідно із ч. 5 ст. 442 ЦПК положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Під правонаступництвом у виконавчому провадженні слід розуміти заміну однієї зі сторін (стягувача або боржника) з переходом прав та обов`язків від правопопередників до іншої особи (правонаступника), що раніше не брали участі у виконавчому провадженні.

Підставами виникнення цивільних прав і обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини (пункт 1 частини другої статті 11 ЦК України).

Згідно із ч.1 ст.104 ЦК України юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації осіб майно, права та обов`язки переодять до правонаступників.

Відповідно до ст. 55 ЦПК у разі смерті особи, припинення юридичної особи, заміни кредитора чи боржника у зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії цивільного процесу. Усі дії, вчинені у цивільному процесі до вступу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку він замінив.

Отже, заміна сторони, що вибула, може мати місце в результаті правонаступництва, що відбулося в матеріальних правовідносинах, зокрема припинення юридичної особи.

Відповідно до ч. 1ст. 512 ЦК України кредитор у зобов`язанні (крім випадків, передбачених ст. 515 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі ст. 514 цього Кодексу до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в зобов`язаннях можливе на будь-якій стадії процесу.

Разом з тим, на стадії виконавчого провадження як на завершальній стадії судового провадження можлива заміна сторони виконавчого провадження правонаступником за наявності відкритого виконавчого провадження. Після відкриття виконавчого провадження та до його закінчення заміна сторони виконавчого провадження (з одночасною заміною відповідного учасника справи) правонаступником здійснюється у порядку, передбаченому статтею 442 ЦПК з урахуванням підстав, визначених статтею 55 ЦПК. У цьому випадку приписи статті 442 ЦПК, що містить процесуальні особливості здійснення правонаступництва на стадії виконання судового рішення, застосовуються разом з положеннями статті 55 цього Кодексу.

Натомість, як до відкриття виконавчого провадження, так і після його закінчення заміна учасника справи правонаступником здійснюється виключно на підставі статті 55 ЦПК. У такому випадку з огляду на відсутність відкритого виконавчого провадження заміна відповідної сторони виконавчого провадження правонаступником є неможливою. Єдиним винятком є заміна боржника або стягувача у виконавчому документі до відкриття виконавчого провадження, що окремо обумовлено у частині п`ятій статті 442 ЦПК.

Процесуальне правонаступництво в розумінні статті 55 ЦПК допускається на будь-якій стадії судового провадження, включаючи й стадію виконання судового рішення.

Зазначена правова позиція викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 03 листопада 2020 року (справа № 916/617/17).

Враховуючи, що у зазначеній справі виконавче провадження не відкрито, то заміна стягувача на правонаступника повинна відбуватись на підставі ст.55 ЦПК шляхом заміни стягувача у виконавчому документі в порядку ч.5 ст.442 ЦПК.

Відповідно до статті 129-1Конституції України суд ухвалює рішення іменем України, судове рішення є обов`язковим до виконання.

У пункті 9 статті 129 Конституції України до основних засад судочинства віднесено обов`язковість рішень суду.

Виконання судових рішень у цивільних справах є складовою права на справедливий суд та однією з процесуальних гарантій доступу до суду та ефективного захисту сторони у справі, що передбачено статтями6,13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

У пункті 40 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Горнсбі проти Греції» (Hornsby V. Gгеесе) від 19 березня 1997 року зазначено, що право на звернення до суду було б ілюзорним, якби національна правова система Договірної сторони дозволяла, щоб остаточне, обов`язкове для виконання судове рішення залишалося невиконаним на шкоду одній зі сторін.

Статтею 18 ЦПК України визначено, що судові рішення, що набрали законної сили, обов`язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами.

З огляду на те, що на підставі рішення загальних зборів акціонерів АТ «Альфа-Банк» про реорганізацію АТ «Укрсоцбанк» шляхом приєднання до АТ «Альфа – Банк» від 10.09.2019, рішення АТ «Укрсоцбанк» №5/2019 від 15.10.2019 про затвердження Передавального акту все майно, права і обов`язки перейшли до АТ «Альфа – Банк», а виконавчий лист на виконані не перебуває, тому заява про заміну стягувача у виконавчому провадженні підлягає задоволенню шляхом заміни стягувача у виконавчому документі в порядку ч.5 ст.442 ЦПК до відкриття виконавчого провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.442 ЦПК, суд -

постановив:

Заяву Акціонерного товариства «Альфа-Банк» про заміну сторони її правонаступником - задовольнити.

Замінити стягувача публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» на правонаступника – Акціонерне товариство «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, п/р № ІВАN НОМЕР_1 , місцезнаходження: 03150, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100) за виконавчим листом № 319/1001/16-ц від 26.09.2016, що видав Куйбишевський районний суд Запорізької області про стягнення з ОСОБА_1 на користь АТ «Укрсоцбанк» суми боргу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Запорізького апеляційного суду протягом 15 днів з дня її складання. Учасник справи, якому повну ухвалу суду не було вручено у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Суддя Р. С. Солодовніков

Часті запитання

Який тип судового документу № 102508601 ?

Документ № 102508601 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 102508601 ?

Дата ухвалення - 12.01.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 102508601 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 102508601 ?

В Kuibyshevskyi Raion Court of Zaporizhzhia Oblast
Previous document : 102508599
Next document : 102508603